Saturday, July 26, 2014

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ပထမေန႔ (ရုပ္သံ)ဆက္စပ္သတင္း
- NCCT အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာ­င္မ်ား အစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပ၊ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက (ရုပ္သံ) click

No comments: