Thursday, November 14, 2013

အေျဖရွာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ္

အေျဖရွာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ္
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

အေျဖရွာႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားသည့္ က်ေနာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က “က်ေနာ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ရလိုတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္ ၁၆ ဦး” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံလႊာဆန္ဆန္ ပို႔စ္တခု အားလံုးသို႔ အသိေပး ေရးသားတင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ “အေျဖရွာႏိုင္ငံေရး” ကို က်ေနာ္ စိတ္၀င္တစား လုပ္ေဆာင္လိုရသည္လဲဆိုလွ်င္ ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုေသာ္ျငား ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေန (Deadlock) တြင္ ျဖစ္တည္ေနဟု ယူဆမိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ Deadlock အေျခအေနမွ လြန္ေျမာက္ၿပီး (အနားယူသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေမာင္ကႀကီး၊ မယ္ခေခြး အဆံုး) အားလံုး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကင္းကင္း၊ သံသယရွင္းရွင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္၊ ညီတူညာတူ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အေျဖရွာႏိုင္ငံေရးပံုစံတခု လိုကိုလိုအပ္ေနသည္ဟု က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ယံုၾကည္လာမိသည့္အေလ်ာက္ အဆိုပါ “အေျဖရွာႏိုင္ငံေရး” ကို က်ေနာ္ စိတ္၀င္တစား လုပ္ေဆာင္လိုမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါပို႔စ္အား ဖတ္မိခဲ့သူမ်ားက က်ေနာ့္အား “အေျဖရွာႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ခ်င္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားက ဘာမို႔လို႔လဲ” ဟု တဆက္တစပ္တည္း ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ၾကမည္ဟုလည္း က်ေနာ္ ေတြးမိပါသည္။ ထိုသို႔ ေတြးမိသည့္အေလ်ာက္ က်ေနာ္သည္ မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္၊ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ဳိးမွ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစြာ စကားပလႅင္ခံလိုၿပီး က်ေနာ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေစခ်င္သည့္ဆႏၵျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့တခုကို ဖိအားတစံုတရာမရွိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္တင္ဆက္ေနေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူ မီဒီယာသမားတဦးမွ်သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားသည့္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ Deadlock ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ရွိလာၿပီး “အေျဖရွာႏိုင္ငံေရး” လုပ္ဖို႔ လိုကိုလိုအပ္သည္ဟု စိတ္ကူးမိလာသည့္အေလ်ာက္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စရွိသမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာရင္း လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာသမားတဦးျဖစ္ေသာ က်ေနာ္က အဆိုပါ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံလႊာဆန္ဆန္ ပို႔စ္ကို အသိေပးတင္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကင္းကင္း၊ သံသယရွင္းရွင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္၊ ညီတူညာတူ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတရပ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္စစ္မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အထူးအေရးႀကီးေနသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အထူးအေရးႀကီးေနေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရအင္အားစုမ်ားအၾကား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအၾကား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ (Deadlock) အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား ႐ႈျမင္မိပါသည္။ ထိုသို႔ Deadlock ျဖစ္ေနရျခင္းတြင္ အဓိက လက္သည္တရားခံသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရယူထားေသာ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အနည္းအက်ဥ္း ျပင္ဆင္႐ံုမွအပ ရွိရင္းစြဲအတိုင္း ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားလိုၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ အဓိကအတိုက္အခံပါတီ NLD၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ျပင္ဆင္လိုသည့္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကရင္း ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ (Deadlock) အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမတင္ေသာ ကာလတြင္ ႏွစ္ဘက္ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကရင္း အနိဌာ႐ံုျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ထပ္မံၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိပါသည္။

က်ေနာ့္အေနႏွင့္မူ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၆ ဦးကို အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈမ်ား ထပ္မံမၾကံဳေတြ႔ရဘဲ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားႏွင့္ အဆိုပါ Deadlock အေျခအေနကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းလမ္းစမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည့္အေလ်ာက္ အဆိုပါ အေျဖရွာႏိုင္ငံေရးပို႔စ္ကို တင္ဆက္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးသို႔ေလးစားစြာျဖင့္ …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
ည ၁၁း၂၄ နာရီ
၁၄-၁၁-၂၀၁၃

No comments: