Friday, February 15, 2013

ဒီလုိရွိတယ္ ေဒါက္တာလြဏ္း

ဒီလုိရွိတယ္ ေဒါက္တာလြဏ္း
သစ္ေကာင္းအိမ္

သတင္းကၽြတ္ခဲ့ၿပီ
တန္ေဆာင္တုိင္ခဲ့ၿပီ
နယူးလည္းယားခဲ့ၿပီ။

ကၽြတ္ေပါ့
သတင္းကၽြတ္ေတာ့ မီးပုံပ်ံလႊတ္ၾကေပါ့
တန္ေဆာင္တုိင္ေတာ့ ႏွစ္ေဆာင္ၿပဳိင္္ၾကေပါ့
နယူးယားေတာ့ ဝူးဝူးဝါးဝါး ထေအာ္ေပါ့
ဘာဆန္းလဲ။

ဘုရားသခင္ ေသၿပီ
ကဗ်ာ ေသၿပီ
ဂႏၵီီႀကီးလည္း ေသၿပီ။

ေသေပါ့
ဘုရားသခင္ေသေတာ့
ဘာသာေရးသမားေတြ စစ္ထဲလုိက္ၾကေပါ့၊
ကဗ်ာေသေတာ့
ကဗ်ာဆရာေတြ ဇာတ္ထဲလုိက္ၾကေပါ့၊
ဂႏၵီႀကီးေသေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားေတြ
သားသတ္႐ံုမွာ အလုပ္ဝင္ၾကေပါ့၊
ဘာဆန္းလဲ။

ဘာဆန္းလဲ
လူ႔အခြင့္အေရးဆုေတြ ရၿပီး
လူ႔အခြင့္အေရး မရရွာသူ
ကမၻာႀကီး။

ဘာဆန္းလဲ
လူက လူကုိ ေမြးၿပီး
လူက လူကုိ သတ္ျဖတ္လ်က္ရွိေသာ
ကမၻာႀကီး။

ဘာဆန္းလဲ
ငရမန္လက္ထဲ
ေခြးေသဝက္ေသ ေသရစ္ခဲ့ပါေလ
ကမၻာႀကီး။ ။

သစ္ေကာင္းအိမ္
(၆ ရက္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၁)