Sunday, June 30, 2013

ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရ ပစ္လုိက္တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆုိတဲ့ ခဲတလံုး

ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရ ပစ္လုိက္တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆုိတဲ့ ခဲတလံုး
တူေမာင္ညိဳ

“လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေသြးခြဲ ရန္တုိက္ေပးမႈ” ဆိုတာ နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စုိးသူမ်ားအတြက္ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး လက္သံုးနည္းတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္းထန္သည္းသန္လာတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေထြေထြမေက်နပ္မႈ ဦးတည္ခ်က္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ လြဲမွားေသြဖီသြားေစၿပီး ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲသြားေစဖုိ႔တြက္ ဒီနည္းကို သံုးေလ့ရွိတယ္။ သံုးျမဲျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အၾကပ္အတည္းကေန ယာယီ ထြက္ေပါက္ရွာေလ့ရွိတယ္။ သူတုိ႔ ယာယီ ထြက္ေပါက္ရဖို႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္ေသြးနဲ႔ စည္းစိမ္းဥစၥာေတြကို ပက္ပက္စက္စက္ စေတးေလ့ရွိတာပါပဲ။

ယေန႔(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရအေနနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ျပင္းထန္သည္းသန္လာေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕အေထြေထြမေက်နပ္မႈျမားဦး လမ္းလြဲပ်က္ျပားသြားေစဖို႔နဲ႔ ဖ႐ိုဖရဲ ၾပိဳကြဲသြားေစဖို႔အတြက္ “လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေသြးခြဲ ရန္တုိက္ေပးမႈ” ေတြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ဆုိတာရဲ႕ တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမင္တဲ့အတုိင္း ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘုန္းႀကီးအခ်ိဳ႕ကို အသံုးခ်ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ကို ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္တဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ တုိက္ကြက္ေတြထဲက တုိက္ကြက္တခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး တုိက္ေနတာလည္းျဖစ္တယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြ ပါဝင္ေနတယ္။ ခရိုနီေတြ ပါဝင္ေတာ့ ခရိုနီေတြ ပုိင္ထားတဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ကုိင္ထားတဲ့ မီဒီယာေတြလည္း သဘာဝက်စြာ ပါလာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ “ဘုန္းႀကီး” ေတြလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ “ဝီ - ဂူ - ဝါ” ကိုယ္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေရွ႕တန္းက ပါေနၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ္ပါး အႀကိဳအၾကားမွာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းတို႔ရဲ႕ NDF ပါတီနဲ႔ ခြန္ထြန္းဦး၊ စုိင္းၫြန္႔လြင္တို႔ရဲ႕ SNLD (က်ားေခါင္းပါတီ) တုိ႔ “ေမွ်ာ”လိုက္သြားၾကတယ္။ ေနာင္မွာ သူတို႔ ေနာင္တေတြ တေပြ႔ႀကီး ရပါလိမ့္မယ္။

“Time မဂၢဇင္း ကန္႔ကြက္ခ်က္” ဆုိသည္မွာ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” အေပၚ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရတုိ႔က အားေပးေထာက္ခံျခင္းကို ေျဗာင္ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းသာျဖစ္တယ္။ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ဆုိတာ တခ်ိန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုရဲ႕ “ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာလႈပ္ရွားမႈ” ကို ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီက ၾကံ႕ဖြံ႔နည္းၾကံ႕ဖြံ႔ဟန္နဲ႔ ေဖာ္ထုတ္လာမႈရဲ႕ ကနဦး ေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စုိးသူမ်ားဟာ ပုန္း႐ိႈးကြယ္႐ိႈး ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ “ဘာသာႀကီးဝါဒတင္းပုတ္”ကို ယခုအခါ ေျဗာင္ကုိင္ေဆာင္လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဖက္ဆစ္ဆန္တဲ့ ေျခလွမ္းကို ဒီမုိကေရစီပါတီ/တုိင္းရင္းသားပါတီေတြျဖစ္တဲ့ NDF နဲ႔ SNLD တို႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏုိင္စြမ္း ဘာေၾကာင့္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ရတာပါလိမ့္။ ဆန္႔က်င္ႏုိင္စြမ္း မရွိရတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

“စစ္တပ္က အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑”ကို ထာဝစဥ္ ေမာင္ပုိင္စီးထားႏုိင္တဲ့ အေျခခံေအာက္မွာ၊ “မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ” ေဖာ္ထုတ္လႈပ္ရွားလာၿပီ။ ေနာင္မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ/ႏုိင္ငံေတာ္သာသနာ” ဆုိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြက တလွမ္းၿပီး တလွမ္း ေျခခ်မလာဘူးလုိ႔ ဘယ္သူေျပာႏုိင္သလဲ။ ဦးႏုရဲ႕“ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ” အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ အမ်ားစု ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြထဲကေန “ေကအုိင္အိုလႈပ္ရွားမႈ” ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းႀကီးေတြကို ကုိင္ထားႏုိင္ရင္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ တပည့္ ဒကာဒကာမေတြရဲ႕ “မဲတျပား” ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ရတာ ပိုၿပီး လြယ္ကူလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ တနပ္စားတြက္ကိန္းနဲ႔ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုလည္း ေပၚပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထုိင္ပုိင္ဆုိင္ၿပီး လူမ်ိဳေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဟာ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာအယူဝါဒကို ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတခုကုိ လူမ်ားစုက ကုိးကြယ္တယ္ဆိုၿပီး တဖက္သတ္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းဟာ က်န္ဘာသာ သာသနာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခြဲျခား၊ ႏွိမ့္ခ်၊ ေစာ္ကားလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတုိက္ကြက္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာကေန စၿပီး မိထၳီလာ/ဥကၠံ အလယ္ လား႐ိႈးနဲ႔ မေလးရွား အဆံုး ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေတြေသြးေတြကို စေတးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းက “၉၆၉ ေတြကို အေရးယူမယ္” လို႔ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွာ ေျပာခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ဘာမွ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ အေမရိကန္မွာ ကၽြံသြား/လြန္သြားတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းပါးစပ္ကို ဗိုလ္ေအာင္ေသာင္းက ခ႐ူးရွာ့႐ွဴးဖိနပ္နဲ႔ ပိတ္ဆို႔ ပတ္ၾကမ္းတုိက္“ျပ”လိုက္တာပဲ။ အတုိင္အေဖာက္ညီညီ ဗိုလ္ေရႊမန္းကလည္း“ေနာက္ျပန္လွည့္သူေတြ ေခ်မႈန္းမယ္”လုိ႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း“ျပ”လုိက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ေအာင္ေသာင္း အေျပာေတြက “၉၆၉ ေတြကို အေရးယူမယ္” လို႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥကို အာ႐ံုေျပာင္းလုိက္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းကို အဖတ္ဆယ္ေပးလုိက္တာသာျဖစ္တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ “၉၆၉” နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသံမွ မၾကားရေတာ့ဘူး။ အသံမၾကားရေတာ့ဘူး ဆိုတာ “၉၆၉” ကို “ခ်ိဳ” ထားလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ “၉၆၉” မလိုေသးဘူး။ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ”ဆုိတာနဲ႔ အညႇာကိုင္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္တယ္။ သံဃာထုကို ၂ ဂုိဏ္းခြဲ လိုက္ႏိုင္ၿပီလည္းျဖစ္တယ္။ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ”ကို မေထာက္ခံရင္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ကို ဆန္႔က်င့္တဲ့ လူ/ ပါတီ မွန္သမွ် ၂၀၁၅ မွာ ျမစ္ထဲကေန ပင္လယ္ထဲေရာက္သြားမယ္တဲ့။ က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဟာ “က်ားဆုိးေရာရွင္ႀကီးဆုိး” ကိုပါ တၿပိဳင္နက္ ရင္ဆုိင္ေနရပါၿပီ။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ယံုၾကည္နားလည္သူမ်ားအေနနဲ႔ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ဆုိတာကို သေႏၶသားဘဝမွာတင္ တစိတ္တည္းတဝမ္းတည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ပန္ၾကားလုိက္ပါတယ္။

တူေမာင္ညိဳ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္

16 comments:

တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး said...

ေနဦးဗ်။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ဆိုတာ အခု online မွာ ျပန္႕ေနတာက ဦး၀ီရသူရဲ႕မူပဲ။ အခု ၿပီးသြားတဲ့ သံဃာအစည္းအေ၀းက ဘယ္လိုမူထြက္လာမလဲ၊ ဘယ္မူက လႊတ္ေတာ္ေရာက္မလဲ ဆိုတာ မသိေသးဘူး။ ဘာမွန္းမသိရေသးတဲ့ ဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ရမယ္ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးထင္တယ္။

kya kya said...

the stupide To Mg Nyo

ayeko thamayoe said...

ဦးဝီရသူရဲ႔မူလည္းမဟုတ္ပါဘူး။သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ဆရာေတာ္မ်ားစြာစည္းေဝးတုိင္းပင္ျပီးလုပ္ၾကတာပါ၊စစ္အစုိးရကုိအစဥ္အျမဲေဝဖန္သုံးသပ္ေလ့ရွိတဲ့သီတဂူဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ပါတယ္ၾက႔ံဖြံ႔အၾကံပါမပါဆုိတာေတာ့ၾက့ံပဲသိပါလိမ့္မယ္ၾကက္ဥအေရာင္တိမ္ေတာင္သဖြယ္မင္းေရးက်ယ္ ဆုိသလုိပါပဲဗ်ာ။

nga ba said...

အခု လုပ္ေနၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ မေထရ္ေတြ၊ ရဟန္းပ်ဳိေတြပါ။ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ သံဃာအမ်ားစုက စစ္အစိုးရရဲ့ အသံုးခ်ခံမဟုတ္ၾကပါဘူး။

nainglin said...

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကဘယ္ပါတီကိုထိခိုက္လို႔လဲ။

nainglin said...

လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕သားသမီးမ်ားကိုဘာသာမတူလူမ်ိဳးမတူသူမ်ားနွင့္လက္ထပ္ထိန္းမ်ွားလိုပါကအခမဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပမည္။
ပါတီလူႀကီးသားသမီးမ်ားျဖစ္ပါကအထူေးဆာင္ရြက္ေပးမည္
ဆက္သြယ္ရန္၀၁၆၉၂၂၀၉

Nalanda Travels & Tours said...

nainglin ၏comment ကို အထူးေထာက္ခံပါသည္ ဤေဆာင္းပါးေရးသူသည္ ယခင္ မဆလ နအဖ ေဆာင္းပါးေရးသူမ်ားလို တခုခုျဖစ္ၿပီဆို ဗကပ ယူဂ်ီ ဆိုၿပီး ေရးတဲ႔လူေတြနဲ႔တူပါတယ္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ရင္ထဲကဆႏၵ အစစ္အမွန္ကို ေသခ်ာသိေစခ်င္ပါတယ္

Min Kyaw said...

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ က မဆိုးပါဘူး။ ေနာက္ကြယ္မွာ ၾကံ႕ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြ ပါဝင္ေနတယ္ လုိ႕လဲမထင္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ကို လဲဘာမွမထိခုိက္ဘူး။ ရဟန္းေတာ္အခ်ုိ႕ရဲ႕ အမ်ိုး၊ဘာသာ ကိုေစာင္႕ေ႐ွာက္လိုတဲ႕ ေစတနာ လြန္ကဲမႈတခု လို႕ဘဲယူဆပါတယ္။ “Time မဂၢဇင္း ကိုလဲကန္႔ကြက္သင္႕လုိ႕ ကန္႔ကြက္တယ္။ ကမ႓ာေက်ာ္ မဂၢဇင္းကေရးတိုင္း မွန္တယ္လို႕လက္ခံရမွာလား။ “Time မဂၢဇင္း ကေတာင္ေရးေနတယ္ ဒို႕ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနအထိုင္ဆင္ျခင္မွလို႕ ေျပာတဲ႕သူေတြဟာ သူမ်ားအထင္ၾကီးျပီး ကိုယ္ကိုကိုယ္အထင္ေသးတဲ႕သူဘဲ။

Minhanthar said...

မ်ိဴးေစာင့္ဥပေဒဆုိတာ ျမန္မာအမ်ိဴးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ။ ဘယ္ပါတီ ဘယ္ပုဂ္ဂုိ ကုိမွ တုိက္ခိုက္ရည္ညြန္းျခင္းမရွိပါ။ အမ်ိဳးေစာင့္လုိသည့္ ေစာင့္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းမ်ား အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လုံးလုံးမွု် မသက္ဆုိင္ပါ။ အမ်ိဳးမေစာင့္ေသာ မေစာင့္လုိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိရဲ႔ သမီး ႏွမမ်ားကုိ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ေပးစားလုိေသာ သူမ်ား အိမ္ေထာင္က်ျပီးေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ ထပ္ျပဳေသးလုိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

haymar said...

I like this law.

Aye Tun said...

ေဆာင္းပါးရွင္ ဟာ နိုင္ ငံေတာ္အစိုးရကိုအ ေျကာင္းမဲ့အျပစ္
ျမင္ေနတာဘဲ။ေဆာင္းပါးေရးတာ လူျကီးဆန္ဆန္ က်ိဳးေျကာင္းဆီေလ်ွာစြာနဲ ့ခိုင္ လံုတဲ့အ ေထာက္အထား
မ်ားနဲ ့ေရးသားတင္ျပ မွ တန္ဖိုးရိွတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ခုဖတ္ ရ
သလိုခံစားရမွာ ေပါ့ ။တစ္သီးပုဂၢလခံစားခ်က္နဲ ့မ ေရးပါနဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ့ အက်ိဳး
ကိုျကည့္ျပီးမွ ေရးေစခ်င္ ပါတယ္။

Aye Tun said...

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိုဖတ္ျကည့္ခ်င္ ပါတယ္။

Myo Aung said...

ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ့အမည္ တူေမာင္ညိဳဆိုတာ ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂ) နဲ့ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္ေနတယ္။ စာေရးသူသာ ခင္ေမာင္ညိဳဆိုရင္ ခင္ေမာင္ညိဳနာမည္နဲ့ ဆက္ေရးပါ။ မဟုတ္ဘူးဆိုးရင္ေတာ့ ဒီနာမည္နဲ့ ဆက္မေရးနဲ့။ သူမ်ားနည္မည္ကို ခိုးသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ေအာက္တန္းက်တယ္။ ေရးတဲ့ေဆာင္းပါးကလည္း အပုတ္ခ်ရရင္ျပီးေရာဆိုသလိုျဖစ္ေနတယ္။

aye aye thet said...

ဒီလိုပဲျဖစ္ရမယ္ေလမ်ားမ်ားအႀကံေပးလိုက္ပါ

Aung Myo Tun said...

မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒေတာ့ ေကာင္းေကာင္း မဖတ္ရေသးပါ အသိဥာဏ္ ငယ္ရြယ္ ႏုနယ္သူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ ဟုၾကားရပါသည္ အလိမ္ခံ ရႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္သည္ ဟုယူဆပါသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ လိုမ်ဳိး လပ္ထပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ဟုယူဆပါသည္

thazin phyu said...

ဦးဝီရသူလို ဆရာေတာ္မ်ဳိး ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။ တူေမာင္ညိုနဲ႕ ေဇာ္ဝင္းလို လူမ်ဳိးေတြလည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားဖို႕ လိုအပိေနပါတယ္။