Sunday, June 1, 2014

တကယ့္ကို ေခတ္မီေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကေန ေပၚထြန္းတဲ့မ်ဳိးဆက္ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္

VOA - 28.05.2014 06:17

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တဲ့ ျပႆနာတခုကေတာ့ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာ္တက္သြားႏုိင္မယ့္ အလားအလာမ်ား ျမင္မိပါသလား။

David Steinberg ။ ။ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ထိုင္းမွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ရွိေပမယ့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တိုးတက္တယ္။ တည္ၿငိမ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာၾကေတာ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နိမ့္က်သြားတယ္။ တုိင္းရင္းသားျပႆနာေတြ ပိုႀကီးထြားလာတယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအစိုးရဟာ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရရွည္မွာ ေက်ာ္တက္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာ က်ေနာ္ ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အင္မတန္႔ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိး၊ အစိုးရမ်ဳိး ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘဲ။ တကယ့္ကို ေခတ္မီေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကေန ေပၚထြန္းတဲ့မ်ဳိးဆက္ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။

အက်ယ္ဖတ္လိုက - ထိုင္းအာဏာသိမ္းမႈမွ ရႏိုင္တဲ့ သင္ခန္းစာ

No comments: