Monday, August 19, 2013

“ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑ ရပ္နားေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးေၾကညာျခင္း


ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကို သူတို႔ဘက္မွ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီး (တနည္း) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႕ မေပးခ်င္ေပးခ်င္ ေပးၿပီး စစ္၀တ္စံုအစား အရပ္၀တ္ လဲလွယ္၍ အရပ္သားအစိုးရ အေယာင္ေဆာင္ကာ ဟန္ျပေျပာင္းလဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဘက္မွ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလာရျခင္းမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ ယေန႔အထိတိုင္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူတို႔က အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ဘ၀ေပါင္းစံု စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္၍ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကို မေၾကာက္မရြံ႕ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းခဲ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဖိအားေပါင္းစံု က်ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆြဲ က်င္းပေနေသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကို ကေသာကေမ်ာ ဇာတ္သိမ္းကာ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မရွက္မေၾကာက္ အတည္ျပဳၿပီး ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ က်င္းပ၍ စစ္၀တ္မွ အရပ္၀တ္သို႔ အလ်င္အျမန္ ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေယာင္ေဆာင္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အေျခခံ ျပည္သူလူထု ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ေပးေသာ ျပည္သူ႔အေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား၊ မတရားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားကို ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သို႔ပင္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲမွာပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ နီးကပ္လာသည့္အေလ်ာက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ တခုတည္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု မယံုၾကည္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရး (၀ါ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွေန၍ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္း ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ထိုသို႔ ယံုၾကည္သည့္အေလွ်ာက္ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ အေျခခံ ျပည္သူလူထု ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေရး၊ မတရားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈသည့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္စဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ့သည္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေ၀ဒနာေၾကာင့္ ယိုယြင္းခဲ့ေသာ က်ေနာ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုမိုျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေအာင္ အခ်ိန္ပိုယူကာ လုပ္ေဆာင္လိုပါသျဖင့္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္ႏိုးသူ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ကြယ္လြန္သည့္) ယေန႔ ၁၉-၈-၂၀၁၃ ညပိုင္းမွစ၍ ၆ ႏွစ္နီးပါး ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ တင္ဆက္ခဲ့ေသာ “ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑ကို ရပ္နားခြင့္ျပဳပါေၾကာင္း (က်န္ပို႔စ္မ်ားကို ေန႔စဥ္မဟုတ္ဘဲ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဆက္လက္တင္ဆက္သြားပါမည္) ႏွင့္ က်ေနာ္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆးကုသခံယူမႈမ်ား အေတာ္အသင့္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ့္အား ခ်စ္ခင္သူမ်ား၊ မုန္းတီးသူမ်ားႏွင့္ ရန္သူလိုသေဘာထားသူမ်ား အားလံုးသို႔ ေလးစားစြာ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အားလံုးသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
ည ၁၀း၂၅ နာရီ
၁၉-၈-၂၀၁၃

47 comments:

Unknown said...

ေအးဗ်ာ..စိတ္မေကာင္ပါဘူး..ဒါေပမယ့္ကိုလြမ္းေဆြရဲ႕ အခ်ိန္ကုန္ခံစုစည္းတင္ျပမႈက အခ်ိနမွန္ အခ်ိန္ကိုက္ အားလံုးအတြက္ အေထာက္အကူအမ်ားၾကီးျပဳနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင္ က်ေနာ့ အတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး ဟိုဆိုက္ ဒီဆိုက္ေတြကိုတက္စရာမလိုေအာင္ အဆင္ေျပေစခဲ့တယ္။

ေလးစားလ်က္
ေက်ာ္သန္း

Unknown said...

Dear Doctor Lun Swe,
I am also,one of the person,who always,anxious,and like to read your columns.Today,after I had read,that you will refrain from publishing,I am very disappointed,and feels very bad,and regret.From your column,I can learn and read much articles,stories,and events.Because many happening,which you have mentioned,were non sided and writes free,so, I am very much appreciate to it.But,starting from tomorrow,I could not see any more.Anyway, I miss to read and still expecting that,one day I can reach back to your website.Thank you,Doctor.

Unknown said...

“ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑ ရပ္ေတာ့မယ္ဆိုလို႔ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ဆရာလြဏ္းေရ....၊ က်ေနာ့္မလဲ ဆရာ့ဘေလာ့ဂ္ကို အနည္းဆံုး တစ္ေန႔ ၅ ခါထက္မနည္း သတင္းေတြ ဝင္,ဝင္ဖတ္ျဖစ္ ေနေပမယ့္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ကြန္မန္႔ ထားမယ့္ ထားေတာ့ သတင္းတင္ဆက္မႈ ရပ္မယ့္အေၾကာင္း ျဖစ္ေနေရာ..၊

ဟုတ္ပါတယ္၊ ဆရာ့ရဲ႕ သတင္းပေဒသာ က႑ကို ဖတ္မိကတည္းက တျခား ဘယ္သတင္းဆိုဒ္ကိုမွ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဒီတစ္ခုတည္းမွာ အသင့္ ခူးခပ္ၿပီးသား အဆင္သင့္ ဝင္ဖတ္ေနမိခဲ့တာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ႏွစ္နီးပါး ပါပဲ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္သက္တဲ့ သတင္းက႑ ရပ္ေတာ့မွာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေပမယ့္ ဆရာ့ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဖိဖိစီးစီး လုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ ဆိုေတာ့လည္း ဝမ္းသာစရာ ပါပဲ၊ ဒါ့အျပင္ မၾကာခင္ ျပည္ေတာ္ဝင္မယ့္ စီမံကိန္းအတြက္လည္း ဆရာ့ကိုယ္စား ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္၊ ဆရာ့လို စာနယ္ဇင္းသမား တစ္ေယာက္အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိေနတာ ေသခ်ာပါတယ္...၊

က်ေနာ္တို႔ စာဖတ္သူေတြ အတြက္ “ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑ကို အပင္ပန္းခံၿပီး ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔ ၂ ေခါက္ မပ်က္မကြက္ တင္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား၊ ဆရာလြဏ္း က်န္းမာစြာနဲ႔ စိတ္သြားတိုင္း၊ ကိုယ္ပါႏိုင္ပါေစေၾကာင္းလည္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္...။

မာတလိ said...

I will carry on his job at www.khitkyaehmon.blogspot.com

တံုးေမာင္းေခါက္သံ said...

က်ေနာ္တိုု႔မွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ကိုုလြဏ္းေဆြဆံုုးျဖတ္္ခ်က္ကိုု က်ေနာ္ေထာက္ခံတယ္။ဒါေပမဲ့ သတိေတာ့ရေနမွာပါဒ ကိုုေအာင္မွဳိင္း

Unknown said...

Do appreciate for your support.

linlet-journal said...

စိတ္မေကာင္းေပမဲ႔၀မ္းသာပါတယ္ဆရာ၊
ဟာတာတာႀကီးၿဖစ္က်န္ခဲ႔ရပါၿပီ၊
က်န္းမာေရးကိုအထူးဂရုစိုက္ပါ၊
တိုင္းၿပည္အက်ိဳးဆထက္ထမ္းပိုးသယ္ပိုးနိုင္ပါေစ၊
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

linlet-journal said...

စိတ္မေကာင္းေပမဲ႔၀မ္းသာပါတယ္ဆရာ၊
ဟာတာတာႀကီးၿဖစ္က်န္ခဲ႔ရပါၿပီ၊
က်န္းမာေရးကိုအထူးဂရုစိုက္ပါ၊
တိုင္းၿပည္အက်ိဳးဆထက္ထမ္းပိုးသယ္ပိုးနိုင္ပါေစ၊
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

genius said...

BYE" BYE" Thanks for everything.

zawgun said...

Good luck Doc Lun.
Min Zaw
Brasil

haymar said...

Than Shwe and Family, Murders never speak out, kill a lot of people.
Thein Sein, using smile and soft speaking, but he also doing the same story.
If this military dogs still govern, one day the bad history happen again.

Why they cannot do good things actually.

SAMMY said...

Dr,
we'll miss you.

Mother said...

ေမာင္လြဏ္းေဆြ
အျမင္မွန္ရလာတယ္ဆိုရင္ဝမ္းသာၾကမွာပါ...။
ျပည္ပကေနျပီးဟိုလူ႔လက္ညိွဳးထိုး၊
ဒီလူ႔ကိုေဝဖန္အခ်ိန္ကုန္ေနမဲ့အစား
ျပည္တြင္းမွာ..ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တာေလးေတြကိုလုပ္ျပီး
တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္အေကာင္းဆံုးဆံုး
ျဖတ္ခ်ပ္ပ္ဘဲ။

PRICE said...

Doctor Lun Swe
Any way, Thank you for everything.
No any human perfect in this world.
GOOD LUCK.
sincerely.

Unknown said...

ဘာေရးရမွန္းမသိဘူူးျဖစ္သြားတယ္။အထက္ကေက်ာ္သန္း၊pauk phaw တို႕ရဲ႔commentေတြအတိုင္းပါပဲလို႕ပဲေျပာပါရေစေတာ့။
တကယ္ပါ....
(ဆရာ့ရဲ႕ သတင္းပေဒသာ က႑ကို ဖတ္မိကတည္းက တျခား ဘယ္သတင္းဆိုဒ္ကိုမွ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဒီတစ္ခုတည္းမွာ အသင့္ ခူးခပ္ၿပီးသား အဆင္သင့္ ဝင္ဖတ္ေနမိခဲ့တာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ႏွစ္နီးပါး ပါပဲ၊)
(“ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑ကို အပင္ပန္းခံၿပီး ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔ ၂ ေခါက္ မပ်က္မကြက္ တင္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား၊)
က်န္းမာေရးကိုအထူးဂရုစိုက္ဖို႕ေတာ့မွာပါရေစ။
“ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑မွာတေန႕ေန႕ျပန္ဆံုနိုင္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းေနပါ႕မယ္။တကယ္စိတ္မေကာင္းပါ။

Unknown said...

အုိး ဆရာ, က်ေနာ္က မေန႔ကမွ စၿပီး သိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ ဆရာက ရပ္နားသြားၿပီ ဆုိေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဆရာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္ ဆရာခင္ဗ်ား။

Unknown said...

အုိး ဆရာ, က်ေနာ္က မေန႔ကမွ စၿပီး သိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ ဆရာက ရပ္နားသြားၿပီ ဆုိေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဆရာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္ ဆရာခင္ဗ်ား။

Unknown said...

ရိွစုမဲ့စုေငြေလးနဲ႕computer ၀ယ္၊ internet ခ်ိတ္ျပီးကတည္းကဆရာ႕ဆိုဒ္ကိုပဲေန႕ညအဓိက၀င္ဖတ္၊
လိုအပ္ရင္comment ေတြေရး၊လုပ္ေနခဲ့တာ.....
ဟာတာတာႀကီးၿဖစ္က်န္ခဲ႔ရပါၿပီ။တျခားpostေတြရိွေနေပ
မယ္႕ဆရာ႕ဆိုဒ္လိုအသင့္ ခူးခပ္ၿပီးသားအဆင္သင့္ ဝင္ဖတ္လို႕မရေတာ့မွာကိုေတာ့လြမ္းေနမိဦးမွာပါ။
က်ေနာ့ အတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး ဟိုဆိုက္ ဒီဆိုက္ေတြကိုတက္စရာမလိုေအာင္ အဆင္ေျပေစခဲ့တယ္။
က်န္းမာေရးကိုအထူးဂရုစိုက္ဖို႕မွာပါရေစ။
တင္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား၊
မန္းေလးေရာက္ရင္၀င္လည္ပါလို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
၀မ္းနည္းစြာျဖင့္.......

Unknown said...

၀မ္းလည္းသာတယ္..
၀မ္းလည္းနဲပါတယ္..။
ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားစြာ အမွတ္ယေနမွာပါ။
စိတ္ကူးအၾကံအစည္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈေတြလုပ္ဖို႔အတြက္က က်န္းမာေရး ျပည့္စံုေနဖို႔ အေရးအၾကီးဆံုးပါ။
စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဟာတာတာၾကီးပါဆရာ...

ၿငိမ္းစိုးဦး said...

အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ေနတဲ့လူဟာ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း လွည့္ၾကည့္ရမွာ အေသအခ်ာပါ ။ ဆရာ၀န္က ပိုသိမွာ ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျမားနတ္ေမာင္ကို လြမ္းေနတုန္းပါ ...
ၿငိမ္းစိုးဦး
သိတတ္လို႔ တတ္သိၿပီး သတၱိေတြတိုးကာ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား စိုးမိုးလ်က္ ပညာျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါေစ ...
( 20 ; 8 ; 2013 )
www.nyeinsoeoo.com

Unknown said...

ဆရာေမာင္၀ံသ၊ဆရာမင္းလူ၊ဦးမ်ိဳးျမင့္ေလး၊ဆရာၾကီး
ဒဂုန္တာရာ....အစဥ္လိုက္ေသကြဲခြဲသြားခဲ့ၾကတယ္။
ဆရာလြမ္းေဆြကေတာ့ရွင္ကြဲခြဲဖို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီေပါ့..
さようなら ပါဆရာ 
また あいましょう。
どうぞ おげんき で                    
ဖိုးသားေလး(ေခတၱဂ်ပန္)

mg sa nay said...

မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ဆထက္တပိုး ထမ္း႐ြက္ႏိုင္ပါေစ...။ လက္ေတြ႕ ႏိုင္ငံေရက ပိုၿပီး ထိေရာက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္ ၾကားထဲကေန သတင္းေတြကို ႀကိဳးစားၿပီး စုစည္းတင္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Thamana Arzarni said...

ဒကာႀကီးရဲ့ ဆံူးျဖတ္ခ်က္ကို အထူးေလးစားပါတယ္ ဒကာႀကီးတို ့လို ႏွစ္ဘက္သတင္းမ်ား သိေန ျမင္ေနသူမ်ားဟာ ျပည္သူအက်ိဳးကို အမ်ားႀကီးသည္ပိုးနိဳင္ပါတယ္ သတိညာဏ္ဇြဲ ျမဲကိုင္စြဲ ရဲရဲဆက္ေလွ်ာက္ပါ သတင္းေတြ ေဝဖန္ခ်က္ေတြ တင္ေပးခဲ့တာ ေက်းဇူးပါ ဘုန္းျမတ္ဇာနည္

Thamana Arzarni said...

ဒကာႀကီးေရာ မိသားစုပါ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာႀကပါေစ ေမတၱာႏွလံုး အျမဲသံုး ရႊင္ျပဳးံေအးခ်မ္းေစ စီးပါြးဥစၥာ ျပည့္စံုကာ လိုရာဆႏၵျပည့္ပါေစ

ဇင္မြန္ said...

စစ္အစိုးရ ကေတာ. ၀မ္းသာေနမွာ ။
Dr. ကေတာ. တတ္ႏိုင္သေလာက္ တာ၀န္ေက်ခဲ.ၿပီ။

Hurricane Sandy said...

အၿမဲသတိရေနမွာပါ ။
တစ္စံုတစ္ေယာက္ က
တစ္စံုတစ္ရာေသာ စိတ္ဓါတ္နဲ.
တစ္စံုတစ္ခုေသာ blogspot တစ္ခု
(အစားထိုး)
ဖန္တီး ေပၚေပါက္ပါေစသား ။
xxxx ..... xxxx
an ordinary person
nobodyknowmealot@gmail.com

ခ်ိဳဇင္သြယ္ said...

ဘယ္ဟာမွ မၿမဲေသာ တရားသေဘာ အရ ေဒါက္တာ
လြမ္းေဆြလည္း သြားေခ်ၿပီ ။
ၿမန္မာၿပည္ ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရး တဖက္တလမ္းမွ
အခ်ိန္ေပး ေရးသားခဲ.ၾကေသာ Blogger မ်ားအား
ေလးစားစြာ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ ။


ခ်ိဳဇင္သြယ္

2012killereyes@gmail.com

Unknown said...

(“ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းပေဒသာ” က႑ကို အပင္ပန္းခံၿပီး ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔ ၂ ေခါက္ မပ်က္မကြက္ တင္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား၊)
က်ေနာ့ အတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး ဟိုဆိုက္ ဒီဆိုက္ေတြကိုတက္စရာမလိုေအာင္ အဆင္ေျပေစခဲ့တယ္။
က်န္းမာေရးကိုအထူးဂရုစိုက္ပါ၊
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ေလးစားလ်က္
kyaw htin aung

Mg said...

အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ခြဲရစျမဲပါ။ သတင္းေတြၾကားထဲ အတင္းေတြကုိ ဖတ္ခဲ့ရသလုိ အတင္းေတြၾကားထဲ သတင္းေတြလည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ နုိင္ငံအက်ိဳးကုိ ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်မၼာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႕ အမ်ားအေျပာကုိ ဂရုမထားဘဲ လုပ္နုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

Mg said...

အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ခြဲရစျမဲပါ။ သတင္းေတြၾကားထဲ အတင္းေတြကုိ ဖတ္ခဲ့ရသလုိ အတင္းေတြၾကားထဲ သတင္းေတြလည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ နုိင္ငံအက်ိဳးကုိ ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်မၼာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႕ အမ်ားအေျပာကုိ ဂရုမထားဘဲ လုပ္နုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

HKRINGHTAWNG said...

သတင္းၾကည္ ့ဖို ့ကြန္ပ်ဴတာေရွ ့ထိုင္လိုက္တိုင္းဖြင္ ့ျဖစ္တဲ ့blogကေတာ .drlunswe ပါ

zay said...

ဆရာ့ကိုမမုန္းသလို ရန္လည္းမလိုပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလေဒၚစုနဲ ့ ပတ္သက္လို ့ေ၀ဖန္တာေတြ လြန္တဲ့အခါသာ၀င္ေဆြေႏြးတာေလာက္ပဲ။ သေဘာတရားအရညင္းၾကခုန္ၾကေဆြေႏြးၾကတာဓမၼတာပါ။ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ေန ့စဥ္ နီးပါးဆရာတင္တဲ့သတင္းေတြကိုဖတ္ေနက်ပါ ။ဒီအတြက္ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ ဆရာက်န္းမာပါေစ။ တစ္နည္းနည္းနဲ ့ေတာ့ဆရာနဲ ့ေတြ ့ဆံုဦးမယ္လို ့ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။

agmng27 said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ့သတင္းတင္ခဲ့တာေတြအတြက္ TQ

chai said...

နုိင္ငံေရးတာဝန္ကုိသတင္းသမားဘဝနဲ့မွန္ကန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ကုိလြမ္ေဆြကုိေလးစားပါတယ္ တတ္နုိင္တဲ့ဖက္ကေေနနုိင္ငံအေရးတြက္ဆက္လုပနုိင္ပါေစ က်န္းမာပါေစလုိ့ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ဗ်ာ

chai said...

နုိင္ငံေရးတာဝန္ကုိသတင္းသမားဘဝနဲ့မွန္ကန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ကုိလြမ္ေဆြကုိေလးစားပါတယ္ တတ္နုိင္တဲ့ဖက္ကေေနနုိင္ငံအေရးတြက္ဆက္လုပနုိင္ပါေစ က်န္းမာပါေစလုိ့ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ဗ်ာ

yoo said...

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္မည္..
ဟု ဖြင့္ဟေၿပာၾကားခဲ့ေလေသာ....
ကြ်ႏု္ပ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိတ္္ေဆြၾကီး
မစၥတာလႊတ္ဆြ အား အထူးေၿပာၾကား
လုိသည္မွာကား...

မိတ္ေဆြၾကီး အေနႏွင့္..
လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၊ အၿပင္၊ အထက္၊ ေအာက္
ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါလွ်င္..
စိတ္က်န္းမာ၊ကုိယ္က်န္းမာ
ရရွိဖုိ ့ၿဖစ္ႏုိင္ေတာ့ မွာ မဟုတ္ဟု..
ေၿပာၾကားလုိၿခင္းပင္တည္း။

ခ်မ္းသာက်န္းမာေစရန္...
ကြ်ႏု္ပ္ အၾကံေကာင္း တစ္ခုေပးလုိပါ၏။
မိတ္္ေဆြၾကီး အေနၿဖင့္..
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္
လုပ္ေဆာင္မည္ ့အစား...

လႊတ္ေတာ္တစ္၀န္းလုးံ
အေဆာက္အဦးမ်ား အားလုးံ...
ဲၿပ ုၿပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ကန္ထရုိက္
ရရွိဖုိ ့ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕
ဂြင္ ေဖာ္ ၿပီး..
ရာသက္ပန္ မိန္ ့မိန္ ့ၾကီး
အိတ္ထဲထည့္ ေဆာင္ရြက္ ၿခင္းသည္သာတည္း။ ။

Anonymous said...

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြကို အေၾကာင္းျပဳျပီး လုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့လကၤာဘေလာ့ကိုလည္း ရပ္နားမွေတာ္ေရာ့မည္ေအာက္ေမ့မိပါသည္။
တကယ္ေတာ့ လကၤာဘေလာ့ဂါ ဟာ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြရဲ ့ အမာခံပရိသတ္ပါ၊
သို ့ေပမယ့္တခါတခါ
ဒီဆရာ၀န္ဘေလာ့ဂါေျခာက္ေပါက္ေတြေလွ်ာက္
ေလွ်ာက္ေရးတာအျမင္ကပ္လာသမို ့
သူ လင့္သေလာက္ေတာ့ ငါလည္းလင့္တတ္သပ ဆိုျပီး လင့္ခ်ိတ္ေပးျခင္းအမွဳကိုစတင္မိရာက ဘေလာ့က်ားျမီးဆြဲမိေတာ့တာပါပဲ။ လင့္ခ်ိတ္ေပးတာလြယ္ေပမယ့္ႏွစ္ရွည္လမ်ား
အခ်ိန္မွန္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးဖို ့ မလြယ္ဘူးဆိုတာလုပ္ၾကည့္မွသိရတာပါပဲ။
ယခု မိမိ ဘေလာ့က်ားျမီးဆြဲမိရျခင္း တရားခံျဖစ္သူဆရာ၀န္ေဒါက္တာၾကီး လင့္ခ်ိတ္ျခင္းအမွဳရပ္နားျပီဟုေၾကျငာေတာ့ စိတ္မေကာင္းလြမ္းဆြတ္ျခင္းျဖစ္ရပါသည္။
ထိုအတြက္ယခုကြန္မင့္ ကို မန္ ့ျခင္းျဖင့္ႏုတ္ဆက္ရပါသည္။
ယခု ကြန္မန္ ့ကိုလည္း ယခင္ ကြန္မင့္မ်ားကိုဖ်က္သကဲ့သို ့ ယခင္IP ကို ဘန္းျခင္းမ်ိဳးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုတ္ဆက္ေစ
လိုပါေၾကာင္း......
http://8888linker.blogspot.com/

Unknown said...

ဒီေန႔မွေနေကာင္းလို႔ဆရာ့ရဲ႕blogကိုႀကည့္ျဖစ္တာ။
ႏွစ္ရက္ေလာက္အဆက္ပ်က္သြားတယ္ ဒီေန႔က်မွ
သတင္းကဖတ္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ႀကီးျဖစ္ေနျပီ။ဆရာ့က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ပါ။
နိုင္ငံတာဝန္ကိုေရာက္ရာအရပ္,က်ရာေနရာက
ေကာင္မြန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေစ။

Unknown said...

သတင္းအမွန္မ်ားကိုအမွန္အတိုင္းဖတ္လို႔ရတဲ႔အတြက္လိုလိုလားလားကို ေစာင့္ေမ်ာ္ေနမွာပါ။အျမန္ဆုံးက်န္းမာျပီးအျမန္ဆံုးျပန္လာႏုိင္ပါေစ။


က်န္းမာေစေျကာင္းဆုမြန္ေတာင္းလွ်က္

saw said...

ကိုလြဏ္းေဆြ ေကာင္းရာမြန္ရာ ေရာက္ပါေစ၊ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ တခ်မ္း ပဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး မွာ လဲ အရင္ ဘေလာ့မွာ လို ဆဲတာ ဆိုတာ ေျမာက္ ေပး တာေတြ ကို အရွင္လတ္လတ္ ေတြ တဲ့ အခါ ၾက႕ံ ၾက႕ံ ခံပီး အမ်ား အက်ိဳးရွိ တဲ့ အလုပ္ေလးမ်ား လုပ္ႏိုင္ပါေစ။

aung kaine(thailand) said...

က်မၼာပါေစ

aung kaine(thailand) said...

က်မၼာပါေစ

S.Maung Chain said...

You should do like that long time ago.Because most of peoples don't understand your aim and your good will.Now I feel like a bayan tree is collapse on the ground.God bless you and be
stay long life.
You are blog hero!!!!!!!!!!!!!!.

မိုး ေကာင္း ကင္ said...

Take care of your health. May be a long life.

dawnman said...

http://www.dawnmanhon.com/မွာေတာ့ သတင္းပေဒသာပံုစံ ၀က္ဆိုဒ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ facebook update ,update သတင္းေတြ ကိုၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္

http://colatral.blogspot.com/ said...

ဆရာ က်န္းမာပါေစ

အားလုံးကုိေခ်မွူန္းမယ္ said...

ေခတ္တစ္ခု စနစ္တစ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ တြန္းအားေပးတဲ႔ အထဲမွာ Drရဲ႕ လုပ္အား

လည္း အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲ တစ္ပြင့္ပါ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ျပဳလုိက္တဲ႔ ကံ

ေႀကာင့္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ ကုသုိလ္ ရတာေပါ့။

ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေႀကာင္းျဖစ္လာရင္ေတာ့ အကုသုိလ္ကံ ေပါ့။


သတင္း ႀကည့္စရာ တစ္ခု ေလ်ွာ့ သြားေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

TTခ်ိဳဇင္ လည္း အားေပးစရာ ေလ်ွာ့သြား ျပီေပါ့။


ေက်းဂ်ဳးကမၻာဆုိင္***

ဝါဆနာ ေယာ***