Sunday, March 17, 2013

လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အလားအလာမ်ား

လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အလားအလာမ်ား
ေဇာ္ဝင္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အက်ပ္အတည္းဟာ သိပ္ၾကီးမားတယ္။ လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာက အဲဒီအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ရုံမက ပိုၾကီးထြားလာေစတယ္။ အက်ပ္အတည္းရဲ႕ ထြက္ေပါက္ဟာ ခက္ခဲေနတယ္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အႏၱရာယ္သိပ္ၾကီးေနတယ္။

အစီရင္ခံစာရဲ႕ တရားမွ်တမႈ

လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာဟာ အစီရင္ခံစာေရးသားဖို႔ အေျခခံတဲ့ အေျခခံမူမွာကတည္းက တိမ္းေစာင္းတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာ တိမ္းေစာင္းတာပါ။ အေျခခံသည့္မူမ်ားက (က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား၊ (ခ) ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား၊ (ဂ) အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျမင္ ဆိုျပီး အခ်က္ ၃ ခ်က္ ေဖာ္ျပထားတယ္။

တတိယအခ်က္ကစေျပာပါမယ္။ တတိယအခ်က္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျမင္ဆိုတာကိုက အမွားရဲ႕ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလိုအစီရင္ခံစာမ်ိဳးကို ျပဳစုတယ္ဆိုတာ အျပဳသေဘာလည္း ေဆာင္စရာမလိုသလို၊ အပ်က္သေဘာလည္း ေဆာင္စရာမလိုဘူး။ အျပဳသေဘာ အပ်က္သေဘာဆိုတာ ဆႏၵစြဲေတြပါ။ တနည္းေျပာရရင္ ဂတိတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအစီရင္ခံစာမ်ဳိး ျပဳစုတယ္ဆိုတာ အခ်စ္၊ အမုန္းဆိုတဲ့ ဂတိေတြ ကင္းရတယ္။ အျပဳအပ်က္အျမင္ေတြ ေရွာင္ရွားရတယ္။ ဓမၼဓိဌာန္က်ရတယ္။ ဓမၼဓိဌာန္က်ရတယ္ဆိုတာ Objective ျဖစ္ရတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ ဆႏၵအေပၚ အေျခမခံဘဲ၊ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံရမယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ ဆႏၵစြဲမပါဘဲ ေတြ႔တဲ့ အခ်က္အလက္အတိုင္း တင္ျပရတယ္။ ခုေတာ့ အျပဳသေဘာဆိုကတည္းက တဘက္ကို စျပီး ေစာင္းေနပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ မထြက္ခင္ကတည္းက အျပဳသေဘာေဆာင္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵက ဦးစီးထားျပီးေနျပီ။ ထြက္လာမယ့္ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၾကိဳတင္ျပဌာန္းထားတဲ့ သေဘာထားတရပ္ရွိေနျပီ။

“အခု သူ လိုခ်င္သလို စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေျပလည္သြားၿပီ။ ဦးပိုင္တို႔ ဝမ္ေဘာင္တို႔က ခ်က္ခ်င္း ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ တျခားတဘက္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ စိတ္ဝမ္းကြဲရၿပီ။ ထိုက္တန္ရဲ႕လား။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြၾကားမွာ မၾကံဳဖူးတဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲရၿပီ။ ထိုက္တန္ရဲ႕လား။ ေပးဆပ္ရက်ိဳးနပ္ရဲ႕လား။ ေဒၚစုဟာ ရန္သူကိုေတာ့ မိတ္ေဆြဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္ပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ရန္သူျဖစ္ၿပီးမွ ရန္သူကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ ထိုက္တန္ပါရဲ႕လား။ ေဒၚစုသာ သမၼတ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တန္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္သူေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိရဲ႕လား။”

အျပဳသေဘာဆိုတာ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူတို႔က အျပဳသေဘာလို႔ ရွဳျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ သူက သူ႔ႏိုင္ငံေရး အယူအဆအရ အျပဳသေဘာလို႔ ျမင္ေပမဲ့ သူ႔အျပဳသေဘာက သူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မတူသူအတြက္ အျပဳသေဘာ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ အျပဳသေဘာဆိုတာကိုက ႏိုင္ငံေရးပါေနတယ္။ ဒီေတာ့ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို ထင္ဟပ္တဲ့ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာတာပါပဲ။

ပထမ ၂ ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားဆိုျပီး ခြဲျခားေဖာ္ျပထားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားဟာ မတူဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တဲ့ သေဘာပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ ဘာလဲ။ ေတာ္ေတာ္ ရွဳပ္ေထြးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြား ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ိဳးထြက္လိမ့္မယ္။ ႏို္င္ငံေရး မတူရင္ အဓိပၸာယ္တူမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္မျပေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သတိျပဳစရာအခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပခဲ့ပါရေစ။

ေနာက္တခ်က္က ဒီအစီရင္ခံစာဟာ အျပစ္ရွာတာ၊ တရားခံရွာတာကို လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားသလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုံရြာမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာမွာလည္း ထည့္ေျပာသြားတယ္။ ျဖစ္ရပ္တခုမွာ ဗုံးခြဲသူက တဘက္၊ ဗုံးခြဲခံရျပီး မီးေလာင္ကြ်မ္းသူက တဘက္ရွိေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ တရားခံမရွာေတာ့ဘူးဆိုတာဟာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ တရားမွ်တရဲ႕လား။ ဒါ မတရားဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ ဒီလုိသာ ျဖစ္ျပီးရင္ ျပီးပါေစေတာ့လို႔ ေျပာေၾကးဆိုရင္ ဦးတဲ့သူက ျမန္ျမန္တြယ္လိုက္ဖို႔သာရွိတယ္။ ျပီးရင္ ျပီးျပီေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခံရတဲ့သူေတြဘက္က ဒီအစီရင္ခံစာကို မေက်နပ္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။

ဗုံးခြဲဒဏ္ရာရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေရးယူဖို႔ ေျပာရာမွာ အတိတ္ကို ျပန္ျပီး အျပစ္မတင္ဘူး၊ ပစၥပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ကိုပဲ ၾကည့္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ဟန္႔တားမႈ၊ ဆဲဆိုျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဆူပူဆႏၵျပမႈ ၁၂၄ ၾကိမ္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဆူပူဆႏၵျပတယ္လို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ေျပာသလဲ။ ျခံဝင္းတံခါးကို ၂ ၾကိမ္ ခ်ဳိးဖ်က္တယ္ဆိုတာက လြဲျပီး ဆူပူတယ္လို႔ ေျပာစရာ တျခားဘာအခ်က္မွ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆႏၵျပသူေတြကို ဆူပူဆႏၵျပတယ္လို႔ သုံးႏႈန္းတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္တာ၊ ေတာင္းဆိုတာကိုေတာ့ ဆူပူတယ္လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ အလြန္အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္လို႔သာ ဆိုရေတာ့မယ္။

ရဲေတြကိုက်ေတာ့ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္မႈ မလုပ္ခဲ့လို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲေဖာ္ျပတယ္။ ဒါတင္မကဘူး။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မုံရြာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရဲေတြ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့တယ္။ ရဲေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာတယ္။ ဒီေနရာမွာ နစ္နာသူေတြဘက္က မေက်နပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္သြားတယ္။ ပထမတခ်က္ကို ေထာက္ျပရရင္ အဲဒီညက ဆႏၵျပေနသူေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဆူပူသူေတြ မဟုတ္ဘူး။ အနည္းဆုံး အဲဒီညမွာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ဘူး။ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းမွ သံဃာေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အိပ္ေတာင္ေနၾကတာ။ ဒီလို အိပ္ေနၾကတဲ့သူေတြကို ဘာေၾကာင့္မွ ျဖိဳခြဲစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ျဖိဳခြဲတာကိုက မွားေနျပီ။ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပေနသူကို တုတ္နဲ႔ ရိုက္ရင္ေတာင္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ျပီး အၾကမ္းဖက္ အင္အားသုံးတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို အစီရင္ခံစာက မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါမပါ ဘယ္လို သိႏိုင္သလဲ။ ထားပါေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မပါဘူးဘဲ ထားပါေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ရင္ အျပစ္မရွိဘူးလား။ ကားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ မေမာင္းတတ္တဲ့လူ တေယာက္က လမ္းေပၚတက္ ကားေမာင္းလို႔ လူတေယာက္ ေသသြားတယ္ဆိုပါေတာ့ အဲဒီလူ အျပစ္ရွိသလား၊ မရွိဘူးလား။ အဲဒီကားေမာင္းတဲ့လူဟာ လမ္းေပၚက လူကို ေသေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူေသမႈအျပစ္ေတာ့ ရွိေနျပီမဟုတ္လား။ မကြ်မ္းက်င္ဘဲနဲ႔ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ပိုလို႔ေတာင္ အျပစ္ရွိေသးတယ္။ ခုေတာ့ ရဲမွာ အျပစ္မရွိဘူးတဲ့။ ဒါတရားသလား။

“လူေတြ ဆႏၵျပဖို႔ကိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ေတာင္းရမယ္တဲ့။ ဥပေဒနဲ႔အညီ မလုပ္ရင္ အေရးယူဖို႔ သူကိုယ္တိုင္က ေတာင္းဆိုမယ္တဲ့။ အရင္က ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ ေျပာေတာ့ တရားခံရွာဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အတိတ္ကို ၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ၿပီးတာေတြ ၿပီးပါေစေတာ့တဲ့။ ဒါတရားသလား။ ရဲအတြက္က်ေတာ့ တမ်ဳိး လူထုအတြက္က် တမ်ဳိး ျဖစ္မေနဘူးလား။”

မီးေလာင္ဗုံးမဟုတ္ဘူးတဲ့ မီးခုိးဗုံးတဲ့။ ေျပာခ်င္ရာေျပာေပေတာ့။ ေဖာ့စဖရပ္ပါတယ္ဆိုတာေတာ့ အစီရင္ခံစာက ဝန္ခံထားျပီးျပီ။ ေဖာ့စဖရပ္ပါတဲ့ ဗုံးဟာ စစ္ပြဲမွာေတာင္ မသုံးဖို႔ ကုလသမဂၢက တားျမစ္ထားတဲ့ ဗုံးပဲ။ ဒီလိုဗုံးမ်ဳိးကိုသုံးတာဟာ တရားမဝင္ေၾကာင္း၊ အေရးယူဖို႔ လိုေၾကာင္း ဘာ့ေၾကာင့္ မေျပာသလဲ။ ဒါဟာ ဘက္လိုက္တာပဲ မဟုတ္လား။ ေဖာ့စဖရပ္ပါေၾကာင္း ထည့္ေျပာတာေတာင္မွ ေရွ႔ေနကြန္ယက္က ေျခသြက္လက္သြက္နဲ႔ အခ်က္အလက္ သက္ေသ ၾကိဳရွာျပီး အေထာက္အထားျပထားလို႔ မလြဲမေရွာင္သာ ထည့္လိုက္ရတာျဖစ္ဖို႔ရွိတယ္။

လူေတြ ဆႏၵျပဖို႔ကိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ေတာင္းရမယ္တဲ့။ ဥပေဒနဲ႔အညီ မလုပ္ရင္ အေရးယူဖို႔ သူကိုယ္တိုင္က ေတာင္းဆိုမယ္တဲ့။ အရင္က ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ ေျပာေတာ့ တရားခံရွာဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အတိတ္ကို ၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ျပီးတာေတြ ျပီးပါေစေတာ့တဲ့။ ဒါတရားသလား။ ရဲအတြက္က်ေတာ့ တမ်ဳိး လူထုအတြက္က် တမ်ဳိး ျဖစ္မေနဘူးလား။

ဒီစီမံကိန္းကို လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈေတြ လုပ္ျပီး ဆက္လုပ္တဲ့။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မပ်က္ေအာင္၊ လူေတြ မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တဲ့။ ဘယ္လို လုပ္ရမွာလဲ။ ဘယ္သူေတြက လုပ္မွာလဲ။ ဘယ္လို လုပ္ရမွာလဲ ဆိုတာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပမထားဘူး။ ဘယ္သူေတြက လုပ္မလဲဆိုတာကေတာ့ ထြက္လာျပီလို႔ ယူဆစရာရွိလာတယ္။ အခုအစိုးရက အသစ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ေကာ္မတီက လုပ္မယ့္သေဘာပဲ။ ဘယ္သူေတြလဲၾကည့္။ သူတို႔ပုပ္ထဲကပဲေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီလူေတြအရင္က ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ဖူးသလဲ။ အားလုံးအသိပဲ။ အခုလည္း ဒီလူေတြက လုပ္ျပီးပါျပီ၊ ျပင္ျပီးပါျပီဆိုျပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္သြားရင္ ေက်နပ္လိုက္ရမယ့္ သေဘာပဲ။ ဒါေတြကို ျပည္သူေတြက ၾကိဳျမင္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတယ္။

ေတာင္ေတြ ကုန္မွာလားဆိုေတာ့ ကုန္မွာပဲတဲ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေျပာပါတယ္။

ေျပာစရာေတြ ေထာက္စရာေတြ မမွ်တတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ သိပ္ရွည္မွာ စိုးလို႔ မေျပာေတာ့ဘူး။ တျခားလူေတြလည္း အားလုံးျမင္ၾကပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေျပာျပီးၾကျပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္သလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ရည္ရြယ္ျပီး လုပ္တာပါ။ ဒါကို သူကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ျပီးေတာ့လည္း ေျပာခဲ့တယ္။

ေကာင္းျပီ။ သူလိုခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ဘာလဲ။ သူလိုခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေရးပဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးပဲ။ ၂၀၁၅ မွာ သူ သမၼတ ျဖစ္ေရးပဲ။

အခု သူ လိုခ်င္သလို စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေျပလည္သြားျပီ။ ဦးပိုင္တို႔ ဝမ္ေဘာင္တို႔က ခ်က္ခ်င္း ၾကိဳဆိုလိုက္ၾကျပီ။ ဒါေပမဲ့ တျခားတဘက္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ စိတ္ဝမ္းကြဲရျပီ။ ထိုက္တန္ရဲ႕လား။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြၾကားမွာ မၾကဳံဖူးတဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲရျပီ။ ထိုက္တန္ရဲ႕လား။ ေပးဆပ္ရက်ိဳးနပ္ရဲ႕လား။ ေဒၚစုဟာ ရန္သူကိုေတာ့ မိတ္ေဆြဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္ပါရဲ့။ ဒါေပမဲ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ရန္သူျဖစ္ျပီးမွ ရန္သူကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ ထိုက္တန္ပါရဲ႕လား။ ေဒၚစုသာ သမၼတ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တန္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္သူေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိရဲ႕လား။

စစ္အုပ္စု ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ

စစ္အုပ္စုဟာ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဖ်က္မေပးခ်င္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဦးပိုင္ အက်ဳိးစီးပြားမို႔လို႔ပဲ။ စစ္အုပ္စု အက်ိဳးစီးပြားမို႔လို႔ပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားမို႔လို႔ပဲ။ ဒါကို လူတိုင္းသိပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ သူတို႔ စာခ်ဳပ္ၾကီးကလည္း ျပႆနာပဲ။ ဘာေတြခ်ဳပ္ထားမွန္းမသိရဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး မလုပ္ခင္တုန္းက ေထာက္ျပဖူးတယ္။ ခုေတာ့ သူက စာခ်ဳပ္ကို ၾကည့္လိုက္ရျပီမို႔ ေက်နပ္သြားျပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတေယာက္တည္း ၾကည့္ရတာနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီလို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ အမ်ားသိဖို႔ လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူက ဦးပိုင္ဘက္လိုက္ေနတယ္လို႔ အမ်ားက ထင္ေနခ်ိန္မွာ ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ အမ်ားသိဖို႔ လိုုတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ ဒီပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လွလွပပ အသုံးခ်တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူကို ရန္တိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အုပ္စုဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မယုံဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥကၠဌရာထူးေပးထားေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ရပ္မဲ့သူဆိုလို႔ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္နဲ႔ ေဒသခံရြာသား ၂ ေယာက္ပဲ ထည့္ေပးထားတယ္။ စစ္အစိုးရက သူတို႔ အမာခံေတြျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊ ဦးလြန္းသီတို႔ကို ထည့္ထားတယ္။ ေဒၚစု လႈပ္မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚစုက သူ႔ကိုယ္သူ သိပ္အထင္ၾကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္ေတြ ပတ္ခ်ာဝိုင္းတဲ့ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌရာထူးကို ေဒၚစုက လက္ခံလိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ အစကတည္းက မလြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ကို အသုံးျပဳျပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးရဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။ ေဒသခံရြာသူရြာသားေတြကိုလည္း သူေျပာရင္ ရမယ္လို႔ အပိုင္တြက္တယ္။ ရြာသားေတြက သူ႔ကို ခ်စ္ၾကတယ္လို႔ သူက နားလည္ထားတာကိုး။ မွန္တယ္။ ရြာသူရြာသားေတြက သူ႔ကို ခ်စ္ၾကတာ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ရြာသူရြာသားေတြရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကို ေဒၚစု နားမလည္ခဲ့ဘူး။

ရြာသားေတြရဲ႕ အေျခအေန

ရြာသားေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္ရင္ ေက်နပ္မွာပဲလို႔ ေဒၚစုက လြယ္လြယ္ေတြးခဲ့တယ္။ ခက္တာက ရြာသားေတြကို အခု သူတို႔ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးဟာလည္း ကာလေပါက္ေစ်း တန္ရာတန္ေၾကးမဟုတ္ဘူး။ ကာလတန္ေၾကးေပးဦး။ ရြာသားေတြရဲ႕ အေျခအေနက သိပ္ခက္ခဲတယ္။ ဦးပိုင္ဝမ္ေပါင္က သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္ဆိုတာ ေျမတကြက္ႏွစ္ကြက္ မဟုတ္ဘူး။ ေဒသတခုလုံးမွာရွိတဲ့ ေျမေတြကို သိမ္းလိုက္တာ။ ကာလတန္ေၾကးရရင္ေတာင္ လယ္သမားေတြမွာ အစားထိုးျပန္ဝယ္စရာ ေျမမရွိဘူး။ မသြဲ႔သြဲ႔ဝင္း ဘီဘီစီမွာ ေျပာသလိုပဲ။ ဦးပိုင္ဝမ္ေဘာင္မွာကလည္း သူတို႔ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားတဲ့ ဓါးမဦးခ်ေျမ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုတာ ေျမမရွိရင္ ဘဝပ်က္တာပဲ။ ေတာင္သူလယ္သမားကို ဦးပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ ဝန္ထမ္းလုပ္ဖို႔ ေျပာတာဟာ ငါးကုိ ကုန္းေပၚ ပစ္တင္လိုက္တာနဲ႔ ဘာမွျခားနားမွာ မဟုတ္ဘူး။ လိပ္ကို ပက္လက္လွန္လိုက္သလို ယက္ကန္ယက္ကန္ ျဖစ္ေနဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဒီသေဘာကို ေဒၚစု နားမလည္ဘူး။ လယ္သမားနဲ႔ မနီးစပ္ေတာ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို မသိဘူး။ ေဒၚစုဟာ သိေအာင္ နားေထာင္တတ္သူလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူကသာ ေျပာခ်င္သူ ျဖစ္တယ္။ ေတာသူေတြထက္ သူက အစစအရာရာ သိရွိနားလည္တယ္လို႔ ယူဆထားသူလည္း ျဖစ္တယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခ်င္ဦးေတာ့၊ ဆုတ္လမ္းမရွိဘူး။ ေဒၚစုကို သူတို႔ ခ်စ္တယ္၊ ေဒၚစုစကားကို သူတို႔ နားေထာင္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲသလို နားေထာင္ရင္ သူတို႔ဘဝပ်က္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားေတြဘက္က လက္မခံႏိုင္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ စိတ္ပ်က္ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ ငိုယိုၾကတာျဖစ္တယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ပံေတာင္း အပါအဝင္ အစိုးရကို အစစအရာရာ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာေနတာေတြ အားလုံးဟာ ၂၀၁၅ မွာ သူ သမၼတျဖစ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ပဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေျမာက္ၿပီး သူ သမၼတျဖစ္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ သူက ယုံၾကည္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို အစိုးရဘက္က ညစ္ရင္ သူ သမၼတျဖစ္မလာရင္ အခု ေပးဆပ္ရတာေတြအားလုံးဟာ အခ်ီးအႏွီး ေပးဆပ္ရတာေတြ ျဖစ္သြားဖို႔ပဲ။ ဒီအခ်က္ကို သူ ထည့္မတြက္ဘူး။ ထုံးစံအတိုင္း သူ႔ကိုယ္သူ အထင္ႀကီးေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘယ္မွာမွန္းမသိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ မုန္႔ဆီေၾကာ္အတြက္ လယ္သမားေတြရဲ႕ ထမင္းတလုပ္ကို ဆြဲထုတ္လုယက္ၿပီး ဦးပိုင္နတ္ႀကီးကို ပူေဇာ္ပသေနတယ္။”

ေတာင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထား

ေတာင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားက ပိုျပတ္သားတယ္။ သူတို႔က ေတာင္ျပိဳမယ့္ အလုပ္ဆိုရင္ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ေတာင္တလုံးျဖစ္ဖို႔ ႏွစ္သန္းနဲ႔ခ်ီ ၾကာတာျဖစ္လို႔မို႔ ေတာင္ကို အျပိဳမခံႏိုင္အပ်က္မခံ ႏိုင္ၾကဘူးလို႔ဆိုတယ္။ ေတာင္ဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စိုေျပစိမ္းလန္းေစတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ေတာင္ဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္ျဖစ္တယ္။ ေတာင္တန္းဟာ သဘာဝအကာအကြယ္ျဖစ္တယ္။

ေတာင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ကိုလည္း ထည့္မတြက္လို႔ မရဘူး။ ေတာင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေနာက္မွာ အႏုပညာသည္ေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသမားေတြလည္း ရွိေနတယ္။

ေရွ႕ႏိုင္ငံေရး အလားအလာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ပံေတာင္း အပါအဝင္ အစိုးရကို အစစအရာရာ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာေနတာေတြ အားလုံးဟာ ၂၀၁၅ မွာ သူ သမၼတျဖစ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ပဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေျမာက္ျပီး သူ သမၼတျဖစ္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ သူက ယုံၾကည္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို အစိုးရဘက္က ညစ္ရင္ သူ သမၼတျဖစ္မလာရင္ အခု ေပးဆပ္ရတာေတြအားလုံးဟာ အခ်ီးအႏွီး ေပးဆပ္ရတာေတြ ျဖစ္သြားဖို႔ပဲ။ ဒီအခ်က္ကို သူ ထည့္မတြက္ဘူး။ ထုံးစံအတိုင္း သူ႔ကိုယ္သူ အထင္ၾကီးေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘယ္မွာမွန္းမသိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ မုန္႔ဆီေၾကာ္အတြက္ လယ္သမားေတြရဲ႕ ထမင္းတလုပ္ကို ဆြဲထုတ္လုယက္ျပီး ဦးပိုင္နတ္ၾကီးကို ပူေဇာ္ပသေနတယ္။

စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေပ်ာ့ကြက္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚစုကို ၂၀၁၅ နဲ႔ မွ်ားျပီး ျပည္သူနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရမယ့္ ကိစၥမွာ ေဒၚစုကို ေရွ႕ကထြက္ျပီး လူမိုက္လုပ္ခိုင္းလိုက္တယ္။ ေဒၚစုကို လူထုေထာက္ ခံမႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္တယ္။ သူတို႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ရမယ့္မဲ ဆိုတာ အကန္႔အသတ္ရွိတာကို သူတို႔ သေဘာေပါက္တယ္။ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ရမယ့္မဲ၊ ဝယ္ယူလို႔ရမယ့္ မဲ၊ သူတို႔ဖာသာ အက်ိဳးအျမတ္ေမွ်ာ္ကိုးျပီး ထည့္မယ့္ အလိုေတာ္ရိမဲ ဒီမဲေတြပဲ ရဖို႔ရွိတယ္။ ဒီလိုမဲမ်ဳိးဆိုတာကလည္း အကန္႔အသတ္ အတိုင္းအတာတခုအတြင္းမွာပဲ ရွိတယ္။ မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ မဲရေရးထက္ ေဒၚစုရဲ႕ မဲ ကြဲဖို႔ကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္တယ္။ ေဒၚစုရမယ့္ မဲေတြ တျခားပါတီေတြဘက္ ကြဲသြားရင္ သူတို႔အတြက္ အျမတ္ခ်ည္းပဲ။ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဒၚစုရဲ႕ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ေရာက္လာေရာက္လာ သူတို႔က သိပ္အေရးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အဓိက ျဖစ္ေစခ်င္တာက သူတို႔မွတပါး ဘယ္သူမွ အစိုးရအဖြဲ႔ မဖြဲ႔ႏိုင္ေရးက အဓိကပဲ။ ေဒၚစု သမၼတ မျဖစ္ေရးက အဓိကပဲ။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ ေဒၚစု သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေဒၚစုပါတီကလည္း သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၾကံ႕ဖြတ္က ဒါမ်ဳိး အျဖစ္မခံဘူး။ စစ္တပ္က ဒါမ်ဳိး အျဖစ္မခံဘူး။ အဲသလို အျဖစ္မခံဖို႔အတြက္ သူတို႔လုပ္မယ့္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ဳိးရွိတယ္။

၁။ မဲညစ္မဲခိုးတဲ့နည္း။

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေျပာင္းျပီး ပီအာစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့နည္း။

၃။ အာဏာသိမ္းတဲ့နည္း

၂၀၁၀ လမ္းစဥ္အတိုင္း မဲညစ္ မဲခိုးတဲ့နည္း တနည္းထဲကို က်င့္သုံးရင္ သူတို႔အတြက္ သိပ္ခက္ခဲမယ္။ သူတို႔ သိပ္နာမည္ပ်က္မယ္။ အဆင္မသင့္ရင္ လူထုအုံႂကြမႈ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ဒီနည္းေဟာင္း တခုတည္းကို သူတို႔ သုံးမယ္မထင္ဘူး။

ဒီထဲမွာ သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အလြယ္ဆုံးနည္း၊ နာမည္ပ်က္ အနည္းဆုံးနည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေျပာင္းျပီး ပီအာစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့နည္းပဲ။ ဒီနည္းကို သူတို႔သုံးဖို႔ မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က သူတို႔ဘက္က ေသခ်ာမွ ၾကိဳက္တဲ့သူေတြဆိုေတာ့ မဲညစ္မဲခိုးတဲ့နည္းကိုလည္း ပူးတြဲ အသုံးျပဳဖို႔ မ်ားတယ္။ ပီအာစနစ္က ဘာ့ေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိသလဲဆိုေတာ့ ပီအာစနစ္အရ သူတို႔က ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံးရမယ့္သူေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ပီအာစနစ္ က်င့္သုံးလို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေရြးေကာက္ခံထိုင္ခုံ ၇၅ ရာႏႈန္းအနက္ မဲ ၆၀ ရာႏႈန္းရျပီး ၾကံ႕ဖြတ္က ၃၀ ရာႏႈန္းရရင္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခြင့္ရမယ့္သူဟာ ၾကံ႕ဖြတ္ျဖစ္မွာပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရွိျပီးသား စစ္တပ္တမတ္သားကို ထည့္ေပါင္းလိုက္ရင္ ၾကံ႕ဖြတ္က အမ်ားစုျဖစ္သြားမွာမို႔ပဲ။ ဒီေတာ့ ပီအာစနစ္ဟာ သူတို႔အတြက္ အဲသေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိတယ္။ ပီအာစနစ္လုပ္ဖို႔ သူတို႔ ၾကိတ္ၾကံေနၾကျပီးလည္းျဖစ္တယ္။ ပီအာစနစ္ကို ဦးသုေဝတို႔ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္း ဥပေဒမထုတ္တာ၊ မေဆြးေႏြးေသးတာက လူထုအတြက္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ခ်ိန္ရသြားမွာ စိုးလို႔ပါ။ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရသြားမွာ စိုးလို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသာေလးလွ်ိဳျပီး ႏွပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပီအာစနစ္ကို အနားကပ္ျပီးမွ သူတို႔ေျပာင္းၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္းပဲ၊ ဘာမွ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားပုံမရပါဘူး။ ဒီတပြဲမွာလည္း ထုံးစံအတိုင္း ေနာက္ေကာက္က်ဖို႔ မ်ားပါတယ္။

တကယ္လို႔ ၁၊ ၂ နည္းေတြ သုံးတဲ့ ၾကားက ၾကံ႕ဖြတ္မဟုတ္သူ သမၼတျဖစ္ျပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ရင္ စစ္တပ္က မုခ် အာဏာသိမ္းပါမယ္။ စစ္တပ္ဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ တျခားသူတျခားအဖြဲ႔ကို အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ မျပဳပါဘူး။ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ အဲသလို ေပးလိုက္ရင္ သူတို႔စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြနဲ႔ ခရိုနီေတြ အျမတ္ထုတ္ေသြးစုပ္ႏိုင္တဲ့ေခတ္ ကုန္ဆုံးသြားမွာမို႔ပါပဲ။ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့သူတို႔ရဲ႕ ျပႆနာေဟာင္းေတြ ဗူးေပၚသလို ေပၚလာမွာမို႔ပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပါတီက တေယာက္ေယာက္လည္း သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

၂၀၁၅ မွာ သမၼတျဖစ္ေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးျပီး အေလွ်ာ့ေပးသမွ်၊ ကိုယ့္တပ္ကိုယ္ ျပန္နင္းသမွ်ဟာ ဖြတ္မရ ဓါးမဆုံးသာျဖစ္ဖို႔ရွိပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းအႏၱရာယ္

ဒီအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရင္ လက္ပံေတာင္းအႏၱရာယ္ဟာ သိပ္ၾကီးေနျပီဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုဘက္က သိပ္အားတက္သြားပါျပီ။ ေနာက္ဆုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လယ္သမားေတြဘက္ကလည္း ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ ခက္ေနပါျပီ။ ေနာက္ဆုတ္ရင္ သူတို႔အတြက္ ဘာမွ က်န္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ခုဆိုရင္ လယ္သမားေတြ ရိုင္းတယ္၊ ဘာမွနားမလည္ဘူး၊ ဟန္ဝင္းေအာင္ေျမႇာက္ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ့ အသံေတြ ေဒၚစုလူေတြနဲ႔ အစိုးရလူေတြဘက္က ထြက္ေပၚလာေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အစိုးရဘက္က လူထုကို ျဖိဳခြဲေရးအတြက္ အားတက္စရာအခ်က္ေတြပါ။ အစုိးရက ဒီတခါ ၿဖိဳခြဲရင္ ေဒၚစုကေတာင္ ေျပာလို႔မရတဲ့သူေတြမို႔လို႔ အျပင္ဘက္က ေျမႇာက္ေပးတဲ့သူေတြရွိလို႔ ခြဲရတာပါဆိုျပီး ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ပထမ သံဃာေတြကို မီးေလာင္ဗုံးခြဲတာကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့ ေဒၚစုကလည္း ဒီတပြဲမွာ ျဖိဳခြဲရင္ေတာ့ နည္းေတာင္နည္းေသးတယ္လို႔ ထင္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုရဲ႕ အစီရင္ခံစာထြက္လာတာဟာ လက္ပံေတာင္းေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ပိုၾကီးလာပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ႕ အစီရင္ခံစာဟာ လူထုကို ျဖိဳခြဲဖို႔ မီးစိမ္းျပေပးလိုက္သလိုပါပဲ။

ဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူက အခ်ိန္မီ ဝိုင္းဝန္းမကူညီႏိုင္ခဲ့ရင္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြထဲမွာ ေလ်ာ္ေၾကးယူမယ့္သူေတြနဲ႔ မယူမယ့္သူေတြဆိုျပီး ညီညြတ္ေရး ျပိဳကြဲခဲ့ရင္ျဖင့္ လက္ပံေတာင္းအေရးဟာ အလြန္ရင္ေလးဖို႔ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေျခအေနဆိုးကို လက္ပံေတာင္း ျပည္သူကြက္ကြက္ကေလးက ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သိပ္မလြယ္ကူပါဘူး။ က်န္ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ စာနာကူညီမႈ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းကလြဲျပီး တျခားဘာကမွ ကုစားႏိုင္ဖို႔ မရွိပါ။

ေဇာ္ဝင္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း)
၁၆ မတ္၊ ၂၀၁၃

43 comments:

Unknown said...

negative,object,wrong,totally wrong,regards.

Unknown said...

Daw Su Kyi right,regards.

Zaw said...

အေျပာေတြပဲ ေျပာမေနပါနဲ႔။ အလုပ္လုပ္ၾကပါ...

ဘယ္သူကေျပာလဲ ျပည္သူန႔ဲေဒၚစု စိတ္၀မ္းကြဲရတယ္ဆုိတာ....

ဒီအစီအရင္ခံစာေၾကာင့္ အက်ိဴးမ်ားသလား၊ အျပစ္မ်ားသလား.....

ကုိယ္တုိင္ေလ့လာပါ... ျပီးမွေ၀ဖန္ပါ......Unknown said...

I don't know who is the person wrote this article.
What I can feel is, the write is 21 century 'Da Wa Dut'. Or no brain in his head. Lobster or prawn else he wrote this article because there might be something behind the sense that is he will gain some thing from someone and get own benefit. Selfish and idiot.

kyawthusukyi said...

n

Unknown said...

All of us know what is the thing inisde and contents of the lobster or prawn head .

The writer (Zaw Win) wrote this article for own benefit or he has no brain in his head. Or He might get something in terms of cash or etc.. from someone who want to destroy future of our country and Zaw win must be member of that group.

Unknown said...

TO; ZAW WIN (88 STUDENT) & SEIN THAN LONE

100% CRAZY BOTH ARTICLES,

NO SENSE EACH SENTENSE IN THE BOTH ARTICLES,

DON'T READ ON THIS BOTH ARTICLES,

THROW IT AWAY IN THE DUST BIN.

SHAMLESS.

BY: MAY PHYU

kyawthusukyi said...

ေဇာ္ဝင္း ၈၈ေက်ာင္းသားေဟာင္းေရ႕
စိတ္ခ်ေနပါ ... ၂ဝ၁၅ အတြက္ True Leader သမၼတ
ကို က်မပဲလုပ္မယ္ ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မဟုတ္ဘူး
ရွင္းပီလား ? ဘယ္သူ႔ကိုမွမယံုလို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ True Leader ေနရာကိုက်မပဲလုပ္မယ္
( You ... ဘာလုပ္ခ်င္လဲ ? )

Balck Pepper said...

Too much negative.

Unknown said...

People asking for totally stop this project. If this is stopped, after------------
1. Government pays penalty.
2. No trust partner to FDI.
3. People still loose their farms.
4. None cure on environmental damage.
5. Never get back the mountains.
6. Activist will be famous.
7. DASSK get more support from people.
8. Activist will search to stop another project reason that environmental damage or people disagree.
9. Stop the next project.
10. Activist will become more and more famous.
11. Government pays penalty fees.
12. None of the investment from foreign will come.
13. Again and again such for newer projects to stop.
14. Stop and stop again.
15. Pay and pay more penalty fees.
16. No investment from other counties.
17. Jobless rate will be getting high.
18. Blame to Government.
19. Violence will rise out.
20. Again back next 50 years.
Very Good.
Very Good.!!!!!!

boxerburma said...

ကိုေဇာ္၀င္းေရ ... ေဒၚစု အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာရင္ နာတတ္ၾကတယ္ဗ် ေနာက္လိုက္ေတြ က အမ်ားသား .... ခင္ဗ်ား ေဆာင္းပါး ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္ ....

S.Maung Chain said...

I don't care about Ko Zaw Win but I care about what his articles.What he means and what he writing on reasonable.However we need to think about the truth.who is defending for the truth and who is destroying the truth.That all we have to think about.

yadanar.latyar said...

I dont know Daw ASSK personally.what i knew was i'm trust and respect her's brave,strong and sharp decision.She was sacrifice her whole of the life not only for the Burmese people but also Truth and i want to know where are you(article's writer) and what are you doing that time. Ko Freddie.

yadanar.latyar said...

I dont know Daw ASSK personally.what i knew was i'm trust and respect her's brave,strong and sharp decision.She was sacrifice her whole of the life not only for the Burmese people but also Truth and i want to know where are you(article's writer) and what are you doing that time. Ko Freddie.

Anonymous said...

ျပႆနာအားလံုးေျပလည္ဖို႔ ****
(အ ေသသတ္ ရန္)
ေနာ္အံုးလွ
ဟန္ဝင္းေအာင္
သြဲ႔သြဲ႔ဝင္း ဆိုေသာ ေခြးမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ ရန္။
(ရိုက္ႏွက္ဆံုးမ ရန္)
အံ႔ေမာင္
ျမ ေအး
ဦးဝင္းတင္
အယုတ္တမာ ေလာက္ေကာင္ မ်ားအား ဆံုးမမွ ရမည္
မ ေသမခ်င္း တိုင္းျပည္ကိုဆူပူေအာင္ လုပ္ျပီး ဒုကၡေပး
မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္

May said...

ျပႆနာတခုကိုၾကည့္တဲ့အခါ ခ်စ္ျခင္းနဲ႕ မုန္းျခင္းဟာ လူေတြကို ေတြေဝေစတယ္။
ခ်စ္ျခင္းနဲ႕ မုန္းျခင္းကို ဖယ္ၾကည့္မွသာ ေသခ်ာတဲ့ အမွန္တရားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းျပီး မွ်တ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖကို ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

moe said...

Ko Zaw Win,
You reported all the facts.
It would be better if you do not attack DASSK personally.
Regards.
Moe

Unknown said...

အျပင္ကေန ေဟာင္မေနနဲ႕ သတၲိရွိရင္ ကိုယ္တိုင္၀င္လုပ္
မွားသြားေတာင္ ရိုးရိုးသားသား ဆိုရင္ ခြင့္လြတ္မယ္

minzaw741 said...

ဘာကိုေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာလဲ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ဆက္လုပ္လို ့ျမန္မာနိုင္ငံၾကီး ေပ်ာက္သြားမွာလား။ခင္မ်ားတို ့ေရာ အေမစုလိုမွန္ကန္တဲ ့လုပ္ရက္ကို လုပ္ရဲလား။ လက္ပံေတာင္းေတာင္အနီး၀န္က်င္က ျပည္သူလူထုအတြက္လည္းေကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းက ျပည္သူလူထုအတြက္လည္းေကာင္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္အေျဖကိုထုတ္ခဲ့ျပီးျပီေလ ဘာပဲေျပာေျပာ ျပည္သူျပည္သားေတြက နားလည္လက္ခံၾကတယ္။အခ်ဳိ ့ေလာက္သာ မေက်နပ္နိုင္တာပါ။ခင္မ်ားတို ့ရမ္းေရးသားထားတာေတာ့ ေလွ်ာ့လိုက္ပါဗ်ာ..

Unknown said...

အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာ မွားခ်င္မွားမွာေပါ့။သူမ်ားကိုေ၀ဖန္တာထက္ မင္းကိုယ္တိုင္၀င္လုပ္ပါလား။မင္းတုိ ၈၈ ကိုသမတက တာ၀န္ေပးေတာ့တာ၀န္မယူရဲဘူး။ၿပီးမွ သူမ်ားကိုေသာက္တလြဲလိုက္ေ၀ဖန္တယ္။မင္းကဘယ္ေလာက္ ေသာက္ဆင့္ရွိလို့လဲ။အျပင္ကတိုင္းရင္းသားေတြေသြးစည္းဖို့လိုသလို အတြင္းက၀န္ထမ္းေတြနဲ့ေရာေသြးမစည္းသင့္ဘူးလား။ရဲေတြကလည္းတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘူးလား။ေဒၚစုကလည္းျပည္သူအတြက္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးလား။လူလိုေတြးၿပီ လူလိုေရးကြ။ေသြးလိုက္မခဲြနဲ့။ေထာင္က်ဖူးတဲ့ ၈၈ ထဲမွာမင္းနာမည္တစ္ခါမွမေတြ့ဖူးဘူး။ခုမွလူစြာလုပ္မေနနဲ့။

win said...

၈၈ေတြလဲ မင့္လိုေကာင္းေတြေျကာင့္
လူအမ်ားစုက အထင္ေသးလာျကျပီး
ကိုယ္တိုင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေတာ့
အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနန့ဲ တိုင္းျပည္
တိုးတက္ေရး ဝင္းကူမယ္မရွိဘူး
အေျခအေနန့ဲအခ်ိန္အခါကို နားလည္သင့္ျပီး

Unknown said...

၈၈ေတြ၉၉ေတြနားမလည္ဘူး မင္းဒီစာကိုေရးကတည္းက စိတ္ဓါတ္ေတာ္ေတာ္ ညံ႔တယ္ ငါထင္တယ္ ေဇာ္ဝင္း ။ ျမေအးဆိုတဲ႔ကလား လဲသတိထားခိုင္းလိုက္ ရွင္းလား

yarzar said...

ကိုေဇာ္၀င္းေရ
ဟုတ္တာဆိုနာလိုခံခက္အမ်က္ထြက္တယ္တဲ႔.ခင္ဗ်ား
ေၿပာတာေတြမွန္ေနေတာ႔နာၾကမွာေပါ႔ဗ်ာ.က်ေနာ္တို႔ကေတာ႔အားေပးေနပါတယ္.အဲဒိလိုအေတြးအေခၚ
ေတြြၿမန္မာၿပည္ကိုတကယ္ခ်စ္တဲ႔သူေတြအတြက္
္တကယ္္လိုအပ္ပါတယ္.လက္ပေတာင္းကိစၥမွာၿပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြကိုကံ၃ပါးနဲ႔ၿပစ္မွားတဲ႔လူေတြ.အဲဒိလူေတြကိုကူလိမ္ေပးေနတဲ႔လူေတြ.ကူလိမ္တဲ႔လူကိုေထာက္ခံေနတဲ႔လူေတြအားလံုး
တေန႔တူေသာအက်ိဳးေပးမွာပါပဲ.
လက္ပေတာင္းေတာင္စဥ္ေတြကိုေရာင္း
စားေနသူေတြကိုတခုပဲေၿပာခ်င္ပါတယ္.သူတို႔အေမေတြကိုသူတို႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ညီမ်ွတဲ႔ေငြေတြ
ေပးၿပီးေခၚသြားမယ္.ၿပီးရင္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္.သတ္ခ်င္သတ္မယ္လို႔ေၿပာရင္ေငြေတြယူၿပီးေရာင္းထဲ႔
လိုက္မွာပဲလား.လက္ပေတာင္းေတာင္ဟာေဒသခံ
ေတြအတြက္မိခင္ဆိုလည္းဟုတ္ဖခင္ဆိုလည္းဟုတ္
ပါတယ္.ကိုယ္ခ်င္းစာနိုင္ၾကပါေစ.

Thuya said...


stupid attitude !

sawnaung said...

I agree with ko zaw win.this article is 100% true.thank you

Unknown said...

က်ြန္ေတာ္ဟာသာမန္ ပညာတတ္ျပည္သူတေယာက္ပါ။ လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာ ကိုလက္မခံနုိင္ပါ။ အေမစုေျပာတိုင္းလဲ မ်က္စိမိွတ္ျပီး လက္မခံႏုိင္ပါ။ ကုိေဇာ္ဝင္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း) ရဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္ေတြဟာ စဥ္းစားသင္႔တဲ႔အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္္စိမွိတ္ပီး ဇြတ္ျငင္းေနရင္ေတာ႔အမွန္တရားနဲ႔ေဝးေနလီမ္႔မယ္။

Unknown said...

ဓမၼပဒမွာဖတ္ဖူးတယ္။သကၤန္းကိူစြဲျပီးပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးအေၾကာင္းပါ။ေနာက္ဘ၀မွာအဲဒီသက္န္းမွာ သန္းျဖစ္သြားသတဲ့။လက္ပန္းေတာင္ကယ္တင္ေရး အဖြဲ႕သားေတြကိုလည္းအယူတိမ္းျပီးနတ္စိမ္းျဖစ္မွာကို ္စိုးရိမ္မိပါတယ္။

Unknown said...

ဝမ္ေပါင္မတိုင္ခင္ ဟိုးးး အိုင္ဗင္ဟိုးထဲက လုပ္လာတာ အခုမွ ထၿပီး သည္ေတာင္ႀကီးမွ မရွိရင္ေသရပါေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အဲ့အခ်ိန္ေတြတုန္းကေတာ့ အဲ့လူေတြက ဘယ္ဘဝေရာက္ေနလို႔တုံးလို႔ ....ၾကည့္ရတာနတ္သက္ေလးေတြ မေၾကြၾကေသးလို႔ထင္ရဲ႔......

Thu said...

ၿဖစ္ႏိုင္ရင္ မိသားစုနဲ႕ အတူ ေနရင္း သားေလးေတြ ၾကီးၿပင္းလာတာကို ကိုယ္တုိင္ ၿမင္ခြင္႕ရခ်င္ခဲ႕ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ ၿမန္မာၿပည္သူေတြနဲ႕ေနဖုိ႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ႕တာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္တ ၊ သံသယဆိုတာေတြ
ေတာ႕ က်မမွာ မရွိပါဘူး ။ ( ေဒၚစု )

knife wafer said...

ကိုေဇာ္၀င္း ရဲ.ေရးသားခ်က္ေတြ ဟာ ေခါင္းေဆာင္စြဲ
(ပုဂၢိဳလ္စြဲ) မထားဘဲ Educated ၿဖစ္တဲ. ၊ Sharp ၿဖစ္တဲ.
အမွန္တရား ၿမတ္ႏိုးသူ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားရဲ. သေဘာ
ထားကိုကိုယ္စားၿပဳေနပါတယ္ ၊
ေဒၚစု အေနနဲ.က အကန္.အသတ္ေတြ ၊ ဖိအားေတြနဲ. အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲမွာ
အေၿခအေနအရ အေကာင္းဆံုး ၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုးကို
လုပ္ခဲ.၇တာပါ ၊
ဒါေပမယ္. အမွန္တရား ၊ တရားမ်ွတမႈ နဲ. ကင္းကြာသြား
လို.ၿပည္သူေတြ လက္မခံၾကတာပါ ၊ .ၿပည္သူေတြ ဆိုရာမွာ
လက္ပံေတာင္း ေတာင္ေဒသခံ ေတြခ်ည္းမဟုတ္ ၊ ႏိုင္ငံ
အ၀ွမ္းက ၿပည္သူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္ ။ ။ ။
အစီရင္ခံစာထဲမွာ သံဃာေတာ္ေတြကို ညသန္းေခါင္
မီးတင္ရိႈ.တာ တာ၀န္ရိွသူအမည္၊ ၇ာထူး ေဖၚထုတ္ၿပီးသားၿဖစ္ေနရမွာ ပါ ၊ တာ၀န္ေပးတဲ.ထဲပါပါ မပါပါ ေဖၚထုတ္ရမွာပါ ၊ ဒါဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံပါ ၊သံဃာေတာ္ေတြကို
မီးတင္ရိႈ.တာကို တ၇ားခံေဖၚထုတ္ဖို. ဆႏၵ မရိွေလာက္
ေအာင္ ဘယ္အရာေတြက ေၿပာင္းလဲေစသြားတာပါလဲ ၊
ဒါဟာၿပည္သူေတြ အံ.အားသင္.သြား ၊ ေလးစား ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ.သြားေစတဲ. အဓိက နံပါတ္ တစ္
ၿဖစ္ေစခဲ.ပါတယ္ ။
- ေဒၚစုကိုမ်က္စိမိွတ္ ေထာက္ခံသူေတြေတာင္သံဃာေတာ္ေတြကို
မီးတင္ရိႈ.တဲ. တ၇ားခံမေဖၚထုတ္ တဲ.ကိစၥ မွာ ေခြးအ
လွည္းနင္း သလို ၿဖစ္ၾကရ၇ွာတယ္ ။

Unknown said...

ေကာ္မရွင္က အနာဂတ္ ျဖစ္သင့္တဲ႕ အႀကံဥဏ္
အတိတ္နဲ႕ လက္ရွိအမွား ေတြေဖၚထုတ္ က်န္တာ
ကိုယ္သမိုင္း ကိုယ္ေရး ျပီး ကိုယ္နဲ႕ ထိုက္တန္တဲ႕
အစိုးရ ရၾကမွာပါ အဓိကက ေဒၚစုေျပာေျပာ ဘယ္သူေျပာေျပာ ကိုယ္႕ဥာဏ္နဲ႕ စဥ္းစားရမွာပါ
စဥ္စားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဗဟုသုတရွိဘို႕ ျမန္မာ့သမိုင္း
ကိုစိတ္၀င္ စားဘို႕လိုပါတယ္ ဆရာၾကီးလုပ္ျခင္း လံုး၀မဟုတ္ပါ ျမန္မာ႔သမိုင္းဟာ စဥ္းစားႏိုင္လ်င္ အေျဖ
ေတြ႕ဘို႕ ရာခိုင္ႏွုန္း မ်ားပါတယ္

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

ေဒၚစုကေမးတယ္ ဆႏၵျပတဲ႕ရြာသားေတြကို အစီရင္ခံစာဖတ္ျပီးျပီလားတဲ႕။ ဟား မဖတ္ရေသးဘူး ဆႏၵသာျပေနတာ။ စိတ္မပူပါနဲ႕ ရြာသားေတြေရ။ဖတ္ျပီးလို႔ရွိရင္ မင္းတို႕လက္ခေမာင္းထခတ္လို႕ရျပီကြ။မင္းတို႕တာဝန္ေက်သြားျပီ။စံုေကာ္ အစီရင္ခံစာမွာေဖၚျပထားတဲ႕ စံုစမ္းေတြ႕ရတာကေတာ့ မတရားလုပ္ထားတာေတြ၊ပစ္စလက္ခ ဂရုမစိုက္ဘဲ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ထားတာေတြ ေနာက္ဘာျဖစ္ျဖစ္ငါတို႕ေသျပီးရင္ျပီးေရာ ဒီေျမဒီေရ ျဖစ္သလိုက်န္ခဲ႕ပါေစဆိုတဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႕လုပ္ေဆာင္ ထားတာေတြ။ေစ်းေပါေပါနဲ႕တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားတာေတြကို ေတြ႕ရတယ္ကြ။ သူတို႕စံုစမ္းေတြ႕ရွိတာကို တင္ျပထားတာေတြအရဆိုရင္ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျပးျပီးစီမံကိန္းကိုရပ္ပစ္ခ်င္စိတ္ေတြေပၚမိတယ္။ဒါေပမယ့္ စီမံကိန္းကိုဆက္လုပ္လို႕ရေအာင္စံုေကာ္က နတ္လမ္းညႊန္ consultant fees မယူဘဲဒီလိုျပင္ဒီလိုလုပ္ဒီလိုေလးေတြလုပ္ေပးရင္ ဆက္လုပ္လို႕ရေအာင္ အခမဲ႕ ညႊန္ျပလမ္းေႀကာင္းေပးထားပါတယ္။ေတာင္ႀကီးကိုထိုင္ႀကည့္လြမ္းေဆြးတမ္းတစရာမလိုသလိုထိုက္ထိုက္တန္တန္ တိုင္းျပည္အက်ိဳး႐ရင္ေတာ့ ဆက္တိုးရမွာေပါ့။ ခုသူတို႕ေျပာတဲ႕တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးအျမတ္တဲ႕ ကုန္သြယ္ခြန္ကိုပါမယူထားတဲ႕တိုင္းျပည္ရမယ့္ % က ၁၀% ပဲရွိတယ္။သေဘၤာသားတစ္ေယာက္တိုင္းျပည္ကိုေဆာင္ခဲ႔ရဖူးတဲဲ့အခြန္% ေလာက္နဲ႕ေတာ့ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိမယ္လို႕လာမေျပာပါနဲ႕။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတဲ႕။လက္ပေတာင္းစက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွာပါဝင္ရတဲ႕ရြာသားလယ္သမားေတြအတြက္လုပ္ငန္းပံုစံေျပာင္းလဲရာမွာ ဦးပိုင္နဲ႕ဝမ္ပိုင္လုပ္ေပးမွရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနပါေစေတာ့အမိနိင္ငံေတာ္ႀကီးရယ္အနစ္နာခံျပီးအလုပ္မရွာေပးပါနဲ႕ေတာ့။တိုင္းျပည္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈတြန္႕သြားမွာစိုးလို႕အဆင္ေျပေအာင္ဖန္ျပီးဆက္လုပ္ရေအာင္ႀကံေပးတာဆိုရင္ေတာ့သိပ္မ ႀကာေသးခင္ကစကားေလးကိုသတိရေပးပါ။သိ္ပ္အလ်င္မလိုႀကပါနဲ႕ေစာင့္ႀကည့္ရဦးမယ္။ေျဖေလ်ာ့တာေတြအကုန္မလုပ္ေသးနဲ႕ဦး။စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈဆက္လက္လုပ္ထားရဦးမယ္တဲ႕။ဒီလိုစီးပြားေရးပိတိဆို႕မႈဒဏ္ကိုႀက့ံႀက့ံခံျပီးအာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ႕တဲ႕ျပည္သူေတြရဲ႕ေသြးဟာ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမဳပ္နွံမႈတြန္႕သြားမွာကို ေတြးေႀကာက္ေနမယ့္ ေသြးမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ဘူး။အရင္အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၸဏီ တုန္းကေလာက္ေတာင္တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးအျမတ္မရနိုင္တဲ႕ခြဲတမ္းနဲ႕ႀကားလူကတဝႀကီးစားသြားမွာကို တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ႀကီးပြားေရးအတြက္ဆက္လုပ္သင့္ပါတယ္လို႕ ေနာင္လာေနာက္သားေတြက်ိန္ဆဲခံရတဲ႕အထဲမပါရေအာင္ဆက္လုပ္ပါလို႕မေျပာခ်င္ပါ။စာခ်ဳပ္ျပန္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈက အရမ္းအေရးပါသလို ကာလ ကိုလည္းႏွစ္အရွည္ႀကီးသိပ္မျဖစ္ေစရဖို႕လိုသလို အေလ်ာ္အစားအတြက္လည္းျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ထားေပးနိုင္ရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သားပဲေရွးရိုးသိပ္မစြဲပါဘူးလုပ္ေပါ့။

Kaung Nyi said...

ကိုေဇာ္၀င္းေရ
ခင္ဗ်ားၾကိဳက္သလိုေရးနိင္ပါတယ္။
ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့၊ျပီးျပည္စံုတဲ့အစီ၇င္ခံစာမ်ိဳးဘယ္တုန္းကထြက္ဖူးပါသလဲ။
ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ကမ်ား(ျမန္မာျပည္မွာ)ဒီလိုျပည္သူေတြနဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးပါသလဲ။
ေဒၚစုကဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္းသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သူမ၀င္ရင္ ဒီထက္ဆိုးမယ္။ျပည္သူေတြေရာ၊တိုင္းျပည္အတြက္ေရာဒီထက္နာမယ္ဆိုတာသိသိခ်ည္းနဲက၀င္ခဲ့တာပ
ေလ့လာသင္ယူတတ္ရင္၊သင္ယူခ်င္စိတ္ရွိရင္ ဒီျဖစ္စဥ္။ဒီအစီရင္ခံစာေပၚက အမ်ားၾကီးရႏိုင္ပါတယ္။
ထိပ္တိုက္ေတြ႕တာေတြ။ပြဲဆူေအာင္လုပ္တာေတြ ေခတ္ကုန္ပါျပီ။
တကယ္လုပ္ခ်င္ရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာဘာေတြျပင္သင္သလဲဆိုတာ ဖတ္ပါေတြးပါ၊ေရးပါ။
အလိုမရွိဆိုတာနဲ႕မရေတာ့ဘူးေနာ္။
စာဖတ္ဖို႕၊စာတတ္ဖို႕လိုတယ္။
ေခါင္းစဥ္ကိုလဲေျပာင္းလိုက္ပါဗ်ာ။koko lusso said...

in Rangoon University home less dogs are too much because of food can get easy there....He He He ZAW win is one of them. Dont say you are 88 . You are 88 home less dog ,,,,,,it true????

Unknown said...

88 တဲ့ လူအထင္ၾကီးမယ္ ထင္လို႕ တပ္ထားတာထင္တယ္ -မင္းကိုႏိုင္တို႕ အရင္ကေတာ့ ဘာလဲေပါ့ ေတာ္ေတာ္ ေတာ္တဲ့ေကာင္ေတြလားေပါ့ အထင္ၾကီးမိတာ-မေန႕ ကေတာ့ တနလၤာေန႕ ေစ်းပိတ္ခ်င္တဲ့ ကိစၥ ေတာင္ ၀င္ အားေပးေနေတာ့ ဒီေကာင္ေတြ ဘာေကာင္ေတြလဲ -----ရူးေနၾကဘီလား

ဲွKaung said...

ဒါမ်ိဳး အႏွစ္ေတြသိထားရမယ္ ဖတ္ကိုဖတ္ရမယ့္ စာေတြျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ေရးထားတာေတြက သိပ္ေလးနက္ပါတယ္။

“ Golden Gateကို ဖြင့္ေပးသူ ေအာင္ဆန္းသမီး ”

ေနာက္တစ္ခါ Golden Gate ဆုိတဲ့ ေရႊတံခါးၾကီးကုိ ဖြင့္ေပးႏုိင္တဲ့သူ

ဒီကေန႔ ေတြ႕ျပီ။ “ေအာင္ဆန္းမရွိတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေအာင္ဆန္းသမီး
တစ္ေယာက္ ေပၚလာတာဟာ ဒုိ႔အတြက္ အေတာ္ ကံေကာင္းတယ္၊
ေနာက္တစ္ခါ တပ္မေတာ္ၾကီးအတြက္လည္း သိပ္ကံေကာင္းတယ္။
မစုတစ္ေယာက္ဟာ ဒီပဲရင္းကိစၥၾကီးတစ္ခုလုံးကို လုံး၀ မွ်က္ႏွာလြဲျပီး
ခြင့္လြတ္ထားတာ။” ဘာ အစအနမွ ျပန္မေဖာ္ဘူးဆုိရင္
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္က ကိစၥကိုလည္းအားလုံးက ဒီလုိပဲ
“ေအာ္ မစုေတာင္ ဒီေလာက္ၾကီး ခြင့္လြတ္ႏုိင္ရင္ ဒုိ႔တေတြလဲ ခြင့္လြတ္
ေက်နပ္ၾကဖုိ႔ ကိစၥဟာ ႏွလုံးသားထဲမွာ စြဲစြဲျမဲျမဲထား။”
ဒီမူ၀ါဒ သုံးခုေပါ့ေလ။ ငါေတြးထားတာ အားလုံးရွိဖုိ႔ေကာင္းတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ Union Of Myanmarကုိ United Myanmar ျဖစ္ေအာင္၊
Golden Myanmar ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾက။ တုိင္းသူ ျပည္သားအားလုံးဟာ
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခြင့္လြတ္ရမည္၊ သည္းခံရမည္၊ ျပီးေတာ့
“အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကို စြန္႔လြတ္မွ ၾကီးက်ယ္တဲ့
အက်ိဳးျမတ္ကို ရရွိႏုိင္မွာ” ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္သုံးခ်က္ကုိေတာ့
ငါ အေလးအနက္ ထားျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ”

- ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
(ကုိထြန္းေ၀ ေဖ့ဘြတ္မွ)

bluegyi said...

ကိုုေဇာ္၀င္းခင္ဗ်ား ...
အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္ဆိုုတာ ေကာင္းေသာစိတ္ထားတဲ့သူမ်ား သာလုုပ္ႏိုုင္တယ္ ၊ လုုပ္တတ္တယ္ .. ကိုုယ့္ရဲ႔အျပဳသေဘာမေဆာင္ တတ္တဲ႔စိတ္နဲ႔ထင္ရာမေျပာေစခ်င္ပါဘူး ..
တိုုင္းျပည္အတြက္အရမ္းအနစ္နာခံ၊ အရမ္းအလုုပ္လုုပ္ေနသူကိုု ေဘးကေန မေကာင္းျမင္တတ္တဲ့စိတ္နဲ႔ေဘးထိုုင္၊ ဘုုေျပာေနရာ ေရာက္ပါတယ္ ...
ေနရာရေစလိုုတဲ့စိတ္နဲ႔အာ ဇာနည္ေတြဟာမလုုပ္တတ္ပါဘူး .. ျပည္သူေတြကသာတိုုင္းျပည္ေရွ႔ကိုုအျမန္ထိုုးတင္ေပးႏိုုင္မယ္႔သူ႔ကိုုေနရာေပးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ... OK ခင္ဗ်ားေျပာႏိုုင္တယ္ .. ေဒၚစုုဟိုုတေလာကသမၼတလုုပ္ခ်င္ေၾကာင္း ၊ ဘာေၾကာင္႔သူေျပာခဲ့ ရတယ္ဆိုုတာ အေတြးအေခၚရိွတဲ့သူ၊ အသိညာဏ္ရိွသူတိုုင္းသိပါ တယ္ ... သူမအသက္ ၆၇ ေက်ာ္ပါျပီ .. သူမရဲ႔ေနာက္ဆံုုးမီးစာမ ကုုန္ခင္ေလးမွာ တိုုင္းျပည္ကိုု အရိွန္နဲ႔တြန္းတင္ေပးခဲ့ခ်င္လိုု႔ပါ .. တန္ဘိုုးအရမ္းၾကီးတဲ့ပတၱျမားကိုု နားမလည္တတ္ပဲ ဇယ္ခုုတ္တာေလာက္ပဲသိတဲ႔ ျမန္မာျပည္ကခင္ဗ်ားတိုု႔လိုုလူေတြ အရင္ကမ်ားခဲ့လိုု႔ ျပန္စဥ္းစားၾကည္႔လိုုက္ .. မသံုုးလိုုက္ရပဲေပ်ာက္ ပ်က္သြားတာေတြ.. (ကေနာင္မင္းသားၾကီး၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ... )

Unknown said...

ဒီမယ္ေမာင္ရင္ေဇာိဝင္း ေမာင္ရင္တို႔ ၈၈ ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြဟာ အားအားေနတုိင္းျပည္ ကို ဘယ္လိုကယ္တင္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း မႀကိဳးစားသူတပါးႀကိဳးစားေတာ့လည္းေဝဖန္
ဘာအတြက္လဲဘယ္သူ႔အတြက္လဲ ေမာင္ရင္ တို႔ေထာင္ဆယ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေထာင္ က်တာကိုတိုင္းျပည္အတြက္ ငါတို႔ေတာ္ေတာ္ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးလို႔ထင္ေနလား နားေထာင္ေမာင္ရင္ေဒၚစုမွားလားမွန္လားဆိုတာ အစီရင္ခံစာဖတ္တဲ့ျပည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္လိမ့္ မယ္ သူမ်ားကိုေျပာခ်င္ကိုယ္ကိုကိုယ္ျပန္ၾကည့္ ၿပီးရင္ေလးတယ္ကြာလို႔ေျပာႏိုင္ေအာင္အရင္ ႀကိဳးစားၾကည့္လိုက္။ နားလည္လားဦးေႏွာက္ မရွိတဲ့လူ႕ကန္႔လန္႔ေတြ။

Unknown said...

(တျခားတဘက္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ စိတ္ဝမ္းကြဲရၿပီ။ ထိုက္တန္ရဲ႕လား။ )
စိတ္၀မ္းကြဲျပီလို႔..ခင္ဗ်ားကိုဘယ္သူေျပာလို႔တုန္း..

Unknown said...

လက္ပေတာင္းကိုေသဒဏ္ေပးသလို 88 ေတြကိုလဲေသဒဏ္ေပးလိုက္သလိုဘဲ
ခုမွ အလကားေကာင္ ၀ါးတာတားေတြမွန္ း
ၿပည္သူေတြသိကုန္တာေပါ့ ေဇာ္၀င္းရ

kyawthusukyi said...

မွန္လိုက္တာ

yarzar said...

သနားစရာေကာင္းလိုက္တဲ႔ေဒၚစုေနာက္လိုက္ေတြ..
ဆဲဖို႔နဲ႔အပနာပေၿပာဖို႔ေလာက္ပဲေရးတတ္တာပါလား.ကိုေဇာ္၀င္းလိုေဆာင္းပါးမ်ိဳးေရးၿပီးေသခ်ာၿပန္ေခ်ပ
တတ္ရင္ေဆာင္းပါးေလးဘာေလးေရးၾကပါ.စာေတြ
ဘယ္ေလာက္ဖတ္ထားလဲသိရတာေပါ႔..၈၈ေတြက
သူတို႔ထမင္းသူတို႔စားၿပီးၿပည္သူဘက္ကရပ္တာေနာ္.
သမၼတၿဖစ္ခ်င္လို႔ဦးပိုင္နဲ႔တရုတ္္ကိုေတာင္ေတြထိုးေက်ြး
တာမဟုတ္ဖူး.ခင္ဗ်ားတို႔ေၿပာသလိုၿပန္ေၿပာရဦးမယ္.
ေဒၚစုကိုုမေထာက္ခံတဲ႔လူေတြကိုခ်ည္းအၿပစ္တင္တဲ႔commentေလးေရးတတ္ရံုမဟုတ္ပဲ.ံုတရုတ္ေတြအေၾကာင္းဗဟုသုတေလးရေအာင္လည္းေလ႔လာလိုက္ၾကပါဦး.

Unknown said...

88 ေဇာ္၀င္းေရ
၁။ဗံုးခြဲတဲ့သူကိုအေရးယူခ်င္ရင္ ဥပေဒနဲ႕အေရးယူရမယ္။လက္ရွိဥပေဒက ပါမစ္ရမွ ဆႏၵျပလို႕ရပါတယ္။က်မ အဲဒီညက မံုရြာကိုေရာက္ေနတာပါ။ရဲေတြက သပိတ္စခန္းေတြကို သိမ္းခိုင္းေနတာၾကာပါၿပီ။ဒါေပမဲ့ ၿပည္သူကမသိမ္းဘူး။ဒါဆိုၿပည္သူဘက္ကစၿပီး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တာၿဖစ္သြားပါၿပီ။ပါမစ္ရမွ လုပ္လို႕ရတဲ့ ဥပေဒကို ၿပင္မွ ဒါကို အေရးယူလို႕ရမွာပါ။
၂။သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ မေၿပာဘူးတဲ့။စာခ်ဳပ္သစ္ၿပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႕ အၾကံၿပဳထားပါတယ္။လက္ရွိ စာခ်ဳပ္ဟာ ၿပည့္ၿပည့္စံုစံုမပါတဲ့အတြက္ အခုစာခ်ဳပ္ၿပင္ရင္ အမ်ားၾကီးလုပ္ရမွာပါ။ဒါကို အခုအစီရင္ခံစာမွာ ဘယ္လိုလုပ္ဘာလုပ္ပါမယ္ဆိုတာေဖာ္ၿပလို႕ၿပီးမွာတဲ့လား။
၃။ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ဦးပိုင္ဖက္ကနစ္နာစရာေတြေရာ လူထုဘက္ကနစ္နာစရာေတြကိုပါ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။
၄။နိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြား ဆိုတာ ၿပည္သူ႕အက်ိဳးနဲ႕ ကိုင္းကြွ်န္းမွီေနပါတယ္။စာေရးသူသေဘာက ဦးပိုင္ဘဲရမွာဘဲ ဒီေဒသကလူေတြေတာ့မခ်မ္းသာနိုင္ပါဘူးလို႕ဆုိလုိတယ္ထင္ပါတယ္။ဒါကြန္ၿမဴနစ္ဆန္တဲ့ အေတြးအေခၚပါ။အားလံုး ခ်မ္းသာဖို႕ေတာ့ဘယ္ၿဖစ္နိုင္မလဲ။ဒါေပမဲ့ ဦးပိုင္လဲ နိုင္ငံသားေတြပါ။
၅။ဆက္လုပ္မဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြဘဲၿဖစ္ပါေစ ဦးပိုင္နဲ႕၀မ္ေပါင္က အစီရင္ခံစာအတိုင္းလိုက္နာပါမယ္လို႕ဆိုထားေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာထဲကအတိုင္းလုပ္ရင္ ေဒသေနလူထုအက်ိဳးေတြခ်ည္းပါ။ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေခါင္းေဆာင္က decision ဘဲခ်တာပါ။လုပ္ေဆာင္တာက သူ႕ေနာက္လိုက္ေတြပါ။ဘယ္သူေတြလုပ္မွာမို႕လို႕ဆိုၿပီး စိတ္ပူဖို႕မလိုဘဲ အစီရင္ခံစာအတိုင္းလုပ္ဖို႕ကိုဘဲ စိတ္ပူပါ။
၆။ဒီအစီရင္ခံစာဟာေတာ္ေတာ္ၿပည့္စံုပါတယ္။ဘက္ေပါင္းစံုကေန လက္ရွိ နုိင္ငံရဲ႕ဥပေဒ ေအာက္မွာ အတတ္နိုင္ဆံုးလုပ္သြားတာပါ။
၇။မၾကိဳက္ရင္ ဥပေဒကို အရင္ၿပင္ဖို႕လိုပါတယ္။
၈။စာေရးသူအေနနဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ၿပန္ဖတ္ၾကည့္သင့္တယ္ထင္တယ္။ေသခ်ာဖတ္မထားဘူးလို႕ထင္ပါတယ္။
၉။ေတာင္ၾကီးတစ္ေတာင္ၿဖစ္ဖို႕ၾကာပါတယ္။ဆိုေတာ့ ေတာေတာင္ေတြကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒ ေတြေပၚလာဖို႕လိုပါတယ္။က်မတို႕ ခံစာခ်က္ေတြထက္ professional က်က် အလုပ္လုပ္တတ္ဖို႕လိုပါတယ္။
၁၀။အဓိက က ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒေတြေပၚလာဖို႕လိုပါတယ္။ဒါအတြက္ပဲ ၾကိဳးစားပါလို႕ အၾကံၿပဳခ်င္ပါတယ္။