Saturday, January 19, 2013

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး)

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ပါသည္။

(၁) စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ားအား ၾကီးၾကီးမားမား စတင္ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၃၃ ရက္မွ်တြင္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ထိခိုက္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးသြားၾကရေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းခ်ီမွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ နွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အခ်ိန္တိုအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသျဖင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် ကုန္က်ခဲ့ရသည္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ ပထ၀ီအရ ပြိဳင္႕ (၇၇၁) အပါအ၀င္ လဂ်ားယန္တ၀ိုက္ရွိ ေတာင္ကုန္းအခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(၂) အဆမတန္ၾကီးမားလွေသာ စစ္လက္နက္အင္အားနွင့္ လူအင္အားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္အိုတခုလံုးကို အျပဳတ္တိုက္နိုင္ရန္ေ၀းစြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသၾကီးတခုလံုးကို လံုး၀ ခ်ဳဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အိပ္မက္၍ပင္မရ၊ ပထ၀ီနယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွ်ကိုသာ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ စစ္ေရးသေဘာသက္သက္အရ ၾကည့္လွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရအတြက္ အရွံဳးအျမတ္ လံုး၀ပင္ မကာမိေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အရွံဳးၾကီး ရွံဳးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ တျပည္လံုးလူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး အတြက္သံုးရမည့္ ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မေသသင့္ေသာ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေပးသည့္ အမိန္႕အတိုင္း နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည္။ ယင္းအတြက္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ထိပ္ဆံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားလွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

(၃) အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုလံုးကို ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိသည္။

(က) စစ္ေရးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သမွ်ကိစၥအားလံုးကို ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအအေပၚသို႕ အျပစ္ပံုခ်ထားသည္။ သူခိုးက လူဟစ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မတိုင္ခင္က သူ႕ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကိုုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္ကို ကခ်င္လူထုသေဘာဆႏၵနွင္ ့ဆန္႕က်င္ကာ အတင္း၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနပါလွ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခုခံကာ ကြယ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္မရွိ။ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္။

(ခ) အပုဒ္ (ရ) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ “ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။” ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အို၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္လႊမ္းမိုးရာေရာက္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္ ကခ်င္လူထုမ်ား၏ သဘာ၀သည္ ျခိမ္းေျခာက္၊ အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို မၾကိဳက္လက္မခံၾက၊ ယခုလက္ေတြ႕တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္လည္း ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ျပန္လည္ခုခံၾကသည္ကို ယေန႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သင့္၊ တန္ဘိုးထားသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္သည့္နည္းျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္သင့္။

(၄) ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ မတန္တဆၾကီးမားလွေသာ စစ္အင္အားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရက စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မတရားေသာစစ္ျဖစ္သည္။ မတရားေသာ စစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည္တြင္းမွာေရာ နိုင္ငံတကာမွာပါ ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္သျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သားမ်ားက ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္၊ စစ္အစိုးရဘက္မွ အဆံုးအရွံဳးမ်ားမ်ားျပား၊ အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား တစတစ အားေကာင္းလာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားခဲ႕ၾကသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္လာ၊ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း သက္ေရာက္လာ၊ သူ႕နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ၾကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားလည္း က်ေရာက္လာ၊ စသည္တို႔ ေပါင္းဆံုသြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟု သံုးသပ္သည္။

(၅) မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံက္ေျခာက္နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာမူ အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္ေစနိုင္မည့္ ေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူနုိင္ပါမည္။ တကယ္တန္း အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္မတည္ ဆိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လွမ္းမည့္ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းနွင့္ ဆိုင္ပါမည္။ ဘာမွန္းမသိေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားျဖင့္ နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆက္လက္အသက္သြင္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္သြားနိုင္မည့္ အေနအထားကို ေကအုိင္အိုက စိုးရိမ္ပံုရသည္။

(၆) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္မွန္စြာတည္ေဆာက္လိုပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုး၇အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခြင့္ရစမည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကျငာလွ်က္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသင့္သည္၊ ေကအိုင္အိုက တင္သြင္းလာမည့္ နိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားသင့္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

(၇) အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ တိုက္ခိုက္သူမွာ အစိုးရဘက္မွျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက မီးတင္ရွိဳ႕ခဲ့သျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရွံုးသြားခဲ့သည့္ လူထု၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

(၈) အစိုးရဆိုလွ်င္ လူထု၏ လံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူရျမဲျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တကမာၻလံုးရွိ အစိုးရအားလံုး မည္သည့္အစိုးရမွ် မျငင္းနိင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ေပၚသို႕ လက္နက္ၾကီးမ်ား က်ေရာက္ျပီး အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရခဲ႕ႀကသည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ လံုး၀တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕စစ္တပ္မွ ပစ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဘူးကြယ္ရံုမွ်နွင့္ မလံုေလာက္။ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ပစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက မေဖၚထုတ္နိုင္။ စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါလွ်က္ ရိကၡာပို႕တာပါ ျငင္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္တာပါ ဟူ၍ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္မွာ အစိုးရတပ္မွလြဲ၍ အျခားမရွိ။ ေသဆံုးသြားခဲ့သူ လူတဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ တသိန္းထက္ မနည္းေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

(၉) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္ေအ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိခုိလံႈေနၾကေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ခုနွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႕အတြက္ ရိကၡာေဆး၀ါးမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ေသာ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳထားေသာ ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) ပုဒ္မ ၂၃ ကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈၾကီး က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး ေရာမဥပေဒ (Rome Statue of the International Criminal Court) ၏ ပုဒ္မ (၈) စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (၂) အပုဒ္ (၂၅) ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုလံုးအတြင္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား အားလံုးအား ေပးအပ္မည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမွန္သမွ် ခ်က္ျခင္းရရွိၾကေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး)
၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္

---------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၃) ၁၃၇၄ ခုနွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္)

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လဂ်ားယန္ တပ္မေတာ္စခန္းအား ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ လဂ်ားယန္စခန္းသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ား အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ တံတားမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ စတင္၍ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း အပါအဝင္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ KIO/ KIA ေျခကုတ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လ၌ တပ္မေတာ္နွင့္ KIO/KIA ျကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္သာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားထံသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို သုံးႀကိမ္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား(၃၅)ဦး က်ဆုံးကာ (၁၉ဝ)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ လဂ်ားယန္စခန္းမွာ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမတိုင္မီ (KIO/KIA တို႕၏ လိုင္ဇာစခန္းမရွိမီ) ကပင္ တပ္မေတာ္က အေျခစိုက္၍ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စခန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစခန္းသို႔ ရိကၡာမ်ား ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း KIO/KIA အဖြဲ႕သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္တိုင္ KIO/KIA အဖြဲ႕က ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျပတ္လပ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ား အသက္ဆုံးးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါနယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က မလြဲမေရွာင္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ ရယူခဲ့ရျခင္းမွာလည္း KIO/KIA တပ္စခန္း ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိတိက်က် ထိမွန္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို ေရွာင္လြဲလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ KIO/ KIA တပ္မ်ားသည္ လဂ်ားယန္စခန္းအား အျပင္မွ သံဆူးႀကိဳးခတ္၍ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာေၾကာင့္ တပ္စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားစစ္သည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႔ရန္၊ စစ္ေရးအရ တိုက္ခုိက္ရန္သာ ရွိသျဖင့္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမွတစ္ဆင့္ မိမိတပ္စခန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KIO/KIA မွ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစသည္။

၄။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ စစ္သည္မ်ား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး လုံၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၀၆း၀၀ နာရီမွ စတင္ျပီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၅။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္ တင္းမာမႈ အရွိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္လုံးက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO/KIA အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စတင္တိုက္ခိုက္မႈမျပဳေရး လက္ေအာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၫႊန္ၾကားၾကပ္မတ္သြားရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာပါက မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံမွအပ ခ်ီတက္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ အထိ KIO/KIA အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လမ္းတံတား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ (၁၂၂)ႀကိမ္၊ မိမိတပ္စခန္းမ်ားအား လာေရာက္ေင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း (၆၄) ႀကိမ္၊ အရပ္သားမ်ား မိုင္းနင္းမိျခင္း (၃ဝ)ႀကိမ္၊ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း (၆ဝ)ႀကိမ္၊ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း (၂၈) ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး မိမိတပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေပါင္း (၁ဝ၉၅) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရာရွိစစ္သည္ အမ်ားအျပား က်ဆုံးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၆။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳေနသည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၅၆) ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္ ပူတာအိုလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ (၁၅) ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၄၂) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ အသက္ဆုံးရွုံးမွုမ်ားရွိသကဲ့သို့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပူတာအိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ပါ ရိကၡာမ်ား ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို လုံးဝတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနသည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က်လာသည့္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၇။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိုးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ KIO/KIA ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ KIO/KIA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

57 comments:

ေက်ာ္ေလာ said...

ေတာ္ေတာ္တရားမွ်တတဲ့ ဦးေအာင္ထူးပဲ မုိင္းေထာင္ မုိင္းခြဲတာ ေတာ့ ဘာမွ မသုံးသပ္ေတာ့ဘူး ဟူး ေတာ္ေလစြတကား

ဲွKaung said...

Aung Htoo,
KIA KIO is always right
By the way, how much are you paid for that post?

MMT said...

ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတဲ့ တဖက္ေစာင္းနင္း သုံးသပ္ခ်က္။

blinlin said...

Hi all
Mr.Aung Too is good writer,He's very good comparison person,all myanmar people
understanding soon,what hapen what going on,what was wrong!!you guy learning a bout
the political in myanmar.

Thank all
Bye

blinlin said...

Hi all
Mr.Aung Too is good writer,He's very good comparison person,all myanmar people
understanding soon,what hapen what going on,what was wrong!!you guy learning a bout
the political in myanmar.

Thank all
Bye

mama Kareng said...

uncle Aung Htoo..we are like you.we just have right eyes.. right brains..why some are so bad and blind.we burmar is so late today. all the leaders must repair quickly by rightly n peacefully. waste time ,waste money,and some more so shameful.all around the world how much we are stupid because all the eyes are closed by military..Go ahead and write ..alot to people shoud know and ponder where we are, how poor we are. appreciate u.thank you alot. UNCLE AUNG HTOO AND DR,LUM SWE.

mama Kareng said...

uncle Aung Htoo..we are like you.we just have right eyes.. right brains..why some are so bad and blind.we burmar is so late today. all the leaders must repair quickly by rightly n peacefully. waste time ,waste money,and some more so shameful.all around the world how much we are stupid because all the eyes are closed by military..Go ahead and write ..alot to people shoud know and ponder where we are, how poor we are. appreciate u.thank you alot. UNCLE AUNG HTOO AND DR,LUM SWE.

ေအာင္းသူ said...

ေခြးဘီလူးေတာ့လုပ္ျပန္ျပီ ဘာေတြၿငာတာလဲသိဘူး

kyawthusukyi said...

I want to be Myanmar Leader , Myanmar President !

Thu said...

Ko Aung Htoo, please learn from Dr.Sate Phwar who shakes parliament and awareness to take action.
He analyzes the source data in full context and sharp critics, not solely based on negativism.
Please stress on more study and want to see technical, meaningful critics in future, it does not mean degree.

thang said...

I agree.this colony is full of lies, excuses and childishly irresponsible.the announcement is nonsense and opposite of the truth.they should stop wasting national budget since we are not a rich country and can't afford it.

ရန္ကုန္သား said...

လုိရင္တမ်ိဳးမလုိရင္တမ်ိဳးေရးတတ္ေျပာတတ္တဲ႔ သတင္းေတြရွိတယ္

အဲဒီတုိက္ပြဲမွာ က်ဆုံးတဲ႔ စစ္သည္ေတြ မေသဘဲမစြမ္းမသန္ျဖစ္သြား

တဲ႔အရာရွိ စစ္သည္ေတြကုိ အရင္အတုိင္းကကျပန္ေအာက္ပစ္ထားရင္

စြန္႔စားရတာ မတန္ပါဘူး။

Tun Aye Kyaw said...

ဒီလိုေပါေတာေတာ ေႂကာင္ေတာင္ေတာင္ တစ္ဘက္
ေစာင္းနင္း လူေတြ တိုင္းျပည္ထဲ မရွိတာေကာင္းတယ္
ဆန္ကုန္ေျမေလး ကာလသားပိုး ေခါင္းထဲေရာက္ေနျပီနဲ႕
တူတယ္ ဘာအေႂကာင္း နဲ႕မွ တိုင္းျပည္ကို ျပန္မလာသင့္
ဘူး

winhtut said...

အခု ကိုေအာင္ထူးရဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ကို တဖက္ေစာင္းနင္း သံုးသပ္ခ်က္အၿဖစ္ ရွဳၿမင္ေနက်သူမ်ားကေတာ႔ တိုင္းၿပည္ရဲ့ အေၿခအေနကို အရွိကိုအရွိတိုင္းလက္မခံနိုင္က်သူမ်ားနဲ႔ တိုင္းၿပည္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္လိုသူမ်ားပဲ ၿဖစ္တယ္။ တိုင္းၿပည္ေခ်ာက္ထဲ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္လိုက်တဲ႔ တကယ္႔ၿပည္ဖ်က္ အမ်ိဳးယုတ္ စစ္ကြ်န္ေတြပဲၿဖစ္မယ္။ bravo ကိုေအာင္ထူး ဆက္ေရးပါ ဘယ္ေကာင္မွ ေစာက္ဂရုမစိုက္နဲ႔ ကို႔ဟာကိုယ္ ယိုးဒယားမကလို႔ ဘယ္ၿဂိဳလ္မွာေနေန ေဒၚလာပဲစားစား ေဒၚလွကိုပဲစားစား အရွိကိုအရွိတိုင္း အမွန္တရားအတိုင္း သံုးသပ္ စာစီတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

saw kt oo said...

'''ပင္လံုစာခ်ဳပ္မတိုင္ခင္က သူ႕ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္''''
ဆိုပါလား ဟားဟားဟား
ေအာင္ထူးေပါခ်က္ကေတာ့ကမ္းကုန္ပါဘဲ
အက်အဆုံးစာရင္းကလဲဦးလာနန္လိမ္ေနၾကအတိုင္းပါဘဲလား
မင္းရဲ့ပေထြးဂန္ေရွာင္တို႕ကိုလဲလိုက္ရွာပါဦးအခုဘယ္နားမွာသြားပုန္းေနလဲလို႕
လိမ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ေအာင္ထူးတို႕ကဦးေက်ာ္ဆန္းနဲ႕ဦးလာနန္တို႕ကို
ေက်ာ္တက္သြားပါျပီခင္ဗ်ာ
သတိလဲထားဦးအခုတေလာခင္ဗ်ားလိုလူေတြေလျဖတ္တက္တယ္ေနာ္

Lung M. Thang said...

U aung thu is burma goverment and army is not right post,I don't think so the goverment to be stop.

Lung M. Thang said...

I think the guy kyaw law is burma.his comment is the goverment.

winhtut said...ဟုတ္ပဗ်ာ ကိုေအာင္ထူးက ေဒၚလာစားၿပီး ေအာ္တယ္ အခုခင္ဗ်ားကို ၀ိုင္းေဟာင္ေနတဲ႔ စစ္ေခြးေတြက သခင္အားရ ကြ်န္ပါး၀လို႔ ၿပည္သူေတြရဲ့ မသဒါေရစာ စားၿပီး အမွန္တရားေၿပာတဲ႔လူတိုင္းကို လိုက္ေအာ္ လိုက္ေဟာင္တယ္ အဆင္႔အတန္းကေတာ႔ ကြာတာေပါ႔ဗ်ာ ေဒၚလာစားနဲ႔ မသဒါေရစာ စားနဲ႔ အဲလို အဲလို....

ၿဖိဳးသီဟ said...

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အမွန္တရားကိုပဲျမဆ္နိုးတယ္။ဘယ္သူ့ကိုမွအလကားမေပးနိုင္သလိုဘယ္သူဟာကိုမွလည္းမတရားမလိုခ်င္ဘူး။တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲမဲ့အျဖစ္မ်ဳိးနဲနဲမွမလိုလားဘူး။

myo said...

Stop fighting is good for all. Ko Aung Htoo What happen to you. Please don't write the post with your negative attitude.

Htet Gyi said...

ဗမာ ဆိုတာလဲ တိုင္းရင္းသားပဲ ။ ကခ်င္ ဆိုတာလဲ တိုင္းရင္းသားပဲ ။ ေသြးကြဲေစမဲ႕ comment ေတြေတာ႕ မ ေရးသင္႕ဘူးဆိုတာ mg mg.blogspot မ ေရးသင္႕ပါ ။ အဲလိုေရးတဲ႕ အ ေတြး အေခၚ ကလည္း အဆင္႕ မမီွ ေသးလို႕ ေဘးထြက္ေနပါ ဦးဗ်ာ ။ အားလံုးေသာ comment ရွင္ အေပါင္းတို႕ လဲ အစိုးရသစ္ ရဲ႕ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ေရး ကို စိတ္ေအး ေအး ထားျပီး ျပည္ေထာင္ စုၾကီး ဘယ္လို ခိုင္ျမဲ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို kio,kia အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး နဲ႕အတူတူ လက္တြဲျပီး လုပ္ၾကပါစို႕ဗ်ာ ။ အားလံုး တခု သိထားရမွာက ကခ်င္ တ ေယာက္ေတာ္လာရင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ နိုင္ ငံ ၾကီးအတြက္ ေကာင္းသလိုပဲ ခ်င္းျပည္နယ္ ၾကီး ခ်မ္းသာလာရင္ လည္း ကရင္လူမ်ိဳး လည္း အဆင္ေျပလာမွာပဲ ။ ဆိုလို ခ်င္တာက ဘယ္လူမ်ိဳး ဘယ္ျပည္နယ္က ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုး ဟာ ျမန္မာနိင္ငံ သား အတူတူပါ ။ God bless to u all .

aristhteinwin said...

အင္း-ေဘာင္းဘီခ်ြတ္ေတြကို ယုံတဲ့သူေတြကေတာ့ မ်က္စိမွိတ္ျပီးယုံေနတာဘဲ- ကိုယ့္ဘာသာ ယုံတာ ယုံနိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွ ကိုေအာင္ထူး မွန္တယ္။ သူ ့ရဲ ့ တရားဥပေဒ ရွဴေဒါင့္ကေန ေ၀ဖန္တာကို မွားပါတယ္လို ့ဘယ္ေရွ ့ေန- ဘယ္တရားသူၾကီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရျသလဲဗ်ာ- တကယ္မွားလို ့ မွားတယ္လို ့ေထာက္ျပလွ်င္ မဖမ္းတဲ့အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ က ဆုေတာ္ လာဘ္ေတာ္ေတြေတာင္ ေပးသနားဦးမယ္။ ကဲ ဘယ္ဥပေဒ ၀န္ထမ္းရွိလဲ-မွားတယ္လို ့ ေထာက္ျပရေအာင္- စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က တိုင္းရင္းသားေတြသာမက လူထုကို ဖိႏွိပ္လာတာ ရာစုႏွစ္ တ၀က္နင္းခဲ့ျပီ- က်ဳပ္ဗမာပါ-အဲဒီလို ဖိႏွိပ္ခံေနရတာ မခံနိုင္ဘူး-မၾကည့္ရက္ဘူး- တိုင္းရင္းသားေတြ ခြဲထြက္မယ္လဲ သေဘာတူသဗ်ာ- အဖိႏွိပ္ခံဘ၀နဲ ့ ေျပးလႊားေနရတာနဲ ့စာလွ်င္ ဒုကၡ ေရာက္ခ်င္ ေရာက္ပါေစ မေၾကာက္မရြံ ့ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနရတဲ့ ဘ၀ ကိုဘဲလိုခ်င္တယ္။

mg mg thant said...

Fuck You aung Htoo

mg mg thant said...

go and s..ck kia.

win said...

ေခြးသား
မင့္မိသားစု ကိုဘဲအဆင္ေျပေအာင္
အရင္လုပ္ျကည့္
လုပ္သမ်ွအေကာင္း မျမင္ဘူး
မ်က္ကန္း အုပ္စုဘဲ

win said...

လန္ေက်ာက္ ေအာင္ထူး
ခ်ီးဗိုက္ ေအာင္ထူး
ေဘာ္ဒိုလ္ေအာင္ထူး

win said...

ေခြးသား
မင့္မိသားစု ကိုဘဲအဆင္ေျပေအာင္
အရင္လုပ္ျကည့္
လုပ္သမ်ွအေကာင္း မျမင္ဘူး
မ်က္ကန္း အုပ္စုဘဲ

win said...

ေခြးသား
မင့္မိသားစု ကိုဘဲအဆင္ေျပေအာင္
အရင္လုပ္ျကည့္
လုပ္သမ်ွအေကာင္း မျမင္ဘူး
မ်က္ကန္း အုပ္စုဘဲ

Htet Gyi said...

မိုက္ ရိုင္း တဲ႕သူေတြ ဒီ comment ထဲ မလာၾကပါနဲ႕ ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ အတိုက္အခံ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ေလ ။ အစြန္းမ ေရာက္ဖို႕သာ အဓိက က်ပါတယ္ ညီေလးတို႕ ရယ္ ။ ။ သတိ ။ ။ သင္ ဟာ ဘယ္လူမ်ိဳး ဘယ္ဘက္က ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘာသာပဲ ကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္ ျပည္ေထာင္ စု ၾကီးက ခြဲထြက္ သြားဖို႕ ကိုေတာ႕ စိတ္ကူးနဲ႕ေတာင္ မၾကံ ပါနွင္႕ ။ ဘုရားသခင္ ဒဏ္ ခက္လိမ္႕ေပမည္ ။

Anonymous said...

ေဟ့ေကာင္
မင္း ပိုင္ တဲ႔ blog လား။လာရင္ လာမယ္ မလာရင္ မလာဘုူး ။ ေအးးး မင္းပ ေထြး ပိုင္ တဲ႔ တဲ႔blog ဆိုရင္
ေတာ့ ေျပာေပါ့ကြာ

ကိုသစၥာ said...

ေအာင္ထူးေရ မင္းေတာ့ မေခ်ာင္ဘူး မွတ္ပါ စာတတန္ ေပတတန္ ဆရာႀကီး ေလသံ နဲ႔ ေတာင္ေအာ္ ေျမာက္ေအာ္ ေလ်ွာက္ေအာ္မေနနဲ႔ ငါ ဘယ္ဘက္မွ ပါလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ မင့္စာ ဖတ္ရတာ ဟုတ္မွာလိုလိုနဲ႔ တစ္ျခမ္း ေစာင္းႀကီး အဖ်ားရႈးတယ္ ေရွ့ေနသာေျပာတယ္ တရားသူႀကီး လုပ္ၿပီး အမိန္႔ခ်ေတာ့မလား မွတ္ရတယ္ မင့္ေလသံက ေစ့စပ္တာ လိုလို ေသြးခြဲတာလိုလို အေလ်ာ္ ေတာင္းတာလိုလို ပိုဆြေပးတာလိုလို ဘာမ်ားကိုမသိဘူး မင္းက တဘက္ ကရပ္တာလား ႏွစ္ဘက္စလံုးအေပၚ က ရပ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဘက္ခ်ြန္လား စဥ္းစားရခက္ပါဘိ ခ်စ္ၾကလို႔ထြက္ေျပးတဲ့ ရည္းစားကို အ ခုေပးစားမလား အခု ခြဲေတာ့မွာလား အခု အေလ်ာ္ေတာင္းေတာ့မွာလား အမႈဖြင့္ေတာ့မွာလား ဘာမွန္းမသိ ေလ်ွာက္ေျပာေနတဲ့ ေယာက္ခမႀကီး နဲ႔ ႏႈိင္းလိုက္ခ်င္တယ္ ့႕႕႕႕႕ငတိ ရယ္

ROMA KYAR said...

သူေ၀ဖန္ျပတာကို ေထာက္ခံ
မေထာက္ခံတာထက္၊

ဗမာတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြထက္ပို႔ရိွၾကတယ္။ ဒါေပေမ့ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြကို ဒုတိယအဆင့္မွာထားျပီး
စစ္တပ္အားနဲ အႏိုင္က်င့္၊ ခ်င္ဗ်ားအားလံုးလက္ေျမွာက္အရံႈေပးပါ ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုလုပ္မည္။ ဒါကေတာ့........???.........

ကိုသစၥာ said...

မင့္စာ မင္း ျပန္ဖတ္ၾကည့္အံုး ညွိတာလား ေတာင္းတာလား ေသြးခြဲတာလား ျပည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ တာလား မ ေတာ့ မ တယ္ အခ်ြန္ ႀကီးနဲ႔ ဆိုတာလို ျဖစ္ေနတယ္ အေလ်ာ္ေတာင္းတာေတာင္ ေဒၚလာ စကားနဲ႔ ဘာနဲ႔ နာမည္ ေနာက္က လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာတပ္ၿပီး နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ ေျပာပါ စစ္တပ္က ငါ့အေဖ မဟုတ္ သလို မင့္အေဖလဲ မဟုတ္ပါ သူတို႔ကုိလဲ မခ်စ္ပါ မင္းကုိလဲ မယံုပါ ငါ့ကိုယ္ ငါေတာင္ မယံုပါ ကိုယ့္လုပ္စာ ကိုယ္စား တဲ့ မႏၱေလးက မင္းဆရာ ကိုသစၥာ ။။။။

ကိုသစၥာ said...

ေအာင္ထူးေရ မင္းလိုေကာင္ ေဘးဖယ္ေနတာ အေကာင္းဆံုး ညီညြတ္ ဖို႔ပဲ ေျပာ အပိုေတြမေျပာနဲ႔

Akforall said...ေအာင္ထူးေရးတာ မွန္တယ္ မွားတယ္ဆိုတာထက္ ေအာင္ထူးေရးတာ မွားပါတယ္ ဒါက ဒီလိုရွိတယ္ ဟိုဟာကေတာ႔ၿဖင္႔ ဟိုလိုရွိတယ္ ဆိုၿပီး စာနဲ႔ ေပနဲ႔ ၿပန္ေခ်ပပါလား ။ သူေရးတာေတြ တဖက္ေစာင္းနင္းၿဖစ္ၿပီး မွားေနရင္ေတာင္ သူ႔မွာ အမ်ားႀကီးေတြးၿပီးေရးထားတာ စာတိုေလးတေႀကာင္းနွစ္ေႀကာင္းေလာက္နဲ႔ေတာ႔ ေဆာင္းပါေရးသူ မွာပါတယ္လို႔ ေအာ္ေနလို႔ရမလား ေဒၚလာစားၿပီး ရူးသြားလို႔ ဟုိေလွ်ာက္ၿခစ္ဒီေလွ်ာက္ၿခစ္ေနတယ္လို႔ စြပ္ဆြဲလို႔ရမလား ။ ေရးထားတဲ႔ ေကာ္မန္းေတြလဲ ႀကည္႔က်ပါအံုး မိုက္ေႀကးေတြခြဲထားလိုက္တာ ကိုေအာင္ထူး ကို အခုပဲ နိုင္ငံရပ္ၿခားအထိ လိုက္ၿပီးသတ္က်ေတာ႔မလိုလို အခုပဲ တစစီ ကိုက္ၿဖဲသတ္ဖ်က္ က်ေတာ႔မဲ႔ အတိုင္းပဲ ။ မတရားတဲ႔ စိတ္ရင္းအေၿခခံနဲ႔ ေရးထားတဲ႔ေကာ္မန္းေတြဖတ္ရတာ ...အင္ ... ေအာက္ကေန ေဟာင္က်ေတာ႔မယ္ ငါ႔ကိုလဲ ... ငါကလဲ စစ္ေခြးဆို ေသာက္ဂရူကိုမစိုက္တာ ေဟာင္ကြား မင္းတို႔ဘယ္ေလာက္ေဟာင္နိုင္မလဲ။

Htet Gyi said...

ညီငယ္ အ ေၾကာင္းအ ရာ ျပသနာ တခုကို ေျဖ ရွင္းတဲ႕ အခါ မွာ ေဒါသ နဲ႕ ဆႏဒ ကို ေရွ႕ တန္း မတင္ ရဘူး ။ ဆက္ျပီး ၾကိဳးစား ပါကြာ

Rush Hour said...

Ko Aung Htoo some of comments are very very bad for U.. cuz U r right!!

TheinSein and MinAungHlaing's step- father said...ကိုေအာင္ထူးေရ ခင္ဗ်ား ေရွ႔ေနလုပ္ၿပီး ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒကို နားမလည္ဘူးလား။ ၿမန္မာနိုင္ငံမွာ အမွန္တရားေၿပာရင္ ေထာင္က်နိုင္တဲ႔ အၿပင္ ေသဒဏ္ပါ ေပးခံရနိုင္တဲ႔ ဥပေဒေတြရွိတယ္ဆိုတာ ခင္မ်ား မေလ႔လာဖူးေသးဘူးထင္ပ။ ဒီကိုေတာ႔ ၿပန္လာဖို႔စိတ္မကူးနဲ႔ ကိုေအာင္ထူးေရး ၿပန္လာခဲ႔ရင္ေတာ႔ အမဲ၀ိုင္းၿဖတ္ခံရဖို႔ အလားအလာမ်ားတယ္။
ဒါနဲ႔ အေပၚက ထြန္းေအးေက်ာ္ဆိုတဲ႔ လူရဲ့ မိဘမ်ားဟာ အဲဒီအလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္လို႔ အသက္ေမြးေနရတာလားဗ် ခင္မ်ားဘ၀ကလဲဗ်ာ စုတ္ပ်က္နွဳန္ခ်ာလခ်ီလား။ စိတ္မေကာင္းစရာဗ်ာ...

manangaw said...

ဦးေအာင္ထူးေရးတာ မွန္တယ္ကြဲ ့

Htet Gyi said...

က်ဳပ္ ဗမာလို႕ ေျပာတဲ႕ ညီေလး ရဲ႕ COMMENT က တိုင္းျပည္အတြက္ အျပဳ သ ေဘာ မ ေဆာင္ တာ ေပၚ လြင္ လွ တယ္ ။ မင္း ဘာ မင္း ဗမာ ျဖစ္ ျဖစ္ ကခ်င္ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ ေထာင္ စု စိတ္ ရွိမွ ျမန္မာ နိင္ ငံ သား အျဖစ္ ခံ ယူခြင္႕ ရွိ မယ္ ။ သမတ ၾကီး ေဂ်ာ့ ဝါ ရွင္ တန္ မိန္႕ ခြန္း ေတြ ကို ဖတ္ ဖူး လား ။ အ ေမ ရိ ကန္ ျပည္ေထာင္ စု ဆို တာ အလကား ေပၚ လာတာ မ ဟုတ္ ပါ ။

Htet Gyi said...

မင္းက အ ေျခာက္ ဆို ေတာ႕ ဒီ အ ေၾကာင္းပဲ ထည့္ ထည့္ ေျပာ ေန ျပန္ ျပ ီ ။ ဒီမွာ ညီေလး မ အဲ!! ဟုတ္ ေပါင္ အျပင္ မွာ ေရွ ာက္ သီး ေဆ းျပား သြား ေရာင္း ေခ် ကြ ာ ။ ဒီမွာ ညစ္ညစ္ ပတ္ပတ္ ေတြ လာမ ေျပာ နဲ႕ ေတာ႕ ။ ကိုယ္႕ ေန ရာ ကိုယ္ေန ! ဒီ မွာ လူ ေတြ စကားေျပာ ေန တဲ႕ ၾကား ကို လာလာ တိုးေန ျပန္ ပီ !!

la bang said...

ေအာင္ထူးေရေထာင့္ခံတယ္အားေပးတယ္အျမဲေစာင့္ေမ်ာ္ဖတ္ေနပါတယ္ဆက္၍ဆက္၍ေရးပါအမွန္သာေျပာလြန္းရင္ရြာျပင္ထုတ္ခံရတတ္တယ္တ့ဲအခုလည္းနိင္ငံျခားေတာင္ေရာက္ေနရျပီဘဲအမွန္ေတြကိုမ်ားမ်ားေရးမ်ားမ်ားေျပာပါအားေပးေနပါတယ္

koko chit said...

ဒို႔တိုင္းရင္ တားညီအကိုေတြ ဘယ္သူမွမ ေသရဘူး ညိမ္ခ်မ္းေရ ရေအာiင္ေဆြ ေႏြးရမယ္ ညိမး ခ်မ္းေရးတာရမယ္ျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းစိတ္ ခ်မ္းသာမယ္ဆိုရင္ တေဒါင့္ တ ေနရက ဘာဘဲ လုပ္ေပးရလုပ္ေပရပါ က်ဳပ္စစ္ျကားထဲမွာညပ္ေနတဲ႔သူကိုယ္ တိုင္ ခံစားေနရတဲ႔ သူစစ္ ရဲ႔ခါးသီတဲ႔ ဒါဏ္လြဏ္ေဆြက်ဳပ္ေလာက္ သိမလားဗ်ာအပ်က္စကားမေျပာပါနဲ႔ တဖက္သတ္မ ေျပားပါနဲ႔ မျပီးခင္ အရင္ မျမင္ ပါနဲ႔ဗ်ာ

we all toghter said...

ကိုေအာင္ထူးေရးထားတာတစ္ခုေတာ့လိုေနတယ္ဗ် အဲဒါကိုသူမသိတာပဲေနမွာပါသူမသိတာကိုေၿပရရင္ ဘာပဲေၿပာေၿပာKIA /KIOဟာဘံုးခြဲလမ္းတံတားေၿပာေတာ့ၿဖင့္တစ္မ်ိုးပါဗ်ာတစ္ကယ္စင္းစားၾကည့္ပါ သူတို့ဘံုးခြဲတာေတြၿပည္သူေတြလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြေဖာက္ခ်ိဳးေနတာသူငယ္ခ်င္းစင္းစားၾကည့္ဘယ္သူေတြလုပ္ေနလဲလို့ပါတကယ္ဆိုကိုေအာင္ထူးေရးထားတာေတြမလံုေလာက္ပါဘူးအၾကံေပးတာပါ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္လဲမ်ွတစြာေရးသားသင့္ပါတယ္လက္ခုပ္ဆိုတာႏွစ္ဖက္တီးမွမည္တာပါတစ္ေယာက္ေသာသူအၿပစ္ကိုၾကည့္လို့မရပါဘူးကို့ကိုယ္လည္းၿပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္ၿပည္သူေတြအတြက္ဘာအက်ိဳးၿပဳခဲ့ဲလဲလမ္းတံတားေတြဘံုးခြဲေနတာအလြန္အင္မတန္ၾကည္တန္ပါတယ္ တိုက္ခ်င္ရင္အစိုးရစစ္စခန္းသြားတိုက္ပါလားဘာလို.အယ္လိုလုပ္ရတာလဲမကူညီခ်င္ေနပါၿပည္သူေတြကိုစိတ္ဆင္းရဲေအာင္မလုပ္ပါနဲ့လမ္းတံတားလိုက္ခြဲေနေလာက္ေအာင္အကိုတို.အေနနဲ.လမ္းတံတားဘယ္ႏွစ္စင္းေဆာက္ေပးခဲ့လဲက်ေနာ္သိခ်င္ပါတယ္ဖ်က္စီးေရးသမားနဲ.တူေနပါတယ္

Khine Yae Htat said...

What U Aung Htoo has written is absolutely right. it is the Burmese evil army who invaded Kachin State and violated many crimes. It has no standard. The Kachin don't need you to rule in their state . They have their own power. Kachin State belongs to the peopel of Kachin. The evil Burmese army must be driven out. Down fall with the Burmese ARMIES!

Khine Yae Htat said...

Stop bearing MAHAR BURMANIZM! this war broke out because of MAHAR BURMANIZM!

Htet Gyi said...

u r so foolish thinking . I ask u one that do u know civallian right ? Be try to forward

Mike Tun Hla said...

လက္၀ါးက ႏွစ္ဘက္ထိမွ အသံျမည္တာ တစ္ဘက္ထဲ
ကသံုးသပ္ခ်က္ကို အဟုတ္ မွတ္ေနၾကတာ
အမ်ဳိးယုတ္ မ်ဳိးမစစ္ အႂကမ္းဖက္ ေသာင္းၾကမ္းေခြး
ေတြဘဲျဖစ္မွာ

zaw min let said...

မေဟာင္ၾကနဲ႔

Unknown said...

ေစာက္ရူးေအာင္ထူး
နင္ KIA နဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ခါဆုံဖူးလဲ။ၿမဳိ႕ေပၚမွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႕လာတဲ့ေကာင္မ်ဳိးက ႏွစ္ေယာက္တစ္ပုိင္း၊ က်န္တာက ျပႆနာေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ။ သတင္းစာဖတ္ၿပီး အရူးခ်ီးပန္းေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္။ စစ္တပ္က လိမ္တယ္ေျပာရေအာင္ နင့္အေမလင္ KIA ေျပာတာေတြကေရာ မွန္တယ္လုိ႔ နင့္ႏွမအေထြးဆုံး KIA မယားက အတည္ျပဳသလား။ စာခုိးခ်ၿပီး မဟာဝိဇၹာလုပ္ေနတဲ့ေကာင္ကမ်ား ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္ေနေသး။ Comment အစုတ္ေရးၿပီး လူအထင္ႀကီးေအာင္ မရုိးမသား ဘြဲ႕က တပ္ထားေသး။ ျမန္မာျပည္ထဲဝင္လာၿပီး KIA ကုိ လာၿပီးတရားေဟာစမ္း။ လူေရွ႕ေတာ့ နင့္ကုိဘာမွလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေအး---လူကြယ္လုိ႔ကေတာ့ ေဂြးကုိျဖတ္ၿပီး ဖင္ပါခ်မွာ မဟာဝိဇၹာႀကီးရဲ႕။ အဲဒါ KIA ပဲ။ KIA အေၾကာင္းေသခ်ာသိခ်င္ရင္ နင့္ႏွမကုိ အရင္လႊတ္ၿပီးစုံစမ္းခုိင္းလုိက္။ အေဝးကေန ေဟာင္မေနနဲ႔။

ကိုသစၥာ said...

ဟုတ္ပါသည္ မွန္ပါသည္ အားေပးပါသည္ သဘာဝက် ပါသည္ ဆက္ေရးေစခ်င္ပါ သည္။

ကိုသစၥာ said...

သေဘာက်သြားၿပီဗ်ိဳ႕

ကိုသစၥာ said...

ႀကိဳက္တယ္ေဟ့ သူငယ္ခ်င္း

ကိုသစၥာ said...

သဘာဝက်တဲ့ အေတြးအေခၚ ေတြလို႔ ယူဆမိပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ကိုသစၥာ said...

ငါတို႔သည္ အစိုးရစစ္တပ္ မိုက္ရိုင္း ထြားႀကိဳင္း ေနလ်ွင္ မႀကိဳက္ KIA ဆိုးသြမ္းေနလ်ွင္လဲ လက္မခံ ၾကားထဲက ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္သမား အလိုမရိွ ၿပီ တို႔တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ား သာမန္အရပ္သား မ်ား ေျပးရ လႊားရ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ရ သည္မ်ားကို ျမင္ရ ၾကားရ သိေနရသည္ မွာ လံုးဝ လံုးဝ လံုးဝ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိရပါေၾကာင္း ႕႕႕႕႕

lg.nou said...

Kachin issue is the real test and challenge for transformation to democracy. But the government fail this test.They already has shown what they are. If there is not kachin issue they can continue what they want... Kachin issue is not only kachin affair but olso for all who want real democracy.

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

after 2010 election,DKBA only reveals what they want n against the government by attacking military.At that time,what KIA doing?now don't tell KIA is fighting for real democracy,just defend their dictatorship.