Saturday, October 26, 2013

ျမန္မာ့အေရး ဦးစားေပး သတင္းမ်ား (ေအာက္တိုဘာ ၁၉ မွ ၂၅ အထိ)

ေအာက္တိုဘာ ၂၅
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Sandhurst စစ္တကၠသို္လ္မွာ မိန္႔ခြန္း ေျပာ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မကို ျပင္သင့္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ click
- ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အကူအညီေပးမည္ဟု ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း ေျပာ click
- စစ္ကိုင္းတုိင္း ခ႐ိုင္ေလးခုမွ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံ click
- ေတာင္ႀကီးတြင္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ click
- အစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ စစ္ေရးအေျခအေန တင္းမာဆဲ၊ အစုိးရတပ္က နယ္ေျမစုိးမုိးေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆို click
- ေမွာင္ခိုလမ္းကို အစိုးရတပ္မ်ား ဝင္ရွင္းသျဖင့္ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ထိတ္လန္႔ click
- တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ႏုိင္ပါက ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပဋိပကၡျပန္ျဖစ္ႏိုင္ဟုဆုိ click
- ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လႊတ္ေတာ္ ပါ၀င္လို click
- တိုင္းရင္းသားအေရး ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ သမၼတသ၀ဏ္လႊာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳ click
- လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္း ေရႊ႕မည့္ သမၼတ အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္းငံ့ click
- မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ - ကင္တာနား click
- အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျမန္မာကို စိန္ေခၚမႈမ်ားက ေစာင့္ဆိုင္းေန click
- အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျမန္မာကို ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စိုးရိမ္သည္ (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) click
- ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလွ်ာ့ေသာ္လည္း အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ တင္းက်ပ္ဆဲ click
- အစိုးရကို အယံုအၾကည္နည္းေစတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား (သံုးသပ္ခ်က္) click
- အေကာင္းဘက္ကို ေနာက္မတြန္႔စတမ္း လွမ္းလိုက္ပါ (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) click
ေအာက္တိုဘာ ၂၄
- ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ဟု ဦးသန္းေရႊ ေျပာ click
- သမၼတျဖစ္ဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ ျပင္ဆင္ေရး ဦးေရႊမန္း လက္ခံ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ တားဆီးခ်က္ ျပင္ဆင္သင့္ဟု ဦးေရႊမန္း ေျပာ click
- ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၿဗိတိန္ ေထာက္ခံ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ၿဗိတိန္ အားေပးေထာက္ခံမည္ click
- အစိုးရႏွင့္ KNPP တို႔ အခ်က္ ၇ ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရ click
- အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျပန္ click
- အာရွတန္ဖိုး ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ မင္းကိုႏုိင္ အၾကံေပး click
- ရာထူး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္ click
- ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒အား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ click
- ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ဗီဇာမလိုဘဲ အျပန္အလွန္ သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ click
ေအာက္တိုဘာ ၂၃
- ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ ကုလ ထုတ္ျပန္ click
- ၂၃ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ Sakharov ဆု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံယူ click
- ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကူညီဖို႔ ဥေရာပကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပန္ၾကား click
- ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ႏုိင္မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မွ်တမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ click
- ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ရန္ ခ႐ိုင္ ၃ ခု သေဘာတူ click
- စစ္တပ္ရဲ႕သံသယ KIA ေထာက္ျပ click
- ရခိုင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ EIA, SIA စစ္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပရန္ ေတာင္းဆို click
- ေတာ္ဝင္ သစ္အေခ်ာထည္ အလုပ္သမားျပႆနာ ၁ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ click
- ေကာ္မရွင္ စစ္ေဆးမႈ မၿပီးခင္ တိုင္ၾကားခံရသူ တရားသူႀကီးကို သမၼတ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ click
- ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ ႔ ရပ္တည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (သံုးသပ္ခ်က္) click
ေအာက္တိုဘာ ၂၂
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Sakharov ဆု လက္ခံယူ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲ click
- တပ္မေတာ္ကို စိတ္ေျပာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ click
- အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခုတြင္ ၉၀ % သေဘာတူ click
- NLD ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ လူထုဆႏၵ ေကာက္ယူ click
- ဒီမိုကေရစီ အေျခခံေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆီသို႔ (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) click
- ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနရေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၁၃၃ ခုက စာေပးပို႔ click
- ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵျပသူ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ပင္ ေထာင္ခ်လိုက္ၿပီ click
- လက္ပံေတာင္း လံုျခံဳေရးရဲမ်ား ၀မ္ေပါင္ရိကၡာမစားဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ရိကၡာသာ စားေတာ့မည္ click
- ျပႆနာ အေႂကြးမ်ား က်န္ေနေသးသည့္ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္း (ေဆာင္းပါး) click
- ကေလးသူငယ္မ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္သူမ်ားကို ေသဒဏ္၊ တသက္တကၽြန္း ခ်မွတ္ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္ click
- ဂါရဝျပဳတာလား၊ လာဘ္ထုိးတာလား click
ေအာက္တိုဘာ ၂၁
- ျမန္မာ့အေရး EU ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး click
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္လိုသူ ပိုမ်ားျပား click
- တပ္မေတာ္၏ အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ေရး အစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီထံ တင္ျပမည္ click
- အစိုးရကို လူထုက တိုက္႐ိုက္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုက အာမခံရမည္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) click
- တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္လာမည္ click
- ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ ရွမ္းႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္ဖဲြ႔ click
- မတည္ၿငိမ္၊ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ျပည္ျမန္မာအေရး (ဒီမုိကေရစီေရးရာ) click
- ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားေတြအင္အား ႏိုင္ငံ့ျပဳျပင္ေရးမွာ အေရးပါ click
- ဗုံးခြဲမႈတြင္ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ဟု KNU ဝန္ခံ click
- ဗံုးေဖာက္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ ရွင္းလင္းခ်က္ ကြဲလြဲေန click
- သိမ္းဆည္းေျမေပၚ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဒသခံ ၄၄ ဦးအား တရားစြဲဆုိ click
- သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္တိုက္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား သိမ္းယူသူသည္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ဟု ဆို click
- ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝမႈ လံုးဝရပ္နားၿပီ click
ေအာက္တိုဘာ ၂၀
- ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု click
- ျမန္မာ့ျဖစ္ထြန္းမႈ ဥေရာပေကာ္မရွင္ သတိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည္ click
- ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈ ႀကိဳးကိုင္သူ KNU စံုစမ္းမည္ click
ေအာက္တိုဘာ ၁၉
- ႏိုင္ငံေရးမွာ သဒၶါတရားနဲ႔ က႐ုဏာထားေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာမည္ click
- လူဗန္းကက္သလစ္ တကၠသိုလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံရယူ click
- ဗံုးေဖာက္ခြဲရန္ ေစခိုင္းသူႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေဖာက္ခြဲသူဟု ရဲက သံသယရွိသည့္ ေစာေရႊထူးကို မမိႏုိင္ေသး click
- အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ဥပေဒေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ click
- အလုပ္သမား အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေရး အေျဖမထြက္ေသး click
- လက္ဖက္ရည္ဖုိး ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပႆနာ (သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္) click

No comments: