Monday, March 25, 2013

Moral Authority ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး

Moral Authority ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လက္ရွိရပ္တည္ခ်က္၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈအလားအလာ စတဲ့ ဗမာ့အေရးကိစၥေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္တုန္းက ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အေနနဲ႕ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကရာမွာ “She had lost “moral authority” by failing to be more vocal on human rights abuses.” ဆိုၿပီးေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအေပၚ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ အရင္လို ခပ္မာမာရပ္ အသံမထြက္ေတာ့တာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ “Moral Authority” ဆံုးရံႈးခဲ့ရတယ္လို႕ သံုးသပ္ထားတာတခု ပါခဲ့တယ္။ သတင္းဌာနတခုက အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသတင္းကို ေရးသားရာမွာ “Moral Authority” ကို “စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ၾသဇာေညာင္းမွႈ” လို႕ ဘာသာျပန္ထားတာလည္း သတိထားလိုက္မိတယ္။ သတင္းအေနနဲ႕ ဘာသာျပန္ရတာျဖစ္လို႕ လိုတိုရွင္း ခ်ံဳ႕ျပန္ရတဲ့အတြက္ “Moral Authority” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ဘာသာျပန္ခ်က္က တစိတ္တပိုင္းသာ ေဖာင္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ “Moral Authority” အေၾကာင္း အက်ယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံ၊ လက္ရွိအေျခအေန၊ အနာဂတ္နဲ႕ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ “Moral Authority” ကို အတို ဘာသာျပန္ရရင္ “က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စံနမူနာျပဳ ဦးေဆာင္လမ္းျပ၊ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္၊ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္မႈ” လို႕ စာေရးသူအေနနဲ႕ ဆိုပါမယ္။ အဓိပၸာယ္ကို အက်ယ္ အနက္ဖြင့္ရင္ ၀ိဇၨာ (ပညာ) နဲ႕ စာရဏ (အက်င့္) ကို ထပ္တူျပဳ သိျမင္ က်င့္ၾကံ စံျပ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကေန သီလ၊ သမာဓိ၊ စာရိတၱ၊ က်င့္ဝတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္၊ လူသားေတြအေပၚ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းညႊန္ သင္ျပႏိုင္၊ လူသားေတြအတြက္ စိတၱ အာဟာရ ခြန္အားကို ျဖည့္စြက္ႏုိင္ကာ လူသားေတြက ျပန္လည္ စံနမူနာျပဳ လိုက္လံ အတုယူ၊ ရိုေသ၊ ျမတ္ႏိုး၊ ကိုးစားမႈ ခံယူရျခင္းနဲ႕အတူ လူသားေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈၾသဇာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

“စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အာဏာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ေရွး႐ႈကာ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးထားတဲ့ မ်က္ေမွာက္နဲ႔ အနာဂတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းခရီးမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လွည့္ကြက္ေတြ၊ ေထာင္ေျခာက္ေတြ၊ ခါးေအာင္ပိုင္း လက္သီးပုန္း ထိုးကြက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ “ျပည္ထဲအေရး ေပါက္ႏွင့္ေက်း၊ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္” ဆိုတာထက္ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးမွာ ေသခ်ာလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္တတ္မႈ၊ ေဝဖန္ႏိုင္မႈ၊ သံုးသပ္ႏိုင္မႈ ရွိဖို႔ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လုိေနပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာ၊ ဆႏၵ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ သြားေနရင္ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရးဟာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ သန္စြမ္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး၊ အေျခအေနမ်ိဳး ဘယ္လိုမွ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။”

ဒါေတြ အားလံုးဟာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ “စံႏႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္ (Norm)” ေတြ၊ “မူဝါဒ (Principle)” ေတြနဲ႕ တန္ဖိုး (Value) ေတြကို အေျခခံၿပီး စံနမူျပဳ ေရရွည္ က်င့္ၾကံ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္မႈ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီရလဒ္ဟာ အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတမ်ားျပားျခင္း၊ အက်င့္သီလ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္မႈရွိျခင္း၊ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ မိမိအလုပ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ စူးနစ္စြဲျမဲလုပ္ကိုင္မႈရွိျခင္း၊ လူသားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိျခင္း၊ လူသားေတြရဲ႕ ဒုကၡဆင္းရဲကို ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစတဲ့ စြမ္းပကားရွိျခင္း၊ လူသားေတြကို ဉာဏ္ပညာအလင္း ဖြင့္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း စတဲ့ အသိ/အတတ္ ပညာ တင္မကတဲ့ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ ဉာဏ္ပညာ၊ က်င့္ဝတ္အလုပ္နဲ႕ အထံု ပါရမီတို႕ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုခဲ့တဲ့ က်င့္ဝတ္ “စံႏႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ မူ” ေတြဟာ လူလုပ္ ဥပေဒ ဆိုတာေတြထက္ ပိုေလးနက္ၿပီး အေျခခံက်သလို လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၱာန္ (Inner Nature) ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္၊ ကာလၾကာရွည္ စြဲျမဲႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိပါတယ္။

အထက္မွာဆိုခဲ့တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လူသားေတြအေပၚ “Moral Authority” အရွိဆံုးကေတာ့ ကမၻာမွာ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဘာသာတရား အသီးသီးရဲ႕ ဘုရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ “Moral Authority” ရွိမႈကို ညႊန္းဆိုထားျခင္းလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္နဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာရဲ႕ ေထႀကီးဝါႀကီး ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ၊ ဘာသာတရားအသီးသီးမွ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလည္း လူသားေတြအေပၚ “Moral Authority” ၾသဇာႀကီးတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဘာသာတရားေတြနဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့ အျခားလူသားအက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ သာမန္လူသားပုဂၢိဳလ္ေတြမွာလည္း “Moral Authority” ၾသဇာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက လုပ္ရပ္တခုခု၊ ျဖစ္စဥ္တခုခု၊ အေၾကာင္းကိစၥတခုခုကေနၿပီး ကမၻာ့လူသားအက်ိဳးျပဳနဲ႕ ေလာကီေရးရာ လြတ္ေျမာက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ လုပ္ငန္းေတြ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြမွာလည္း သူမတူ ထူးျခား၊ ရွားပါးတဲ့ “သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ” ရွိေနလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြဟာ မႏႈိင္းအပ္ေပမယ့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး နဲ႕ ျမင္သာေအာင္ ဆိုရရင္ “သုဂတိ (သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကို အေျခခံၿပီး ေကာင္းျမတ္ေသာစကားနဲ႕ အလုပ္ကိုသာ ဆိုျခင္း၊ ျပဳျခင္း၊ သြားျခင္း၊ လာျခင္း)” ဆိုတဲ့ ဂုဏ္နဲ႕ ျပည့္စံုေနလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုမရွိတဲ့ ဘုရားလို “သတၱ၊ ၾသကာသ၊ သခၤါရ” ဆိုတဲ့ ေလာကသံုးခြင္ကို အကုန္အစင္ သိျမင္ႏိုင္မႈ “ေလာကဝိဒူ” ဂုဏ္ေျမာက္၊ သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကုိ ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္မႈ မရွိေပမယ့္ အဆိုပါ လူသားအက်ိဳးျပဳ လူပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ လူသား အတိုင္းအတာအရ “သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ” အလုပ္၊ “၀ိဇၨာ စရဏ သမၸႏၷ” ဆိုတဲ့ အသိဉာဏ္ ပညာ (၀ိဇၨာ) နဲ႕ အက်င့္တရား (စရဏ) ျပည့္စံုေနလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥဒါဟရုဏ္ျပဳရရင္ မဟတၱမဂႏၵီ (၁၈၆၉-၁၉၄၈) လို ႀကီးျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ိဳး၊ မာသာထရီဆာ (၁၉၁၀-၁၉၉၇) လို ႀကီးမားတဲ့ ကရုဏာရွင္ႀကီးမ်ိဳးကို “Moral Authority” ၾသဇာႀကီးတဲ့ လူသားပုဂၢိဳလ္ေတြလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဂႏၵီႀကီးရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အက်င့္အၾကံ၊ လမ္းညႊန္မႈနဲ႕ အၾကမ္းမဖက္ေရး တရားေတြဟာ ကမၻာအရပ္ရပ္က ေခတ္အဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႕ေရးရာ အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဖိႏွိပ္မႈဆန္႕က်င္ေရး တိုက္ပြဲေတြကို ႀကီးစြာေသာ လႊမ္းမိုးမႈ၊ နမူနာျပဳႏိုင္မႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သလို ကမၻာ့လူသားမ်ားစြာရဲ႕ အက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂႏၵီႀကီးနဲ႕ သူ႕လမ္းစဥ္ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္မႈကေနတဆင့္ မင္ဒဲလား (၁၉၁၈-) လို၊ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ (၁၉၂၉-၁၉၆၈) လိုမ်ိဳး “Moral Authority” ရွိ စံနမူနာျပဳစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ ထပ္မံေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး သူတို႕ေၾကာင့္ လူသားမ်ားစြာဟာ တရားမွ်တမႈနဲ႕ လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုခခ်မ္းသာကို ခံစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အလားတူပဲ မာသာထရီဆာရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ေမတၱာတရားနဲ႕ ယွဥ္တဲ့ ဘာသာေရးအေျချပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြဟာလည္း လူသားမ်ားစြာကို ဒုကၡဆင္းရဲက လြတ္ေစခဲ့ရံုသာမကဘဲ ကမၻာအႏွံ႕က လူမႈေရးနဲ႕ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္လ္ဆုရွင္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း ႏွစ္တခ်ိဳ႕မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆုေရြးခ်ယ္မႈ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့ၿပီး အင္အားႀကီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ပတ္သက္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေယဘုယ်သေဘာအေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေတြဟာ ကမၻာမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ “Moral Authority” ၾသဇာႀကီးသူေတြလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ တရားမွ်တမႈကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ လူသား (အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသား/လူမ်ိဳး/ဘာသာ/ အသားအေရာင္ မခြဲ တန္းတူ) အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူသားတန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ လူသားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ျခင္း၊ သတၱ၊ ရုကၡ ေလာက၊ ကမၻာ့ ပထဝီေျမႀကီးနဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စည္ပင္ဝေျပာ ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လူသားနဲ႕ ကမၻာေျမအေပၚ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ျခင္းနဲ႕အတူ သူတို႕ရဲ႕ “Moral Authority” ဟာလည္း ကမၻာ့လူသားမ်ားအၾကားမွာ ႀကီးမားလွပါတယ္။

ဆိုခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံအေျခအေနနဲ႕ သေဘာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္လ္ဆုရွင္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဆိုတာထက္ ပိုတဲ့ ဗမာ့လူထုကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္အေနအထားအျပင္ လူ႕အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သေကၤတ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္၊ အမွန္တရားနဲ႕ တရားမွ်တမႈရဲ႕ ပံုရိပ္အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာမွာ၊ ကမၻာ့လူသားေတြအေပၚမွာ “Moral Authority” ရွိပါတယ္။ သူေရးတဲ့ စာေတြ၊ သူေျပာတဲ့ မိန္႕ခြန္းေတြကို ထင္ရွားတဲ့ အေရွ႕၊ အေနာက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအဝင္ ကမၻာအႏွံ႕က လူသား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဂရုတစိုက္ ဖတ္ရႈ၊ ၾကားနာၾကသလို သူ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႕ ခံယူခ်က္၊ သဘာထားေတြကိုလည္း ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ၊ စံနမူနာယူမႈေတြ ရွိပါတယ္။

ဒီလိုအေနအထားမွာ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ရုပ္သံနဲ႕ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သံတမန္နဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သူ႕ရဲ႕ အျမင္၊ သေဘာထား၊ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို ရယူျခင္းေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း အေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းနဲ႕အတူ သူ႕ရဲ႕ ၾသဇာ၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈနဲ႕ “Moral Authority” ဟာလည္း ႀကီးမားခုိင္မာလာပါတယ္။

သူဟာ ရုပ္ရည္ေျပျပစ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ သိကၡာ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ျပည့္စံုျခင္း၊ တကိုယ္ေရအားျဖင့္ အရည္အခ်င္းၾကြယ္ဝျခင္း၊ ပုဂၢလိက မိသားစုဘဝ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈတို႕အျပင္ လူအမ်ားကို ၾသဇာစူး၊ စြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတဲ့ အထံု ပါရမီ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္တဲ့ အလိုအေလ်ာက္ မ်က္ႏွာပြင့္လန္း၊ ေက်ာ္ေစာထင္ရွား အႀကီးအမွဴး ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရယူႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစမႈ ေမြးရာပါ “Charisma” နဲ႕လည္း ျပည့္စံုေနျပန္ပါတယ္။ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ လုပ္ယူလို႕မရတဲ့ သဘာဝ ခရစ္စမား အရည္အေသြးရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ (Charismatic Leader) မ်ိဳးရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈက လြတ္ကင္းေအာင္ေနႏိုင္တဲ့ လူသာမန္ဆိုတာ အင္မတန္ ရွားလွပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဗမာျပည္အေနနဲ႕ ဆိုျပန္ရင္လည္း ဗမာလူထု အၾကြင္းမဲ့ အလံုးစံု ေလးစားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးနဲ႕ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေနျခင္းဟာလည္း သူ႕ရဲ ဗမာလူထုအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို အထြပ္အထိပ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဗမာလူထုအေနနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္/သံုးဆက္ ဒ႑ာရီလာ သူရဲေကာင္းလို ေလးစားအားက်၊ ႏွေျမာတသ လြမ္းဆြတ္ရင္းနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္ေနရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစား သူ႕ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္အေျချပဳ ကိုးကြယ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံကားခ်ပ္အေနအထားမွာ ဗမာလူထုအေနနဲ႕ သူ႕ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ၊ မဟာလူသားဆန္ဆန္ သာမန္ထက္ပိုတဲ့ အေလးထား၊ ဂုဏ္ျပဳဆက္ဆံမႈေတြနဲ႕အတူ ဘုရားတဆူ ဂူတလံုးသဖြယ္ ပူေဇာ္ဆည္းကပ္၊ အျမတ္တႏိုးထားကာ နတ္ဘုရားဆန္ဆန္ ကိုးကြယ္မႈ (Divine Worship) ေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္စြဲကိုးကြယ္မႈ၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႕ ဝိုင္းဝန္းမႈမွာ အစစ္အမွန္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ေနသူ ေနာက္လိုက္ (Followers) ေတြ ရွိသလို လက္ရွိအေျခအေန ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အေျပာင္းအလဲနဲ႕အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ နဂိုရွိရင္း ၾသဇာအျပင္ အာဏာပါ တက္လာမႈေၾကာင့္ သာေပါင္းညာစား ေဖာ္လံဖား အခြင့္အေရးသမား (Sycophants) ေတြလည္း မ်ားျပားလာတာ သဘာဝပဲျဖစ္ပါတယ္။ (စကားခ်ပ္ – “Sycophants” ေတြအေၾကာင္းက “Moral Authority” နဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အက်ယ္ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါ။)

ဗမာလူထုရဲ႕ ေယဘုယ်အေျခအေနကို တဘက္က ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးဒဏ္ ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး နိမ့္က်၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုယ္ပိုင္ ေတြးေခၚစဥ္းစာဆင္ျခင္ႏိုုင္မႈ အေမွ်ာ္အျမင္ နည္းပါး၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေမးခြန္းထုတ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈႏိုင္မႈ၊ အျမင္သစ္၊ အေတြးသစ္၊ အလုပ္သစ္ကို ကိုယ္ပိုင္စူးစမ္း ရွာေဖြလိုမႈ ဓေလ့ ဆိတ္သုဥ္းျခင္းနဲ႕အတူ အလံုးစံု အမိန္႕နာခံတတ္မႈဟာ ေနရာ၊ ကိစၥတိုင္းလိုလိုမွာ အရည္အေသြးတခု (သို႕) လိုအပ္မႈတခုလို ျဖစ္လာကာ သာမန္ထက္ ထူးကဲတဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့၊ ၾသဇာရွိတဲ့၊ အာဏာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ စကားကိုသာ တေသြမတိမ္း နာခံလိုစိတ္ဟာ လူအမ်ားၾကားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတခုလို အျမစ္တြယ္လို႕လာခဲ့ပါတယ္။

နဂိုရွိရင္းစြဲ ဗမာ့ဓေလ့ကို ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း အထက္လူႀကီး၊ အႀကီးအမွဴးကို မိဘ၊ ဆရာ နည္းတူ ရိုေသ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အထက္လူႀကီး (သို႕) ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႕ သေဘာထားေတြကို ျပန္လည္ေဝဖန္ဆန္းစစ္လိုမႈ အင္မတန္ နည္းပါးလွပါတယ္။

ဗမာျပည္ တည္ရာ အာရွတိုက္တခုလံုးရဲ႕ ဓေလ့မွာလည္း အမိန္႕နာခံမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္မႈဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာရွလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ မ်ိဳးရိုး မိသားစုေနာက္ခံဟာ အင္မတန္ အေရးပါၿပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား၊ ၾသဇာစူးေစမႈနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တြန္းအားျဖစ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။

မ်ိဳးရိုးေနာက္ခံေၾကာင့္ ၾသဇာထက္ျမက္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာယူႏိုင္မႈအျပင္ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးနဲ႕ က်င့္ဝတ္၊ ခံယူခ်က္၊ အလုပ္ေၾကာင့္ ဗမာလူထုနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းမွာပါ “Moral Authority” ၾသဇာရွိ အရာေရာက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးအတြက္ အထက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေျခအေနအားလံုးဟာ အၾကြင္းမဲ့ နာခံေတာ္ ေနာက္လိုက္အမ်ားအျပားကို ေမြးဖြားေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို လူပုဂၢိဳလ္စြဲ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ ေနာက္လိုက္မႈ၊ အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံမႈနဲ႕ အလံုးစံု အမိန္႕နာခံမႈရဲ႕ သေဘာဟာ အကိုးကြယ္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ “Moral Authority” ၾသဇာ အားျပည့္ေနသမွ်၊ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထား မေျပာင္းလဲသမွ် လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနလို႕ မဆိုႏိုင္ဘူးလို႕ ယူဆပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကစလို႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း သေဘာအရ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ လူအမ်ားစု (သို႕) တိုင္းျပည္မွာ အေရးပါ၊ အရာေရာက္တဲ့ လူတန္းစားတစု ေထာက္ခံမႈကို ပိုမိုအေရးေပးဖို႕ အေျခအေနေတြက ေတာင္းဆိုလို႕ လိုအပ္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ “Moral Authority” ရွိသူ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ သေကၤတ ျပယုဂ္ အေနအထားကေန ယုတ္ေလ်ာ့လို႕ လာေနပါၿပီ။ ဒီသေဘာကို စံႏႈန္း၊ မူေတြ အေလးေပးရတဲ့ “Normative Approach” ကေန မူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြထက္ လက္ေတြ႕ အလုပ္ျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပး စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ “Pragmatic Approach” ကို ေျပာင္းၿပီး ပါတီနဲ႕ အာဏာႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ခဲ့တဲ့ မႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ (ဥပမာ – ဟီလာရီ ကလင္တန္) ၊ ပညာရွင္နဲ႕ ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က သတိေပးေျပာဆို၊ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံေရးကစားမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာအရ အေပး-အယူ၊ အေလွ်ာ့-အတင္းျပဳလုပ္ ေစ်းဆစ္ရမႈေတြ၊ ေစ်းဆစ္ခံရမႈေတြ၊ ငဲ့ကြက္ရမႈေတြ မျဖစ္မေန ၾကံဳလာ၊ လုပ္လာရပါေတာ့တယ္။ ဒီအေနအထားနဲ႕ သေဘာမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ကို “ပုဂၢိဳလ္ကိုခင္လုိ႔ တရားမင္” ဆိုသလို လူပုဂၢိဳလ္ဗဟိုျပဳ ေထာက္ခံမႈနဲ႕ နတ္ဘုရားဆန္ဆန္း ခ်ီးပ ကိုးကြယ္မႈေတြဟာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံု၊ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ျဖစ္ဖို႕အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ဟန္႕တားမႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တန္ခိုးရွင္မဟုတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္လူသားတေယာက္သာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားသာခ်က္ ရွိသလို၊ အားနည္ခ်က္လည္း ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွားအယြင္းနဲ႕ မူဝါဒ အလြဲေတြလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူကို မူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္ကာ လူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မကြဲရင္ ႏိုင္ငံမွာ အေကာင္းထက္ အဆိုးျဖစ္ဖို႕က ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ဒီမိုကေရစီအက်င့္၊ အေလ့အထနဲ႕ ဓေလ့ မရင့္သန္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႕ တသီးတျခား ျဖစ္ေနၿပီး “လူ” ကို ကိုးကြယ္တဲ့ကိစၥ မရွိသေလာက္ နည္းကာ “မူ” ကို သာၾကည့္ ေဝဖန္သံုးသပ္၊ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္နဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကိုသာ အေလးေပးစဥ္းစာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့သာ ရွင္သန္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လြတ္လပ္၊ မွ်တတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႕အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနတခု ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးလားရာကို သံုးသပ္ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ စစ္တပ္ဗဟိုျပဳ စစ္အုပ္စုတခုလံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးရင္းနဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ လက္ရွိ အစုိးရမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႕ အာဏာ အျပည့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို လူထုနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ ၾသဇာနဲ႕ “Moral Authority” မ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရနဲ႕ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႕ သူတို႕ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ကို လူအမ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုေထာက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳလာဖို႕ရာအတြက္ လူထုနဲ႕ ကမၻာအေပၚ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈကို အလိုရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္း ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚမူတည္ၿပီး အစိုးရနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္လာရပါတယ္။

ဒီအေနအထားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၾသဇာပိုင္ အျဖစ္ကေန အာဏာရွိသူနဲ႕ အေျခအေနအရ ပူးေပါင္းေနရတဲ့အတြက္ အာဏာပိုင္အျဖစ္ကို ကူးေျပာင္းသြားေနပါတယ္။ လက္ရွိ အာဏာရ အစိုးရရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအျပင္ အျခား ရာထူးနဲ႕ တာဝန္ေတြကိုပါ ပူးတြဲတာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့အတြက္ သူဟာ အတိုက္အခံပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ အေနအထားထက္ အာဏာရ အစိုးရရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ပိုမို ရႈျမင္ႏိုင္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဟိုအရင္ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံလာခဲ့တဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြထဲက လူပုဂၢိဳလ္စြဲ ကိုးကြယ္သူေတြကလြဲလို႕ လက္ရွိ မူဝါဒ၊ လုပ္ရပ္နဲ႕ သဘာကိုသာ သံုးသပ္ေလ့လာၿပီး ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ က်န္လူအမ်ားၾကားမွာ သူ႕ရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားအေပၚ ျပန္လည္ ေမးခြန္းထုတ္မႈနဲ႕ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈေတြ တိုးလာပါတယ္။

“စံႏႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ မူ”ကို အေလွ်ာ့-အတင္း၊ အေပး-အယူ လုပ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝကို အေျခအေန၊ အတိုင္းအတာတခုအထိ နားလည္လက္ခံေပးႏိုင္စရာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူဝါဒနဲ႕ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမမ်ားႏိုင္ပါ။ ဂႏၵီႀကီးရဲ႕ လႈမႈအျပစ္ (၇) ပါး အရ ဆိုရင္လည္း ဒါဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ “စံႏႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ မူ (Principles)” ေတြကို လံုးလံုး ပစ္ပယ္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္နဲ႕ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးမွာ အထက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ပါတီနဲ႕ အာဏာႏိုင္ငံေရးသေဘာေၾကာင့္ ဟိုယခင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္ဘဝကလို မတရားမႈ မွန္သမွ် ဆန္႕က်င္ေျပာဆိုရဲတဲ့၊ တရားမႈကို ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ပံုေဖာ္ႏိုင္တဲ့၊ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို အေလးေပးတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ လူမႈတရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့၊ မူဝါဒကို အထိအပါးမခံတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႕ သေဘာထားမ်ိဳးေတာ့ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ တြဲလ်က္ သူ႕ရဲ႕ “Moral Authority” လည္း က်ဆင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေနထားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ခံယူခ်င္တဲ့ သူ႕ရဲ႕ ပါတီဝင္နဲ႕ ေနာက္လိုက္ လူထုအေနနဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္ဗဟိုျပဳမႈ၊ မစဥ္းစား၊ မဆင္ျခင္ မ်က္စိမွိတ္ ေထာက္ခံမႈ၊ နတ္ဘုရားနဲ႕ မဟာလူသားဆန္ဆန္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႕ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႕လည္း မူဝါဒ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ အေရးတႀကီး လိုအပ္လွပါတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အာဏာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ေရွးရႈကာ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးထားတဲ့ မ်က္ေမွာက္နဲ႕ အနာဂတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းခရီးမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လွည့္ကြက္ေတြ၊ ေထာင္ေျခာက္ေတြ၊ ခါးေအာင္ပိုင္း လက္သီးပုန္း ထိုးကြက္ေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ “ျပည္ထဲအေရး ေပါက္ႏွင့္ေက်း၊ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္” ဆိုတာထက္ ပိုမို ရႈပ္ေထြးမွာ ေသခ်ာလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္တတ္မႈ၊ ေဝဖန္ႏိုင္မႈ၊ သံုးသပ္ႏိုင္မႈ ရွိဖို႕ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး ဓေလ့နဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လုိေနပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာ၊ ဆႏၵ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ သြားေနရင္ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေရးဟာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သန္စြမ္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး၊ အေျခအေနမ်ိဳး ဘယ္လိုမွ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။

နိဂံုခ်ဳပ္ရရင္ စာေရးသူအေနနဲ႕ေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္၊ လက္ေတြ႕မက်ဘူးပဲဆိုဆို ျပစ္မ်ိဳးမထင္၊ မူဝါဒ၊ က်င့္ဝတ္ ခိုင္မာ၊ “Moral Authority” အျပည့္ရွိတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပဲ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟာ ဆိုခဲ့သလို မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေရးမွာ လူစြဲကင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈကင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံုက အျမင္ေပါင္းစံုနဲ႕ လူတိုင္း အသံက်ယ္က်ယ္ထြက္၊ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ အက်ိဳး/အေၾကာင္း ေထာက္ျပ၊ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း လက္ခံစဥ္းစား သံုးသပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္း၊ ဓေလ့ေကာင္းေတြ ရွင္သန္၊ ထြန္းကား၊ အျမစ္တြယ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေဝဖန္ပိုင္းျခား၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ “ဝိဘဇၨ” သေဘာဟာ ဘာသာတရားရဲ႕ အဆံုးအမနဲ႕လည္း ညီပါတယ္။ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ ေစခ်င္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၃
(မိုးမခ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

3 comments:

kyawthusukyi said...

ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ အေနာက္ဖက္အေနအထား သဇင္ပန္း နဲ႔ အျဖဴအမည္း ပံုကို ႀကိဳက္တယ္ ။ Download ဆြဲထားလိုက္ပီ

S.Maung Chain said...

I got a lot to think about political sources and morral authority by this article.We need to think about between DASSK and peoples and between DASSK and Thein Sein government.Letpantaung villagers has been against to Thein Sein government and DASSK with their protest.Similarly most of farmers and workers got confusing to Thein Sein govt and DASSK now,May be burst any time.

haymar said...

We love Mom Su!