Tuesday, December 31, 2013

တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္ပါ

တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္ပါ
ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)
Mizzima - Tuesday, 31 December 2013 11:36

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈသည္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းမွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္သြားေရးဟု ယူဆခ်င္ယူဆမည္။

ထိုအယူအဆသည္ မွားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေပၚတြင္ တည္မွီေနသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုး ျပႆနာက ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးသာ ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အမ်ားအျပားကို တပ္မေတာ္ထံ အပ္ႏွံထားသလိုသာျဖစ္ေန၍ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီသည္မွာလည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျငင္း၍မရႏိုင္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္မေပးသူက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရႏိုင္ေသာဥပေဒ ျဖစ္ေနၿပီဆိုကတည္းက ထိုဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေသာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူတစ္ခုျဖစ္ေသာ Equality ကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေပၿပီ။

“တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ မေသြ” ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အခြင့္အေရး ညီတူညီမွ်ေပးရျမဲ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားအရေသာ္ သမၼတ ျဖစ္လိုေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္ထဲသို႔၀င္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ေလာက္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ဳိး ေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွသာ ထိုအခြင့္အေရးရမည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္။

ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို အေလးထား ေျပာၾကားေနသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကလည္း ထိုကိစၥကို ေျပာလ်က္ရွိေပသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း အေျခခံဥပေဒပါ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းရန္ တပ္မေတာ္က ပါေနရေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာဆိုေနေပသည္။

ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေနၾကသည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ေျပာၾကဆိုၾကသည့္ စကားမ်ားကိုလည္း နားစြင့္ၾကရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေမရိကန္က ေျပာလို႔၊ အီးယူက ေျပာလို႔ဆိုၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုမည္ မထင္ပါ။ ကိုယ့္ျပည္သူေတြက ေျပာတာကိုပဲ အေလးထား စဥ္းစားဖို႔ လိုပါမည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ အဓိကက်သျဖင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ျပည္သူျပည္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တကယ္တမ္း ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ ျပည္သူႏွင့္ မကင္းကြာေအာင္ တပ္မေတာ္ကို ျပင္ယူပါ ...” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္စကားတြင္ တပ္မေတာ္က “ျပည္သူႏွင့္ မကင္းကြာေအာင္” ဟူ၍ ပါေနေတာ့ တမင္ တပ္မေတာ္အေပၚ မလိုမုန္းထားစိတ္ႏွင့္ စြပ္စြဲသည္ဟု အထင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ မမွန္တာကို စြပ္စြဲျခင္းမဟုတ္။ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုျမင္ေနေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေနေနသူမို႔ သိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆို၍ မ.ဆ.လ အျမဳေတကာလတြင္သာ ပါဖူးသည္။ ေနာင္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ မေအာင္ႏိုင္မွန္း သိျမင္၍ တင္းျပည့္ပါတီ၀င္အျဖစ္ေတာင္ ဆႏၵမျပဳေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗ.က.ပ လည္း မဟုတ္၊ NDL လည္း မဟုတ္သလို ဘယ္ပါတီတြင္မွ ၀င္ထားသူလည္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ၾသဇာမွ လႊမ္းစရာမရွိပါ။

ဆႏၵစြဲ ရွိၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ ကြယ္လြန္သူ ကၽြန္ေတာ့္သမက္သည္ စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ဘက္ကသာ လိုက္ဖို႔ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာသည္ ျပည္သူေတြ၏အျမင္၊ ျပည္သူတို႔၏ခံစားခ်က္အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ထဲ ေရာက္လုနီးၿပီျဖစ္၍ သူပုန္ေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနေသာ တိုင္းျပည္ကို လံုျခံဳေအးခ်မ္းမႈရေအာင္ တပ္မေတာ္က ရင္ေျမကတုတ္ လုပ္လာခဲ့ပံု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ျခမ္းတစ္ခုလံုးနီးပါး တ႐ုတ္ျဖဴေတြ သိမ္းထားေသာ အေျခအေနမွ အသက္ေတြ စြန္႔၍ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ပံုမ်ားကို သိမီလာသူျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေတြကို ျပည္သူေတြ ေအာင္သေျပေရခ်မ္း ကမ္းခဲ့ပံု၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပ်ဳိတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္ခဲ့ပံုမ်ားကုိ သိမီလာခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္တြင္ပါ လုပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ား၊ ဂ်ပန္စစ္တကၠသိုလ္ ပထမပတ္ဆင္း ဂ်ပန္ျပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားမွသည္ ပင္စင္မယူမီ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ တစ္ပတ္တည္းဆင္း ဗိုလ္မွဴးအထိ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား လက္ေအာက္တြင္ အနီးကပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာသူျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သားေတြအေၾကာင္းလည္း သိတန္သမွ် သိပါသည္။

မ.ဆ.လေခတ္တြင္ စီးပြားေရးမေအာင္ျမင္၍ ျပည္သူက စိတ္ပ်က္တာပဲရွိသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚ သိပ္ၿပီး အဆိုးမျမင္ေသးပါ။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရတက္လာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္သူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တကယ္ေမွ်ာ္လင့္အားထားၿပီး NLD ကို မဲေတြ စုျပံဳေပးလိုက္သည္။ NLD လည္း ႏိုင္ေရာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က “ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးတာ သူတို႔ကို ဘယ္သူက အာဏာေပးမယ္ ေျပာလို႔လဲ” ဟူေသာ သေဘာေျပာလိုက္ေတာ့တာပါပဲ။ ဤတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တို႔ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားတာပဲ။ ႏိုင္သူကို အာဏာမေပးဘဲႏွင့္ တို႔ပိုက္ဆံ ကုေဋကုဋာေတြ အကုန္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တာ အပ်င္းေျပလုပ္တာလားလို႔ အခ်င္းခ်င္း ေမးေငါ့ေျပာေတာ့တာပါပဲ။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တပ္ႏွင့္ျပည္သူ ကင္းကြာသြားေတာ့တာပါပဲ။ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေျမေတြက်ေတာ့ အသိမ္းခံရ၊ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္လာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက်ေတာ့ အဆမတန္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားၾကသည့္အခါ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္ကို မၾကည္ညိဳႏိုင္ ျဖစ္သြားၾကေတာ့တာပါပဲ။

လူအမ်ားစုကေတာ့ စစ္တပ္ကို ႏွာေခါင္း႐ႈတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ထိုသို႔ေသာသူမ်ားကို ေျပာရပါသည္။“ခင္ဗ်ားတို႔ ၀ါးလံုးသိမ္းနဲ႔ မမုန္းၾကပါနဲ႔။ စစ္ဗိုလ္တိုင္း စားရတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္က တပ္ထဲမၾကာခဏ ေရာက္ေနလို႔ သိပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳပ္ေျပာရေသာ္ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကို ေရွးကလိုပဲ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ မိမိတို႔ဆႏၵ ႏွင့္တစ္သားတည္းက်ေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္ ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါလာတာ ပထမက အာဏာလိုခ်င္၍ မဟုတ္မွန္းလည္း သိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္ေသာပါတီကို အာဏာမအပ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာက်ေတာ့ အာဏာလိုခ်င္လို႔ပဲဟု ျမင္လာၾကပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ ေနရာမွန္၊ မိမိ နဂိုတုန္းက ရွိခဲ့ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျပာလာေသာ စကားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာၾကည့္မိသေလာက္ဆိုရင္ သူကလည္း သူ႔ဖခင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကို အလြန္သံေယာဇဥ္ရွိပံုရပါသည္။

ထိုပကတိအေျခအေနေတြကုိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး မိမိတို႔ ယခင္ကိုင္စြဲထားသည့္ အယူအဆအတိုင္း တင္းခံေနမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိပ္မက္မမက္ရဲ ျဖစ္ပါမည္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အေရးပါသူ သက္ဆိုင္သူမ်ား ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးယူကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရွာေဖြႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ရင္ဘတ္ဖိထားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိး မေရြးဘဲ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္ၾကပါဟု တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)

3 comments:

aung htay said...

တပ္‌မ‌ေတာ္‌ မွာ သူခိုး ရယ္‌ဓားျပ ရယ္‌ သူ‌ေတာင္‌း စား ရယ္‌ သံုး မ်ိဳး ရိွ ပါ သည္‌

Brang Wunpawng said...

please visit my site and criticize how about is my blog.

freedom waves said...

မေကာငး္ရင္ ေျခမလက္မ အျဖတ္ခံရဲမယ္ တပ္မေတာ္မည္႔သည္ သိကၡာသိ အမွန္သိရမယ္ ေက်ာင္းပ်က္ ဘုန္ၾကီးသတ္ေလာက္နဲ႔ ေစာ္ကားဖုိက် တိက်မွန္ကန္တယ္ဆုိ ဘယ္ကယဥ္ေက်ေတာ႔မွာလဲ