Saturday, January 5, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၃)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၃)
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
(အခ်ိန္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ မူရင္းသတ္ပံုႏွင့္ စာစီစာ႐ိုက္အတိုင္း တင္ဆက္္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ျပီးေနာက္ စာဖတ္သူ ဖိုးၾကီး ဆိုသူတဦးက “ အရင္က ခင္ညြန္႔တို႔ သန္းေရႊတို႔အေႀကာင္းကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာေတာင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ မေ၀ဖန္ရဲတဲ႔ေခတ္၊ အခုက NLD အာဏာရလို႔ အစိုးရဖြဲ႔နုိင္ခဲ႔ရင္ ေဒၚစု နဲ႔ NLD ကို ေ၀ဖန္တဲ႔စကားမ်ိဳး ခပ္က်ယ္က်ယ္ မဟရဲ မဆိုရဲ တဲ႔ေခတ္မ်ား ေရာက္လာေလမလား မသိဘူး။ မႀကိဳက္လဲ မတတ္နိုင္ဘူး မသင္႔တာေတြ႔ေတာ႔ ေၿပာရမွာပဲ အခုလဲ ေၿပာမယ္ ေနာင္လဲေၿပာမယ္။” ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳ ခဲ့သည္။ စာေရးသူသည္ အဆိုပါ စာဖတ္သူနွင့္ သေဘာခ်င္းတူပါသည္။

ေ၀ဘန္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလို လူပုဂၢိဳလ္တဦး၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္လည္း ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ တရပ္တြင္ ပါတီတြင္း ေ၀ဘန္ေရး ရွိမွ ေကာင္းစြာရွင္သန္ပါမည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ လူထုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ရွိမွ တိုးတက္ပါမည္။ ဤအေျခခံမွ ဆက္လက္ေ၀ဘန္သြားပါမည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္မေပးနိုင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မည္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း ဟူသည္မွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ျပသနာမ်ားတြင္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ လာသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရနိုင္ မရနုိင္ ခ်ိန္ထိုးရမည့္ စံေပတန္ ျဖစ္လာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျဖစ္နိုင္လွ်င္ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းပစ္သင့္သည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ယင္း၏ အေျခခံေၾကာရိုး မ်ားအား ျပင္ကိုျပင္ရပါမည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္အက်ိဳး အတြက္ ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္။ ယင္းလမ္း ေၾကာင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထု၏ အခန္း က႑ကို တိုးျမင့္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခုေလာေလာဆယ္ ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္ အန္အယ္လ္ဒီ အမတ္ေနရာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ျဖစ္နိုင္မလဲဟု ေစာဒကတက္သူမ်ား ရွိေကာင္းရွိပါမည္။ လက္ေတြ႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ထင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလဲဟု ျပန္ေမးရပါမည္။ လူထုကို ကတိေပးထားသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရန္မဟုတ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ ျပင္ရန္ဟု စာေရးသူ နားလည္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ရန္ ႀကိဳးစားစရာရွိတာ အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ လူထုႀကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာမွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း က်ေရာက္လာႏိုင္သည္။”

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တို႕ကိုေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ လူထုထံမွ ဆႏၵမဲ မ်ားရယူခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းတို႕နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အေျခခံလူထုမ်ားအၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေပးေရးမ်ား၊ လူထု၏သေဘာထားအျမင္ စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းေကာင္း ေဖၚေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရး အာဏာမရေသး၊ အစိုးရ မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ လုပ္လိုစိတ္ထက္သန္ပါက လံုး၀ လုပ္၍ ရနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သိုရာတြင္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ဟုတၱိ ပတၱိ မေတြ႕ရပါ။

ယခုမႈ ယင္းတို႕အစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀န္းက်င္တြင္ ကပြဲမ်ား၊ သီဆိုပြဲမ်ား၊ ဟုိပြဲသည္ပြဲမ်ား၊ ခရိုနီမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ျပဳျပင္ဖာေထးေရးလုပ္ငန္း မ်ား နွင့္သာ ျပည့္နွက္ေနပါေတာ့သည္။ ပညာေရး ရံပံုေငြ သိန္းနွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွာ နိုင္သည့္ အေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူေနသည္။ အင္န္ဂ်ီအိုနွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ ရမည့္ အလုပ္တြင္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က ၀င္ေရာက္ အလုပ္မ်ားေနသည္။ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္ နယ္ထိုးစစ္၌ လူထု ပညာေရးအတြက္ သံုးရမည့္ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ေနသည္ကို နိုင္ငံေရးအရ မေလ့လာအား။ ဒီဇဘၤာ ၁၄ တရက္တည္းနွင့္ က်ပ္ေငြ သိန္းတေသာင္းေက်ာ္ခန္႕ ကုန္က်ေနသည္ကို ဂရုမျပဳအား။ ယေန႕အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေခါင္းမာမာနွင့္ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ အတြက္ အနည္းဆံုး က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း သံုး ေသာင္း ေက်ာ္ခန္႕မွ် ကုန္က်သြားသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွဳေဒါင္႕မွ ခ်ဥ္းကပ္ တားဆီးရန္ မၾကိဳးစား။

အစိုးရက တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားအား မတူကြဲျပားစြာ တည္ရွိေစျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းနွင့္ ဆန္႕က်င္

တကမာၻလံုးတြင္ မည္သူမွ် ျငင္း၍မရေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ မူတရပ္မွာ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုး တန္းတူရွိေရး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ မည္သို႕ခ်ဥ္းကပ္သင့္သနည္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္ နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ နယ္ခ်င္း ဆက္ေနသည္။ ၀ နယ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိသည္။ ၀ နယ္တြင္ ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (၀သပ) ဦးေဆာင္လွ်က္ ၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ ေသာင္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕ မွ် အင္အားနွင့္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးကိုု ေကအိုင္အို ေရာ ၀သပ ကပါ လက္မခံပါ။ လက္မခံတာခ်င္းအတူတူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို အျပတ္တိုက္လွ်က္ရွိ သည္။ ၀သပ နွင့္ ေတာ့ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း ေဖါက္လွ်က္ ရွိသည္။ ၀သပ ကို တိုက္ေစျခင္၍ ေျပာေနျခင္း မဟုတ္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေျခခံနွင့္ဆန္႕က်င္ေန သျဖင့္ ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ မဖြဲ႕သည္႕အတြက္ အေရးယူမည္ဆိုလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မဖြဲ႕ဘဲ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို တေျပးညီ အေရးယူရပါမည္။ ကြက္ၾကားမိုးရြာ၍မရပါ။ အစိုးရက ဤသို႕ ကြက္ၾကားမိုး ရြာေနသမွ် ဥပေဒစိုးမိုးေရး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး အလံေထာင္လွ်က္ လူထုထံမွ ဆႏၵမဲ ရယူခဲ့ေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဤသည္ကို ေထာက္ျပရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းအေပၚအေျခခံ၍ အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထိုးစစ္ အရွိန္ျမွင့္ဆင္ႏႊဲေနသည္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငိမ္သက္ေနပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဤကိစၥကို သတိမထားမိ၍ေတာ့ မဟုတ္နိုင္ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ၾကည့္လွ်င္ ရွင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတိထားမိပါလွ်က္ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ တမင္မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို နုတ္ကေျပာေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အရ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိဟု ေ၀ဘန္ရပါမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား၏ တည္ရွိမႈျပသနာကို မရွင္းနိုင္။ ဤအတိုင္း ဆက္သြားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားစြာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းပ်က္ေနၿပီး တျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ျခင္သလိုျဖစ္ေနၾကမည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းအေျခခံတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လိုပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တခုကို ေမြးထုတ္ဘို႕ လိုပါမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္သို႕ ဆြဲသြင္းရန္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေစေရး နည္းနာသည္ လံုး၀ပင္ မေအာင္ျမင္

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ထပ္မံတင္ျပပါမည္။ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္ “နိုင္ငံအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း အေကာင္အထည္က်င့္သံုးနိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးမူကို နအဖ အစိုးရလက္ထက္ကထဲက ၾကိဳတင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ငယ္ကေလးတခ်ိဳ႕မွ လြဲ၍ ကခ်င္၊ ၀၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက လက္မခံၾကပါ။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေကဘီေအ၏ အစိပ္အပိုင္းတခုက လက္ခံသြားျပီး က်န္တခုက လက္မခံပါ။ ေကအင္ယူမွ ခြဲထြက္ခဲ့ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္သည္ပင္လွ်င္ လံုး၀လက္မခံ။ ေခ်ာ့ေမာ့ ဖိအားေပးေသာ္လည္း မည္သို႕မွ် မရသျဖင့္ ဤအတိုင္း ရပ္တည္ခြင့္ေပးထားရသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၍ မရေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သာဓကပင္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဆီမန္း မန္းသလို ရြတ္ေနေသာ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတခုလံုးသည္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ဆန္႕က်င္လွ်က္ ထင္ထင္ရွားရွား ရပ္တည္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပသနာကို မည္သည့္အခါကမွ် ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိ။ မသိျခင္ေယာင္ ေဆာင္ထားၾကသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ဆက္ဖြဲ႕ခိုင္းလွ်င္ ခုခံၾကျပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား တျပည္လံုး ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာဦးမည္မွာ ရာနုန္းျပည့္ေသခ်ာသည္။ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕ စည္းေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ယင္းကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဆိုလွ်င္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၾကီးမားေသာ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဤအတိုင္း ဆက္လက္ထားရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဥပေဒစိုးမိုးေရး မရနိုင္ေတာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပဌာန္းခ်က္က တျခား၊ လက္ေတြ႕ စစ္တပ္အသီးသီး ရပ္တည္ေနသည္က တလြဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ေကအိုင္အိုတခုတည္းကို ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ သာမက တရားမွ်တမႈနွင့္ပါ ဆန္႕က်င္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မဖြဲ႕သည့္အတြက္ အစိုးရက အျပစ္ရွာတိုက္ခိုက္ရာတြင္ ခံရသူမွာ ေကအိုင္အို တဖြဲ႕တည္း ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ေကအိုင္အိုကို အျမတ္ျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ရန္ ေ၀းစြ၊ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အနီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ ေတာင္ကုန္းတကုန္းမွ်ကို သိမ္းရန္ပင္ လက္နက္ၾကီးေပါင္းမ်ားစြာနွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပါ သံုးခဲ့ရသည္။ တျပည္လံုးရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဖြဲ႕ၾက၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ အညီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ကို ၀င္ၾက၊ မ၀င္လွ်င္ အျပတ္တိုက္ျပီး အကုန္လံုးကို ေျခမႈန္းပစ္မည္ဟူေသာမူကို မည္သည့္နွင္႕မွ် က်င့္သံုး၍ မရသည္မွာ ရာနုန္းျပည့္ ေသခ်ာသည္။ မည္သူျငင္းနိုင္အံံ႕နည္း။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လည္ပတ္၍ မရေတာ့။ ဤသည္မွာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပသနာၾကီး ျဖစ္လာသည္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား တိုင္းရင္းသား တပ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို အဓိက ေလ့လာစဥ္းစားဘို႕ ရွိလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သည္ထက္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းနာရွာေဖြနိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေရာ တျပည္လံုးလူထုကိုပါ ခ်ျပသင့္သည္။ အားလံုးေလ့လာလိုၾကပါမည္။

၁၉၉၄ ခုနွစ္တြင္ နအဖ နွင့္ ေကအိုင္အို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ရာ၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါခဲ့သူ ေထာက္လွန္းေရးဗိုလ္မႈးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္က “စာခ်ဳပ္ထဲမွာ မပါတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥအေပၚ မူတည္ျပီး ေကအိုင္ေအ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ မလုပ္ရေကာင္းလား ဆိုျပီး ေကအိုင္အိုကို ရန္မူလာတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ကိုလဲ ဗမာ အစိုးရဘက္က စျပီး ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့တာပါ။” ဟု ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဘီဘီစီအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။

- အင္တာဗ်ဴး နားဆင္ရန္ click

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

၄င္းက ဆက္လက္၍ “နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဘို႕ အစိုးရရဲ႕ထိုးစစ္ေတြရပ္ျပီး ၁၉၉၄ ခုနွစ္က သေဘာတူခဲ့တဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းကို ျပန္ဆုတ္သြားဘို႕ လိုပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႕ထိုးစစ္ရပ္ျပီး ဗိုလ္ေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ မူလလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျပန္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကအိုင္ေအအေနနဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႕ သိရပါတယ္။” ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။ ဤမွတ္ခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍မူ စာေရးသူအေနျဖင့္ သိတ္ျပီး မေသခ်ာလွပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၁၇ နွစ္အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအတြက္ မည္သည့္နိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမွ် မရခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္အိုက အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ျပခဲ့ျပီ။ ယခုလည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအတြက္ပင္ မည္သည့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် အာမခံခ်က္မရွိ၊ အစိုးရစစ္တပ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖါက၊္ ၄င္းတို႕ထင္သလို စိတ္တိုင္းက် ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း သိန္းခ်ီသည့္ ကခ်င္လူထုမ်ား ဒုကၡမ်ိဳးစံု ေရာက္ခဲ့ၾက၊ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဖိနွိပ္ရက္စက္မႈမ်ား ခံခဲ့ရ၊ အိုးအိမ္မ်ား ဆံုးရွံဳး ဘ၀မ်ား ပ်က္ခဲ့ၾက သည္တို႕ကိုလည္း မည္သို႕မွ် ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမရွိ၊ အစိုးရတပ္က ၁၉၉၄ မ်ဥ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေပးရံုနွင့္ ျပီးျပီလား။ ယင္းမွာ တရားမွ်တသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟု ေျပာနိုင္ပါမည္လား။

အပစ္အခတ္ ရပ္လိုက္ျပန္ျပီးေနာက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာမ်ားအေပၚ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၄င္းတို႕ အလိုက် ျပန္လည္ စီမံခန္႕ခြဲေတာ့မည္။ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် အျမတ္ထုတ္ဦးေတာ့မည္။ ဤသည္တို႕ကို ေကအိုင္အိုဘက္က သည္အတိုင္း လက္ပိုုက္ထိုင္ၾကည့္ေနရမည္လား။ အေသအေက် ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေကအိုင္အို ရလိုက္သည့္ နိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္သည္ လက္ေတြ႕ဘာမွမရွိ။ အပစ္ရပ္လိုက္ရျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ လက္ခံနိုင္ပါ႕မလား။ ျပန္လည္ အပစ္အခတ္ရပ္ျပီးေနာက္တြင္ ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္မံ ရန္စ ေစာ္ကားခံရကာ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ဦးမည့္ အႏၱရယ္ကို မည္သို႕ကာကြယ္မည္နည္း။ ယင္းတို႕မွာ ေကအိုင္အိုအတြက္ စဥ္းစားစရာမ်ားျဖစ္ပါမည္။

ဥပမာ ျပပါမည္။ လူၾကီးတဦးနွင့္ ကေလးတဦး ေျခနွစ္လွမ္းခန္႕အကြာ မ်က္နွာျခင္းဆိုင္ မတ္တတ္ရပ္ေနၾကသည္။ မည္သည့္ဘက္ကမွ် စတင္ရန္စေစာ္ကားျခင္း မရွိဘဲ ကိုယ့္ေနရာမွာ ကိုယ္ရပ္ေနၾကရန္ သေဘာတူထားၾကသည္။ လူၾကီးဘက္က စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ျပီး ေရွ႕ေျခတလွမ္းတက္ကာ ကေလး၏ ပါးကို ရိုက္လိုက္သည္။ တခ်က္တည္း မဟုတ္ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ဆက္ရိုက္ေနသည္။ ကေလးကလည္း တတ္နိုင္သမွ် ၄င္း၏ လက္ကေလးမ်ားနွင့္ ဟုိကာ သည္ကာ ခုခံကာကြယ္ေနရသည္။ ေဘးလူမ်ားက အျမင္မေတာ္သျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ေအာ္ဟစ္ ဟန္႕တားၾကသည္။ “ကေလးကို မရိုက္ပါနဲ႕၊ ရပ္ပါေတာ့ လူၾကီးရယ္ ကိုယ့္ေနရာမွာ ကိုယ္ျပန္ေနပါ” ဟု ၀ိုင္း၀န္းေမတၱာရပ္ခံၾကသည္။ ေဘးလူမ်ားကပါ ကေလးဘက္က ပါျပီး မိမိကို အႏၱရယ္ျပဳနိုင္သည္ကို ရိပ္စားမိလာေသာေၾကာင့္ လူၾကီးက ေနာက္ေျခတလွမ္း ျပန္ဆုတ္ေပးလိုက္သည္။

လူၾကီးက ကေလးအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈအား မည္သို႕မွ် အေရးမယူ။ ကေလး နစ္နာသြားမႈအတြက္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးနွင့္ မည္သည့္ကုစားမႈမွ် မေပး။ ေနာင္ကိုလည္း ဆက္လက္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္း မျပဳေစ၇န္ မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ်မရွိ။ လူၾကီး စိတ္မထင္တိုင္း ေရွ႕ကို ေျခတလွမ္းျပန္တက္လာျပီး ရိုက္ဦးမည့္ အႏၱရယ္ရွိေနသည္။ ဤဥပမာတြင္ လူၾကီးသည္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရနွင့္ ၄င္းအား အမိန္႔ေပးေနသည့္ ကာလံုျဖစ္သည္။ ကေလးသည္ ေကအိုင္အို ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကခ်င္လူထု ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ရည္ညႊန္းလွ်က္ ေကအိုင္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂမ္ေရွာင္က ေနာင္ကို စစ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ေအာင္ အျပီးအပိုင္ တခါတည္း လုပ္လိုက္ၾကရေအာင္၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္လိုက္ၾကရေအာင္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မွသာ ရနိုင္ပါမည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္အိုသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရး၊ သီးျခားနိုင္ငံတည္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေကအိုင္ေအ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂမ္ေရွာင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းတခ်ိဳ႕ကမွ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႕ခြန္းအား ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။

- မိန္႔ခြန္းနားဆင္ရန္ click

၄င္း၏ မိန္႕ခြန္း အရ ေကအိုင္အိုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ား ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္နိုင္ေရး တို႕အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလုိ လားသည့္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် မပါရွိပါ။

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးကို အဓိက ထားျပီး ေကအိုင္အိုက ဘာေၾကာင့္ေျပာေနသလဲ။

မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် အာမခံခ်က္မရွိေသးဘဲ ယခုတၾကိမ္ထပ္မံ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဟိုေျပာ သည္ေျပာနွင့္ အခ်ိန္ဆြဲထားျပီး ေနာက္ထပ္ ၁၇ နွစ္ ထပ္မံ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည့္ အေနအထားကို ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ား စိုးရိမ္ေနၾကပံုရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထပ္မံထိုးရန္ သိတ္ျပီး စိတ္မ၀င္စားၾက။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟူသည့္ နိုင္ငံေရးျပသနာကို အရင္ရွင္းျပေစျခင္ပံုရသည္။ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အျမန္ဆံုး တည္ေဆာက္လိုက္ေစျခင္ပံုရသည္။ အပစ္မရပ္ေသးေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္သည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စစ္စစ္မွန္မွန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက ေကအိုင္ေအဘက္ကမူ အစိုးရကို ထိုးစစ္ဆင္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲလာရသည့္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတခုမွာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၂၇) ရက္ေန႕က စာေ၇းသူ တင္ဆက္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။

“ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမွာ သမတ နွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ မဟုတ္ပါ။ သေဘာထား ကြဲျခင္ေယာင္ျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖားကန္႕ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ျပန္လည္လႊမ္းမိုးအျမတ္ထုတ္လိုျခင္း နွင့္ ေကအုိင္အို က လိုင္ဇာမွ တဆင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တရုတ္နွင့္ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စိုးမိုးလိုျခင္းတို႕ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။”

စစ္အစိုးရဘက္မွာ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဗိုလ္မႈးေဟာင္းေအာင္လင္းထြဋ္ကလည္း အလားတူ သံုးသပ္လာသည္။ “ထိုးစစ္ ဆင္မႈဟာ ဗမာအစိုးရအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရမလဲ ” ဟုဘီဘီစီက ေမးေသာအခါ ၄င္းက “ဗမာအစိုးရအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ေနရာေတြပါ။ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ေတာနဲ႕ အျခားသယံဇာတေတြ ရွိတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္နိုင္တဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားအျပားရွိတယ္။ တရုတ္နဲ႕စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ အေပၚ အစိုးရ အေနနဲ႕အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအဟာ အစိုးရအတြက္ ခလုတ္ကန္သင္းျဖစ္တယ္လို႕ ျမင္ပါလိမ့္မယ္။”

ေကအိုင္အိုက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းလွ်က္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာ လက္ေတြ႕အရ မည္သည္ကို ဆိုလိုပါသနည္း။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေနသည့္ ေျမယာအေပၚမွ နည္းမ်ိဳးစံုနွင့္ ရရွိသည့္ အကိ်ဳးအျမတ္မွန္သမွ် ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုတြင္ ခံစားခြင့္ရွိရန္၊ ဒုတိယအေနနွင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အျခားျပည္နယ္မ်ား မွ်ေ၀ခံစားခြင့္ရေရးအတြက္ ခြဲေ၀ေပးရန္ဟူ၍ စာေရးသူ နားလည္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ဖြတ္ေက်ုာျပာစုျဖစ္လာျပီး စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ား အေျခစိုက္ေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ၾကီးသာ တေန႕ထက္တေန႕ ၾကီးမား ခန္႕ထည္လာသည္။ ေရႊေရာင္တေျပာင္ေျပာင္ ျဖစ္လာသည္။

ျပည္နယ္အသီးသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ ေျမယာအေပၚ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ထင္သလို စီမံခန္႕ခြဲ၊ ကုမၸဏီၾကီးငယ္မ်ားအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားခ်ေပး၊ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သစ္မ်ားက အစုရွယ္မ်ား ထည့္၀င္ အက်ိဳးစီးပြားခံစား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သစ္မ်ား တည္ေထာင္ထားသည့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီကလည္း ေျမယာမ်ား အေပၚ၀င္ေရာက္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ၾကျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ၾကီးမားစြာ ဆံုးရွံုးလွ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား ၆၅ နွစ္ေက်ာ္ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးျပသနာကို ေကအိုင္အိုက တခါတည္းနွင့္ အျပီး ရွင္းလိုက္ျခင္ပံုရသည္။ အလြယ္တကူနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္လုပ္လိုပံုမရပါ။
ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံသည့္ နုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ၄င္း၏ ခုခံစစ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုတည္းအတြက္ မဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ အတိအက်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူနားလည္သည္။ မည္မွ်အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနရသည္ကိုု နိုင္ငံတကာကပင္ စတင္အသိအမွတ္ျပဳလာျပီ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ရွဳပါ။

- နားဆင္ရန္ (၁) click

- နားဆင္ရန္ (၂) click

ပင္လံုစာခ်ဳပ္နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုထက္ အဆတေသာင္းမက ပိုမို၍ တရား၀င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မျငင္းနိုင္ဟု ခံယူသည္။ လာမည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၁၂ ရက္ေန႕ဆိုလွ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ သက္တမ္း ၆၆ နွစ္ ျပည့္ပါျပီ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး နွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အပ္နွင္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ အစိုးရကို ကိုယ္႕လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင့္ မရ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ့္ဖာသာအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရ။ ကိုယ့္ေျမကို ကိုယ့္ဖာသာ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္မရ။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကထဲက တက္လာေသာ ျပသနာသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေ၇းအရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနပါသနည္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဘယ္ေတာ့ ျပင္မွာလဲ။ ဘာေတြ ျပင္မွာလဲ

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ပါမည္ ဟူေသာ ကတိကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုအား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္မွာ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ စာေရးသူ နားလည္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းကတိကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ျပီးျပီးခ်င္းမွာပင္ ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖၚလိမ့္မည္၊ သူမ ရရွိထားေသာ ျပည္တြင္း လူထုေထာက္ခံမႈ၊ နိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေဟာတခု ေဟာတခု ထြက္လာလိမ့္မည္၊ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတခုလံုး သိမ့္သိမ့္တုန္သြားေစရန္ လႈပ္ခါလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ခဲ့သည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ယင္းသို႕ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။

ေျပာင္းျပန္ပင္။ သူမသည္ လႊတ္ေတာ္မွာ က်မ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ဟု ေရရြတ္ကာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားအား ၾကိဳးၾကိဳးကုတ္ကုတ္ တက္ေနခဲ့သည္။ အနွစ္သာရ ဘာတခုမွ်မရွိဘဲ အခြန္မွ်သာရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာကိုေလ့လာမည္ မသိပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဘယ္ေတာ့စ လုပ္မည္ကို မည္သူမွ် မသိရ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးမွသာ ျပင္ဘို႕ ၾကိဳးစားေတာ့မလိုလို သတင္းမ်ား ထြက္လာသည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စဥ္က လူထုကို ရွင္းရွင္းေျပာထားခဲ့သင့္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ဤသို႕ မျဖစ္သင့္ဟု ယူဆသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ ျပင္ဘို႕ၾကိဳးစားရင္ အယ္န္အယ္လ္ဒီ အမတ္ေနရာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္နဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္ ျဖစ္နိုင္မလဲဟု ေစာဒကတက္သူမ်ား ရွိေကာင္းရွိပါမည္။ လက္ေတြ႕မျဖစ္နိုင္ဘူး ထင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလဲဟု ျပန္ေမးရပါမည္။ လူထုကို ကတိေပးထားသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွသာ ျပင္ဘို႕ၾကိဳးစား၇န္မဟုတ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ ျပင္ရန္ဟု စာေရးသူ နားလည္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ရန္ ၾကိဳးစားစရာရွိတာ အျမန္ဆံုး ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ လူထုၾကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာမွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း က်ေရာက္လာနိုင္သည္။

မၾကာေသးခင္ကပင္ စာေရးသူက ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရွိ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္ေရွ႕ေနတခ်ိဳ႕အား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့သည္။ သင္တန္းသား ေရွ႕ေနတဦးက ေမးသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဘို႕လိုတယ္လို႕ေျပာမသြားဘူး။ အိႏၵိယေရာက္ေတာ့မွေျပာတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆရာ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စာေရးသူလည္း ရုတ္တရက္ ဘာေျဖရမည္မွန္းမသိခဲ့။ သို႕ျဖစ္၍ ရိုးရိုးပင္ “ ဆရာလဲ ဘယ္သိပါ႕မလဲကြာ။ မင္းတို႕ေရာ ဘယ္လိုထင္သလဲ။” ဟူ၍ ျပန္ေမးျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ အျခားေရွ႕ေနတဦးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမတ လုပ္မယ္ဆိုရင္ သူ႕အေနနဲ႕ ကန္႕ကြက္စရာမရွိဘူးလို႕ ဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာသြားခဲ့တယ္။ အဲသလို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ေဒၚစု က အိႏၵိယမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဘို႕ေျပာတာ။ သူမ သမတျဖစ္ဘို႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အပိုင္းေလာက္ကိုဘဲ ျပင္ေပးဘို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးတည္ေနမလားလို႕ က်မေတာ့ စိုးရိမ္မိတယ္။” ဟု ျပန္ေျဖသြားခဲ့သည္။ အျခားေရွ႕ေနမ်ားကလည္း ယင္းေျဖၾကားခ်က္ကို လက္ခံၾကသည္။

ယင္းသို႕ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သည္လည္းေကာင္း၊ သူမ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ယေန႕အခ်ိန္အထိ တိတိက်က် လူထုအားရွင္းျပျခင္း မရွိေသးပါ။ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ တိတိက်က်ခ်ျပီး လူထုထံမွ သေဘာထား ေတာင္းခံျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။ စာေရးသူအပါအ၀င္ လူထုၾကီးတရပ္လံုးမွာ ထီထိုးထားျပီး ေပါက္မဲေစာင့္ေနရသူမ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ရန္ မၾကိဳးစားေတာ့ဘဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ သည္အတိုင္း ေျမွာလိုက္သြားေတာ့မည္လား ဟူသည္ကို စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ရွိလာသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း[i] မရွိသည့္ ျပသနာကို စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱယားအတြင္းမွာသာမက ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးအတြင္းမွာပါ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ေရွ႕ကို မည္သို႕ဆက္လက္ စခန္းသြားၾကေတာ့အံ႕နည္း။

အပိုင္း (၄) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ ...

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

45 comments:

Ethan said...

အဲဒိေလာက္နားလည္ရင္လဲခင္ဗ်ားတို႕ကိုယ္တိုင္အထဲျပန္၀င္ျပီးလုပ္ၾကပါလား၊ဘာျဖစ္လို႕ေဘးကေနေအာ္ေနေတာ႕မွာလဲ၊အခ်ိန္ကုန္တယ္ဒါမွမဟုတ္လဲခင္ဗ်ားတို႕အနီးအနားမွာရိွတ႕ဲ၊ျမန္မာျပည္ကေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေ၇ာေနၾကတဲ႕သူေတြကို၊အ၇င္ကူညီအုန္း၊ကိုယ္ကိုတိုင္က၊ကိုယ္လြွႊတ္ရုန္း ျပီး၊တတိယနိဳင္ငံထြက္ဖို႕ေစာင္ေနတာ၊မသိတာမွတ္လို႕။

မိုးလုံးျပည့္မုသာဝါဒ said...

ဒီလိုေျပာင္းလဲခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့အထိေရာက္လာတာ
ျပည္ပေရာက္နိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔မီဒီယာေတြေႀကာင့္နိုင္ငံ
တကာသိျမင္လာျပီးပါဝင္ပါတ္သက္လာလို႔နယ္ပါယ္က်ဥ္း
ေျမာင္းလာလို႔ဟန္ျပေျပာင္းလဲျပလာရတာျပည္တြင္းမွာ
နိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူေတြကိုဖမ္းျပီးေထာင္ခ်ျပီးေထာင္ထဲ
မွာေသသြားေအာင္စီမံျပီးသားျပည္ပကနိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ့
မီဒီယာေတြကကမၻာသိေအာင္ေအာ္ေပးလို႔သူတို႔အစီအစဥ္
ေတြေပၚလာလို႔နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလႊတ္တဲ့အစီစဥ္ေျပာင္း
လဲခဲ့ရတယ္။ျပည္တြင္းကလႈပ္သမၽႊလူေတြကိုအစသိမ္း
ေထာင္ထဲထည့္ျပစ္တဲ့အခ်ိန္မွာျပည္တြင္းမွာတုတ္တုတ္မလႈပ္
ရဲတဲ့အခါျပည္ပကလူေတြကပဲလႈပ္ရွားေပးရတာထင္သာျမင္
သာရွိေနတာပဲ။အေကာင္းျဖစ္ေအာင္အျမဲလုပ္လာသူေတြအ
ဖို႔အေကာင္းျဖစ္မလာမခ်င္းသူ႔လူကို႔လူေက်ာသားရင္သား
မခြဲျခားပဲေဝဖန္ေပးရတာအမွန္တရားပါ။ေဝဖန္ျခင္းသည္
ေမ့ေလ်ာ့တတ္ေသာသတိမမူမိေသာက်န္ခဲေသာလုပ္ရန္မ်ား
ကိုနိႈးေဆာ္ေပးတတ္ေသာကိုယ္ရည္ေသြးေက်ာက္ပင္ျဖစ္ပါ
သည္။မိမိ၌မ်က္လုံးနွစ္လုံးနားနွစ္ဖက္သာပါေခ်သည္
ေဝဖန္သူမ်ားေလေလမိမိအတြက္မ်က္လုံးမ်ားမ်ားနားမ်ားမ်ား
ရရွိကာဦးေနွာက္မ်ားမ်ားပူေပါင္းလာျခင္းေႀကာင့္ဥာဏ္ရည္
ဥာဏ္ေသြးပိုတိုးေစပါသည္။

Min Kyaw said...

အေမစုကိုယုံပါတယ္။ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ အေမစု အရင္လုိမဟုတ္ေတာ႔ဘူး၊မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးကြယ္။

Moemin said...


အဆင့္ရွိေသာေ၀ဖန္ေရးကိုႀကိဳဆိုပါတယ္၊၊ လူျပိန္းႀကိဳက္ေ၀ ဖန္ေရးကို မႀကိဳဆိုပါ၊၊

ေအာက္ပါ ကြန္မန္႕က ဒီေဆာင္းပါး အပိုင္း ၂ မွာ ကြ်န္ေတာ္ ဒီဘေလာ့မွာပဲေပးခဲ့တဲ့ကြန္မန္႕ပါ၊ ကြန္မန္႕ေပးတဲ့အခ်ိန္က အပိုင္း ၃ ကို မဖတ္ရေသးပါ၊၊ အပိုင္း ၃ ကို အခုမွဖတ္ဖူးတာပါ၊၊၊

"ကခ်င္စစ္ပြဲဘာေႀကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ ဘယ္သူ႕မွာတာ၀န္
အရွိဆံုးလဲ ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္ေအာင္ လုပ္နုိင္တဲ့အခြင့္အာဏာ
ဘယ္သူ႕မွာ အရွိဆံုးလဲ ၊၊ ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္ေအာင္ အေမစုဘာလုပ္ ေပးသင့္သလဲ၊၊ အေမစု လုပ္နုိင္မယ္ထင္ပါသလား၊၊ အေမစု၀င္ ပါရင္ ကခ်င္စစ္ပြဲ ရပ္သြားမယ္ ထင္ပါသလား၊၊ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေျပာရရင္ အခုအေျခ
အေနမွာ ကခ်င္စစ္ပြဲ ရပ္ ေအာင္ အေမစု မလုပ္နိုင္
ေသးပါ၊၊ ဒါေႀကာင့္ ကခ်င္စစ္နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အေမစုကို အျပစ္တင္လုိက တင္နုိင္ပါတယ္ အေျခခံ
ဥပေဒမျပင္နုိင္ေသးတာနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အျပစ္ရွာ
လိုက ရွာနိုင္ပါတယ္ အျခား အေမစု မလုပ္နိုင္ေသးတာေတြ မေအာင္ျမင္ေသးတာေတြလဲ
ရွိနိုင္ပါတယ္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ နိုင္ပါတယ္၊၊ ေ၀ဖန္ေရးရွိမွတိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ၊၊"

Tun Aye Kyaw said...

ဒီလို ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေ၀ဖန္ ေရး ေလကန္ေရး ေတြလုပ္ သႂကၤန္အေျမာက္ေတြပစ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့
အေမရိကန္ (သို႕) အေနာက္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုမွာ ႏိုင္ငံေရး
ခိုလွုံျပီး ႏိုင္ငံသား ခံလိုက္ၾကေရာ ဒီဂြင္ေတြက ရိုးေနျပီ
ဒီထက္သစ္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္
ၾကီး လိုလိုဖန္တီးျပီး အခြင့္အေရးေတြ တစ္ဆံုး လာႏွိုက္
ပါအံုးလား ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ကိစၥ ေနာက္ေႂကာင္း
ရွင္းရင္ေပါ့

saung laypyay said...

ယခင္ကစာဖတ္သူေရာစာေရးသူေရာ ေျပာခ်င္ပါသည္။”ဦးခင္ညႊန့္နဲ့ဦးသန္းေရႊေခတ္ကလို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ က်ယ္က်ယ္မေျပာရဲသလို NLD အနိုင္ရလို့ အစိုးရဖြဲ့ခဲ့ရင္ က်ယ္က်ယ္မေျပာရဲ မဟရဲ ေၾကာက္ေနရမည့္သေဘာျဖစ္လာမလား”ဆိုတဲ့ေဝဖန္တာဟာ ကုိယ့္ရဲ့စိတ္နဲ့နိဳင္းေျပာေနတာလုိ့ထင္မိပါတယ္။ အဘိုးဗို္လ္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဆန္းရဲ့ေသြးအေမစုဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တိုင္းျပည္နဲ့လူမ်ိဳးအေပၚမွာ သစၥာေဖာက္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဆိုတာ အေသြးအသားထဲထိ ယုံၾကည္ပါတယ္။အဘိုးျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ဆနၵ၊ေမ်ာ္လင့္စိတ္ကူးပုံေဖာ္ခဲ့တဲ့ “ေရႊနိုင္ငံေရႊေခတ္ၾကီးဆီသို့” ေရာက္ဖို့ အဘိုးကိုယ္စားအဘိုးေျခရာနင္း လက္ဆင့္ကမ္းထမ္းေဆာင္ေနတယ္လို့လည္းယုံၾကည္ပါတယ္။တိုင္းျပည္နဲ့ျပည္သူေတြရဲ့အနာဂါတ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ တိုးတတ္သာယာလွပဖြံျဖိဳးျပီးကမၻာ့အလယ္မွာ ဝ့ံၾကြားထည္ဝါစြာျဖင့္အျခားအျခားေသာနိုင္ငံမ်ားကပင္ အားက်ဂုဏ္ယူျပီး အတုယူစရာနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ဖို့ အေမစုတစ္ေယာက္သာ လုပ္ေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို့ အျပည့္အဝယုံၾကည္ထားပါတယ္။ေဝဖန္တာကိုအားေပးပါတယ္။အစြန္းေတာ့မေရာက္ေစခ်င္ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ အေမစုဟာ ခင္ဗ်ားတို့စိတ္လိုမဟုတ္လုိ့ပါ။မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက္ဆိုသလိုေပါ့။ ေဝဖန္သလိုလိုနဲ့ ပုတ္ခက္ေရးသားတာမ်ိဳးဟာ အရမ္းေအာက္တန္းက်လြန္းပါတယ္။ ဆက္ရန္းးးးးးးးးးးးးးး

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

လူဆိုတာကိုယ္ မွန္တယ္ထင္တဲ႕အရာကိုယံုႀကည္ခြင့္ရွိပါတယ္။ထုတ္ေျပာခြင့္လည္းရွိပါတယ္။အဲဒီအဆင့္မွာေက်နပ္ေပ့ါ။ ခုဟာက ကိုယ္ယံုတဲ႕အရာမွတကယ့္အမွန္တရား။မယံုသူကဥာဏ္တိမ္တယ္။ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးသမားဆိုျပီး ေျပာတာကေတာ့ အတၱႀကီးသြားျပီေပါ့။ ယံုႀကည္စရာမရွိတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဆႏၵခံယူတာျပည္သူေတြ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံတာ က်ဳပ္တို႕ကျပည္သူ႕ဆႏၵအရတက္လာတဲ႔ အစိုးရလို႕မဟုတ္မွန္းသိသိႀကီးနဲ႕ေျပာရဲတဲ႔ သမၼတ ဒါေပမယ့္ျပည္သူေတြကေနသားက်ေနေတာ့ ေကာင္းရာမြန္ရာ အဆင္ေျပရာေျပေႀကာင္းျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေပးမယ္ဆို မင္းေလာင္းမေမ်ွာ္ပါဘူး။ သန္းေခါင္ထက္လည္းညကနက္ခဲ႔ျပီးျပီ။ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္လည္းေက်ခဲ႔ျပီးျပီ။ဆံုးရႈံးစရာ စိတ္ဓါတ္နဲ႕သိကၡာပဲက်န္ေတာ့တဲ႕အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္ရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြက fashion one set ေတြေအာက္မွာေမွးမွိန္သြားခဲ႔ျပီ။ဖခင္ရဲ႔အရွိန္အဝါေႀကာင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ေတြအေပၚ မိုက္ရိုငိးလြန္းသူ ႀကမ္းက်ဳတ္သူစစ္အာရွင္ေတြကေတာင္ ေထာင္ထဲကို မသြင္းရဲတဲ႕သူတစ္ေယာက္ကို အားကိုးမိတာကလည္းအျပစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး အခုေတာ့ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တာေတြေျပာလို႕ရလာတဲ့ အခါ ေျပာရမယ့္စကားေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား မေျပာခ်ခဲ႔တာ နိုင္ငံေရးပရိယာယ္လိုလို အျမင္က်ယ္သေဘာထားႀကီးသလိုလိုနဲ႔ ေရငံုနႈတ္ပိတ္ျပီးေန ေနတာက အေဖ့ေသြးနဲ႕တျခားစီပါ။ ျပည္သူေတြအတြက္မွန္မယ္အက်ိဳးရွိမယ္ဆို ဘယ္သူ႕မ်က္နွာကိုမွမေထာက္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာရဲလုပ္ရဲ ၊ေအာင္ဆန္းဟာအရိုင္းသတၱဝါ လို႕နာမည္ထြက္ခဲ႕တဲ႔အထိ လုပ္ျပခဲ႔တာ၊ပကာသနမဖက္ အပိုအလုပ္ေတြနဲ႕အလုပ္မရႈပ္ေစခ်င္ခဲ႔တာပါ။ဒါေႀကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယံုတယ္ ေလးစားတယ္။ဒါေပမယ့္ တစ္ျခားလူေတြကို ေစာင့္ႀကည့္ရဦးမယ္။

aristhteinwin said...

အေျပာခ်ည္းျဖစ္ေနလို ့ ေ၀ဖန္တာခံရတာပါ-အလုပ္လုပ္ရင္ ေ၀ဖန္တာခံရေပမဲ့ နဲပါမယ္-ေထာက္ခံပါ-မေၾကာက္ပါနဲ ့-ေျပာလို ့ ေထာက္ခံတယ္- မေၾကာက္မရြံ ့ေျပာတယ္- ေပးဆပ္ရတာက ေထာင္ဒဏ္- အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ေထာင္က် အက်ဥ္းသားေတြ ၾကည့္ရွဴတယ္ဆိုတာ-သူ ့ပါတီ၀င္ေတြဘဲမ်ားတာပါ- တခ်ိဳ ့က အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဖြဲ ့၀င္ မဟုတ္ေပမဲ့ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို လုံး၀ယုံၾကည္ျပီး ေထာက္ခံအားေပး
လာတာပါ-ကိုယ္ေထာက္ခံ အားေပးတဲ့ ပါတီက -အခုလို လယ္သမားအေရး-အလုပ္သမားအေရးေတြ ေပၚေပါက္လာေပမဲ့ ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္သလို ပါးစပ္ပိတ္ေနတာေတာ့ မၾကိဳက္ပါ- တရားဥပေဒက ဆႏၵျပခြင့္ျပဳထားတာမို ့ဆႏၵျပတာေတြ ဥပေဒ နဲ ့မညီလို ့ ၀င္ေရာက္မေျဖရွင္းတာပါလို ့ ေျပာလာလွ်င္ ဘာမွ မေျပာလိုပါ- ေျပာနိုင္တာ တခုကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ရမည့္ ရလာဘ္က ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေလာက္မရနိုင္ဘူးဆိုတာပါဘဲ-မယုံေစာင့္ၾကည့္ပါ-

ေက်ာ္ထူး (ေစာဌက္) said...

ေဟ့ ဒီမွာ ဒီမွာ ဘာမွမလိုဘူးကြ

ငါလိုးမသားကခ်င္ေတြ အကုန္သတ္ပစ္
ဟိုမေအလိုးက၇င္ေတြလည္း မ်ိဳးျဖဳတ္ပစ္ကြာ
ၿပီးရင္ ႏွမေဇာငး္ရွမ္းမသားေတြ ေျမြေပြး၇ခိုင္ေတြလည္း ရွိေသးတယ္ အကုန္သတ္ အကုန္သတ္မယ္ကြာ

ငါတို႔ဗမာေတြ မင္းတို႔ကိုေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာတာ ဘာခုမွ လူပါးလာမဝနဲ႔ မ်ိဳးကန္းသြားမယ္

မေအေပးေတြ ေခါင္းေထာင္မယ္အၾကံနဲ႔ ခုမွဗံုးေလးတစ္လံုးႏွစ္လံုးပဲ ခ်၇ေသးတယ္ ေၾကာက္ကန္ကန္ၿပီး ေအာ္ေန၇ၿပီမဟုတ္လား

လူ႕အခြင့္ေ၇းေတြဘာေတြလည္း လာမေၾကာင္နဲ႔ ငါတို႔ႏိုင္ငံ ငါတို႔ပိုင္တယ္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔၇တယ္ ၾကားလား။ ေမာ္မၾကည့္နဲ႔ ပါးျဖတ္၇ိုက္ပလိုက္မယ္

မင္းတို႔ကို မလုပ္ခ်င္လို႔ ၾကည့္ေနတာၾကာၿပီ အခြင့္ေ၇းေလး နည္းနည္းေပးတာနဲ႔ ကဲကဲပိုတဲ့မေအလိုးေတြ၊ ငါတို႔ကထိုင္းကို ဘယ္လိုဘန္႔ပိုးေပးခဲ့သလဲ သိတယ္မႈတ္လား

မင္းတို႔အားလံုးကို လီးပဲကြ
မင္းတို႔ႏွမအားလံုးကိုလိုးၿပီး မင္းတို႔ဖင္ပါတက္လိုးပစ္မယ္
ေၾကာက္တတ္၇င္ ေခါင္းငံု႔ထား လီးတဲ့မွေမာ္မၾကည့္နဲ႔
ဒီေျမေပၚမွာ၇ွိတာအားလံုး ငါတို႔ပိုင္တယ္ လုပ္ခ်င္၇ာလုပ္မယ္
မင္းတို႔မေနခ်င္၇င္ ထြက္သြား လီးတဲ့မွ ၈၇ုမစိုက္ဘူး
အားလံုးသတ္ပစ္မွ နားေအးမယ့္ေကာင္ေတြ

kyawthusukyi said...

ေျပာၾကတာစံုေနတာပဲ ... ရႈပ္ပါတယ္

ငါပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အစစ္လုပ္လိုက္မယ္

Khp said...

Kyaw Htoo,

over 10000 soldiers were already went to hell in kachin state.

sent more your USDP soldiers to go hell.

come on!

myomasit chinese Ne Win and his followers' slave.

ညီညီမင္း said...

ေက်ာ္ထူးးးးးးးးးးးးဆိုတဲ့လူ ျမန္မာဘက္ကလိုလို ကခ်င္ဘက္ကလိုလိုနဲ့ ေသြးထိုးလွဳံ့ေဆာ္တဲ့commentမ်ိဳးေက်းဇဴးျပဳျပီးမေရးဖို့ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ဒီလိုေရးတဲ့ခင္ဗ်ားရဲ့commentဟာ ခင္ဗ်ားရဲ့အဆင့္အတန္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ လူအမ်ားကိုျပလုိက္တာပါပဲ။ျပည္တြင္းမျငိမ္းခ်မ္းမွ ခင္ဗ်ားတို့ထမင္းစားခြက္မေပ်ာက္မွာဆိုတာ နားလည္ပါတယ္။ခင္ဗ်ားဘယ္ေလာက္ပဲေသြးခြဲေနပါေစ ကခ်င္လည္းျမန္မာ ျမန္မာလည္းကခ်င္ အတူတူပါပဲ။ကုိယ့္ညီအကိုအခ်င္းခ်င္း ခုလိုတိုက္ခိုက္ေနတာကိုလည္း အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ဘယ္သူပဲက်ဆုံးပါေစ ကိုယ့္ညီအကိုေတြက်ဆုံးတာပါပဲ။အမ်ားျပည္သူေတြရင္နာစရာမ်က္ရည္အျပည့္နဲ့ ညီအကိုအခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲေတြအျမန္ဆုံးရပ္ဆိုင္းပါေစ။ေဆြးေနြးညွိဳနိုင္းျပီး ေရႊနိုင္ငံေရႊေခတ္ၾကီးဆီသို့ ဒုိ့ညီအကိုေတြ အတူတူေလ်ာက္လွမ္းၾကပါစို့လို့ ဆနၵျပဳပါရေစ.....

Pa kyaing said...

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အေရးႀကီးပံုကို အပိုင္း (၁)ႏွင့္ (၂)တြင္ ကြ်န္ေတာ္ comment ေရးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအေနနွင့္ အခ်ိန္အားလွ်င္ ျပန္ဖက္ႀကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ ျပသနာရွာတဲ့သူေတြ အရမ္းမ်ားေနျပီး ျပသနာေျဖရွင္းတဲ့သူေတြက အရမ္းနည္းေနမယ္ဆိုရင္ ဒီနိုင္ငံရဲ ့ျပဳ ့ျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ အရမ္းေႏွးေကြးေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာျပသနာရွာတာ အရမ္းလြယ္ပါတယ္ ေျဖရွင္းရတာခက္ပါတယ္။ ျပသနာရွာတာက လူညံ ့လူဖ်င္းေတြရဲ့အလုပ္ပါ လူလိမၼာေတြရဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ရင္းႏွီးတဲ့ general knowledge ေကာင္းျပီး စကားေျပာကြ်မ္းက်င္တဲ့လူတစ္ေယာက္က ေဒၚစုနဲ ့ပက္သက္ျပီး ေ၀ဖန္မွဳေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ ့ရဲ့ေ၀ဖန္ခ်က္အရဆိုရင္ ေဒၚစုဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ ့မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး ဒါနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္သူ ့ကို ေမးခြန္းထုတ္တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့နိုင္ငံေရးမွာ ေဒၚစုကို ေခါင္းေဆာင္ေနရာက မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ဘယ္သူ ့ကိုေရြးမလည္းဆိုေတာ့ သူ ့မွာအေျဖမရွိဘူး။ ေ၀ဖန္မွဳမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရပါမယ္။ ဘာအတြက္ေ၀ဖန္တာလည္း၊ဘယ္လိုအႀကံညာဏ္မ်ိဳးေပးနိုင္လို ့ေ၀ဖန္တာလည္း ဆိုတာပါ။ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး တစ္ေလွ်ာက္မွာ တစ္ခ်ိဳ ့လက္တြဲေဖၚေတြေတာင္ ဘာမဟုတ္တဲ့ ထမင္းတ၀မ္းအတြက္ စစ္အစိုးရနဲ ့လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ျပီး ကိုယ့္ရဲ့ယံုႀကည္မွဳကို သစၥာေဖာက္ျပီး ကိုယ့္ပါတီႏွင့္ ကိုယ္ေခါင္းေဆာင္၊ကိုယ္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေတြကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္တာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ ့ ရိုးရိုးသားသား ေ၀ဖန္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ အဲ့သလိုမ်ိဳးမျဖစ္ပါေစနဲ ့လို ့ဆုေတာင္းပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဦးစားေပး ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္တစ္ရာ ခက္ခဲတဲ့စိန္ေခၚမွဳႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစုကလည္း သိပါတယ္၊NLD ကလည္းသေဘာေပါက္ပါတယ္။ တကယ္လို ့မ်ား ရခိုင္အေရး၊လက္ပန္ေတာင္း ေတာင္ အေရး၊ ကခ်င္အေရး၊ လယ္သမားအေရး၊အလုပ္သမားအေရးေတြ မေပၚေပါက္ခဲ့ဘဲ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတစ္ခုထဲကိုဘဲ အာရံဳ စိုက္ႀကမယ္ဆိုလွ်င္ ခရီးအတန္အသင့္ ေပါက္နိုင္ပါတယ္။ ခက္တာက ဒီအေရးအခင္းေတြက အခ်ိန္ကိုက္ေပၚလာတယ္။ေဒၚစုအေပၚေ၀ဖန္ တိုက္ခိုက္မွုေတြကလည္း အရမ္းမ်ားလာတယ္။ ဒါဟာေသြးရိုးသားရိဳးဘဲလား ကြ်န္ေတာ္တို ့စဥ္းစားစရာပါ။ အပိုင္း (၂) မွာ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့ သလိုဘဲ ဖြဲ ့စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို ့အတြက္ people power ကိုသံုးရမယ္ people power မတည္ေဆာက္နိုင္ဘဲ ျပင္လုိ ့မရနိုင္ဘူး။ ျဖစ္နိုင္ရင္ people power ကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္ႀကမလည္း ဖြဲ ့စည္းပံုကို ဘယ္လိုျပင္ရမလည္းဆိုတဲ ့အႀကံအဥာဏ္မ်ိုးကိုဘဲ ေပးႀကေစခ်င္တယ္။

ေအာင္းသူ said...

ေဟ့ေကာ င္ေက်ာ္ထူးမင္းရခိုင္ကိုလာထိနဲ႕ရခိုင္ကမင္းအေဖကြကိုယ္ဖေအကိုျပန္ေျပာရင္ေျမမ်ိုဳလိမ့္မင္းဘယ္တိုင္းရင္းသားမွမင္ေျပာစရာမလိုဘူးမင္းအဆင့္နဲ႕မတန္ဘူးမင္းကေတာ္ေတာ္အဆင့္မရွိတဲ့ေကာင္ဘဲ ညီညီမင္းေျပာတာေထာက္ခံတယ္အကံုသူညီညြတ္ရမယ္

ျဖိဳးျဖိဳး said...

အကိုpa kyaingေပးသြားတဲ့commentကိုေထာက္ခံပါတယ္ သဘာဝလည္းက်လည္းက်ပါတယ္။ျပီးေတာ့ ကိုေက်ာ္ထူးဆိုတဲ့လူ ကိုယ့္ညီအကိုတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္ စည္းလုံးညီညြတ္မွဴျပိဳကြဲေအာင္ ေသြးထိုးမလွဳံေဆာ္တာေတြမလုပ္ပါနဲ့။ခင္ဗ်ားမွာ လူ့အသိတရားရွိတယ္ဆိုရင္းးးးးးးးးးးျခေသၤ့နဲ့က်ား တို့ရဲ့အသားကိုစားခ်င္လို့ ရန္တိုက္ေပးတဲ့ ေျမေခြးလိုျဖစ္ေနပါျပီခင္ဗ်ားက။ျပီးေတာ့ ေခြးရူးတစ္ေကာင္လို အားလုံးကို ပက္ရန္းေျပာသြားေသးတယ္။ခင္ဗ်ားကိုယ္ခင္ဗ်ား ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနျပီဆိုတာ ခင္ဗ်ားအသိဆုံးပါ။ေတာ္ေတာ္ေလး ေအာက္တန္းက်တဲ့စကားေတြေျပာသြားတာပဲ။ခင္ဗ်ားလိုလူေတြရွိေနသမ်ေတာ့ နိုင္ငံအတြက္ အမ်ားၾကီးအက်ိဳးယုတ္ေစပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္စကားေတြရိုင္းစိုင္းသြားတဲ့အတြက္ တစ္ျခားcommentေပးတဲံသူငယ္ခ်င္းေတြအားလုံးကိုေတာင္းပန္ပါတယ္။

mgcakka said...

“ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမွာ သမတ နွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ မဟုတ္ပါ။ သေဘာထား ကြဲျခင္ေယာင္ျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖားကန္႕ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ျပန္လည္လႊမ္းမိုးအျမတ္ထုတ္လိုျခင္း နွင့္ ေကအုိင္အို က လိုင္ဇာမွ တဆင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တရုတ္နွင့္ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စိုးမိုးလိုျခင္းတို႕ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။”

လံဳး၀ေထာက္ခံတယ္- ဒါပဲ၊ ေဒၚစု ဘာေေတြကို စုေနတာလဲ- မလုပ္နုိင္ရင္၊ မလုပ္တတ္ရင္ အင္ဂ်ီအနုမွာ၀ငက္လုပ္ နုိင္ငံေရးမလုပ္နဲ႕ ဒါပဲ။
NLD ေနာက္လိုက္ေေတြလဲ ဆဲရင္ လဲေသလိုက္၊ အေၾကာင္းေျပာလညး္ ေထာက္မခံ၊ အဆိုးေျပာလည္းေထာက္မခံ၊ စစ္အစိုးရသားေပါက္ေတါ။

KO NAING said...

Saung laypyay & Ko Pa kyaing တို့ရဲ့ COMMENTS မ်ားကိုေထာက္ခံပါတယ္။

Anonymous said...

ေမာင္ေျပာခ်င္ ေရ
ေသြးထက္ ေအာင္ မွန္ တယ္ဗ်
စူးရွ ေလးနက္တဲ႔ အ ေတြးပါပဲ။
ရခိုင္ အ ေရးမွာ ကတဲက ျပတ္သားခိုင္ မာ တဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ စကားမ်ိဳး မထြက္ခဲ႔ဘူး။ သူေသခ်ာ မသိဘူး မ ေျပာ ခ်င္ ဘူးဆိုတဲ႔ စကားေတြနဲ႔ ေရွာင္ တယ္ ။
ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ဖာတယ္။ သူ႔စကားတခြန္းေႀကာင့္ ျပႆနာေတြ ပိုႀကီးမွာ စိုးလို႔တဲ႔။
အမွန္ ဘက္ က အမုန္းခံသင့္ ခံ ျပီး ရပ္တည္ ရ မယ္။
ၿပည္သူေတြက ငတံုးေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး
အခုေရာ သူလုပ္ ေနတဲ႔ ရန္ပံုေငြ ပြဲေတြ ပြဲလမ္း သဘင္ ေတြထက္ အ ေရးႀကီးတဲ႔ လုပ္လို႔ ရတာ ေတြ တာေတြ
အမ်ားႀကီး ။
အခ်ိန္က စကားေျပာ ေတာ့ မွာပါ ။
ျပည္သူေတြလဲ ဘယ္သူ႔ ကိုမွ မ်က္စိမွိတ္ ကိုးကြယ္ လို႔ မရ ဘူး ဆိုတာ သိလာပါျပီ

Black Burma said...

ေမာင္ေက်ာ္ထူးေရ မင္းကြန္မန္းေလးက ေကာင္းတယ္ကြာ ညီအကိုေရး အဲလို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြမ်ားမ်ားေမြးပါ မ်ားမ်ားသာ ေၿပာပါ ဟုတ္လာ ။ ငါကလဲ ဗမာလူမ်ိဳးတဦးပါပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ငါတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ့ စစ္၀ါဒ ႀကီးနိုင္ငယ္ၿငင္း ၀ါဒေတြ တဦးေပၚတဦး ထားတဲ႔ ႀကီးမာတဲ႔ မနာလိုမုန္းတီးမွဳေတြ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္ေတြေႀကာင္႔ပဲ မၿမဲၿခင္းသေဘာရဲ့ သာဓကအၿဖစ္ တိုင္းတပါးကြ်န္ဘ၀လဲေရာက္ခဲ႔ၿပီးၿပီ တိုင္းတပါးကြ်န္ၿဖစ္ေနတုန္းကေတာင္ တို႔နိုင္ငံ အေတာ္ေလး နိုင္ငံတကာအလယ္မွာ လူရာ၀င္ခဲ႔ပါေသးတယ္ အခု ကို႔လူမ်ိဳးရင္းေတြၿဖစ္တဲ႔ စစ္ကြ်န္ဘ၀ကို ေရာက္ခဲ႔ရၿပန္ၿပီ စည္းကမ္းမရွိတဲ႔ စစ္ကြ်န္ဘ၀ေရာက္ေတာ႔ လူမ်ိဳးလဲပ်က္ နိုင္ငံလဲ ရစရာမရွိေအာင္ ၿဖစ္ေနရၿပီမဟုတ္လား။ မင္းတို႔ငါတို႔ လို ကို႔နိုင္ငံအေရးစိတ္၀င္စားတဲ႔ လူေတြ ကို႔သမိုင္းကို ၿပန္ဖတ္လို႔ သင္ခန္းစာယူတတ္သင္႔ၿပီညီအကိုေရး။ ငါတို႔ဗမာေတြဟာလဲ အကုန္လံုးကိုေတာ႔ မဆိုလိုပါဘူး အကုန္လံုးနီးပါကေတာ႔ၿဖင္႔ အမွန္တရားဆို ကိုနဲ႔မဆိုင္သလိုပဲ မ်က္ကြယ္ၿပဳတတ္တယ္ ကိုအမွဳမပတ္ရင္ၿပီးေရာ ဘယ္ေကာင္ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ငါတည္ၿမဲေကာင္းစားဖို႔ ပဲလုိတယ္ဆိုတဲ႔ အက်င္႔ဆိုးႀကီးေတြကလဲ လူတိုင္းလိုလိုရွိတာ မညင္းနဲ႔ဗ်။ ထားပါေတာ႔ အေလာင္းမင္းတရားတို႔ တပင္ေရႊထီးတို႔လက္ထပ္က အင္ပါယာေတာင္ ထူေထာင္နိုင္ခဲ႔က်တဲ႔ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီအင္ပါယာႀကီးေတြက တည္ၿမဲသလား ...ႀကီးနိုင္ငယ္ၿငင္း ၀ါဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမွေတာ႔ နိုင္ငံႀကီးေတြထူေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ဘုရင္အဆက္ဆက္တာ ကံကုန္သြားက်တယ္ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး အၿမဲၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ စည္ပင္၀ေပ်ာမွုဳရွိခဲ႔သလား ပုန္ကန္မွဳေတြကို လူသူ လက္နက္အင္အားစုေဆာင္းၿပီး လယ္သမားအလုပ္သမားေတြ အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ စစ္သားစုေဆာင္းလို႔ စစ္ထြက္ ဘုရင္လက္ထပ္ကစလို အၿမဲလိုလို ပုန္ကန္မွဳေတြကို သြားေရာက္ နိမ္နိင္းခဲ႔ရတယ္။ဒါကိုႀကည္႔ၿခင္းအားၿဖင္႔ ဗမာတို႔ရဲ့ လက္နက္နိုင္ငံထူေထာင္မွဳ စီမံကိန္းႀကီးဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ဘယ္ေတာ႔မွ မေအာင္ၿမင္ခဲ႔ဘူးလို႔ ေၿပာလို႔ရတယ္။ ဒါဟာ စစ္၀ါဒနဲ႔ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို က်င္႔သံုးၿပီး ငါတာအမွန္ ငါတာအဟုတ္ ဆိုတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြေႀကာင္႔သာ တိုင္းၿပည္ဟာဘယ္တုန္းကမွ မၿငိမ္းခ်မ္းခဲ႔ဘူး အၿမဲစည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ဒီနိုင္ငံႀကီးထဲမွာ အတူမေနနိုင္ခဲ႔က်တာေပါ႔ မတိုးတက္ခဲ႔တာလဲ ဒါေႀကာင္႔ပဲ။ တရားမွ်တစြာနဲ႔ ကိုအနိုင္ရထားတဲ႔ တိုင္းနိုင္ငံေတြအေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပဲ စည္းရုံး အုပ္ခ်ဳပ္ႀကည္႔ပါလား ဒီေန႔ ၿၽမန္မာနိုင္ငံ အဂၤလိပ္ကြ်န္ၿဖစ္စရာအေႀကာင္းလံုး၀မရွိဘူး။ မင္းႀကည္႔လိုက္ စစ္တပ္ထဲမွာ ကခ်င္ရွိလား ရွမ္းရွိလား ကရင္ရွိလား မရွိဘူးငါ႔ေကာင္ ဗမာစစ္တပ္ထဲမွာ ဗမာစစ္သားပဲရွိတယ္ တိုင္းရင္းသား အပါမခံဘူး အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး မလြယ္ကူမွာဆိုးလို႔ဆိုၿပီးေတာ႔ကာ အေႀကာင္းၿပလို႔ရတယ္။ဒီေတာ႔ စစ္တပ္ယုတ္မာတာ ဗမာ ယုတ္မာတာပဲ စစ္တပ္ မဟုတ္တာလုပ္တာ ဗမာ မဟုတ္တာလုပ္တာပဲၿဖစ္သြားတာေပါ႔ကြာ။ အခုေခတ္ အယင္ေခတ္နဲ႔မတူဘူး ငါ႔ေကာင္ အရင္က လူတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး ေတြးေခၚပံုၿခင္းကြာေပမဲ႔ အခုေခတ္ နိုင္ငံတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္းရဲ့ အေတြးအေခၚေတြဟာ ဘာမွ ကြာဟမွဳမရွိေတာ႔ဘူး... အရင္လို ၿပဳမွဳလို႔မရေတာ႔ဘူးကြ ဒီလို ဆက္ၿပဳမွဳရင္ ကို႔လူမ်ိဳးပဲ အရုံးွေပၚမယ္ ။ ရိုးသားတဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြကိုလဲ အနိုင္က်င္႔မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရေတာ႔ဘူး အားလံုး စာတတ္ကုန္ၿပီ ပညာတတ္ကုန္ၿပီ ...ဒါေႀကာင္႔ ဒီနိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ႔ ဘယ္လူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားနဲ႔မဆို သင္႔ေအာင္ေပါင္းသင္းၿပီးအတူတကြ ေနမလား ...အရင္လို အနိုင္က်င္႔တဲ႔ပံုဆံမ်ိဳးနဲ႔ေနခ်င္သလား ႀကိဳက္တာေရြး အနို္င္က်င္႔ဗိုလ္က်တာေတြဆက္လုပ္ခ်င္ေသးရင္ေတာ႔ ေခတ္နဲ႔လိုက္ေလ်ွာ္ညီေထြမွဳမရွိတဲ႔အတြက္ ဗိုလ္က်ခ်င္တဲ႔ေကာင္ကေတာ႔ သူ႔အလိုလို ေဘးေရာက္သြားမွာပဲ ဘယ္သူေတြနဲ႔မွ အေရာတ၀င္ေနလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳလဲရမွာမဟုတ္ဘူး အၿမဲလိပ္ၿပာသန္႔သန္႔နဲ႔လဲ ဒီေၿမႀကီးအေပၚမွာ အသက္ရွင္နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး ။ ရလဒ္ကေတာ႔ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးၿခင္းဆိုတာကိုပဲ တသက္လံုးရင္၀ယ္ပိုက္လို႔ လမ္းစေပ်ာက္ရမွာပဲ ကို႔လူေရး။

Tun Aye Kyaw said...

ေအာ္ေဒၚလာ ေဒၚလာ တယ္လည္း တန္ဘိုးႀကီးတာဘဲ
အိမ္ႀကက္ခ်င္း ခြတ္ႀက ေဘးက ရန္တိုက္ေပးတဲ႕ ဆရာၾကီး
ေတြကေတာ့ ေသေအာင္ ခြတ္ေလ ဖလားထဲ ေငြေတြ ေဒၚလာေတြ
အထပ္လိုက္၀င္ေလ မက်မ္းေႂက Double Black ဆြဲေလ
ဆရာႂကီးေတြ ၿဖစ္ကုန္ေရာ ( စာေရးဆရာ ေ၀ ဖန္ေရး ဆရာ
မ်ားသည္ အေတြ႕အႂကံဴ စံုရမည္ မွတ္ခ်က္ AIDS ထိဘူး
လ်င္ ပို၍ စံုသည္ )

koko chit said...

ကခ်င္ ျပည္နယ္ျငိမ္းျခမ္းေရက ကာရကန္ ရွင္ေတြက အဒိကျကပါတယ္ ေဘးကလူေတြကကူညီေပးယံုေလာက္ဘဲ တတ္နုိင္ မယ္ တခု ေတာ့ရွိတယ္ နိုင္ငံ တခုမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ဘဲ ရွိရပါမယ္ ဒါမွလဲဒီမိုကေရစိ လမ္းစဥ္ ကိုေဖၚေဆာင္ လို႔ရပါမယ္ တိုက္ခိုက္ ေနမယ္ဆို ရင္ေတာ့ေမ်ာ္မွန္း ထားတာေလး ေဝးေနအုံး မွပါ ဝမ္းနဲစရာေပါ့ သူတိုေတ ြ အပ္ တ ေတြေဘးဖယ္ျပၤီး ျပည္သူ႔ မ်က္နာ ျကည့္ဘို႔လို တာေပါ့

kyaw zin said...

ဒီီလုိေဝဖန္မႈေတြကိုႀကိဳဆိိုပါတယ္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္ ပညာရွိသတိျဖစ္
မွာစိုးတဲ႔အတြက္ပါ ဦးေအာင္းထူးဆက္ေရးပါ

nga ba said...

ေအာင္ထူး(ေရွ႕ေန)ရဲ့ဒီစာကို ၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာထက္ ဒီစာကို ကြန္မန္႔ေပးထားတဲ့ Pa Kyaing ရဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အယူအဆကို ပိုၾကိဳက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာကို မယိမ္းမယိုင္ ပြိဳင့္ေအာက္လုပ္ႏိုင္တဲ့ Pa Kyaingကို ေလးစားတယ္။

Aung Moung said...

Dear Our Leaders of Burma,

Now, we already watched and checked the Military Government (192-2012) work
forced and their trend, we found the country was going DOWN and DOWN again.

NLD leaders must make decision for PUBLIC and no need to wait for SPDC's turning down and must the EARLY APPROACH for Country and Public.

We also saw the 2002, DASSK was released and SPDC told to give the one of the POST for National Reconciliation post after that in 2003 May 30, they had tried to kill DASSK at DEPAEYIN.

So, their 2008 constition CHAPTER 3, and clause (Sa Lone) /59 was mentioned - to KICK OFF DASSK again by this law, so DASSK and NLD must aware of this LAW.

Please Dr. Lun and Our Leaders must remind to DASSK's future and we have patient more than 20 years.

DASSK alo make decision and must take this Political Role and NO NEED to afraid for the Burma otherwise, SPDC will kill again to Public and DASSK.

Please Dr. and our Leader take action.

Aung Moung
Burma.

thiha said...

ေဆာင္း ပါး ရွင္ ေအာင္ ထူး ( ေရွ႔ ေန ) ေရ
comment ဝင္ ေရး တဲ႕ pa kyaing ဆီ မွာ အ ေတြး အ ေခၚ ေတ ြ မွန္ ေအာင္ သင္ လိုက္ ဦး

au tayna said...

Aung Htoo is thief he is not fair I'm never like him.

mgcakka said...

Pa Kying ေပာပါတယ္၊ ေဒၚစုကပဲ ရခိုင္အေရၚ၊ လက္ပံေတာင္အေရး၊ ကခ်င္အေရးေတြေပၚမွာ နစ္ေမ်ာေနလို႕ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္နုိင္သလိုလိုၾကီး၊ စားရယ္ရတယ္- ကေလးေတာင္သိတဲ့ဟာကိုမ်ားဗ်ာ။

Pa kyaing said...

ေဒၚစုက ရခိုင္အေရး လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရး ကခ်င္အေရးေတြမွာ နစ္ေမ်ာမေနပါဘူး။အေလးအနက္ေတာ့ထားပါတယ္။လူထုကသာေမ်ာပါသြားတာပါ။ဘာေႀကာင့္က်ြန္ေတာ္ေျပာနိုင္သလညး္ဆိုရင္ နတ္ေမာက္ျမို့မွာလူထုေတြနဲ့ေတြ့ဆံုတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းကိုခရီးထြက္တယ္။ပညာေရးရံပံုေရရွာေဖြပြဲေတြလုပ္တယ္။ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္ေတြနဲ့လညး္ေတြ့ဆံုမူ့ေတြလုပ္တယ္။သူလုပ္ရမဲ့အလုပ္ကိုတိတိက်က်ႏွင့္အခ်ိန္ကိုအႀကိုးရွိရွိအသံုးခ်ေနပါတယ္။ေဒၚစုဖြဲံစညး္ပံုကိုျပင္နိုင္လိမ့္မယ္လုိ့က်ြန္ေတာ္ယံုႀကည့္ပပါတယ္။အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါကို ႀကည့္ျပီး နားလည္ေပးဖို့သာလုိပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ဆိုလုိတာက ဖြဲ့စည္းပံုဟာ ျပည္သူလူထုႏွင့္တိုက္ရုိက္သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဖြဲ့စည္းပံုျပင္ဖို့အတြက္ ဖြဲ့စည္းပံုကိုအာယံုစုိက္ရပါမယ္။ ဖြဲ့စညး္ပံုပါ ဥပေဒအေႀကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာႀကရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြခ်မုက္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကိုသြားျပင္မိရင္လူထုအတြက္အရမ္းနစ္နာပါတယ္။အေသးစိတ္ကိုေတာ့မေရးေတာ့ပါဘူး။ဥပမာဗ်ာ ကာလံုဖ်က္သိမ္းေရးတို့အေရးလုိ့ေအာ္ႀကတယ္။ကာလံုကိုဘယ္လုိဖ်က္သိမ္းမလည္း က်ြန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ေျပာရရင္နိင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာလံုျခံုေရးေကာင္စီဆိုတာ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ့စညး္ေလ့ရွိႀကပါတယ္။ အမ်ိုးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံုေရးေကာင္စီလုိ့ဘဲေခၚ ေခၚ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးေကာင္စီလုိ့ဘဲေခၚေခၚ ကိုယ့္နိုင္ငံကို တိုင္းတစ္ပါးက ၀င္ေရာက္က််းေက်ာ္လာရင္ ခုခံကာကြယ္နုိင္ေအာင္လုိ့ပါ။ ကာလံုဖြဲ့စည္းပံုကိုႀကည့္ရင္ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတ (၂)ဦး ကာကြယ္ေရး၊နိုင္ငံျခားေရး၊ျပည္ထဲေရး၊နယ္စပ္ေရး၊ဆိုတဲ့၀န္ႀကီး(၄)ဦး ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိူးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠဌ (၂)ဦး ပႏွင့္ဒု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္(၂)ဦး ေပါင္း (၁၁)ဦးႏွင့္ ဖြဲ့စည္းထားပါတယ္။အဲဒီအထဲမွာ key person ကနိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစည္းခွု်ပ္(၂)ဦးကို ပုဒ္မ ၂၀၈ အရ သမၼတ က တိုက္ရွိုက္ျဖုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒုသမၼတ (၂)ဦးႏွင့္ ၀န္ႀကီး၄ဦးကို သမၼတက အဆိုတင္သြင္းမွ ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးနိုင္ပါတယ္။ သမၼတ ကစားလုိ့မရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေတြကအမ်ိးသားလွြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ့လြတ္ေတာ္ ဥကၠဌေတြပါ။ ဒါေႀကာင့္ သမၼတက သာအဓိက ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလံုျဖက္သိမ္းေရးလုိ့ေအာ္ေနမဲ့အစား ျပည္သူ့ဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္မဲ့ျပည္သူ့သမၼတ ရနိုင္ခဲ့ရင္ ကိစၥပ်က္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္လည္းေဒၚစုက လူထုအႀကိုးကိုလုပ္နိင္ေအာင္ သမၼတ ျဖစ္လုိတယ္လုိ့ေျပာခဲ့တာပါ။တစ္ကယ္လုိ့ေဒၚစု တာ သမၼတ ျဖစ္နိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ သားေရြအိုးထမ္းလာတာကိုျမင္ရမယ့္ကိန္းပါဘဲ။ ေဒၚစုသမၼတ ျဖစ္ဖို့ ကန့္သန့္ထားတဲ့အေျခခံဥပေဒက ၅၉ (စ)ပါ။အဲ့ဒါကို ျပင္လိုက္ရင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၅၉ (စ)ကိုေတာင္ အကုန္လံုးျပင္စရာ မလိုပါဘူး။သားသမီးေတာ္စပ္သူ၏ ဇနီး၊ခင္ပြန္းတို့သည္ နိုင္ငံျခားသား ခံယူသူ မျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးပါဘဲ။ဖြဲ ့စည္းပံု မျပင္နိုင္ရင္ေတာင္ လုပ္လို့ရတဲ့နည္းလမ္းေတြ ရွိပါေသးတယ္။ကြ်န္ေတာ္ အဓိကေျပာခ်င္တာက စစ္တပ္ကိုလူထုကတိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္လို ့မရပါဘူး။သမၼတကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္လို ့ရတာပါ။သမၼတကိုလူထုကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္လို ့ရတာပါ။နိုင္ငံတစ္ကာမွလည္းဒီလိုဘဲလုပ္ေနႀကတာဘဲ ျမန္မာျပည္ရဲ ့ဖြဲ ့စည္းပံုကိုႀကည့္ရင္လည္း သမၼတကုိအာဏာ အျပည့္အ၀ေပးထားတဲ့ သမၼတစစ္စစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

(၅)ည said...

ဖြဲ႕စည္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုအစအဆံုးေလ့လာျပီးမွ
ေဝဖန္ပါဖတ္လိုက္စဥ္းစားလိုက္အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ပါ။
ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ကဝန္ခံထားတာ
ရွိတယ္သူ႕ရႉးသူပါတ္တဲ့အခ်က္ပါေနတယ္တဲ့သိခ်င္
ရင္ဖတ္ျပီးရွာႀကည့္

kyawthusukyi said...

Pa kyaing မဆဲမဆိုပဲ ေျပာျပတဲ႔အတြက္ Comment
ေရးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါ

saung laypyay said...

အကို PA KYAINGကိုေတာ့ဗ်ာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေလးစားပါ သူလိုလူေတြနိုင္ငံအတြက္အမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါတယ္ ေလးနက္တဲ့အေတြးအေခၚပညာရွင္တစ္ေယာက္လို့ တင္စားေျပာခ်င္ပါတယ္.............ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား အကိုPA KYAING

yulay said...

U Aung Htoo,

DASSK clearly spoken, you can review all her speechs.

She needs to get authority of Myanmar as a President to manage fully. Now these U Thein Sein government still stupid as everybody can see, even children understood. Honestly, our people desire that we would like to get a true leader DASSK.

2008 Constitution was created / amended after 1988 revolution. That was purposely creation of Military Groups that not from People. Meanwhile, Ex. G Than Shwe betrayed some additional fact like Foreigner or married with foreigner in the family. He and his team did not let country people know about it. Meantime, the additional one can be automatically disregard.

You should point out/ highlight to write to amend the 2008 Constitution first.

Every single topics that you did not show what the recent government what they should do. We encourage "You should have to highlight ..... cos they are still taking money from the country and people, they are people servants otherwise current government servants.

Shall stop here.

Better,la bang said...

commentေရးတဲ့သူနဲ့ေထာက္ခံတဲ့သူနဲ့စုံလုိ့ပါဘဲcommentအားလုံးကုိဖတ္းႀကည့္ေတာ့သူရဲေကာင္းစနစ္ကုိပိုျပီးေထာက္ခံႀကတယ္ျမန္မာနိင္ငံမွာသူရဲေကာင္းစနစ္ေခတ္မကုန္ေသးဘူးဆုိဒါပဲအနွစ္ခ်ဳပ္သိလိုက္ရပါတယ္လူဦးေရသန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္မွာလူထုေခါင္းေဆာင္ေနာက္တစ္ေယာက္မရွိနိင္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာေဆာင္ျခင္းအေပၚမွာလည္းျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရ့ဲအေရအခ်င္းကုိလည္းအံႀသမိပါတယ္အခုလူထုရဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမရွိေတာ့ရင္ျမန္မာနိင္ငံရဲ့ေရွ့ေရးဟာမေတြးဝံစရာဘဲေပါ့ေနာ္ ဟင္း လို့ဘဲညည္လိုက္ေတာ့မယ္

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

သူရဲေကာင္းကိုးကြယ္တဲ႕အက်င့္ကေဖ်ာက္နိုင္ခဲတယ္ကြ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ကိုယ္ကသူရဲေကာင္းေလာက္လည္း မ စြမ္းေဆာင္နိုင္ ေတာ့လုပ္နိုင္သူကို အားကိုးတာမဆနိးပါဘူး။ဒါေပမယ့္ လုပ္တာကိုင္တာ အခ်ိဳးမေျပရင္ အျပစ္တင္ဖို႕လည္း မေနွးေစနဲ႕ေဟ့။

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

pa kyaing ရဲ႕ second comment ကို reply လုပ္ထားတဲ႕ငါ့ comment ကို ဘာလို ႔ delete n reject လုပ္လိုက္တာလဲ။ျပန္တင္ပါ မင္းတို႕ အစိုးရႀကီးပဲေျပာျပီး မင္းတို႕ကိုယ္တိုင္က အဆဲတစ္ခြန္းမွမပါတဲ႕ comment ကို ဖ်က္ပစ္တာ မင္းတို႕ကိုယ္တိုင္က စာေပကင္ေပတိုင္ လုပ္ေနတာပဲ bullshit

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

စာေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ျပီးမွ တူတဲ႕comment ကိုဖ်က္ကြ တူေပမယ့္ reply ပါတဲ႕comment မတူရင္မဖ်က္နဲ႔ေလကြာ။အဲေလာက္ေတာင္ပစ္စခတ္နဲ႕ ျပီးျပီးေရာ မလုပ္နဲ႕ကြ။အေပ်ာ္လုပ္ေနရင္မေျပာပါဘူး။အမ်ားအႀကိဳက္လုပ္စားေနတယ္ဆိုမေျပာေတာ့ဘူးကြာ

Pa kyaing said...

ပုဂၢႎဳလ္စြဲ၊ပါတီစြဲ၊မရွိပါ။ျဖစ္သင့္တာလက္ေတြ့က်တာကိုဘဲစဥ္းစားရမွာပါ။ ရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက အေကာင္းဆံုးလို့ယူစရတဲ့ တစ္ေယာက္ကိုေတာ့မျဖစ္မေနေရြးခ်ြယ္ရမွာပါ။ သူခ်မွတ္ထားတဲ့မူ၀ါဒကိုလက္ခံျပီးစညး္စည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ့ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႀကရမွာပါ။ လက္ႏွက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးက ႏွစ္၅၀ေက်ာ္ခဲံျပီး လူထုေတြလမ္းေပၚထြက္တာလညး္ အႀကိမ္ႀကိမ္မနည္းေတာ့ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုေတာ္လွန္တဲ့ေနရာမွာ မေအာင္ျမင္ရတဲ့အဓိကအေႀကာင္းတရားက အတိုက္အခံေတြမညီညြတ္ႀကတဲ့ျပသနာပါ။ က်ြန္ေတာ့္အျမင္ဘယ္နညး္စနစ္ကိုဘဲေရြးခ်ယ္ေရြးခ်ယ္စည္းလံုးညီညြတ္ရင္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအေနအထားအရ အတိုက္အခံေတြဘက္ကလညး္ေနာက္ေႀကာင္းျပန္လွည့္လုိ့ မသင့္ေတာ့ဘူးလို့ထင္ပါတယ္။ေအာင္ျမင္တာမေအာင္ျမင္တာထက္ငါတို့ေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းမွန္ခဲ့ရင္လညး္အတူတူစံႀကမယ္။မွားခဲံရင္လညး္ မ်ွေ၀ျပီးခံစားႀကမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓတ္မ်ိးေမြးျမူျပီးတက္ညီလက္ညီလုပ္ႀကရင္ေအာင္ျမင္မွာပါ။တစ္ကယ္လုိ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလညး္ ျပည္သူဘက္ကျပက္ျပက္သားသားရပ္တည္ျပီးအေျပာင္းအလညး္လုပ္မယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံတစ္ကာကေရာျပည္သူလူတုကပါ လက္ကမ္းႀကိုဆိုႀကမွာပါ။လက္ရွိျမင္ေတြ့ေနရတာကေတာ့ လူတုေတြလမ္းေပၚထြက္လုိ့ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္ရင္လက္သံေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ဥပေဒအရအေရးယူခဲ့ျပီးအုပ္ခွ်ပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြ ဥပေဒခ်ိးေဖာက္မွုေတြႀကေတာ့အေရးမယူဘဲ အတြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမို့ ဒါမ်ိးေတြကေတာ့ရွိေနအုန္းမွာပါဘဲ။ရုတ္တရက္ႀကီးျပင္ဖုိ့္ခက္ပါတယ္တဲ့။

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

ျဖစ္သင့္တာေတြ လက္ေတြ႕က်တာေတြ လုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ေပးခဲ႔ျပီးလို႕ လႊတ္ေတာ္ထဲလည္း ဝင္ျပိဳင္တဲ႕ေနရာေတြမွာနိုင္ျပီး အံုနဲ႕က်င္းနဲ႕ အထဲေရာက္သြားျပီ။(မဲဆႏၵနယ္ ရွိသေလာက္ ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ) ခရီးဘယ္ေလာက္ေပါက္ေအာင္သြားသလဲဆိုတာ တင္သြင္းတဲ့အဆိုႀကည္႕ေတာ့ ဒီအဆိုတစ္ခုတင္ဖို႕ ေတာ္ေတာ္အခ်ိန္ေပးရသလို ရွာမွရွား။
ေႀသာ္တိုင္းျပည္အတြက္ေတာက္ေလ်ွာက္လုပ္ခဲ႔တဲ႕ လူေတြ အခ်ိန္ေတြရတံုုးမေလ့လာထားပဲအခြင့္အေရးရေတာ့ ဘာလုပ္မယ္ညာလုပ္မယ္ႀကိဳတင္စီစဥ္ျပီးျပင္ဆင္ထားမႈမွမရွိဘဲ။လက္ပူတိုက္ျပီးလႊတ္ေတာ္တက္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေတြရလာမွာမဟုတ္ပဲ ျပင္ရင္းစမ္းႀကည့္ အဆင္မေျပထပ္ျပင္ ထပ္စမ္းနဲ႕ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးဆက္ေတာ့နာဦးမယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲမို႕လို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္နိုင္ဘူး အခ်ိန္ယူရအံုးမယ္လို႕ ဒါေပမယ့္အာဏာကိုထိပါးလာရင္လက္မေႏွးတဲ႕ လူမိုက္ႀကီးေဟာင္း (ေခြးျမီးေကာက္က်ည္ေတာက္စြပ္ရင္လည္းစြပ္မွာပါ )က ဒီေလာက္လုပ္ေပးနိုင္ရင္လည္း ဝိုင္းျပီးတည့္မတ္ညာသံေပးႀကရင္ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္တာေတာင္ လက္ခံလို႕ရတဲ႕အဆင့္ေလးတစ္ခုေတာ့ရမွာပါ။လုပ္ေဟ့ဆိုေတာ့ ဘယ္ကစလို႕ ဘာစလုပ္ရမယ္ဆိုတာမေသခ်ာ၊အျပနိအလွနိထိန္းေက်ာင္းဖို႕အတြက္ႀကေတာ့ ကိုယ္ခံအားကနည္း ၊အေကာင္းဆံုးအတိုက္အခံအျဖစ္ လက္ရွိသမၼတ ကိုပ့ံပိုးေပးဖို႕မစဥ္းစားဘဲ ၊သမၼတ ေနရာေမ်ွာ္ျပီးငါသာဆိုဒီထက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးမယ္ထင္ျပီး လက္ရွိ အရွိန္အဝါ နဲ႕လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တဲ႕စကား ေတြကိုက်ေတာ့ရဲရဲဝ႕ံဝံ႔ေျပာမထြက္ဘူး။

la bang said...

ေကာင္းကြာေျပာႀကဆိုႀကတာေတြအရမ္းေကာင္းနွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ႀကာျပိျဖစ္တ့ဲျပည္ေထာင္စုႀကီးတိုးတက္မူအျဖာျဖာေပါ့့အစစအရာရာေကာင္းမြန္တ့ဲနိင္ငံေတာ္ႀကီးလည္းေမ်ာ္ေလေဝးေလပါဘဲလားစိတ္ရွည္လြန္းရင္အေနတာန့ဲတူတယ္လို့ႀကားဘူးပါတယ္ျမန္မာျပည္သူေတြန့ဲလူထုေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္းစိတ္ရွည္လြန္းလို့မ်ားေမ်ာ္ေလတိုင္းေဝးေနရတ့ဲအျဖစ္မ်ဳိးလားတစ္ခုစဥ္းစားမိပါတယ္လူထုကလမ္းေပၚတက္ဆႏၵျပလို့စစ္အစိုးရကရက္ရက္စက္စက္ပစ္သတ္နိွမ္နွင္းခဲ့တာလည္းမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ့ပါျပတ့ဲဆႏၵလည္းလူေတြသာေသႀကရတယ္ထူးျခားမူတစုံတရာမွမရွိခ့ဲပါဘူးဥပေဒန့ဲအညီဆႏၵျပခြင့္ယူျပီးမွျပရမ့ဲဆႏၵဘာျပစရာလိုေသးလို့လည္းဆႏၵျပလူထုေတြဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာႀကိုသိျပီးတားပါဆႏၵျပခြင့္ျပုမိန့္ယူျပီးဆႏၵျပျခင္းဟာနိင္ငံတစ္ကာမွာအသုံးတဲတ့ဲဥပေဒလားေတာ့မသိပါကေလးေတြကိုကစားေနတ့ဲကစားနည္းတစ္မ်ိဳးလိုေတာ့ျဖစ္ေနတယ္ဒီမိုစနစ္ႀကီးမွာကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အရာသေဘာထားကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္မရွိဘူးလားအသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလမို့ဆိုလည္းအသြင္ကူေျပာင္းဆဲကာလကဘယ္ေလာက္ေတာင္ႀကာမွာလည္းဆယ္နွစ္လားအနွစ္နွဆယ္လားျမန္မာနိင္ငံရဲ့ပ်မ္းမ်ွအသက္ကဘယ္ေလာက္ရွိပါသလည္းလူထုလည္းအခ်ိနသိပ္မရွိပါလူထုေခါင္ေဆာင္မ်ားလည္းအခ်ိန္သိပ္ရႀကမယ္မထင္ပါကမာၻမွာဒီမိုစနစ္ႀကီးဟိုးဟိုးေရွ့ကတဲကရိွခဲ့ျပီးသားပါျမန္မာက်မွစည္းစနစ္က်တ့ဲစည္းကမ္းရွိတဲ့ဒီမုိဆိုပါလားဒီမိုရဲ့ဖခင္နိင္ငံေတြကစည္းစနစ္မရွိပဲဦးေဆာင္သူမးျဖစ္ေနႀကတာလည္းအံႀသစရာပါေနာက္ျပန္လွည့္တာမလွည့္တာအခ်ိန္ဆြဲတာမဆြဲတာေပးတာမေပးတာသူတို့အလုပ္ရေအာင္ယူဖို့လူထုန့ဲလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့တာဝန္ဟုယူဆျခင္းမဟုတ္အမွန္ေလ်ာက္ရမည့္လမ္းပါ

koko aung said...

ဖတ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေမာသြားျပီ

အားလုံး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးႀကသူမ်ား ေလးစားပါတယ္

အလြယ္ဆုံးကေတာ့ မင္းႀကီး ရန္ေနာင္ ေ

ေေနာက္တစ္ေယာက္ေပၚ သင့္ပါျပီ

ေတာင္းဆုိခ်င္တာမ်ား

စစ္ပညာမသင္မေနရဥဗေဒ ျပဌာန္းေပးရန္
အေျခခံ ဥဗေဒ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္
တုိင္းရင္းသား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အားလုံး ဖြဲ႕စည္းေပး
အမွန္တကယ္ ကုန္ပစၥည္း စစ္အဖြဲ႕ ေခတ္မွီ စစ္ေပး
လဘ္ယူသူ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ နွစ္ သတ္မွတ္ရန္
မဒိန္းမႈ႕ လူမ်ိဳးကြဲ ဘာသာကြဲ ေသဒဏ္ ေပးရန္
မိမိနုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး မိမိဘာသာ ဆုံးျဖတ္ ကာကြယ္ရန္
ေခတ္အမွီ ဆုံးလက္နက္မ်ား ဝယ္ယူသင့္
က်ဳးေက်ာ္ ခြင့္ျပုခ်က္မဲ႕ ေသဒဏ္ေပးရန္
အေမရိကန္ စစ္စခန္း ေဆာက္ခြင့္ျပုရန္

အားလုံးခင္ပါတယ္ ရင္ထဲမွာ အႀကိတ္အခဲမ်ားလာလုိ႕ပါ
ခေလးဆန္ သြားရင္ နားလည္ေပးပါ

ဥဗေဒေတြက ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားေတြကုိသာ

နွိပ္ကြပ္တယ္ က်န္ဘာသာေတြကုိေႀကာက္ေနတယ္

ကုိယ္နိုင္ငံ ပဲ႕မသြားေအာင္ မေဆာင္ရြက္ရဲဘူးလား

အားမရဘူးဗ်ာ အခ်ိဳန္ကုိက္ မျငိမ္းခ်မ္းေအာင္

၈၈ျမေအး လုိက္လုပ္ေနတယ္ ၈၈ျမေအးထြက္ေပးပါ

* said...

သိန္းစိန္အစိုးရ ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္သလဲ ---
(၁) UNFC ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အေကာင္အထည္ ေပၚလာမွာ ေၾကာက္လို႔ ျဖစ္တယ္။
(၂) ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႕လို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳရင္၊ ျပည္သူက ေထာက္ခံလာၿပီဆိုရင္၊ ျပည္တြင္းထဲက တပ္ေတြပါ ပူးေပါင္လာၿပီဆိုရင္၊ အာဏာရွင္ စနစ္ ပ်က္စီးမွာမို႔ ျဖစ္တယ္။
----
UNFC လုပ္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက
(၁) UNFC အေနနဲ႕ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက မဟာမိတ္တပ္ေတြနဲ႕ အတူ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင္းကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္ၿပီး သမိုင္းကို အသက္သြင္းရမယ္။
(၂) မဟာမိတ္တပ္ေတြ (အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ရုရွ စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာတပ္ေတြ) ရဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ကူညီခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းခြင့္ရိွတယ္။
(၃) ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့ ဗမာေတြ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ ကိုလိုနီျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ေတြ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အေၾကြးမေက်ေသးဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေထာက္ျပ၊ သူတို႔ေပးခဲ့တဲ့ ကတိကို ေထာက္ျပၿပီး UN မွာ ကမၻာသိ ေတာင္းဆိုၾကရမယ္။

jully soe said...

ဒီလိုေဆာင္းပါးေတြကို မ်ားမ်ားဆက္ေရးပါ
ဒါမွဒီေကာင္ေတြ ကိုယ့ဟာကို ေခြးျဖစ္ေနတာ
သိလာႀကမယ္

Htet Gyi said...

ေကာင္းျပီလူေလးတို႕ မင္းတို႕က ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္ တာကို ေတြးျပီး အျပစ္တင္ မ ေစာရဘူးကြ ။ လူ တစ္ ရာမွာ ကိုးဆယ္က လက္မခံ ရင္ မင္းဘာ ေျပာမလဲ ။ ယ ေန႕ အီဂ်စ္အ ေျခ အ ေန ဘယ္ လို ျဖစ္ေနလဲ သိလား အဲဒါကို ေရာ မင္းတို႕ ဘယ္လို ေျပာမ လဲ ။ ငါ႕ သားတို႕ မင္းတို႕ ဆက္ျပီး ေလလာဖို႕ လိုေသးတယ္။

Htet Gyi said...

အလြန္ေကာင္းတဲ႕ COMMENT ပါ ။ ေထာက္ခံ ပါသည္။

Htet Gyi said...

ကိုယ္ေရးတဲ႕စာက ကိုယ္႕ အဆင္႕အတန္းကို ေဖာ္ျပ ေနတယ္ ။ ညီေလး ရဲ႕ အ ေရးေတြ က တိုင္းနိုင္ ငံ အ ေရးကို ေဆြးေႏြး ဖို႕ မမွီ ေသးပါ ။ သို႕ေပမဲ႕ နိုင္ ငံ ေရး စိတ္ဝင္ စားတာက ေတာ႕ ေတာ္ပါတယ္ ။ ႏုိင္ ငံ ေရးဆိုတာ ပရဟိတ အလုပ္ပါ ။ ပရဟိတ လုပ္မယ္ဆို ရင္ အျပဳ သ ေဘာ စိ္တ္ ကို အရင္ ေမြးျမဴ ရပါ မယ္ ။