Saturday, July 12, 2014

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား မျပင္ဆင္ဘဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္

ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
July 11, 2014
http://www.news-eleven.com/

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္း(၁/၂ဝ၁၄)အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ စုံစမ္းသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ ဇူလုိင္ ၂ ရက္ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္အခ်က္မ်ားအနက္ အနည္းငယ္သာ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အမ်ားစုမွာ မူလအတုိင္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကာလအား ရက္ေပါင္း ၆ဝ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား အသိေပးျခင္းသုိ႔ေျပာင္းလဲေပးရန္တုိ႔ကုိ အဓိက ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကာလအား ရက္ေပါင္း ၃ဝ သာ သတ္မွတ္ထားၿပီး စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ကုိလည္း ေကာ္မရွင္ေလွ်ာက္ထားရယူရမည့္အခ်က္မ်ားအား မူလအတုိင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း ေၾကညာၿပီးသည့္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း စုေဝးေဟာေျပာမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ကာ စုေဝးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္လုိသည့္ေနရာ၊ ေန႔ရက္၊ စတင္မည့္အခ်ိန္၊ ၿပီးဆုံးမည့္အခ်ိန္၊ ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢဳိလ္၊ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္ပါက ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း၊ လွည့္လည္သြားေရာက္မည့္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္၊ ရပ္တန္႕ေဟာေျပာမည့္ေနရာ၊ ေဟာေျပာမႈ စတင္ခ်ိန္၊ ၿပီးဆုံးခ်ိန္တုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု မူလၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားသည္။

ပါတီ႐ုံးမ်ားတြင္ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။

“မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတာေလွ်ာက္ခုိင္းတာက ေၾကညာၿပီးတဲ့ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ၁၅ ရက္ အတြင္း လူထုေဟာေျပာပြဲကုိ အစီအစဥ္ၿပီးရမယ္ဆုိေတာ့ ဒါလည္းမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ရက္ေပါင္း ၃ဝ ပဲ သတ္မွတ္ သတ္မွတ္၊ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ပဲ သတ္မွတ္ သတ္မွတ္၊ အဲဒီအတြင္းမွာ ကုိယ္အဆင္ေျပတဲ့ဆီကုိ လာေဟာမယ့္ေခါင္းေဆာင္ကုိရွာၿပီးေတာ့ ကုိယ္အဆင္ေျပတဲ့သူကုိ ေဟာခုိင္းရမွာေလ။ ဟုိတုန္းကလုိပဲ သုံး၊ ေလး၊ ငါး ရက္ ႀကိဳတင္အသိေပးရင္သိတဲ့ ကိစၥပဲေလ။ အခုဟာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ေၾကညာၿပီးဒီ ၁၅ ရက္အတြင္းမွာ အစီအစဥ္ေျပာရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မေရာက္ေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ ၁၅ ရက္ ေလာက္က်န္ေသးတယ္ သေဘာေျပာျပတာ။ အဲဒီမွာဆုိ ေနာက္ပုိင္းေျပာခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ဆုိခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ဒီထဲမွာ တစ္ခါတည္းအၿပီးတင္ဆုိတာလည္း မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။ အမွန္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္မတုိင္ခင္မွာ ဘယ္အခ်ိန္ေဟာေဟာ ေျပာေျပာႀကိဳအသိေပးရင္ ဒီေလာက္ဆုိပဲ လုံေလာက္တာေပါ့ေနာ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အန္ကယ္ေျပာခ်င္တာက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိရင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ တုိင္းျပည္ရဲ႕အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ေပးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအတြက္ တကယ္ကုိ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္တင္က်န္ခဲ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ဟာက်ေတာ့ တကယ္တမ္း လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထြက္ဖုိ႔ေကာင္းတာေပါ့။ တကယ္တမ္း တရားမွ်တတဲ့ဟာမ်ဳိးေတြ ရွိဖုိ႔ေကာင္းတာေပါ့”ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္း၌ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက “လုိအပ္သလုိစိစစ္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားေစျခင္းတုိ႔ ျပဳႏုိင္သည္”ဟု မူလေရးသားခ်က္အစား”လုိ အပ္သလုိ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္”ဟု ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ျငင္းပယ္ပါက စုေဝးေဟာေျပာျခင္းမျပဳမီ ၇၂ နာရီ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု အခ်က္ကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးမည့္သေဘာ ေရးသားထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားသည့္ မဲဆြယ္းစည္း႐ုံးခြင့္ကာလကုိ ရက္ေပါင္း ၆ဝ တုိးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ ဇူလုိင္ ၂ရက္က ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ ထပ္မံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားေပးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္တုိ႔ ကြာျခားခ်က္မွာ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ မလုိအပ္သည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕အား ပယ္ဖ်က္ထားေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ဆိုသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ဆုိတဲ့ သေဘာကလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ သမၼစဥ္အတုိင္း လုပ္တဲ့သေဘာပဲ။ တင္တာေတြအားလုံး ခြင့္ျပဳမွာပဲ။ အဓိကဘာလဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔နားလည္မႈလြဲေနတာေလး ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း အေသးစိတ္ မရွင္းျပႏုိင္ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီထဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဟာေတြအားလုံးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမွာ ပါထားၿပီးသားေတြ။ ဥပမာဖြဲ႕စည္းပုံလုိဟာမ်ဳိးမွာပါမယ္ဗ်ာ။ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒမ်ဳိးမွာ ပါမယ္ဗ်ာ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ဳိးမွာ ပါမယ္ဗ်ာ။ အဲဒီဥပေဒေတြမွာ ပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဘယ္ဥပေဒကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ အေရးယူခံရမွာပဲေလ။ ဒါေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းထဲမွာ က႑အလုိက္ထည့္ေပးထားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးေသာင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္၊ သက္ဆုိင္ရာပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ထုိအခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ေၾကာင္းစာကုိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ ေဟာေျပာခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တစ္ပါတည္းေပးအပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒါပဲလား။ က်န္တဲ့သူေပးလုိ႔ မရဘူးလား။ ဒီလုိေတြ လာတာေပါ့ဗ်ာ။ စာနဲ႔ေပးလုိ႔ရမွာေတာ့ ဘယ္သူေပးေပးေလ။ တစ္ေယာက္တည္းေပးရမယ္။ တစ္ေစာင္တည္းေပးရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္မထားဘဲ။ အခြင့္အာဏာေပးတဲ့သူ လာေျပာရတာပဲေလ။ အဲဒါေလးေတြ နားလည္မႈလြဲတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦး ေသာင္းလႈိင္က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္မသက္ဆုိင္သူမ်ား လာေရာက္ေဟာေျပာပါက အခြင့္အာဏာလႊဲစာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ရေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သူမ၏ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သြားေရာက္ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္၍မရေတာ့ဘဲ ႀကိဳ တင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေနသည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ဆက္စပ္သတင္း
- ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ပါတီေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လ်စ္လ်ဴျပဳၿပီး မူၾကမ္းထုတ္ျပန္ click
- မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ညြန္ၾကားခ်က္ ေဝဖန္သံေတြ ထြက္ click

No comments: