Monday, June 9, 2014

ဖားငါးေကာင္ပြဲ (ရုပ္သံ)

Kyaw Maw's Facebook Status

- (ဦး)တင္ေမာင္သန္း၊ (ဦး) ေအာင္သူၿငိမ္း၊(ဦး) ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ (ဦး) မင္းေဇာ္ဦး၊ ဆလုိင္းငြန္က်ံဳးလွ်ံ
- ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး တအားတြန္းရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္ရွိတယ္ တဲ့။
- ဒီခ်ဳပ္-၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္ တုိ႔ရဲ႕ "ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး" အရွိန္ျမင့္လာတာကို အရွိန္သတ္ ဘရိတ္အုပ္ေရး၊ ဆန္႔က်င္ၿဖိဳခြဲေရး မဟာတာဝန္ေတာ္ႀကီး အလွည့္က်လာၿပီမို႔ ဖားငါးေကာင္ပြဲ ထြက္လာၾကပါတယ္။
၇ ဇြန္ ၂၀၁၄ (UMFCCI)
ကမၻာျပားတဲ့ ဆရာငဖားေတာ့ ဘာေၾကာင့္ က်န္ခဲ့သလဲ/ခ်န္ခဲ့သလဲ မသိပါ။

ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္
(၉ ဇြန္ ၂၀၁၄ )

No comments: