Saturday, May 31, 2014

အခုရႈပ္မွ ေနာင္ရွင္း

သရ၀ဏ္(ျပည္)
(Kyaw Swar Myint ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

ကၽြန္ေတာ္ ၾကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီထဲသို.၀င္ေတာ.မည္ ။ ဘယ္သူေတြဘာထင္ထင္ ကၽြန္ေတာ္၀င္မည္ ။ ဒီေခတ္မွာနိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုေတာ.ေနာက္ခံရွိထားမွျဖစ္မည္ ။ သူမ်ားေတြ၀င္ေသာ ပါတီထဲသို.လည္း အုတ္အေရာေရာေက်ာက္အေရာေရာ သူမ်ားလုပ္တိုင္းလိုက္လုပ္ကာ ေရာတိေရာရာ မလုပ္ခ်င္ ။ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္လုပ္တာ ကၽြန္ေတာ္.၀ါသနာျဖစ္သည္ ။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီကို ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္သည္ ။ ယခင္ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္သည္ လာဘ္မစားဘူးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ Mr. Clean ျဖစ္သည္ ။ ယခုပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ၊ သူရဦးေရႊမန္းသည္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ လုပ္နိုင္မည္.သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုသည္ ။ ထို.ေႀကာင္.ပါတီသို.ကၽြန္ေတာ္၀င္မည္ ။သို.ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဥာဏ္ရည္နံုနဲ.သူျဖစ္သည္ ။ ၾကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီနွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းလင္းေသာ ၊ မည္သို.မ်ွ မစဥ္းစားတတ္ေသာ ကိစၥေလးအနည္းငယ္ရွိသည္ ။ ေမးခြန္းအနည္းငယ္ရွိသည္ ။

ခုရွုပ္မွ ေနာင္ရွင္း ဆိုသလို ထိုကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ နားလည္လာေအာင္ ရွင္းျပနိုင္ပါက အလြန္ေက်းဇူးတင္မိေပမည္ ။ ရွင္းျပမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေမ်ွာ္လင္.ပါသည္ ။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပါတီထဲသို. ၀င္ရန္သာရွိပါေတာ.သည္ ။

ပထမအခ်က္အေနျဖင္.ကၽြန္ေတာ္ ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးအသင္းနွင္႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသည္ အတူတူပဲလားဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္ ။အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးအသင္းသည္ အစိုးရပိုင္အသင္းၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္ ။ အစိုးရပိုင္အသင္းျဖစ္စဥ္က အသင္းပိုင္ရံုးခန္းမ်ား၏ ေျမေနရာနွင္. အေဆာက္အဦ အားလံုးသည္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင္.တည္ေဆာက္ထားေသာ ရံုးခန္းမ်ားၿဖစ္သည္ ။ ထိုသို. နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမနွင္.ရံုးမ်ားသည္ အသင္းၾကီးအျဖစ္မွ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္သို. ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သို.ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္မဟုတ္သျဖင္. ယခင္နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အသင္းၾကီး၏ေျမေနရာ ၊ဘ႑ာေငြ ၊အေဆာက္အဦ ၊ လက္က်န္ေငြ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည္မ်ားက ိုတစ္ခုမက်န္ နိုင္ငံေတာ္သို.ျပန္အပ္ရေပမည္ ။ ျပည္သူတို.၏ ေခၽြးနည္းစာျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြသည္ ပါတီတစ္ခုအတြက ္သံုးလို.ရမရ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္သည္ ။

ထို.ေၾကာင္.ၾကံ.ခိုင္ေရးအသင္းၾကီး၏ေျမမ်ား ၊ တိုက္မ်ား ၊ ရံုးခန္းမ်ား ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက မိဘအေမြသားသမီး ဆက္ခံသလို ယူလိုက္ျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒနွင္.ညီမညီ ၊နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသို.ကိုယ္.သေဘာနွင္. ကိုယ္ေပးပိုင္ခြင္.ရွိမရွိ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသည္ နိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကိုပါတီအတြက္ လႊဲေၿပာင္းရယူပိုင္ခြင္. ရွိမရွိ ကၽြန္ေတာ္ သိလိုပါသည္ ။

ဒုတိယ သိလိုသည္မွာ အသင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူ နာယကၾကီးျဖစ္ေသာ အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြအေၾကာင္း ျဖစ္သည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ရာ အသင္းၾကီး၏ မူလစတင္တည္ေထာင္သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ပါတီက ရွင္းျပနိုင္လိမ္.မည္ဟု ယူဆ၍ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ျငိမ္း) ယခုေနေနေသာ အိမ္ေတာ္ဟုေခၚသည္. ေနျပည္ေတာ္မွ ေျမေနရာနွင္.အေဆာက္အဦသည္ သူေခၽြးနည္းစာျဖင္. လစာ၀င္ေငြထဲမွ စုေဆာင္းကာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ ၊ သို.တည္းမဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင္. ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ မရွင္းသျဖင္.ေမးခ်င္ပါသည္ ။

သူ.ေငြျဖင္.သူ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္ဟု တစ္ခြန္းေျဖလ်င္ ဘာမွေစာဒကတက္၍ ေရွ.ဆက္မေမးေတာ.ပါ ။ သို.ေသာ္ နိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင္. ေဆာက္ထားပါသည္ဆိုလ်ွင္ မရွင္းတာေလး အနည္းငယ္ရွိပါသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ေပးထားေသာအိမ္သည္ သက္ျပည္.ပင္စင္ယူ၍ (အမွန္မွာ သက္ေက်ာ္ပင္စင္ဟုပင္ ေျပာရမလိုျဖစ္ေပသည္ ။ စကားခ်ပ္ ။ ) ရာထူးမွ အနားယူသြားေသာအခါ ထိုအိမ္တြင္ ဆက္ေန၍ရမရ သိလိုပါသည္ ။ နိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္ သည္ရာထူူးမွ နွစ္ေစ.၍ဆင္းသြားေသာအခါ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းေပးရပါသည္ ။ ေနာက္သမၼတေနရန္ အိမ္အသစ္ထပ္ေဆာက္ရရိုး ထံုးစံမရွိပါ။ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ ေလးနွစ္တစ္ခါ (သို.မဟုတ္ ) ရွစ္နွစ္တစ္ခါ သမၼတမ်ား ေျပာင္းေနပါသည္ ။ ျဗိတိန္္တြင္လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ တက္လာေသာအခါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ လန္ဒန္ျမိဳ. အမွတ္ (၁၀ ) ေဒါင္းနင္းလမ္းေနအိမ္မွ ထြက္ခြာေပးၾကရစျမဲျဖစ္သည္ ။

ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ (၆၀) ျပည္.၍ ပင္စင္ ယူေသာအခါ ရရွိထားေသာ လိုင္းခန္း (သို.မဟုတ္ )အရာရွိအိမ္ယာကို စစ္တပ္သို. ၿပန္အပ္ရပါသည္ ။ က.ပ.စ တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးသည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ ေနစရာမရွိေတာ.သျဖင္. သူတို.မိသားစုထဲမွ တစ္ေယာက္ကို အလုပ္ထဲတြင္ ျပန္သြင္းထားျပီးမွ ထိုအိမ္ယာကို ျပန္ေနခြင္.ျပဳရန္ ေလ်ွာက္လႊာတစ္ခါျပန္တင္ကာ ေဘာင္၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္ ။ အျခား အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ထိုနည္းနွင္နွင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ၀န္ထမ္းဘ၀က ရခဲ.ေသာအိမ္သည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ အျပီးအပုိင္ ရလိုက္သည္ဟူ၍လည္း မၾကားဖူးပါ ။ ထို.ေၾကာင္. တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး( ေဟာင္း) ၏အိမ္သည္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္လား ၊နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အိမ္လား သိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ဒုတိယတစ္ခ်က္ သိလိုသည္မွာ ပင္စင္လစာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္ ။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန. မွစ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွစ၍ ခံစားခြင္.ျပဳလိုက္သည္. ပင္စင္လစာေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ျငိမ္း) ၏ ပင္စင္လစာမွာ တစ္လလ်င္ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး (ျငိမ္း) မွာ တစ္လလ်င္ က်ပ္သိန္း (၈၀) ခံစားခြင္. ရွိသည္ဟုဆို၏ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၅၈) တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ၏ ။ ထိုသို.ဆိုလ်င္ ဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လုပ္ခလစာ တစ္လလ်င္ သိန္း (၅၀ )ပဲ ရေနပါလ်က္ အထြတ္အထိပ္မဟုတ္ေတာ.ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ ပင္စင္လစာေငြမွာ အထြတ္အထိပ္ထက္ နွစ္ဆမ်ားေနသည္မွာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင္. ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိ ၊ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္မေရာက္ သိရွိလိုပါသည္ခင္ဗ်ား ။

တစ္ဖန္ နိုင္ငံေရးဆုေငြ (အရပ္အေခၚ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး) ခ်ီးျမွင္.ရာတြင္လည္း အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြ၏ ခံစားခြင္.မွာ သိန္းေပါင္း ( ၂၃၀၀ ) ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ေကာလဟလလား တကယ္လား သိလိုပါသည္ ။ တကယ္ျဖစ္ပါက Gratuity ေၾကး သိန္း (၂၃၀၀ ) ရေအာင္ တြက္လိုက္ေသာ တြက္နည္းစနစ္ကို သိလိုပါသည္ ။ သာမန္အားျဖင္. ၀န္ထမ္းမ်ား အျငိမ္းစားယူေသာအခါ Gratuity (ေခါ ္) လုပ္သက္ခံစားခြင္. တြက္ခ်က္ေသာ ပံုေသနည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း တစ္နိုင္ငံလံုး တြက္ၾကပါသည္ ။

အျငိမ္းစားမယူမီ ေနာက္ဆံုးရခဲ.ေသာ လစာ x လုပ္သက္ ÷ ( ၂ ) ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤနည္းျဖင္.တြက္ခ်က္ပါက ဗိုလိခ်ုပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ လုပ္သက္ကို (၄၅ )နွစ္ျဖင္. စဥ္းစား၍ တြက္ခ်က္လ်င္ သူ၏မူရင္းလစာမွာ တစ္လလ်င္ သိန္း (၁၀၀ ) ရွိပါမွ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး သိန္း ၂၃၀၀ ခန္. ရေပလိမ္.မည္ ။ ထို.ေၾကာင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ မူရင္းလစာမွာ တစ္လ သိန္းတစ္ရာလား ၊ ထိုသို. သိန္းတစ္ရာ လစာရခဲ.လ်င္ ပင္စင္ၾကေတာ. ဘယ္လိုလုပ္ တစ္လ သိန္းတစ္ရာ ျဖစ္သြားသလဲ မရွင္းေပ ။ ပင္စင္တြက္နည္းမွာ ေနာက္ဆံုးရလစာကို လုပ္သက္္နွင္.ေျမွာက္ျပီး တပ္မေတာ္သားဆိုလ်င္ (၅၀ ) နွင္. စားရပါသည္ ။ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းဆိုလ်င္ ( ၇၀ ) ႏွင္. စားရပါသည္ ။ တစ္လလ်င္ ယခင္က လစာ သိန္း (၁၀၀ ) ရခဲ.လ်င္ေတာ. လုပ္သက္ (၄၅ )နွစ္ႏွင္. ေျမွာက္ကာ (၅၀ ) ႏွင္.စားလိုက္ေသာအခါ သိန္း (၉၀) ရပါသည္ ။ တြက္နည္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ မူရင္းလစာနွင္.အတူ အရည္အခ်င္းလစာ ၊ နွစ္တိုး ၊ အိမ္ငွားခမ်ားပါ ထပ္ထည္.ေလ.ရွိရာ ဤသိန္း (၉၀ ) မွ သိန္း (၁၀၀ ) ရသြားသည္ဆိုလ်င္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။

ဆိုလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ ပင္စင္မယူမီက လစာမွာ တစ္လလ်င္ သိန္း (၁၀၀ ) ျဖစ္ခဲ.လ်ွင္ေတာ. ပင္စင္ေၾကး သိန္းတစ္ရာဆိုတာေရာ ၊ လုပ္သက္ခံစားခြင္. ( Gratuity ) သိန္း (၂၃၀၀ ) ဆိုတာေရာ စာရင္းကိုက္ပါသည္ ။ သို.ေသာ္ ျပသနာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးတို. ယခင္ကလစာ ဘယ္ေလာက္ယူခဲ.ပါသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ျပည္သူမ်ားကို တစ္ခါမွ လူရာသြင္း၍ မေၾကျငာခဲ.ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္. ကၽြန္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းၾကီး၏ မူလတည္ေထာင္သူ နာယကၾကီး ဦးသန္းေရြ၏ ပင္စင္မယူခင္က ခံစားခဲ.ေသာ တရား၀င္လစာသည္ တစ္လလ်င္ သိန္း (၁၀၀ ) က်ပ္ ဟုတ္မဟုတ္ သိလိုပါသည္ ။ မဟုတ္ခဲ.လ်င္ ပင္စင္နွင္. ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကးကို မည္သည္.တြက္နည္းျဖင္. တြက္လိုက္သလဲဆိုတာ သိလိုပါသည္ ။ ဟုတ္ခဲ.လ်င္ လုပ္ခလစာ တစ္လလ်င္ က်ပ္ေသာင္းဂဏန္းျဖင္. တစ္နိုင္ငံလံုး နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနခ်ိန္တြင္ ဤမ်ွမ်ားေသာ လစာကို မည္သည္.အခ်ိဳးခ် လစာစနစ္ျဖင္. ရယူခဲ.သလဲ သိလိုပါသည္ ။

ေနာက္တစ္ခု သိလိုသည္မွာလည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးဥကၠေဟာင္းနွင္. ဥကၠဌသစ္၏ ပင္စင္လစာအေၾကာင္းျဖစ္သည္ ။ တပ္မေတာ္ပင္စင္လစာအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌေဟာင္း လက္ရွိ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ တစ္လ က်ပ္သိန္း (၅၀ ) ပင္စင္ရသည္ဟု သိရပါသည္။ လက္ရွိပါတီဥကၠဌလည္းျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကလဲျဖစ္သူ၊ သူရဦးေရႊမန္းသည္လည္း ပင္စင္လစာ တစ္လ သိန္း (၅၀ ) ဟု သိရပါသည္ ။ ထိုမွတစ္ဖန္ လက္ရွိသမၼတလစာ အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္က တစ္လလ်င္ သိန္း(၅၀ ) ၊ ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရာထူးအတြက္ လစာ တစ္လလ်င္ (၃၅) သိန္း ရေနျပီျဖစ္သည္ ။ ထိုသို.ဆိုလ်င္ ကၽြန္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌေဟာင္းနွင္. လက္ရွိဥကၠဌသစ္တို.သည္ လက္ရွိရာထူးအတြက္လဲ လစာယူသည္ ၊ တပ္မေတာ္ပင္စင္အတြက္လဲ သိန္း (၅၀ ) ၊ (၃၅) သိန္း စသည္ျဖင္. နွစ္ျပန္နွစ္လဲယူေနၾကပါသလား ၊ လစာတစ္မ်ိဳးထဲပဲ ယူပါသလား၊ လစာနွစ္မ်ိဳးကို တစ္ျပိဳင္တည္း ရယူခံစားေနၾကပါလ်င္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို ထိုသို.ရယူခံစားျခင္းမွာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင္. ညီညြတ္ပါရဲ.လား ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္ ။

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလနွင္. သက္ဆိုင္သည္ ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက လမ္းမ်ား ခင္းေပးျခင္းလဲ ပါ၀င္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ ထိုသို.မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုအျဖစ္ ခင္းေပးေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင္. ခင္းေပးသည္လား ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင္. ခင္းေပးတာလား သိလိုရင္းျဖစ္သည္ ။

နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင္. ခင္းေပးသည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုအတြက္ သံုးခြင္.ရွိမရွိ သိလိုပါသည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင္. ေစတနာသက္သက္ ခင္းေပးခဲ.သည္ဟုဆိုလ်င္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ။ တစ္ခုထပ္ေမးခ်င္သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီနွင္. ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ဘိလပ္ေျမဂိုေဒါင္တစ္ခုကို နွစ္ဖြဲ.အတူ မ်ွသံုးပါသလား ၊ နွစ္ဖြဲ.ပူးတြဲ၍ ပိုင္ဆိုင္ပါသလားဟု သိခ်င္စိတ္လဲ ျဖစ္မိပါသည္ ။ အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ က်ြန္ေတာ္ ေနထိုင္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ.နယ္ ၊ (ဆ) ရပ္ကြက္ အတြင္းမွ လမ္းတစ္လမ္းကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ မဲဆြယ္သည္.အေနျဖင္. ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းေပးပါသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ခင္းေပးသည္.အတြက္ ေက်းဇူးတုန္.ျပန္ေသာအေနျဖင္. လမ္းထဲမွ လူငယ္မ်ား ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသို. ၀င္ၾကရပါသည္ ။ ပါတီတံဆိပ္ပါေသာ တီရွပ္အက်ီ မ်ား ၀တ္ၾကရပါသည္ ။ လမ္းခင္းရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမထုတ္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို.လမ္းထဲမွ လူဆယ္ဦးခန္. သူတို. ေခၚေသာကားျဖင္. လိုက္သြားရပါသည္ ။ ဘိလပ္ေျမ သြားထုတ္ရေသာဂိုေဒါင္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ဂိုေဒါင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို.ေၾကာင္. ကၽြန္ေတာ္ ယေန.အထိ မရွင္းသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို. လမ္းကို ကြန္ကရစ္ခင္းေပးသူ ေက်းဇူးရွင္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္လား ၊ ၿပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီလား ဆိုသည္ကို သဲသဲကြဲကြဲ မဆံုးျဖတ္တတ္ပါ ။

ေနာက္ထပ္ မသဲကြဲေသာ အခ်က္တစ္ခုကိုလည္း တစ္လက္စထဲ ေမးပါရေစ ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဧည္.လမ္းညြန္အျဖစ္ ပုဂံေဒသဘက္သို. သြားေသာအခါ အညာေဒသ (အထူးသျဖင္.) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနွင္. ေညာင္ဦးၾကား ရြာအခ်ိဳ.တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာ ဟူေသာ ေက်ာက္စာတိုင္လိုလို ကမၹည္းေမာ္ကြန္းလိုလို ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ရြာထိပ္ကားလမ္းနေဘး လူျမင္သာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မၾကာခန ေတြ.ရပါသည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္မကူးေျပာင္းမီ ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းၾကီးအျဖစ္ရွိစဥ္က နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင္. ရြာကို ကူညီခဲ.သျဖင္. ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာဟု ဂုဏ္ေဖာ္ကာ ေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူခဲ.ျခင္းျဖစ္မည္ ။

သို.ေသာ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္ နာမည္ ၊ တံဆိပ္ ၊ ေဆာင္ပုဒ္ မေျပာင္းပဲ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမည္ျဖင္.ပင္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားျပီျဖစ္ရာ အရင္ေခတ္က နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ (ျပည္သူ.ေငြ)ျဖင္. ေထာက္ပံ.ကူညီခဲ.ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ အမည္ကို ယခုအခါ နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေနေသာ ပါတီအမည္ျဖင္. ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာဟု ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ေရးထိုးထားျခင္းမွာ နိုင္ငံေတာ္ေငြျဖင္. ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ေနျခင္းၿဖစ္ေသာေၾကာင္. ဤကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင္. ညီညြတ္၏ မညီညြတ္၏ကို သိလိုပါသည္ ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္.ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ေအး (ျငိမ္း) အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလိုပါသည္ ။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးသည္ မူလက ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ၀င္တစ္ေယာက္သာမက ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦ ျဖစ္ပါသည္ ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္း တံတားဦးျမိဳ.နယ္ ၊ ျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံခဲ.သူ ျဖစ္ပါသည္ ။ လြွတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ျပီးကာမွ သမၼတၾကီး တာ၀န္ေပးခန္.အပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ျဖစ္လာသူၿဖစ္သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၀င္ ျဖစ္ေနေသးပါသလား ၊ ပါတီမွ တရား၀င္နွုတ္္ထြက္လိုက္ျပီလား သိလိုပါသည္ ။ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေနေသးလ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌရာထူး ယူထားသူသည္ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေန၍ ရမရ သိလိုပါသည္ ။ ပါတီမွ နုတ္ထြက္ျပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုလ်င္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္သည ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ဦးတင္ေအးကို မၾကာခန ေခၚယူလိုက္ပါေစျခင္းသည္ ၾကံ.ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္းမို. ေခၚသြားသည္လား ၊ တပ္မေတာ္ D.S.A အပါတ္စဥ္ (၉) ေက်ာင္းဆင္းဘက္ခ်င္းမို. မ်က္နွာသာေပးကာ ေခါ ္သြားသည္လား သိလိုပါသည္ ။

ထိုသို. တစ္ပါတီထဲမွ တက္လာသူ သမၼတနွင္. ေရြးေကာက္ပြဲ ဒိုင္လူၾကီးလုပ္မည္.သူတို. ရင္းနွီးလြန္းေနျခင္းသည္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အသာစီးရေစရန္ အားသာခ်က္ျဖစ္မျဖစ္ သိလိုပါသည္ ။ တစ္ဖန္ ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလမ်ားတြင္ အတိုက္အခံပါတီၾကီးတစ္ခုမွ ပါတီ၀င္အခ်ိဳ.သည ္ၾကယ္ငါးပြင္.အလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ.ၾကသျဖင္. အလံေတာ္ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရသည္ ၊ ကန္.ကြက္သူရွိလ်င္ အရွံုးေပးပစ္မည္ဟု ပုသိမ္ခရီးစဥ္တြင္ မိန္.ၾကားခဲ.ပါသည္ ။ ထိုအခါ သတိရ၍ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီညီလာခံၾကီးတြင္ တည္ဆဲသံုးေရာင္ၿခယ္ နိုင္ငံေတာ္အလံကို ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုး လြွင္.ထူခဲ.ျခင္းကိုအ လံေတာ္ ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရမရ ၊ ပါတီမွ အေရးယူခဲ.ျခင္း ရွိမရွိ သိလိုပါသည္ ။

က်ြန္ေတာ္ သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါေသးသည္ (ဥပမာ အစိုးရအဖြဲ.၀င္ နိုင္ငံ.ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္. လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွုဓနဥစၥာထုတ္ေဖာ္ေႀကျငာေရးအဆိုကို ဘာေၾကာင္. လြွတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္မ်ား ကန္.ကြက္ၾကသည္ ၊ White Card ကိုင္ထားေသာ နိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ဘဂၤလီမ်ား မဲေပးခြင္. ၊ ပါတီေထာင္ခြင္.ျပဳထားျခင္းကို လာမည္. ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘယ္လို သေဘာထားသည္ ၊ စသည္ျဖင္. ) ။ သို.ေသာ္ အလုပ္မအားသည္.ၾကားထဲမွ လူၾကီးမ်ား ေခါင္းေျခာက္မည္စိုးေသာေၾကာင္. ဤမ်ွသာ ေမးခြန္းေမးလိုက္ပါသည္ ။ တကယ္မရွင္း၍ ေမးျခင္းျဖစ္၍ ရိုင္းတာပါခဲ.လွ်င္ ခြင္.လြတ္ေစခ်င္ပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္ သိလိုသည္မ်ားကို တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သိရသည္ႏွင္. ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသို.၀င္ပါမည္ ။ မိသားစုကိုလည္း ၀င္ေစပါမည္ ။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ၀င္ဖို.တိုက္တြန္းပါမည္ ။ ကၽြန္ေတာ္.အတြက ္ပါတီ၀င္ေလ်ွာက္လႊာတစ္ေစာင္ ခ်န္ထားေပးပါခင္ဗ်ား ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

No comments: