Tuesday, May 27, 2014

မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးေစကာမူ မည္သည့္စစ္အာဏာသိမ္းမႈကမွ တုိင္းျပည္၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းျခင္း မရွိခဲ့

ေနထြန္းႏုိင္
Eleven Media Group

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာလိုက္သည္။ ထိုသို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာၿပီးေနာက္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာပင္ အာဏာသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္းအိုခ်ာက တိုက္႐ိုက္႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လက္ႏွင့္ ျဖဳတ္ခ်ခံ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခားထင္ရွားသူမ်ား အပါအ၀င္ ၁၅၅ ဦးကို ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လက္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာ၌ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အေပၚ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ The Nation ႏွင့္ The Bangkok Post သတင္းစာတို႔ကလည္း ထိုင္းစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ကို ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး The Bangkok Post သတင္းစာက စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ ေျဖရွင္းမႈ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၌ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကာလအထိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ၁၈ ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီအထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ား၏ ပံုမွန္အစီအစဥ္ ေနရာမ်ားတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွလာေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အဆက္မျပတ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနရသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈ မည္မွ်ၾကာမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းရျခင္းသည္ အတိုက္အခံ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ရန္အတြက္ဟု စစ္တပ္က အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ သူတို႔က ဘယ္ေလာက္အထိ အာဏာသိမ္းမယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္မယ္လို႔ မေျပာေသးဘူး။ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာေအာင္ သိမ္းတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ့ အေျခအေနေတာ့ ဆံုးသြားတာပဲ” ဟု သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ဦးထြန္း၀င္းၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုတင္းက်ပ္လာခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ပိုမိုဆံုး႐ံႈးလာသျဖင့္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထိုင္းျပည္သူမ်ားက လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံျခား ႐ုပ္သံလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ႐ုပ္သံႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာန အားလံုးကို စစ္တပ္၏ ေၾကညာခ်က္အားလံုးကို ဆက္တိုက္ထုတ္လႊင့္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္ပင္မည္ဟု စစ္တပ္က သတိေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းအထက္လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ခံ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သီတင္းတစ္ပတ္ၾကာအထိ ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု ထိုင္းစစ္တပ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုင္းအာဏာသိမ္းမႈ၏ ဆိုးက်ိဳး

စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း Cambridge တကၠသိုလ္၏ သုတသနျပဳခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာသိမ္းယူမႈမ်ား ရွိပါက ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီအေပၚ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းလာႏိုင္သည္ဟု သုေတသနတြင္ ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပံုစံမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းယူျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈမွာ စင္ကာပူ၊ ထိုင္၀မ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်သည့္ဘက္တြင္ ရွိေနသည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးက ပိုမ်ားတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးရွိတယ္လို႔ေတာင္ သံုးလို႔မရဘူး။ အာဏာရွင္စ႐ိုက္ေတြ၊ အာဏာရွင္စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ ေပၚလာၿပီး ေနာက္က်ရင္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္သြားတာအထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဖရိကႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္မ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္လာၿပီး ယခု ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မွာလည္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမတိုင္ခင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာလည္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေမာ္စီကို အီဂ်စ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စီစီက ျဖဳတ္ခ်လိုက္သည္။ ေမာ္စီေထာက္ခံသူမ်ားကို အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

စီစီလက္ထက္တြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ျပႆနာမွာလည္း အဓိကစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာသည္။ အစိုးရ၏ ေပၚလစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘ၀မ်ားအေပၚ ထိခိုက္လာခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား အပါအ၀င္ လူအမ်ားစုက အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ထို႔အတူ အာဖရိကႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sani Abacha က ၾကားျဖတ္အစိုးရထံမွ အာဏာသိမ္းယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ဂ်ီးယားႏိုင္ငံမွာ နာလန္မထူေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

အဆိုးရြားဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေပါင္းရွစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးရသည့္ ရ၀မ္ဒါျဖစ္စဥ္မွာလည္း အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားရာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းမႈ ပံုစံသံုးမ်ဳိး

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ပံုစံသံုးမ်ဳိးရွိၿပီး Breakthr ough coup d'état၊ Gua rdian coup d'état: ႏွင့္ Veto coup d'état တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Breakthrough coup d'état သည္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္အင္အားစုမွ လက္ရွိအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနကို ရာထူးနိမ့္သည့္ စစ္အရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘူေဂးရီးယား အာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အီဂ်စ္အာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၆၀ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တူရကီအာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၆၇ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဂရိအာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၆၉ တြင္ျဖစ္ပြားေသာ လစ္ဗ်ားအာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပၚတူဂီအာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၈၀ တြင္ျဖစ္ပြားေသာ လိုက္ေဘးရီးယား အာဏာသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

Guardian coup d'état ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံအာဏာ အေဆာက္အအံု ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယာယီအာဏာသိမ္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အတြက္ အာဏာသိမ္းရေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ ရွိသည္။

Veto coup d'état မွာမူ စစ္တပ္မွ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အစိုးရတြင္း ပါ၀င္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ၿပီး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ႀကီးမားေသာ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားကို စစ္တပ္က အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဂ်င္တီးနား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္း ျဖစ္စဥ္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ႀကိမ္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အနိမ့္က်ဆံုး တိုင္းျပည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းယူမႈလုပ္ရပ္ ႏွစ္ႀကိမ္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းယူမႈ အေျခအေနသည္ လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ေသာ ပံုစံႏွင့္ ဆင္တူမႈ ရွိေနသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဒုတိယေန႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအၿပီး ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္မ်ားက မဂၤလာဒံုမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး နံနက္ ၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး စ၀္ခြန္ၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး မန္းဘဆိုင္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၊ ပထစ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကယားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

မတ္ ၂ ရက္နံနက္တြင္ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစျခင္း အလို႔ငွာ” ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို အေၾကာင္းျပၿပီး သူအာဏာလိုခ်င္လို႔ သိမ္းခဲ့တာ။ တကယ္တန္း အဲဒီတုန္းကသာ ဆက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရင္ အခုခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ ေျပလည္ေနၿပီ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္အာဏာရွင္ေအာက္သို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေစရန္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

“၁၉၆၂ မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းတယ္။ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အာဏာလႊဲေျပာင္းမယ္ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ဦးေန၀င္းကို လႊဲေျပာင္းေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ မေျပာင္းဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းတာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ဟန္႔တားဖို႔အတြက္ သိမ္းတာပဲ” ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ပထမေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္မွာလည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ၾကားကာလတစ္ေလွ်ာက္ အေထြေထြ က်ဆင္းမႈမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူထုအံုၾကြမႈကို စစ္တပ္က အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းရာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းယူမႈ မတိုင္မီကာလ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ပထစအစိုးရ လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမွာ အထိုက္အေလ်ာက္အားျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ တြန္းပို႔ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ထိုအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး တိုင္းျပည္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရယူခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္က စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အာဏာတည္ျမဲေရး အစြမ္းကုန္ဖိႏွိပ္မႈကို ပထမဆံုး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၄ ရက္၌ တကသ၊ ဗကသ၊ ရကသ အစရွိေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္အာဏာသိမ္းလုပ္ရပ္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာမွ အစျပဳၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းကာ အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ေကာင္စီတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက တကၠသိုလ္ဆီးနိတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္မတီကို စိတ္တိုင္းက် ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဇြန္ ၇ ရက္၌ ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးၿပီး မြန္းလြဲပိုင္း၌ ေက်ာင္းအတြင္း ရဲကားမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္သံုးဦးအား ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးရာမွ ရဲႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးပါ၏ကားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ တပ္ရင္း-၄ မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိန္လြင္ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္က ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားရာခ်ီ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ျမန္မာ့အသံမွတစ္ဆင့္ ‘ဓားကို ဓားခ်င္း၊ လွံကို လွံခ်င္း’ ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု စိန္ေခၚခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ သမဂၢအေဆာက္အအံုအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္၌ ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္သူ ၈၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။

“အာဏာသိမ္းတဲ့ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ေက်ာင္းသားေတြကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္တြယ္ပစ္တယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီဆို သူတို႔ေျပာသလို ဓားဓားခ်င္း၊ လွံလွံခ်င္းဆိုတဲ့ မိုက္ကန္းကန္းစကားနဲ႔ပဲ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ လူကိုလူလိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္နဲ႔ပဲ ျပည္သူလူထုေတြ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကတယ္။ စီးပြားေရးကအစ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ ဘယ္လိုမွ နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားတာ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥပဲ” ဟု ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ျဖစ္စဥ္သည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈကို လူထုအား ပထမဆံုး ျပသလိုက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးကို အသက္သြင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အေရးအခင္းမ်ားတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းယူမႈႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း

တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြ က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအံုၾကြမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု၌လည္း စစ္တပ္က အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းျခင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုသည္ သာမန္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ေငြစကၠဴမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းဆည္းလိုက္ရာမွ ျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈ အဆံုးစြန္ထိ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမွတစ္ဆင့္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းရာမွတစ္ဆင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက မိမိတို႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိဘဲ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရး တစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္မွာ အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘုန္းေမာ္ အေရးအခင္းတြင္ စစ္တပ္က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းၿပီး ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ေနာက္ လူထု၏ မေက်နပ္မႈမွာ ပိုမိုျမင့္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ပိုမ်ားလာၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္အျပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အပါအ၀င္ စက္မႈတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တို႔ကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ သပိတ္စခန္းဖြင့္မႈမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ား ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေန၀င္းကလည္း ‘စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္’၊ ‘ေနာင္ကို ဆူဆူပူပူလုပ္ရင္ မသက္သာဘူးသာ မွတ္ေပေရာ့’ အစရွိေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စိန္ေခၚခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ကာ ထိုအေရးေတာ္ပံုတြင္လည္း လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ စစ္တပ္မွ ထပ္မံအာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့တာ ႏွစ္ခုလံုးက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြရွိလို႔ သိမ္းတာမဟုတ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ေတြက အာဏာလိုခ်င္လို႔ သိမ္းတာပဲ ေတြ႕ရတယ္။ အာဏာစိတ္ရွိတဲ့ လူတစ္စုက အာဏာဆက္လက္ကိုင္စြဲဖို႔အတြက္ အာဏာသိမ္းတာပဲ ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

“စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေျဖက ရွင္းေနတာပဲ။ အျခား စစ္အာဏာသိမ္း ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ဒီနည္းပဲ။ မထူးဘူး” ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးဂ်င္မီက ေျပာၾကားသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ကတိမတည္မႈ

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ “မိမိတို႔သည္ အာဏာကို မက္ေမာလိုခ်င္၍ မဟုတ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ တိုင္းျပည္သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က “မလႊဲမေရွာင္သာေတာ့လို႔သာ အာဏာကို ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီဖို႔အတြက္သာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ လူနည္းနည္းနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတာကိုက အာဏာေရရွည္ယူထားဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစတယ္။ ပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္ဖို႔သာ ျပင္ပါ။ ေတာင္းပြဲတိုက္ပြဲေတြ ရပ္ပါ။ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူရမယ့္ ကာလဟာ တိုလြန္းတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးေတြကို ထိုက္သင့္သေလာက္သာ လုပ္သြားႏိုင္မယ္။ ေရရွည္ကိုေတာ့ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရကသာ လုပ္ၾကဖို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရထံ အာဏာလႊဲေပးၿပီးသည္ႏွင့္ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ထပ္မံကတိေပးလိုတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မစမီအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ အဓိကလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေထာင္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ စစ္အာဏာသိမ္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြး ေစခဲ့သည္။

စစ္တပ္မွတစ္ဆင့္ ေပါက္ဖြားလာေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း စစ္တပ္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ၎တို႔အာဏာ တည္ျမဲေရး၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုသာ ၾကည့္႐ႈလုပ္ကိုင္ေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္လာမည္ဆိုပါက လက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိသည္။

အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားက အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။

“အသိဉာဏ္ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုရင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) စစ္အာဏာသိမ္းတာကို လံုး၀ လက္မခံပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနသြားရမွာက သူ႔ရဲ႕အလုပ္ပါ။ အခု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ညႇိႏိႈင္းရမွာက ‘အခ်ိန္’ ပဲ ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕ေရးအတြက္ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ေနတဲ့ကာလ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

No comments: