Friday, May 16, 2014

ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီ (၃)

မုိးသု (မႏၲေလး)

လူေတြဟာ တံေတြးကို ႏွေျမာတြန္႔တုိျခင္း မရွိဘဲ ေထြးထုတ္ တတ္ၾကပါတယ္။ တံေတြး ထုတ္လိုက္ရလို႔ ဘယ္သူကမွ ႏွေျမာတသ မျဖစ္ၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တံေတြးကို တပ္မက္ျခင္း မရွိလို႔ပါ။ ထို႔နည္းတူစြာ ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကို ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းရာမွာလည္း ထိုပစၥည္းဥစၥာကို တပ္မက္စိတ္ မရွိလို႔သာ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အလွဴခံရရွိတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ဆုိတာလည္း ဒကာဒကာမေတြရဲ႕ တံေတြးေပါက္ေတြပါပဲ။ တံေတြးေပါက္နဲ႔တူတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ လာဘ္လာဘမ်ားကို ရရွိဖို႔အတြက္ တန္ခိုးျပၿပီး အဇာတသတ္ မင္းသားေလးကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းကာ အဇာတသတ္ မင္းသားေလး ေပးလွဴေနတဲ့ ဆြမ္းမ်ားကို အရွင္ေဒဝဒတ္ စားေသာက္ေနတာေၾကာင့္ “တံေတြးစားသူ” လို႔ ဘုရားရွင္က ေျပာဆုိလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ မင္းႏွင့္တကြေသာ ပရိသတ္အလယ္မွာ သူ႔ကုိ ဘုရားရွင္က “ေခဠာသက-တံေတြးစားသူ” လို႔ ေျပာဆို ခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အေပၚကို စိတ္အနာႀကီးနာၿပီး ဘုရားရွင္ေရွ႕က ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားရွင္အေပၚကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕လိုက္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ ဘုရားရွင္က အရွင္ေဒဝဒတ္ကို ပကာသနီယကံ (သံဃာ့ေဘာင္မွ ၾကဥ္ဖယ္ထားျခင္း) ျပဳပါတယ္။ ပကာသနီယကံ ျပဳခံလိုက္ရတဲ့ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ ယခုအခါ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့ကို ပယ္စြန္႔အပ္ၿပီ။ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အက်ိဳးစီးပြားမဲ့ကို ျပဳက်င့္ေတာ့အံ့လို႔ ႀကံစည္စဥ္းစားၿပီး အဇာတသတ္ မင္းသားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ “မင္းသား၊ ေရွးအခါ၌ လူတုိ႔သည္ အသက္အလြန္ ရွည္ၾကကုန္၏။ ယခုအခါ၌မူကား အသက္ တိုေတာင္းၾကကုန္၏။ သင္မင္းသားသည္ ဘုရင္မျဖစ္မီ ကာလ၌ပင္ ေသဆံုးသြားႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္မင္းသားသည္ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးကို သတ္၍ ဘုရင္လုပ္ေလာ့။ ငါသည္လည္း ဘုရားရွင္ကိုသတ္၍ ဘုရား ျပဳလုပ္ေပေတာ့အံ့” လို႔ ေျပာဆုိပါတယ္။ အဇာတသတ္ မင္းသားေလး ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ အခါမွာ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ အဇာတသတ္ ဘုရင္ထံမွ ေလးသည္ေက်ာ္တုိ႔ကို ေတာင္းယူ၍ ဘုရားရွင္ကို ေလးျဖင့္ ေခ်ာင္းပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၍ လုပ္ႀကံျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘုရားရွင္ေသေအာင္ အားထုတ္ပါတယ္။

ေလးသည္ေက်ာ္မ်ား ေစလႊတ္၍ လုပ္ႀကံျခင္းနဲ႔ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၍ လုပ္ႀကံျခင္းကို ျပည္သူလူထုက မသိရွိၾကပါဘူး။ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ နာဠာဂီရိ ဆင္ၾကမ္းႀကီးကို ေစလႊတ္ၿပီး လုပ္ႀကံမွ ျပည္သူလူထုက အရွင္ေဒဝဒတ္ ဘုရားရွင္ကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ေနတာကို သိရွိသြားၿပီးေတာ့ “ဤမွ်ေလာက္ ယုတ္မာေသာသူကို ငါတုိ႔၏ မင္းႀကီးသည္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေနပါတကား” လို႔ အုန္းအုန္းကြၽက္ကြၽက္ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စကားသံကို ၾကားသိလိုက္ရတာေၾကာင့္ အဇာတသတ္ မင္းႀကီးဟာ အရွင္ေဒဝဒတ္ထံ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ပို႔လွဴေနက် ဆြမ္းအုပ္ငါးရာကို မပုိ႔လွဴဘဲ ရပ္ထားလိုက္ၿပီးေတာ့ အရွင္ေဒဝဒတ္ အထံလည္း သြားေရာက္ ဆည္းကပ္ ဖူးျမင္ျခင္းလည္း မျပဳေတာ့ပါဘူး။ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ အဇာတသတ္ မင္းႀကီးက ဆြမ္းအုပ္မပို႔ ေတာ့တာေၾကာင့္ ဆြမ္းခံစားေပမယ့္ ျပည္သူလူထုက ဆြမ္းမေလာင္း ၾကတာေၾကာင့္ အသက္ေမြးဖုိ႔ ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တစ္မ်ိဳးလွည့္ႀကံ ျပန္ပါတယ္။

အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ မသြားေရာက္တာ ကာလအေတာ္ ၾကာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဘုရားရွင္ဆီကို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ၁။ ရဟန္းတုိ႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ေတာရေက်ာင္းမွာသာ ေနၾကရန္။ ၂။ ရဟန္းတုိ႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ပင့္ဖိတ္ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ဆြမ္းကိုမစားဘဲ (ဆြမ္းစားမလိုက္ဘဲ) ဆြမ္းခံ၍သာ စားေသာက္ရန္။ ၃။ ရဟန္းတုိ႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ဒကာ ဒကာမတုိ႔ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ သကၤန္းကို မဝတ္႐ံု မသံုးေဆာင္ၾကဘဲ လမ္းေဘး အမိႈက္ပံုတုိ႔၌ လူတုိ႔ စြန္႔ပစ္ထားအပ္ေသာ အဝတ္ပိုင္း အဝတ္စတုိ႔ကို ေကာက္ယူခ်ဳပ္စပ္ ထားအပ္ေသာ ပံ့သကူသကၤန္းကိုသာ ဝတ္႐ံုသံုးစြဲၾကရန္။ ၄။ ရဟန္းတုိ႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုျဖင့္ မေနထုိင္ဘဲ သစ္ပင္ရင္း၌သာ ေနထိုင္ၾကရန္။ ၅။ ရဟန္းတုိ႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး သက္သတ္လြတ္ စားသံုးၾကရန္ဟူေသာ စည္းကမ္းငါးခ်က္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ဘုရားရွင္ကို ေတာင္းဆုိပါတယ္။

ဘုရားရွင္က “က်င့္သံုးလိုေသာ ရဟန္းတုိ႔ က်င့္သံုးပါေစ။ မက်င့္သံုးဘဲ ေနလိုက မက်င့္သံုးဘဲ ေနၾကပါေစ” လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး အရွင္ေဒဝဒတ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ အလြန္အင္မတန္မွကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ “သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲ ထြက္ေျမာက္လိုသူမ်ား ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ၾကကုန္ေလာ့” ဟု ေျပာဆုိကာ ဘုရားထံပါးမွ ဖယ္ခြာခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ေဒဝဒတ္ရဲ႕စည္းကမ္းငါးခ်က္ကို ၾကားသိၾကရတဲ့ ရဟန္းျဖစ္ခါစ မလိမ္မိုးမလိမၼာ ရဟန္းငယ္ငါးရာက အရွင္ေဒဝဒတ္ေနာက္သို႔ လိုက္သြားၾကပါတယ္။

႐ုပ္ရည္အဆင္းကို ၾကည္ညိဳသူ သံုးပံုလွ်င္ ႏွစ္ပံုရွိ၏။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို ၾကည္ညိဳသူ ငါးပံုလွ်င္ေလးပံု ရွိ၏။ ေခါင္းပါးေသာ အက်င့္ကို ၾကည္ညိဳသူ ဆယ္ပံုလွ်င္ ကိုးပံုရွိ၏။ အက်င့္သိကၡာကို ၾကည္ညိဳသူ တစ္သိန္းလွ်င္ တစ္ေယာက္မွ်သာ ရွိ၏ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို အရွင္ေဒဝဒတ္က အသံုးျပဳလုိက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ အဂၢသာဝကမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကတဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္နဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္တုိ႔က တရားေဟာၾကား ေပးတာေၾကာင့္ အရွင္ေဒဝဒတ္ေနာက္သို႔ လိုက္သြားတဲ့ ရဟန္းငယ္ငါးရာဟာ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အမွားအမွန္ကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ ေဝဖန္ပိုင္းျခား သြားႏုိင္ၿပီး အရွင္ေဒဝဒတ္ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ကာ ဘုရားရွင္ထံသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အလိုေလာဘ ႀကီးမားလြန္းတဲ့ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ “ငါ့မွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး” ဆုိတဲ့စိတ္နဲ႔ ေသြးပြက္ပြက္အန္ကာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေျမမ်ိဳၿပီးေတာ့ အဝီစိငရဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေလာဘကို အေတာမသတ္ႏုိင္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ေတြပါပဲ။

ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယေန႔ေခတ္ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အလိုေလာဘ အတြက္ဆုိရင္ ဘုရားရွင္ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္ ဘာကိုမဆို ျပဳလုပ္ဝံ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ေထာင္ထားခဲ့တဲ့ သာသနာေတာ္ႀကီးကိုလည္း သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းသဖြယ္ သြန္လိုသြန္ ေမွာက္လိုေမွာက္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ဝန္မေလးၾကပါဘူး။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ၊ တပည့္ေတြကိုလည္း ထိုးေကြၽးဖို႔ လက္မတြန္႔ပါဘူး။

တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး ဆင္းရဲတြင္းထဲ နက္ခ်င္သေလာက္ နက္ေနပါေစ အေရးမစိုက္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေနရင္ေတာင္မွ မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ မခတ္ဘဲ ထုိင္ၾကည့္ေနၾကမယ့္ လူစားေတြပါ။ ဒါဟာ ေခတ္ေျပာင္းေပမယ့္ စိတ္ေနသေဘာ ထားမေျပာင္းဘဲ တူညီေနမယ့္ ဘုန္းႀကီးခရိုနီေတြရဲ႕ စိတ္ေန သေဘာထားေတြပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား ဘာသာျခားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚကို လံုးဝႀကီး အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစဘူးလို႔ေတာ့ မျငင္းပါဘူး။ သူ႔အတုိင္းအတာနဲ႔သူေတာ့ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သာသနာ့ဝန္စီး ရဟန္းဆုိး ရဟန္းယုတ္ျဖစ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီေတြ သာသနာ့ေဘာင္ အတြင္းမွာ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အႏၱရာယ္နဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြ ဘာသာျခားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သက္ေရာက္ေစတဲ့ အႏၱရာယ္က ပမႊားေလးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရတာလဲဆုိေတာ့ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္ သဒၶမၼပဋိ႐ူပက သုတ္ေတာ္မွာ “သာသနာေတာ္ႀကီးဟာ သာသနာ့ဝန္စီး ရဟန္းဆိုး ရဟန္းယုတ္ေတြေၾကာင့္သာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမယ္” လို႔ ဘုရားရွင္က အတိအလင္း ေဟာၾကားထား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္နဲ႔ အသက္ရွည္ေစခ်င္တဲ့သူတုိင္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ သာသနာ့ဝန္စီး ျဖစ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီမ်ား၊ စီးပြားေရး ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး ဘုန္းႀကီးမ်ားကို သုတ္သင္ သန္႔ရွင္းျခင္း အလုပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီးကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေတာ္မူၾကတဲ့ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ သာသနာ့ အႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့၊ သာသနာေတာ္ႀကီးကို အသက္တုိေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီမ်ား၊ စီးပြားေရး ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး ဘုန္းႀကီးမ်ားကို သုတ္သင္ သန္႔ရွင္းႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပတဲ့အခါမွာ အဆိုတင္သြင္း၍ ေဆြးေႏြးေပးေတာ္မူၾကပါလို႔ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း ေတာင္းပန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ဘုရား။

Credit To : http://thevoicemyanmar.com/

No comments: