Friday, June 6, 2014

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူအဖဲြ႔အစည္းကို ေရာက္ဖုိ႔ လွ်ပ္ပန္းရုိင္းကုိ ဆက္သြယ္စုိ႔ …

ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လုံးဝမစြက္ဖက္ဘဲ အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံေရးမူျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားေသာ မည္သည့္လူပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမဆုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္၊၊

(၁ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MDUF)
ဖုန္း - 09420035844 / 09421077447

(၂) တ/ဂုံဆိပ္ကမ္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအင္အားစု
ဖုန္း - 0973164337 / 09425313953 / 09420186736

(၃) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 095025016

(၄) ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား (ဘုိကေလးၿမိဳ႕)
ဖုန္း - 0949231540

(၅) မိတၳီလာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 092059904

(၆) သာစည္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 09402743192

(၇) ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 09402731919

(၈) မလိႈင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 09402743192

(၉) မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 0933108584

(၁၀) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား
ဖုန္း - 0943128157

(၁၁) လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ
ဖုန္း - 09401656816 / 09400415731 / 09400408236

(၁၂) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 09423603561 / 0931600535 / 09423703530

(၁၃) နတၱလင္းၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 09423711986 / 09423665119

(၁၄) ျပည္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 0933706168

(၁၅) မအူပင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 0973085779

(၁၆) ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္
ဖုန္း - 09450037685 / 0930199643

(၁၇) ေတာ္လွန္ေသာျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးကြန္ရက္
ဖုန္း - 0973023157/ 09250148242

(၁၈) ျမန္မာနုိင္ငံစက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ရက္
ဖုန္း - 09423740186

(၁၉) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္
ဖုန္း - 09425308194 / 09420055526

(၂၀) ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔
ဖုန္း - 09254182902

(၂၁) ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (KWU)
ဖုန္း - 09425308194

(၂၂) မတၱရာ/စဥ့္ကူးေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ
(ခတက္ခ်ဥ္အုပ္စု / ေရထြက္ႀကီး) ဖုန္း - 09256296458 / 0933734495
(ရဲဘက္-တဲစု) ဖုန္း - 0933273995 / 09402763784 / 0933129035 / 09256005743
(ေညာင္ဝန္း) ဖုန္း - 0933273941 / 09401558094
(သေျပသာ) ဖုန္း - 09256356833
(တံငါ) ဖုန္း - 09402794961

ေဒသအသီးသီးရွိ တရားမွ်တမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလားေသာ လူပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္၊၊

လွ်ပ္ပန္းရုိင္းအား ဆက္သြယ္ရန္ …

ဖုန္း - 09425308194 / 09450037685
လိပ္စာ - တုိက္အမွတ္ (၉)
၆ လႊာ (ဘယ္ဘက္ျခမ္း) / ေက်ာက္ေတာလမ္း
က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

No comments: