Monday, July 20, 2015

'ေဒါက္တာညိဳထြန္း' ဗမာမႈျပဳထားသည့္ ''ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ဆယ့္ေလး'' - အခန္း (၅)

ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ့ေအာ္၀ဲလဲ၏ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ ႏိုင္ငံဆိုး ၀တၳဳစာအုပ္ ''1984'' ကို လက္ရွိ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ... 'ေဒါက္တာညိဳထြန္း' ဗမာမႈျပဳထားသည့္ ... ''ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ဆယ့္ေလး'' အခန္း (၅)

No comments: