Tuesday, March 3, 2015

မတ္လ ၃ ရက္ နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီ - ေက်ာင္းသားနဲ႔ ရဲ လုံျခဳံေရးစည္းခ်င္း တြန္းထိုုးရုုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ (ရုပ္သံ)


ရဲနဲ႔ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္စဥ္ကို တြန္ထိုုးအရုုိက္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသူ ျပန္ေျပာျပ (ရုပ္သံ)

No comments: