Wednesday, February 19, 2014

ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရ၏ သကၤန္းျခံဳ ေသာႏုတၳိဳရ္လက္သစ္မ်ား

တူေမာင္ညိဳ
မိုးမခ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္

မတရားမႈနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈ မွန္သမွ်ကို သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ကာခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက က်ဴးလြန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္စစ္သား၊ ရဲဗိုလ္ရဲသားက က်ဴးလြန္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သကၤန္းျခံဳထားတဲ့သူက က်ဴးလြန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

စြမ္းအားရွင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားၿပီးတ့ဲေနာက္ သကၤန္းဝတ္စြမ္းအားရွင္ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ရမ္းကားမႈေတြ အစီအရီ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္က ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳတဲ့အျပင္ ႐ိုင္းစုိင္းရမ္းကားသူေတြဘက္ကေန အကာကြယ္ေပးေနပါတယ္။ သေဘာ႐ိုးနဲ႔ေျပာတာပါတဲ့။ ဒီလုိေျပာတာဟာ ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားမႈေတြကို အားေပးေထာက္ခံတာပါပဲ။

ေျမာက္ဥကၠလာမွာ သကၤန္းဝတ္ စြမ္းအားရွင္တစ္စုက ေမာင္ကိုနီနဲ႔ ကိုျမေအးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔ စာေပေဟာေျပာပြဲ မေဟာေျပာရဘူးဆုိၿပီး ေဟာေျပာပြဲကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။

အေၾကာင္းျပခ်က္က “ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့၊ မူဆလင္ႏွစ္ဦးျဖစ္လုိ႔” တဲ့။

ယခုတခါ မႏၱေလးက စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို သကၤန္းဝတ္ စြမ္းအားရွင္တစ္စု လာေရာက္ၿပီး ကိုျမေအးအား “အစၥလာမ္ဘာသာဝင္” ျဖစ္လို႔ ဆိုတဲ့ မတရားတဲ့၊ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေဟာေျပာသူေတြထဲကေန ဖယ္ရွားေပးရမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္ခဲ့ျပန္တယ္။

ဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္တာကို ေဟာေျပာပြဲစီစဥ္သူေတြက အဖက္ဖက္တြက္ခ်က္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းကို အဓိက အေျခခံထားတဲ့ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ ေမာင္ကိုနီနဲ႔ ကိုျမေအးကို ဖယ္ရွားၿပီး လူစားထိုးေပးခဲ့ရတယ္။

ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္တာကို ၿငိမ္ၿပီး ငံု႔ခံေနရင္၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္သူေတြ ဆက္လက္ၿပီး မိုက္႐ိုင္းရမ္းကားေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္မႈ သေဘာထား၊ အျပဳအမူနဲ႔ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဝုိင္းဝန္းဆန္႔က်င္ၾကရပါမယ္။

ဒီလို ဆိုးသြမ္းရမ္းကားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို သမာသမတ္က်တဲ့ ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊လူမႈအေျချပဳလူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စာေပအႏုပညာအသင္းအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးက တညီတၫြတ္ထဲ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအလံကုိင္ ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဒီကိစၥအေပၚ အေလးအနက္ ဆန႔္က်င္ကန္႔ကြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ “၈၈ ၿငိမ္းပြင့္” နဲ႔ စာေပစာနယ္ဇင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ေတြကလည္း အေလးအနက္ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလို မုိက္မဲဆိုးသြမ္းတဲ့ လုပ္ရပ္က ေအာက္ပါကိစၥရပ္ ၂ ခုကို တၿပိဳင္နက္ထဲ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ ေစာ္ကားတာျဖစ္ပါတယ္။

- လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ
- လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာမႈ

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မ ၃၄၇၊ ပုဒ္မ ၃၄၈၊ ပုဒ္မ ၃၅၃၊ ပုဒ္မ ၃၅၄၊ ပုဒ္မ ၃၆၂ ၊ ပုဒ္မ ၃၆၄ တို႔ကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၉၅ (က) ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၊ ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရက စြမ္းအားရွင္ေတြကုိ သကၤန္းစီးေပးၿပီး လက္ကုိင္တုတ္လုပ္ အသံုးခ်ေနပါတယ္။

“သကၤန္း” ျမင္ၿပီး၊ ၿငိမ္ခံေနၾကမယ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဆုိၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံေနၾကမယ္၊ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကမယ္၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကမယ္၊ ႏွာေစးေနၾကမယ္ ဆုိရင္ျဖင့္ “သကၤန္းျခံဳ ေသာႏုတၱိဳရ္လက္သစ္မ်ား” က လက္ခေမာင္းခတ္၊ အတင့္ရဲ ဆိုးသြမ္းေနၾကပါလိမ့္မယ္။

“ေမာင္ကိုနီနဲ႔ ကိုျမေအး” ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာကေနတဆင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေရး၊ အဲဒီကေန “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ေရး”၊ ေနာက္ဆံုး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ရ” ၊ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပး” ဆိုတဲ့အဆင့္ထိ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေရာင့္တက္မလာခင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဝုိင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။

သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးက ႏွာေစးေသာ ေတမိဇာတ္ေတာ္ႀကီး ခင္းမေနဘဲ ေသာင္းက်န္းခ်င္တုိင္း ေသာင္းက်န္းေနေသာ ဒုဗၺစမ်ားကို အရွင္ဘုရားတုိ႔ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနၾကပါသလား။ ဒုဗၺစေတြကို ထုတ္ပယ္၊ သန္႔ရွင္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အတုိက္အခံပါတီအမတ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မုိက္မဲဆိုးသြမ္းမႈမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္တြင္း တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသင့္ပါတယ္။

မတရားမႈနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္မႈကို လစ္လ်ဴရႈထားမယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ကာယကံေျမာက္ အားေပးကူညီတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လ်ဴရႈထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ပါတီ၊ အသင္းအပင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ကာယကံေျမာက္အားေပး ကူညီေနသူနဲ႔ အားေပးကူညီေနတဲ့ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္းမွာ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ေသြးခဲြ၊ ရန္တုိက္၊ အၾကမ္းဖက္ေနမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္၏ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကႀကိဳးကုိင္ေနသူေတြထဲမွာ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရတုိ႔ နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ သတိျပဳမိၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တူေမာင္ညိဳ

4 comments:

antgyi maung said...

ခင္​ဗ်ားက ဘာလူမ်ဳိးလဲ ခင္​ဗ်ားကို အရမ္​း႐ြံတယ္​ဗ်ာ

uaarnan dar said...

အဲဒါသာၾကည့္ပါေတာ့ ကုိေမာင္ညိဳေရ၊ ခင္ဗ်ားေရးတာက သိပ္ပီးေတာ့ သက္ညွာတယ္။ အမွန္က မဟနကလဲ အစုိးရေပၚလစီကုိၾကည့္ေနရတာ။ အစုိးရက မီးစိမ္းျပမွ လုပ္ႏုိင္တာဗ်။ ဒါထားပါေလ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိလုပ္ႀကံမယ္ဆုိေတာ့ ေန၀င္းက ၀ုိင္းပတ္ပီးေတာ့ ႀကံတာ။ နားလည္မွာပါ။ ခုလဲ ဒီမုိအင္အားစုေတြကုိ လုပ္ႀကံခ်င္ေတာ့ ၀ုိင္းပတ္ႀကံေနတာ။ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ေလာကက အျမင္က်ဥ္းတယ္။ အျမင္က်ဥ္းရတဲ့အထဲ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ဆုိတာေတြက ဖုန္းႀကီးေတြေျပာရင္ဟုတ္ႏုိင္တယ္။ မွန္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ တထစ္ခ်တြက္ထားတာပါ။ သမုိင္းကုိေလ့လာရင္အနီးေလးပါ။ ေလ့လာလုိ႔ရေသးတယ္။ အခုကိစၥေခါင္းကုိင္ေတြဟာ က်ဳပ္တုိ႔အရင္ဆယ္ႏ်စ္ေက်ာ္ေလာက္က သတိေပးဘူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ေတြက ဘာမွမေလ့လာဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အသိပညာမဲ့သူေတြအမ်ားႀကိးရွီတယ္။ အဲဒီလူေတြက သူ႕ုကိုေျမွာက္ေပးၾကတာ။ က်ဳပ္တုိ႔ေလာကက လုပ္လုိ႔မလြယ္ကူဘူး။ ေန႔တုိင္းစိ္တ္ႏွလုံးမသာဘူး။ ဒီေတာ့ ဓမၼ၀ါဒီအင္အားေကာင္းလာေအာင္သာ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ တီးတုိးမဲဆြယ္ေနရပါတယ္ ကုိေမာင္ညိဳေရ။

wmlsy said...

စာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ပါတီမဲဆြယ္မႈေျပာလို႔ ဆိုတာေတာ့ ဘာလို႔ ထည့္မေျပာလဲ။ အစိုးရလည္း မြတ္ေတြကို ေနရာေပးတာပါဘဲ။ ေဒၚစုတို႔လဲ မြတ္ဆိုရင္ အဂတိ လိုက္တာဘဲ။ တဖက္ေစာင္းနင္းမေျပာနဲ႔။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ လိုလို႔ လုပ္တာ။ ဥပေဒပညာရွင္ လဲပါတယ္။ မိမိဖာသာ အက်င့္ပ်က္တိုင္း လုပ္တ့ဲသူေတြကို မေစာ္ကားနဲ႔။

magicmasterlay said...

အင္းမေကာင္းမွန္းသိသိႀကီးနဲ႕ဆိုေတာ႕
တားတာေပါ႔
အစၥလမ္ကိုေတာ႕
မဆန္႔က်င္ဘဲနဲ႔
သူတို႔နည္းအတိုင္း
တန္ျပန္ရမယ္
အစၥလမ္တိုင္းက
ငါ့ဘာသာကမွ
က်န္တဲ႕ဘာသာထက္ပိုဆိုးေၾကာင္း
လက္ခံေအာင္ ပညာေပးရမွာ
အလာအတြက္ေဟာေျပာတာမဟုတ္လို႔
တားသူးမွာဖိနွိပ္တာလို႕
စြပ္စြဲလို႔မရပါ
အလာ႔မတြက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္သျဖင့္
အခ်ိန္ျဖုနး္တာလို႔ဆိုနိုင္ပါသည္