Monday, December 31, 2012

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေတြးစမ်ား - အပိုုင္း (၂)

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေတြးစမ်ား - အပိင္း (၂)
မိုးေအး

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အႀကိဳကာလေတြကိုု ေလ႔လာမယ္ဆိုုရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခင္းအက်င္း ၂ မ်ဳိး ေတြ႔နုုိင္ပါတယ္။ လူထုုလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြနဲ႔ အာဏာရွင္ေတြကိုု ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔ အုုပ္စိုုးသူ အာဏာရွင္ေတြကိုုယ္တိုုင္က အေၾကာင္းတရားမ်ဳိးစံုုအရ ႏိုင္ငံေရးတင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာတဲ့ ကူးေျပာင္းေရးအေျခအေနေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခင္းအက်င္းျဖစ္တဲ့ တင္းက်ပ္မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာတဲ့ အေျခအေနမွာ အာဏာရွင္အုုပ္စုုိးသူက ရွိေနဆဲဆိုုတာ ေတြ႔ရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ အာဏာရွင္ဆိုုတာဟာ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ဘုုရင္ေစာ္ဘြားမ်ဳိးႏြယ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္သလိုု အရပ္သားထဲကလည္း ျဖစ္နိုုင္ပါတယ္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမွ၊ နန္းတြင္းအာဏာသိမ္းပြဲရွိမွ မဟုုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကေနလည္း အာဏာရွင္ဆိုုတာ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အာဏာလက္လြတ္ဆံုုး႐ံႈးမွာကုုိ စိုုးရိမ္ျခင္း၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရလိုုျခင္းနဲ႔ အရာရာကိုု အၿပီးသတ္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုုင္တဲ့ ေနနရာမွာပဲ ရွိေနခ်င္တာေတြဟာ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ အစပ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အာဏာတည္ျမဲဖိုု႔ နည္းမ်ဳိးစံုုနဲ႔ ႀကိဳးစားလာျခင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္တြယ္ဖိုု႔ ျဖစ္လာတယ္လိုု႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သံုုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုုအာဏာရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ တဦးတေယာက္တည္းနဲ႔ ဖန္ဆင္းအုုပ္ခ်ဴပ္လိုု႔ မရပါဘူး။ ကူညီက်ားကန္ေပးၾကမယ့္ မဟာမိတ္ေတြ အကူအညီနဲ႔ပဲ အုုပ္ခ်ဴပ္လုုိ႔ ရနိုုင္ပါတယ္။

“မဟာမိတ္ေတြထဲမွာ အာဏာရွင္ေတြ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အားကိုုးသူေတြကေတာ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြပါပဲ။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုရင္ မဟာမိတ္အားလံုုးကိုု ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္တာ မွန္သမွ်ကိုု အဓိက တာ၀န္ယူ လည္ပတ္ေပးသူေတြျဖစ္သလိုု အာဏာကိုု တိုုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိသူေတြလိုု႔ အာဏာရွင္ေတြက ယူဆလိုု႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအႀကိဳကာလ တနည္းအားျဖင့္ တင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရၿပီ ဆိုုတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အာဏာရွင္နဲ႔ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ ဆက္ဆံေရးဟာ ေျပာင္းလဲလာတတ္ပါတယ္။”

အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္

အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြ ဆိုုတာကေတာ့ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ၊ အႏုုပညာသည္ေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ... စတဲ့ အလႊာအသီးသီးကေန သူ႔အေပၚ သစၥာခံမယ့္သူေတြကိုု ဆိုုလိုုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဟာမိတ္ေတြအေနနဲ႔ တစံုုတရာ အက်ဳိးအျမတ္မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ အာဏာရွင္ကိုု သစၥာခံေလ့မရွိပါဘူး။ မဟာမိတ္ေတြ သစၥာခံလာဖိုု႔အတြက္ အာဏာရွင္ဘက္ကလည္း ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးရတာ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းရတာေတြ လုုပ္ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ေနဖိုု႔ထက္ မဟာမိတ္ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေနဖိုု႔က အာဏာရွင္အတြက္ ပိုုအေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတတာထက္ မဟာမိတ္ေတြ ခ်မ္းသာျပည့္၀ေနဖိုု႔က ပိုုအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တခုုရွိတာက မဟာမိတ္ေတြ မ်ားေနမယ္ဆိုုရင္ ေ၀စုခြဲရတာေတြ မ်ားၿပီး မဟာမိတ္ေတြ ခံစားရမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ နည္းသြားနိုုင္ပါတယ္။ မဟာမိတ္ေတြ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္မယ့္ ေ၀စုုခြဲေပးႏုိင္ေရး စိတ္တိုုင္းက်မယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားႏုိင္ေရးဟာ အာဏာရွင္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ မဟာမိတ္ေတြ ခံစားရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားေလေလ သူ႔အေပၚကိုု သစၥာခံေလဆိုုတာ အာဏာရွင္တိုုင္းက နားလည္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အာဏာရွင္ေတြဟာ မဟာမိတ္ကိုု က်စ္က်စ္လစ္လစ္နဲ႔ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေရြးခ်ယ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။

မဟာမိတ္ကိုု ဘာနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးမလဲ

အာဏာရွင္အေနနဲ႔ သူ႔ပိုုင္ဆုုိင္မူေတြထဲကေန မဟာမိတ္ေတြကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖိုု႔ဆိုုတာ မျဖစ္္ႏိုင္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုုင္ လုုပ္ငန္းေတြ၊ သယံဇာတေတြကိုု မဟာမိတ္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္လုုပ္ပိုု္င္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိး၊ အဂတိလိုုက္စားမႈေတြကိုု မဟာမိတ္ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာသေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်ဴးလြန္ခြင့္ေပးထားတဲ့ နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ အက်ဳိးအျမတ္ရနုုိင္မယ့္ စက္႐ံုတိုုင္း၊ လုုပ္ငန္းတိုုင္း၊ ေနရာတိုုင္းဟာ ကိုုယ့္မဟာမိတ္ေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုုတဲ့ မူကိုုပဲ အာဏာရွင္ေတြက က်င့္သံုုးေလ့ရွိပါတယ္။ မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမူကိုု ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ခ်ိန္ဟာ အာဏာလက္လြတ္ဆံုုး႐ံႈးရမယ့္ အခ်ိန္ဆိုုတာကိုုလည္း အာဏာရွင္ေတြက ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြထက္ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုုပဲ အာဏာရွင္ေတြက ဦးစားေပးပါတယ္။

မဟာမိတ္ရဲ႕ ဇာတ္လိုုက္ ေခတ္ပ်က္သူေဌး

ပိ္တ္ဆိုု႔ခံထားရတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ စီးပြားေရးလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ပဲေပးေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ဘယ္ေလာက္ပဲေပးေပး လက္ေတြ႔ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လုုပ္ႏိုင္သူေတြဟာ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ရဲအရာရွိေတြ၊ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းေတြ မဟုုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ခ႐ိုနီလိုု႔ပဲ အဂၤလိပ္လို အသံုုးနဲ႔ေခၚေခၚ၊ အာဏာပိုုင္နဲ႔ေပါင္းၿပီး ခ်မ္းသာလာသူလိုု႔ပဲ ျမန္မာလိုုျပန္ျပန္၊ ဒီကေန႔ လူအမ်ား သံုုးႏႈန္းေနတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းအစပဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္အတြက္ လံုုျခံဳေရးအရ အဓိကအက်ဆံုုးမဟာမိတ္က လက္နက္ကိုုင္တပ္ေတြရဲ႕ ထိပ္ပိုုင္းဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေတြျဖစ္ၿပီး ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္က ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြက အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုုင္ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေတြ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးေတြအေနနဲ႔ အာဏာရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ရရွိထားတဲ့ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ လုုပ္ငန္းေတြကိုု သူတိုု႔အစြမ္းအစနဲ႔ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြင္းေအာင္ လုုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဖက္စပ္လုုပ္ရေလ့ရွိပါတယ္။ အလကား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရထားတဲ့ လုုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကိုု ယံုုၾကည္ရတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကိုု ပံုုအပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဖက္စပ္လုုပ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ ေက်နပ္ေအာင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ဘက္က ႀကိဳးစားေပးရသလိုု အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ အရာရွိေတြဘက္ကလည္း လုုပ္ငန္းရွင္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္ သူတိုု႔ကိုုယ္ပိုုင္လုုပ္ခ်င္တဲ့ လုုပ္ငန္းမွန္သမွ် လုုပ္ခြင့္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးပါတယ္။ ဖက္စပ္လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ရတဲ့ အေျခအေနကေန ကိုုယ္ပိုုင္လုုပ္ခြင့္ရလာတဲ့ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ပိုုမိုုခ်မ္းသာလာၿပီး သာမန္စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္အဆင့္ကေန ေခတ္ပ်က္သူေဌးဆိုုတဲ့ အဆင့္ကိုု ကူးေျပာင္းလာပါတယ္။ စီးပြားေရးလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အစိုုးရ အဆင့္ျမင့္ပုုဂၢိဳလ္ေတြနီးပါး ၾသဇာအာဏာရွိလာပါတယ္။ တခါတရံမွာ စီးပြားေရးသာမက အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာကိစၥေတြမွာပါ ပါ၀င္အၾကံေပးလာသူေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရေရာ နုုိင္ငံေရးအရပါ ၾသဇာအာဏာရွိလာတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြဟာ အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြၾကားမွာ အဓိက ဇာတ္လိုုက္ျဖစ္လာပါတယ္။

“တင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးတဲ့ ကာလမွာ ေနရာအတန္အသင့္ ျပန္ရလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအတိုုက္အခံေတြဟာ သူတိုု႔အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုုး မဟာမိတ္လိုု႔ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြက ယူဆပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အႀကိဳကာလဆုုိတာဟာ အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ရတဲ့ကာလ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေဟာင္းေတြ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြက ႏိုင္ငံေရးအတိုုက္အခံေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ျဖစ္ဖိုု႔ ႀကိဳးစားလာရတဲ့ ကာလလိုု႔လည္း သံုုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။”

ေခတ္ပ်က္သူေဌးနဲ႔ အာဏာရွင္

အာဏာရွင္တိုုင္းဟာ သူတိုု႔ လုုံျခံဳေရးကိုုပဲ အဓိက ဦးစားေပးေလ့ရွိေပမယ့္ သူတိုု႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ေတြ (လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲမ်ား) ကိုု ပံုုေသထားေလ့မရွိပါဘူး။ အျမဲတမ္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမွမဟုုတ္လည္း ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ဖယ္ရွားတာမ်ဳိးေတြ လုုပ္တတ္ပါတယ္။ လံုုျခံဳေရးအရ အဓိကက်တဲ့ မဟာမိတ္ေတြဟာ သူ႔ရဲ႕အာဏာကိုု တိုုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့သူ ဆိုုတာကိုု အာဏာရွင္ေတြက သေဘာေပါက္ပါတယ္။ မဟာမိတ္ေတြထဲမွာ အာဏာရွင္ေတြ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အားကိုုးသူေတြကေတာ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြပါပဲ။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုရင္ မဟာမိတ္အားလံုုးကိုု ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္တာ မွန္သမွ်ကိုု အဓိက တာ၀န္ယူ လည္ပတ္ေပးသူေတြျဖစ္သလိုု အာဏာကိုု တိုုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိသူေတြလိုု႔ အာဏာရွင္ေတြက ယူဆလိုု႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအႀကိဳကာလ တနည္းအားျဖင္႔ တင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရၿပီ ဆိုုတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အာဏာရွင္နဲ႔ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ ဆက္ဆံေရးဟာ ေျပာင္းလဲလာတတ္ပါတယ္။

မဟာမိတ္အေျပာင္းအလဲ

တင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဴးေတြမွာ အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြၾကားမွာလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအရ တင္းက်ပ္တာေတြကိုု ေျဖေလွ်ာ့ေပးရေတာ့မယ္ဆိုုတဲ့ အခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္ စတင္ ဦးစားေပးတာကေတာ့ လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ အေျပာင္းအလဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုုးအရာဟာ လံုုျခံဳေရးျဖစ္တဲ႔အတြက္ လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ကိုု စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေျပာင္းလဲဖိုု႔ ျပင္ဆင္ပါတယ္။ လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ ဆိုုတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲေတြသာမက ဥပေဒအရ သူ႔အေပၚ လံုုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ေပးထားႏုိင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပဌာန္းနုုိင္ေရးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ကိုု စိတ္ခ်ယံုုၾကည္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုၿပီဆိုုမွ တင္းက်ပ္တာေတြ စတင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးတတ္ပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးန႔ဲ မဟာမိတ္ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈ

တင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ၿပီ ဆိုုတာနဲ႔ အာဏာရွင္အတြက္ မဟာမိတ္ေတြ မ်ားလာတတ္ပါတယ္။ နိုုင္ငံေရးမွာ အတိုုက္အခံေတြကိုု ေနရာျပန္ေပးရသလိုု စီးပြားေရးမွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုု ၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ဆိုုင္ခြင့္ျပဳရပါတယ္။ နုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ေနရာအသစ္၀င္ယူလာသူအားလံုုးကိုု သူ႔ရဲ ႔မဟာမိတ္ေတြအျဖစ္ပဲ အာဏာရွင္က သေဘာထားေလ့ရွိပါတယ္။ မဟာမိတ္ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးမွ သူ႔ေနရာ သူ႔ၾသဇာ တည္ျမဲမယ္ဆိုုတာ နားလည္တဲ့ အာဏာရွင္ဟာ မဟာမိတ္အသစ္ေတြကိုုလည္း စိတ္ေက်နပ္မူရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးရပါတယ္။ သူ႔အာဏာကိုု တိုုက္႐ိုက္မၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအတိုုက္္အခံေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုုစည္း႐ံုးခြင့္ေတြ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြ ေပးပါတယ္။ လုုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြအတြက္လည္း လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးပါတယ္။

အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ေ၀စုုခြဲရတာေတြ မ်ားလာၿပီး မဟာမိတ္ေတြၾကားမွာ စိတ္၀မ္းကြဲတာေတြ မေရမရာ ျဖစ္လာတာေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုုျဖစ္လာခ်ိန္မွာ စိတ္မသက္မသာ အျဖစ္ရဆံုုးသူေတြကေတာ့ တခ်ိန္က အာဏာရွင္ ဦးစားေပးခံခဲ့ရတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ရဲ႕ လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ အေျပာင္းအလဲမွာ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုုပ္ကိုုင္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပုုဂၢိဳလ္ေတြလည္း တာ၀န္ေတြက ေနဖယ္ရွားခံရတာ ဒါမွမဟုုတ္ အေရးမပါတဲ့ ေနရာေတြကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ခံရတတ္ပါတယ္။ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြကိုုယ္တိုုင္လည္း အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္အေနနဲ႔ ဆက္ရွိေနႏိုင္ေပမယ့္ အရင္ကလိုု ဦးစားေပး မဟာမိတ္အဆင့္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြအေနနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ မေသမခ်ာ မလံုုမျခံဳျဖစ္မႈေတြ ေပၚေပါက္ေစပါတယ္။ အာဏာရွင္လိုုမ်ဳိး လံုုျခံဳေရးမဟာမိတ္ (လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္း) ဖြဲ႔စည္းပိုုင္ခြင့္အာဏာမရွိတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြဟာ အနာဂတ္ အာမခံခ်က္ရရွိဖိုု႔ မဟာမိတ္အသစ္ကိုု ရွာေဖြဖဲြ႔စည္းရပါတယ္။ တင္းက်ပ္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးတဲ့ ကာလမွာ ေနရာအတန္အသင့္ ျပန္ရလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအတိုုက္အခံေတြဟာ သူတိုု႔အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုုး မဟာမိတ္လိုု႔ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြက ယူဆပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အႀကိဳကာလဆုုိတာဟာ အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ရတဲ့ကာလ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေဟာင္းေတြ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြက ႏိုင္ငံေရးအတိုုက္အခံေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ျဖစ္ဖိုု႔ ႀကိဳးစားလာရတဲ့ ကာလလိုု႔လည္း သံုုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။

မိုုးေအး
(သစၥာသတင္းဂ်ာနယ္မွ ...)

4 comments:

S.Maung Chain said...

yes,this article show the clear views of dictatorship and some of opposition parties in Burma.We peoples and including (88),(DASSK) should be study this articles.Anyhow I think they already know about that.

MMT said...

လြဏ္းေဆြဘေလာဂ္မွာ ေဆာင္းပါးမဖတ္ေတာ့ဘူး။ အခ်ိန္ကုန္ အက်ဳိးမရွိလုိ ့။ ေကာ္မန္ ့ပဲလုိက္ဖတ္တယ္။ ေကာ္မန္ ့တခုလုိက္ဖတ္ရင္ ဘာေရး ထားတယ္ဆုိတာသိျပီ။ အတုိက္အခံ အသုံးမက်ေႀကာင္း၊ ၈၈ေတြ အသုံးမက်ႀကေႀကာင္း။ (Hidden agenda: အေႀကာင္းက လြဏ္းေဆြတုိ ့အဖြဲ ့ ခြက္ေပ်ာက္လုိ ့ညစ္ေနေႀကာင္း..ဒါပဲ။)

ရန္ကုန္သား said...

ေခတ္တခုစနစ္တခုမွာအသုံးခ်ျခင္းခံရဆုံးက နင္းျပားျပည္သူနဲ႔

ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြပါပဲ သမုိင္းျပန္ ႀကည့္ပါ။

ဝန္ထမ္းေတြ လာပ္စားတယ္ဆုိတာ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လူႀကီးေတြ

ရဲ႕ သြားႀကားထုိးတံကပ္ေနတဲ႕ အသားစေလးးေလာက္ေတာင္မရွိပါ

ဘူး။တကယ္တမ္းေျပာႀကမယ္ဆုိရင္ ပုိင္မႈေတြေႀကျငာသင့္ပါတယ္

တကယ္စားတဲ႔သူေတြ သတၱိရွိရွိ အေရးယူပစ္ပါ။ဒါေပမယ္ ဝန္ထမ္း

ေတြကုိေတာ့ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ ေက်ြးထားဖုိ႔ေတာ့လုိ လိမ့္မယ္။

၂၀၁၅ မွာေသခ်ာခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဟစ္တလာလုိအာဏာေတြသုံး

တဲ႔ ဦးသာေအး။ဦးေဇာ္မင္း။လုိျဗဴရုိကရက္ေတြ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး

ဘုန္းႀကီးမ်ား။ၿပည္သူမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား ေအာက္ေျခပါတီဝင္မ်ား

မေထာက္ခံေတာ့ပါဘူး။ သမၼတႀကီး ႀကဳိတင္ရွင္းထားသင့္ပါတယ္

genius said...

ၿပည္သူေတြက -- အလြန္အားကိုးၾကပါတယ္ ။
ဆင္းကဒ္ေစ်းမ်ားတာလဲ ေၿပာေပးဘူး ၊
အင္တာနက္လိုင္းေႏွးတာလည္း ေၿပာေပးဘူး ၊
ကုန္ေစ်းႏႈန္းကလည္းႀကီးတုန္း ။
ဘုန္းႀကီးေတြမီးရိွဳ.တာလည္း -----------
ကခ်င္ေတြကို ဗံုးၾကဲတာလည္း ----------
က်န္းမာေရး / ပညာေရးေတြလည္း ---------
--- အန္တီခ်ဳ ေရ -- ေၾကာေပးပါအုန္း ဂ် ၊
အရုပ္ၿငားေနရို.ရား ?