Sunday, November 10, 2013

ျမန္မာ့အေရး ဦးစားေပး သတင္းမ်ား (ႏို၀င္ဘာ ၃ မွ ၉ အထိ)

ႏို၀င္ဘာ ၉
- ေက်ာက္ျဖဴမွာ လယ္ယာေျမဧက ၂၀၀ ေလာက္ စစ္တပ္ သိမ္းယူ click
- လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမႇင့္မယ့္ကိစၥ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ၀န္ႀကီး ကတိျပဳ click
- သယံဇာတနဲ႔ အာဏာခြဲေ၀ေရး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး click
- သံတြဲတြင္ ရဲက ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းမူမ်ား ရွိေန click
- တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တိတိက်က် အေရးယူေတာ့မည္ click
- ထိုင္းမွာ ေရာင္းစားခံရသူ ျမန္မာ ၂၆ ဦး ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ click
ႏို၀င္ဘာ ၈
- ကခ်င္မွာ တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ click
- ၂ ဆတိုးတဲ့ မီတာခ ရန္ကုန္လူထု ဆႏၵျပ click
- အစုိးရ၏ မီတာခ တုိးျမႇင့္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ လႊတ္ေတာ္က ဖိအားေပး click
- လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမႇင့္မည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းေရး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး click
- လက္ပံေတာင္းမွာ လယ္တီသိမ္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပႆနာ ေျပလည္ click
- US အေရးယူမႈစာရင္း မြမ္းမံဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြ တိုက္တြန္း click
- ရခိုင္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ click
- RNDP သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ ၁၁ ဦးကို ႐ံုးတင္ စစ္ေဆး click
- အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲ ေတာင္ႀကီးမွာ က်င္းပ click
- ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ျပည္သူ႔ သေဘာထား NLD ေကာက္ခံ click
- NLD ကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖိတ္ၾကား click
- NLD ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သြားမည္ click
- ျမန္မာႏိုင္ငံ စိတ္ႂကြေဆးသံုးစြဲသူ ပိုမ်ားလာ click
- ၁၀ လအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတရားခံ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး click
- အဓိက႐ုဏ္းကို လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာရဲမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာရဲမ်ား သင္ေပးေန click
- ရဲတပ္ဖြဲ႔သံုး ကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးထုတ္ေပးမည္ click
- ကမၻာ့ဘဏ္ စီးပြားေရးပညာရွင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆင္းဟတ္စ္ ခရီး (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) click
- အလွပ်က္ျမစ္ဆံု (ေဆာင္းပါး) click
ႏို၀င္ဘာ ၇
- လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမႇင့္တဲ့အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူ ၄ ဦး တရားစြဲခံရ click
- မီတာခ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူမည္ click
- ပုဒ္မ ၁၈ ပယ္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ click
- ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈစာရင္းကို အသစ္ျပင္ဆင္ဖို႔ သမၼတ အိုဘားမားကို ေတာင္းဆို click
- ေပါက္ေတာၿမိဳ႕က အန္ဂ်ီအိုေတြ ထြက္ခြာ click
- ႏိုင္ငံတကာ NGO တခ်ိဳ႕ ရခိုင္လူထု ေမာင္းထုတ္ click
- သံတြဲပဋိပကၡအတြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတြကုိ စတင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး click
- OIC အႀကီးအကဲ ျမန္္မာျပည္ သြားမည္ click
- မူဆယ္ နယ္စပ္ဂိတ္ ပစ္ခတ္မႈ ၁ ဦး ေသ၊ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ click
- ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထင္သာျမင္သာရွိဖုိ႔ ျမန္မာကို ကမၻာ့ဘဏ္ တိုက္တြန္း click
- သဘာ၀ သယံဇာတ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ UNICEF က အစိုးရကို ေထာက္ျပ click
- ျမန္မာ့ကေလးငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ ပိုလ်ာထား UNICEF အၾကံေပး click
- အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရး ဒု-ဝန္ႀကီး အရွက္ရခဲ့ click
- လႊတ္ေတာ္မွာ အကဲျဖတ္ေလ့လာဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း click
- အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းကာလ တလ တုိးျမႇင့္ click
- တပ္မေတာ္ဟာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ မဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (အင္တာဗ်ဴး) click
- လိုင္ဇာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ မေရရာေသးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ေဆာင္းပါး) click
- ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ျမဲမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ (သံုးသပ္ခ်က္) click
- ျမန္မာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘက္စံုအကဲျဖတ္ခ်က္ (သံုးသပ္ခ်က္) click
ႏို၀င္ဘာ ၆
- ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ ျမင့္မားမႈ ကမၻာ့ဘဏ္ ေထာက္ျပ click
- ေနျပည္ေတာ္ အသုံးစရိတ္ ၾကမ္းဟု လႊတ္ေတာ္ ေဝဖန္ click
- ကေလးမ်ားအတြက္ သံုးေငြ တိုးေပးဖို႔ ယူနီဆက္အဖြဲ႔ တိုက္တြန္း click
- ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ေျပာဆို click
- ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း click
- ေပါက္ေတာ လူသတ္တရားခံလို႔ သံသယရွိသူ စစ္ေတြသို႔ ယူေဆာင္ click
- ဂ်ကာတာ ျမန္မာသံ႐ံုး တိုက္ခိုက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသူ ႐ံုးတင္စစ္ click
- အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရး အျမန္ဖြဲ႔စည္းေရး အစုိးရထံ တင္ျပမည္ click
- မီတာခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈ ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္း ဆႏၵျပ click
- လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တက္လို႔ စိတ္ပ်က္ၾက click
- မိေက်ာင္းကန္ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေတြ႔ဆံု click
- ျမစ္ႀကီးနား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုလ ႀကိဳဆို click
- ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မွားယြင္းမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဝဖန္ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေၾတးလ် ခရီးထြက္မည္ click
- ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ၂၀၁၃ Sydney ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရ click
- ၾသစေၾတးလ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ရရွိ click
- သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး ကုလသမဂၢလူဦးေရအဖြဲ႔ ရွင္းျပ click
- ဘာနဂါးမွ မေၾကာက္ဖူးမွတ္၊ ဇာတ္ဓားကိုု မတုန္ စကၠဴက်ားကို မျဖဳံ (ေဆာင္းပါး) click
- လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏၊ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ (ေဆာင္းပါး) click
- ဒါ႐ုိက္တာအလုပ္ မစြန္႔လႊတ္ရရင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ (ေဆာင္းပါး) click
- စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္ အေမွာင္တြင္းထဲ ခုန္ဆင္းၾကရသူမ်ား (ေဆာင္းပါး) click
ႏို၀င္ဘာ ၅
- မိုင္းခြဲစဥ္ လယ္တီသိမ္ေတာ္ကို ပ်က္စီးမႈရွိ မရွိ ၾကည့္ခြင့္မရသျဖင့္ လက္ပံေတာင္းသပိတ္စခန္း ျပန္ဖြင့္ click
- ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲ မတင္မက် ၿပီးဆုံး click
- အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး အတည္ျပဳ click
- ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေၾကာင့္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားဟု ေကာ့ေသာင္းေဒသခံမ်ား ေျပာ click
- ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈ လူ ၃ ဦး ေသဆံုး click
- ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ေလွေမွာက္မႈ ႏုိင္ငံတကာ စုိးရိမ္ click
- တကသ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးတင္ထြန္း (နတ္ေမာက္) ကြယ္လြန္ click
- ႏိုင္/က်ဥ္း သားသမီး ၅၉၁ ဦး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိ click
- လူကုန္ကူးမႈ အေရးေပၚ အကူအညီဖုန္းလိုင္း ထုိင္းမွာ ဖြင့္မည္ click
ႏို၀င္ဘာ ၄
- ျပည္ေထာင္စုတပ္္ ဖြဲ႔စည္းေရး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား တင္ျပ click
- အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူရန္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ click
- “ေကာက္က်စ္မႈ” မရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆို click
- ဆႏၵရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုိင္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား click
- ျမစ္ႀကီးနားညီလာခံ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ စတင္ click
- ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြဲ ေဒသခံေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား click
- ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ကို ဦးသန္းေရႊက ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ေခၚထား click
- မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၆ဝ ေက်ာ္ ေလွေမွာက္ ေပ်ာက္ဆံုး click
- ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိေသး click
- ေပါက္ေတာ ပဋိပကၡ အမ်ိဳးသမီးတဦး ေသဆုံး click
- စီမံကိန္းနယ္ေျမ ေပးထားတဲ့ ကတိ ပ်က္ကြက္ click
- တုိးတက္ဖုိ႔ လုိအပ္ဆဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑ Google ေထာက္ျပ click
- မကဒတ ၂၅ ႏွစ္ ခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေရွ ႔အနာဂတ္ (ဒီမိုကေရစီေရးရာ) click
- အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) click
ႏို၀င္ဘာ ၃
- လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမစ္ႀကီးနားကို စံုညီဆိုက္ေရာက္ click
- ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ သံတြဲခ႐ိုင္က လိုလား click
- ေပါက္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၂ ဦး ေသ၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္ click
- ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား ေပ်ာက္ဆံုးဆဲ click
- ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ ျပည္ပ ဗဟုသုတ ရရွိဖို႔ လိုအပ္ click
- သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား မေရးရဲတဲ့ ခ႐ိုနီ၊ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားအေၾကာင္း (ေဆာင္းပါး) click

No comments: