Monday, June 30, 2014

ခြင့္ျပဳမိန္႔ မလိုဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ႏိုင္၊ နည္းဥပေဒေစာင့္ရန္ မလုိ

မင္းဟိန္းေက်ာ္
http://www.7daydaily.com/
Monday, June 30, 2014

ခြင့္ျပဳခ်က္သာ တင္ျပရန္ မူလဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိရန္ မလိုဘဲ ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွ စတင္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ျပင္ထားတဲ့ ဥပေဒက အတည္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ေတြအတိုင္း အတည္ျပဳတဲ့ေန႔က စၿပီး က်င့္သံုးလို႔ရပါၿပီ။ နည္းဥပေဒကို ေစာင့္စရာမလိုဘူး’’ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ)ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လိုေၾကာင္း ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပလာပါက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျငင္းဆန္ျခင္းမျပဳဘဲ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

‘‘အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီထက္ျပင္ဖို႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြ မ်ားေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေဘာင္ထဲကေန ျပင္လိုက္ရတာ။ အခုဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာ့ သြားတင္ရမယ္။ တင္လိုက္ရင္ အရင္ျငင္းလုိ႔ရတယ္။ အခုျငင္းလို႔မရဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္လိုက္ရင္ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ မၿငိေတာ့ဘူး။ အဲဒီသေဘာေပါ့’’ ဟု အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

အသစ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကိုသာ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒတရပ္လံုးတြင္ ပါရွိသည့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မူလေထာင္ဒဏ္မ်ားမွ ထက္ဝက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး တလမွ အမ်ားဆံုး တႏွစ္အထိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့ျခင္းၿဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ တႏွစ္ခန္႔ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ယခုလ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၈ အား ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ၅ ရက္ ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျပျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအျဖစ္ မညီေသာဥပေဒတရပ္အျဖစ္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းနည္း ျပန္ထိန္းထားတဲ့ သေဘာပါ။ လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ ထုိင္းမွာလို ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ အခု ထုိင္းမွာ ဒီလိုျဖစ္လို႔ စစ္တပ္ အာဏာျပန္သိမ္းသြားပါၿပီ’’ဟု ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္လုိက္သျဖင့္ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ အနည္းငယ္ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ပညာသားပါပါ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သင္တန္းဆင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားထားသည္။

No comments: