Wednesday, July 9, 2014

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈကို အျမစ္မက်န္ မတြန္းလွန္ႏုိင္မခ်င္း ...

Aung Naing Moe's Facebook Status

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္အား ...

- ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊
- ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ)အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊
- ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(နဝတ)အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊
- ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊
- ယခုေနာက္ဆုံး သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ...

အစိုးရပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းကာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္တပ္ကပင္ တလက္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ အေတာ္ပင္ ထက္ျမက္ေနေပလိမ့္မည္ဟု ထင္လွ်င္ အမွားႀကီး မွားေပမည္။

သိန္းစိန္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို အမ်ားသူငွာ မေမ့မေလ်ာ့ သတိမူမိေစရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

(၁) ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ေတာင္ကုပ္မွ အစျပဳ၍ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မႏၱေလးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစြာတြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့(ျဖစ္ပြားဆဲ)ၿပီး အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ရ႐ုံမက မတည္မၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားမွာ က်ီးလန္႔စာစား ေသာကမ်ားေနၾကရျခင္း။

(၂) ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အမ်ားအျပား စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံရကာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခုံလႈံေနၾကရလ်က္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဖက္ဖက္မွ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားကို ၾကဳံေတြ႔ေနရျခင္း။

(၃) ေကအင္န္ယူအပါအဝင္ အျခားအပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္လည္း မၾကာမၾကာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း။

(၄) ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပား လယ္သိမ္း၊ ေျမသိမ္း၊ ရြာသိမ္း၊ ေက်ာင္းသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္တကြ ရဟန္းရွင္လူမ်ား အတိဒုကၡ ေရာက္ၾကရကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိျခင္း။

(၅) အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အနိမ့္ဆုံးလစာ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒတရပ္ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားတို႔မွာ ထိုက္သင့္ေသာလစာ မရသည့္အျပင္ အလုပ္ရွင္တို႔၏ ဂုတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားေနၾကရျခင္း။

(၆) သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္တြင္းဖူလုံမႈအတြက္ ဦးစားမေပးဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ေနျခင္း။

(၇) ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆိုပါလ်က္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနျခင္း။

(၈) အရပ္ဖက္ ရာထူးဌာနမ်ားတြင္ စစ္ထြက္မ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း။

(၉) စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္လိမိတက္၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ႐ုိနီအေပါင္းတို႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဓနအင္အား အဆမတန္ ႀကီးထြားလာျခင္း။

(၁၀) အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား ေငြႏွင့္ေပါက္၍ ဝယ္ယူဖ်က္ဆီးျခင္း။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံး သိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ျဖစ္ပြားဆဲ။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလတၱံ႔ကိုလည္း ျမင္ရေသးသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈကို အျမစ္မက်န္ မတြန္းလွန္ႏုိင္မခ်င္း ဤျပႆနာအဝဝကို ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရဦးမည္သာ ...။ ။

No comments: