Thursday, September 18, 2014

DVB ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစကား၀ိုင္း - အပိုင္း ၁ (၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း)


- DVB ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစကား၀ိုင္း - အပိုင္း ၂ (၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း) click
- DVB ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစကား၀ိုင္း - အပိုင္း ၃ (၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း) click
- DVB ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစကား၀ိုင္း - အပိုင္း ၄ (၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း) click
- DVB ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစကား၀ိုင္း - အပိုင္း ၅ (၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း) click
- DVB ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစကား၀ိုင္း - အပိုင္း ၆ (၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း) click

No comments: