Monday, June 9, 2014

စဥ့္ကူးေဒသ၊ ေညာင္ဝန္းရြာ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲ

Ko Han Win Aung's Facebook Status

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ဝန္းရြာမွ ေျမသ္ိမ္းယာသိမ္းခံေနရသည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ ခရုိနီတင္ေမာင္တုိ႔ ပူးေပါင္းသိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား ၆-၆-၂၀၁၄ ရက္မွ စ၍ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဆင္ ျပန္လည္ရယူေနရာ ယေန႔ ၉-၆-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ေလးရက္ေျမာက္အျဖစ္ မုိးေခၚလြန္ဆြဲပြဲႏွင့္ လယ္ယာေျမသန္႔ရွင္းေရး ပရိတ္တရားပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္၊၊ ပံုတြင္ လယ္သမားအင္အား ၆၅၀ ခန္႔ ခ်ီတတ္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရစဥ္၊၊

စဥ့္ကူးေဒသ၊ ေညာင္ဝန္းရြာ
မနက္ ၈း၃၀ မိနစ္မွ ၁၀ နာရီ

ဆက္သြယ္ရန္

ဦးပ႑ိတ - ဖုန္း ၀၉၃၀၁၁၇၂၄၅
ဦးစိန္ေဌး - ဖုန္း ၀၉၃၃၂၇၃၉၄၁၊ ၀၉၄၀၁၅၅၈၀၉၄
ဦးထိန္လင္း - ဖုန္း ၀၉၂၅၉၁၄၈၉၁၆
ဦးျမင့္ၾကည္ - ဖုန္း ၀၉၃၃၈၁၄၂၄၉

ေျမယာသိမ္းပုိက္ ဂုတ္ေသြးစုပ္မႈအေပၚတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနေသာေၾကာင့္ ေျမသိမ္းမႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီေရး ပင္မလႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။

No comments: