Tuesday, August 19, 2014

အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၃ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြး (ရုပ္သံ)


အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး (ရုပ္သံ)
ဆက္စပ္သတင္းမ်ား
- အစိုးရ၊ တို​င​္း​ရ​င​္း​သား၊ ပါ​တီ ၃​ ပြ​င​့္​ဆို​င​္ ဘာ့​ေ​ၾ​ကာ​င​့္​ အေ​ရး​ႀ​ကီး​တာ​လဲ (ရုပ္သံ) click
- ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပါ၀င္သူမ်ားကိစၥ သေဘာတူမႈ မရေသး (ရုပ္သံ) click
- ၈ ​ပြ​င​့္​ဆိုင္လား ၃ ​ပြ​င​့္​ဆိုင္လား​ အပါ​အဝ​င​္ ၅ ခ်က္ညွိ​မ​ရေ​သး​လို​႔ စက္တင္ဘာ​ကို​ ေ​ရႊ႕ (ရုပ္သံ) click
- အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႔ က်န္ရွိ (ရုပ္သံ) click

No comments: