Tuesday, December 4, 2012

နမ္းမွာလားေမာင္ရဲ႕ ေမာင့္ေကာ္မရွင္ႀကီးနဲ႔ ...

နမ္းမွာလားေမာင္ရဲ႕ ေမာင့္ေကာ္မရွင္ႀကီးနဲ႔ ...
လွေမာင္ဟန္

ေနာက္တခါ လာျပန္ၿပီေဟ့။ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဆိုပါကလား။ အားရစရာႀကီးဗ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ အႏွီလို စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဆုိသဟာႀကီးေတြဟာ မၾကာမၾကာ ေပၚလို႔၊ ေပၚလို႔ လာတတ္သဗ်။

ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုတာႀကီးေတြ လုပ္လုပ္ေနရသတုန္းလို႔ ေမးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ လူထုက ေတာင္းဆိုတာကိုးလို႔ ေျပာမယ္ထင္ရဲ႕။

ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒါမ်ဳိးလုပ္ၾကတာပဲေလလို႔လည္း ေျပာမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဟုတ္တာပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ေတာ့ ဘဏ္ေတြ၊ အိမ္ယာေျမလုပ္ငန္းေတြကို စီးပြားေရးကပ္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုတာ ဖြဲ႔ၿပီး စုံစမ္းၾကရဲ႕။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆိုတဲ့သူေတြက ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲသုံးစားလုပ္ေတာ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုၿပီး လုပ္လားလုပ္ၾက၊ ဒီေတာ့ ဒို႔ျမန္မာကလည္း အားက်မခံေပါ့ေလ။

ႏို႔ေပတဲ့ဗ်ာ။ သုမနေက်ာမွာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔လို႔ ဆိုရေပခ်ိမ့္ေလာ မသိေပါ့ေလ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လို အခါခါ ေသဖူးလို႔ ပ်ဥ္ဖိုး၊ သံဖိုးသာမက၊ ရဝတကို ေပးရတဲ့ စာရြက္စာတမ္းဖိုးပါ ေနာေက်ေအာင္ သိေနတဲ့ လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔လိုက္ျပန္ၿပီဟဲ့ ဆိုတဲ့ အသံမ်ားၾကားရင္ကို ေက်ာထဲ စိမ့္စိမ့္သြားေလရဲ႕။

စိမ့္တာလည္း မေျပာနဲ႔ေလ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီမွာ ဖြဲ႔တဲ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဆိုတာမ်ားဟာ ဟုတ္တာမွန္တာမ်ား ဘယ္တုန္းက ေျပာဖူးလို႔တုန္း။

“သူတို႔ဟာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ စုံစမ္းေစခ်င္လို႔မွ မဟုတ္တာကပဲ။ မေက်နပ္တဲ့သူေတြကို အခ်ိန္ဆြဲလို႔ရေအာင္ ႏွစ္သိမ့္လို႔ရေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာႀကီးပါကလား။ အျမဲတမ္း၊ အျမဲတမ္း သူတို႔ဖြဲ႔တဲ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုတာေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အဆုံးမေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဂလိုကိုးဗ်။”

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဖုန္းေမာ္အေရးအခင္းျဖစ္တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုတာႀကီး ဖြဲ႔ခဲ့ေသးပါေသာ္ေကာ။ အဲဒီစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုတာႀကီးက ဘာေျပာတုန္း။ ေက်ာင္းသားေတြကို မထိေအာင္ ေျမႀကီးေပၚရွပ္ပစ္တာဆိုပဲ။ မွန္လိုက္သမွ်ကလည္း စုစုေပါင္း ငါးေယာက္လား ေျခာက္ေယာက္လားဟာ ေနာက္ေက်ာတို႔ ဝမ္းပိုက္တို႔မွာခ်ည္းဗ်။ အဲဒီစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာႀကီး ဖတ္ၿပီးမွ ေအာ္ … ေသနတ္မွန္ခံၾကရတဲ့သူေတြဟာျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚ ဝပ္ေရွာင္တဲ့သူေတြပါလားလို႔ အေတြးအသစ္၊ အျမင္သစ္၊ ေသနတ္ပစ္တိမ္းေရွာင္နည္း သင္ခန္းစာသစ္ေတြ ရလာခဲ့သကိုး။ ဒီလိုအေတြးအသစ္၊ အျမင္သစ္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ အေရးအခင္းျဖစ္ေလတိုင္းမွာ ေျမႀကီးေပၚ ရွပ္ပစ္မယ္အထင္နဲ႔ ခုန္ဆြခုန္ဆြ လုပ္ေနတတ္သူဟာ တျခားသူဟုတ္ပါ႐ိုးလား။ ကၽြႏ္ုပ္လွေမာင္ဟန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္တကား။

တေလာကလည္း ရခိုင္အေရး စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုလား ဖြဲ႔လိုက္ပါေသးေရာ။ ရခိုင္တျပည္လုံး မီးေတြသာ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္သြားပါေလေရာ။ သူ႔စုံစမ္းေရးက ၿပီးကို မၿပီးႏိုင္ဘူး။ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား မီးထဲပါသြားသလားမသိ။

ခုတခါ လာျပန္ၿပီ။ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တဲ့။ စုံစမ္းတာကေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ျပဴေစာထီးေတြကို ဖြင့္ခ်ထားတဲ့ ဦးဘဂ်မ္းကာတြန္းလိုပဲ၊ ညက လာတိုက္တဲ့ ဓားျပကလည္း သူ၊ အမႈစစ္ေဆးမယ့္သူကလည္း သူ ဆိုေတာ့ ခက္ဖူးလားေနာ့။ အခုဟာကလည္း မီး႐ိႈ႕ခိုင္းတာကလည္း သမၼတဂ်ီး၊ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ေပးတာကလည္း သမၼတဂ်ီးဆိုရင္ မခက္လားဗ်ာ။ ဆိုရင္လို႔ ေျပာတာပါေနာ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတဂ်ီးကို အပ္ခ်မတ္ခ်ျဖင့္ မစြပ္စြဲရဲေပါင္ဗ်ာ။

အဲတဲ့ … ႏို႔ေပတဲ့ေပါ့ေလ။ ဆင္တေကာင္လုံးႀကီးေတြ႔ေနမင့္ဟာ၊ ဆင့္အီးအီး ရွာရဦးမယ္ဆိုေတာ့ … ကၽြႏု္ပ္ျဖင့္ ဦးေႏွာက္စားလို႔ မဆုံးပါေပ။ ဘယ့္ႏွာပါလိမ့္ေပါ့ေနာ။

သူတို႔ဟာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ စုံစမ္းေစခ်င္လို႔မွ မဟုတ္တာကပဲ။ မေက်နပ္တဲ့သူေတြကို အခ်ိန္ဆြဲလို႔ရေအာင္ ႏွစ္သိမ့္လို႔ရေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာႀကီးပါကလား။ အျမဲတမ္း၊ အျမဲတမ္း သူတို႔ဖြဲ႔တဲ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုတာေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အဆုံးမေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဂလိုကိုးဗ်။

အခု လက္ပံေတာင္းအေရးႀကီးမွာ အဓိက အေရးႀကီးဆုံး စုံစမ္းရမွာက သံဃာေတြကို မိုက္မိုက္႐ိုင္း႐ိုင္း မီးေလာင္တိုက္သြင္းတဲ့လူ ဘယ္သူလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္မဟုတ္လား။ အဲဒါကို အသိဆုံးလူက သမၼတဂ်ီးကလြဲၿပီး ဘယ္သူရွိႏိုင္ဦးမလဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အထက္ေအာက္ အဆင့္အတန္းအရပဲ ၾကည့္ၾကည့္ သမၼတဂ်ီး မသိဘဲ ဘာမွ လုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ အေသအခ်ာေပါ့။ ေျမႀကီးလက္နဲ႔ခတ္တာကမွ ေလယာဥ္ေပၚေရာက္ေနရင္ လြဲခ်င္လြဲဦးမေလ။ သမၼတဂ်ီးအမိန္႔ကို ေက်ာ္ၿပီး လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ေဖာက္ေဖာက္ျပားျပား သေရာ္ေမာ္ကား လုပ္ရဲတဲ့ေကာင္မ်ား ရွိရင္လည္း ဘာခက္သတုန္း။ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ ခုံ႐ံုးဖြင့္ အေရးယူလိုက္႐ံုသာပ။ ႐ိုး႐ိုးသားသားသား လုပ္ခ်င္ၾကတယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ။

ခုေတာ့ ဟုတ္ေပါင္ဗ်ာ။ သမၼတဂ်ီးကပဲ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး စုံစမ္းခိုင္းဦးမတဲ့။ ေျပာလိုက္ျပန္ေတာ့ အိုးနင္းခြက္နင္း၊ လုပ္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း ဦးနင္းပဲ့ေထာင္။ မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ ပစ္ၿပီး ေနာက္တေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္လိုက္ပါေသးလား။ မီးေလာင္ဗုံး မသုံးပါဘူးတဲ့၊ ဒီမုိကေရစီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီပါ ...တဲ့။ ေအာ္ … သူတို႔ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဒါမ်ဳိးပါလားလို႔ အားလုံးနားလည္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဟာ … မဟုတ္ျပန္ဘူးတဲ့ဗ်။ အဲဒီေၾကညာခ်က္ႀကီး ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျပန္ေရာတဲ့။ ဘာလဲဟ။ ဒါလား သမၼတ ...။

အရင္တုန္းက ေျပာေနက်အတိုင္း ျပည္သူေတြက က်ေနာ္တို႔ကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူလူထုႀကီး တခဲနက္ ဆႏၵမဲေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီးနဲ႔အညီ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအတိုင္း သံဃာေတာ္တို႔ကို မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ ေလာင္မီးတိုက္လိုက္ရပါေၾကာင္းလို႔မ်ား မိန္႔ခြန္းေတြ ဘာေတြ ထြက္ေျပာဦးမလားေတာင္ ထင္မိေသး … ေအာင္မယ္ … ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ အ႐ူးပါးဗ်၊ ဘာသံမွ ထြက္မလာဘူး။ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနလိုက္ပုံမ်ား အသက္မွ ရွိေသးရဲ့လား ေအာက္ေမ့ရ။

ေဟာ … ေဟာ ... ေျပာင္းျပန္ၿပီဗ်။ ေျပာင္းျပန္ၿပီ။ ေကာ္မရွင္ထဲက လူေတြကလည္း အရင္လူေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူးတဲ့ခင္ဗ်။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕မစ္ရွင္ကလည္း အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူးတဲ့ဗ်။

ကဲ … ကဲ … ထားပါေတာ့ေလ။ လူေတြကို သေဘာတူညီခ်က္ ဘာညာ မေမးမျမန္းဘဲ ေတြ႔ကရာ ေကာက္ဆြဲၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ ေလွ်ာက္လုပ္ထားတာမို႔လို႔ ကာယကံရွင္ေတြက သေဘာမတူလို႔ ျပင္ရတယ္ ထားပါေတာ့။ အဲ … မ႐ိုးေျဖာင့္လိုက္ပုံက ေနာက္ျပန္ဖြဲ႔တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြထဲမွာ သံဃာေတာ္မ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ဆိုတာ ပါမလာေတာ့ဘူးဗ်။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ဆိုတာလည္း ပါမလာေတာ့ဘူး။ ဒါက ဘာသေဘာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ခ်န္လိုက္တာလဲ။ ဘာမွလည္း ရွင္းမျပပါလား။

ခင္ဗ်ားတို႔ သမၼတႀကီးက နံတယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔လူႀကီးက ယုံေအာင္လည္း ၿဖီးတတ္တယ္။ ကၽြမ္းေအာင္လည္း ႐ိႈ႕တတ္သဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ေပးတဲ့ ဒီမိုကေရစီက ညီႇေစာ္နံတယ္။ ေသြးညႇီေစာ္၊ အသားညီႇေစာ္၊ ဘာဘီက်ဴးေစာ္နံသဗ်ာ။

တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာေနတဲ့ သမၼတဂ်ီး၊ သမၼတဂ်ီး ဆိုတာ လက္စသပ္ေတာ့ ေၾကာင္သူေတာ္ႀကီးပါလား။ အေမရိကန္ေရွ႕က်ေတာ့ မခုတ္တတ္တဲ့ ေၾကာင္ေလးလို။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔ ၊ အေမရိကန္သမၼတေရွ႕တို႔ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္စုပ္တဲ့ သရက္ေစ့လို ကုပ္ကုပ္ကေလး။ က်ဳံ႕က်ဳံ႕ယုံ႔ယုံ႔ကေလး။ က်ဳိ႕က်ဳိ႕႐ို႕႐ို႕ကေလး။ လူကြယ္ၿပီ၊ လူလစ္ၿပီလား ဆိုရင္ျဖင့္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခ်င္၊ ဗုံးနဲ႔ ပစ္ခ်င္တဲ့ ေခြးၿမီးေကာက္က ေျဖာင့္ကို မေျဖာင့္ႏိုင္ေသးဘူး။

ခုလည္း ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္က ၾကည့္ဦး။ အဓိက လက္ရင္းလက္သည္လို႔ အမ်ားယုံၾကည္ၾကတဲ့ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးေတြက ပါလိုက္ေသး။ သူတို႔ကို စုံစမ္းပါမယ္ဆိုမွ သူတို႔ကို ထည့္ထားတာက ဘယ္လိုတုန္းဗ်။ ဒါလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႔အညီလား။ သူခိုးကိုမွ ဓား႐ိုးကမ္းရက္ပါေပ့ သမၼတဂ်ီးရယ္။ က်န္တဲ့သူေတြလည္း ၾကည့္ဦး။ သူတို႔ ခိုင္းတာမလုပ္ရင္ အလုပ္ျပဳတ္မွာ ေၾကာက္ေနရမယ့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးမ်ားက ငါးေယာက္၊ တႀကိတ္တည္း တဥာဏ္တည္း၊ တအိုးတည္းစား၊ တခြက္တည္းစား ဒီပုပ္ထဲက ဒီပဲမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အလိုေတာ္ရိ အမတ္ႀကီးမ်ားက သုံးေယာက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမွန္သမွ် ဆင္ေျခရွာၿပီး အကာအကြယ္ေပးေလ့ရွိေသာ စစ္ကၽြန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က တေယာက္၊ ဒီလူေတြ ျခံရံတင္းက်ပ္ထားၿပီး ရြာသားႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ဤေရြ႕ဤမွ် လြတ္လပ္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းလွေသာ အႏွီစုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ႀကီးကေန မည္သို႔ေသာ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရအံ့နည္း။

ဟိုသီခ်င္းထဲကလိုေပါ့ သမၼတဂ်ီးရယ္။ “လိမ္တယ္ ညာတယ္ သမၼတဂ်ီးရယ္ ယုံေအာင္ၿဖီးတတ္တယ္၊ ပ်ိဳပ်ိဳခင္ကို ခ်စ္ပါဘဲနဲ႔ ေကာ္မရွင္ထဲ ထည့္တယ္” ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါေပါ့လား။

ဒီေကာ္မရွင္ဟာ ေၾကာင္သူေတာ္ႀကီး ညႇစ္ထုတ္လိုက္တဲ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ႔ နံမယ့္ ေၾကာင္ေခ်းပဲဆိုတာ အေပြးျမင္႐ံုနဲ႔ အပင္သိႏိုင္ၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ သမၼတႀကီး ဘယ္ေလာက္နံနံ မေထြးႏိုင္၊ မအံႏိုင္ၾကဘဲ နမ္းမွာလား ေမာင္ရဲ႕ ေမႊးတယ္ရွင္ လုပ္ခ်င္ေနသူေတြကလည္း ေပါမွေပါ၊ မ်ားမွမ်ားပါ။ ဟိုလူႀကီးေတြက အာဏာျပန္သိမ္း လိုက္ရမလားဆိုၿပီး မ်က္လုံးျပဴးျပလိုက္ရင္၊ အမေလး ေၾကာက္လွခ်ည္ရဲ႕ လန္႔လွခ်ည္ရဲ႕ အာဏာေတာ့ မသိမ္းလိုက္ပါနဲ႔ သတ္ခ်င္သတ္၊ ျဖတ္ခ်င္ျဖတ္၊ လုခ်င္လု၊ ယက္ခ်င္ယက္သြားၾကပါ၊ အာဏာေတာ့ မသိမ္းလိုက္ပါနဲ႔ ဆိုသူေတြကလည္း အနမတဂၢ။

ထားပါေတာ့ေလ။ သူတို႔ကိုေတာ့ အျပစ္မတင္ေတာ့ပါဘူး။ ေအာ္ … သူတို႔မွာက မျမဝင္းေရာဂါႀကီးနဲ႔ကိုး။

လွေမာင္ဟန္
(Hla Mg Han ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ...)

24 comments:

S.Maung Chain said...

I don't think so for this fake commission.
Becareful DASSK.
We don't want u fake commission's leader.
Don't make your history not to be ugly.

hotladylay@gmail.com said...

စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ပထမဖြဲ႔စာ္းတံုးက အခ်က္ေတြထံက အထိကရံုးၿဖိဳခြဲပံုကိုေဖၚထုပ္ေရးဆိုတဲ႔အခ်က္နဲ႔ ၈၈အဖြဲ႔ မပါ၀င္လာၿခင္းဟာ သံသယၿဖစ္စရာအခ်က္ ၂ ခ်က္ၿဖစ္ေနလို႔ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဟာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ထဲမွာရိွေနတာထင္ရွားပါတယ္ အေၿဖကိုအခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးေစာင္႔ၾကည္႔ေနစရာလိုေသးလို႔လား

May said...

Good article!
Well done!

Tomahawk said...

This is very good article which reflect what's happening.

I hope my comment is not true, but Daw Suu is in the trap. Burmese public is waiting how can she handle so called commision "shit bag".

agunamti said...

I respect Hla Mg Han. You have good idea and true message for public. We have encaurage you OK. We like you.
Lung bra

real news said...

တစ္သက္လံုးအလိမ္ခံလာျပီးမွ

USA citizen said...

I agree Hla Mg Han
You writings are so powerful
Please keep sharpening your pen
Let us know more and more
thank you

Maung Toe said...

စစ္အစိုးရ လက္ကိုင္တုတ္ စစ္တပ္နဲ႕ ရဲ ကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ နဲ႕ ျပည္တြင္းက မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြ စုေပါင္းၿပီး "ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္" စင္ၿပိဳင္ထူေထာင္ၿပီး လိုတာကို ေတာင္းဆိုျခင္းကသာ ျပႆနာ အားလံုးရဲ႕ အေျဖျဖစ္တယ္။

Maung Toe said...

ကမၻာကို အတိအလင္း ေၾကညာၿပီး စင္ၿပိဳင္ "ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္" တည္ေထာင္ပါ။ ျပည္တြင္းက ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ တပ္မေတာ္သားနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို စည္း႐ံုးပါ။ အာဏာရွင္ ဖက္ဆစ္ေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ "ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္" အျမန္ထူေထာင္ၾကပါ။ "ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္က" သာလွ်င္ အာဏာရွင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမွန္တကယ္ စြမ္းအားရိွလာေအာင္ ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

Maung Toe said...

တိုင္းရင္းသားေတြ စတင္ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကသာလွ်င္ ျပႆနာ အားလံုးရဲ႕ အေျဖကို ေပးပါလိမ့္မယ္။

ct said...

ထင္တဲ႔အတိုင္းဘဲ လြန္းေဆြ ဆီမွာ တင္မွေတာ့ ေစာက္ျပစ္ေျပာ ေဆာင္းပါးဘဲေနမွာလို႔

ck said...

စိန္ေရႊ အစိုးရက ဒီ စကား ၾကားရင္ေတာ့ အနာေပၚ ဒုတ္က် ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ဗမာျပည္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျဖက တပ္မေတာ္ ျဖိဳခြဲေရးဘဲ။

အခုလက္ရွိ စစ္တပ္ ဒီ အေနအတိုင္း ရွိေနသမွ် ဘာမွ တိုးတက္မွာ မဟုတ္ပါ။

kyaw naing said...

CT ဆုိတဲ့အေကာင္ကမင္းပေထြးကုိထိလုိ့နာတာလား။ခုထိ
မင္းအစိမွာမျမင္ေသးဘူးလား။အေပၚကMG TOE ေျပာ
တာေထာက္ခံပါတယ္။တုိင္းရင္းသားတပ္ကုိအားလုံးတစ္စု
တစည္းတည္းလုပ္ျပီးဗမာစစ္အစုိးရတပ္ကုိအရင္ျဖဳိခြဲသင့္
ပါတယ္။လြတ္ေတာ္ထဲမွာ 25%ယူထားတည္းကခုလုိမရုိး
သားတဲ့အဳကံအစည္ရွိေနခဲ့လုိ့ဘဲ။ခုလည္းႀကည့္ေလ၊တေန
ရာျပီးတစ္ေနရာျပသနာေတြဖန္တီးျပေနတာဘာကုိရည္
ရြယ္ခ်က္နဲ့လုပ္သလဲဆုိတာလယ္ျပင္ထဲဆင္သြားသလုိဘဲ
ထင္းေနတာ၊ျမန္မာနုိင္ငံမာကုိယ့္ျပည္သူေတြနစ္နာေအာင္
ဘယ္အတုိက္အခံ၊ဘယ္ပါတီ၊ဘယ္လက္နက္ကုိင္ကမွ
ျပသနာမဖန္တီးခဲ့ဘူး။လုပ္လုိက္တုိင္းဟာေမာင္ဖြတ္
က်ားတုိ့အဖြဲ့ခ်ည္းပါဘဲ။ေက်းဇူးျပဳျပီးတုိင္းရင္းသား
မဟာမိတ္တပ္ေတြစုရုံးႀကပါ။ဒီအစုိးရစစ္တပ္ကုိျဖဳိခြဲနုိင္
ေအာင္စီမံႀကပါ။သူတုိ့ေတြအထဲမွာလည္းဒီလုိအႀကံအ
စည္ေတြကုိလက္မခံတဲ့လူေတြရွိေနမွာဘဲ။မဟုတ္လည္း
ဒီအစုိးရနဲ့ဖုိက္ေနႀကရတာဘဲမလား။အခုကေတာ့သူတုိ့
လုပ္ရပ္ေတြေတာ္ေတာ္သိသာလာျပီဘဲ။တုိင္းရင္းသား
မဟာမိတ္တပ္ေတြစုရုံးစုစည္းနုိင္ပါေစလုိ့ဘဲဆုေတာင္းပါ
တယ္။ဒီဖြတ္အစုိးရကုိတုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားျဖဳိခြဲနုိင္ႀက
ပါေစ။

winntun said...

I don't want to be another state for 144 martial-law in My mother-land.

mya said...

လြန္းေဆြ ဆီက ဆိုရင္ေစာက္ၿပစ္ ေၿပာဘို႕ဘဲ
ေခါင္းစဥ္ကလဲ ေစာက္တလြဲ-ေမာင္တိုးဆိုတဲ့ေကာင္ နင္ေၿပာသေလာက္ လြယ္မလား ေခြးမသား။

S.Maung Chain said...

Hi!!
Dr lwan.
I don't understand why u expressing rude coments.

zulu zenith said...

ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိေနခ်ိန္မွာ အစိုးရရဲ့ မင္းသားမ်က္ႏွာဖံုးၾကီးကြာက် ဘီလူးမ်က္ႏွာၾကီးကို ေတြ႔လိုက္ရေတာ့..
ငါတို႔ အလိမ္ခံရၿပီ..
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိတဲ့ ငါတို႔ကိုက တံုးတာပါ ဆိုၿပီး နာၾကည္းေဒါသ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။

a said...

ေကာင္းတယ္ဗ်ာအမွန္ေတြပါပဲ၊ဒီေလာက္ရွင္းေနတဲကိစၥကိုဘာစံုစမ္းစရာလိုလို႔လဲ။ဒီပံုအတိုင္းဆိုတိုင္းျပည္ကေတာ့ဒီထက္စုတ္ျပတ္သတ္ဖို႔ေသခ်ာသေလာက္ရွိတယ္။

st. anza said...

အဓိကအေရးၾကီးဆံုးက သမၼတဆီတင္မယ့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူကို တရား၀င္ခ်ျပဖို႔လိုတယ္။
ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေဒသခံေတြအေပၚ တရားမွ်တမႈ၊ ဘာသာသာသနာအေပၚ အေလးအနက္မထားမႈ တစ္ခုမွ မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ျပႆနာၾကီးထြားလာရတယ္။
အခုလည္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ့ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေပးသင့္တယ္။ သမၼတဆီ တင္ျပတဲ့ စာကို ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆြက္ လံုး၀ မပါဘဲ အရွိကိုအရွိအတိုင္း အစိုးရသတင္းစာေတြကေန ပြင့္လင္းစြာ ျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပသင့္တယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီေကာ္မရွင္ကမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီေကာ္မတီရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အလံရႈးလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လူလည္က်လြန္းတဲ့ လွည့္ကြက္ေတြလို႔ တစ္ထစ္ခ် မွတ္ယူရမွာပါ။
တကယ္ေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟာ အစိုးရရဲ့ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ယံုၾကည္ေလးစားခံရေစမႈ တန္ဖိုးေတြပါ။

lwinmin said...

ct ရဲ႔႔ ေၿပာသလို..လြဏ္းေဆြ ဟာ တခါတခါ အၿဖစ္ဘဲရွာေနတာ..ကိုယ္မွ မလုပ္ႏိုင္တာ ေစာင္႔ႀကည္႔ပါ႔လားကြာ...ဒို႔ အေမစုကို ယံုတယ္ကြာ..

Moemin said...

သူတို့ဟာ ဘာမွမဟုတ္ဘူး

သူတို့ဟာ
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူေတြမဟုတ္ဘူး
ဗဟုအဖြဲ့၀င္ေတြမဟုတ္ဘူး
တတိယအုပ္စုထဲလဲ မပါဘူး
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရြ့ကို
တြန္းခဲ့သူေတြပါလို့ လည္း
တခါမွ မေျပာခဲ့ဘူး၊၊

သူတို့ဟာ
ေ၀ဖန္ေရး ဆရာ အႀကံေပး ဆရာႀကီးေတြလဲမဟုတ္ဘူး
ဘယ္နွစ္ခုနွစ္တုန္း က ဘယ္နိင္ငံမွာ
ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ တယ္
ဆိုတာေတြလည္း မသိဘူး
ဘယ္နိင္ငံ ဘယ္တကၠသိုလ္က
ဘာဆိုလားေတြလည္း မဟုတ္ဘူး၊၊

သူတို့ဟာ
က်ြန္ေတာ့္လို အြန္လိုင္းသတင္း အစုံဖတ္ျပီး
ပုဆိုးျခံဳထဲက လက္သီးပုန္းျပေနတဲ့
သမိုင္းေပးတာ၀န္ မေက်ပြန္ ေသးသူလည္းမဟုတ္ဘူး၊၊

သူတို့ဟာ
ဘ၀တစ္ခုလုံးကို ေလာင္းေႀကးထပ္
လက္ပေတာင္းေတာင္ကို ပုံအပ္ထားႀကတဲ့
လက္ပေတာင္းေတာင္ေဒသက ရြာသူရြာသား မ်ားသာျဖစ္တယ္၊၊
မံုရြာ ၊ မႏၱေလးနဲ့ ပခုတၠဴ ေဒသတ၀ိုက္ က ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားသာျဖစ္တယ္၊၊

လကၤာ said...

ကိုမ္ိုးမင္းေရးတာသေဘာက်လို ့က်ေနာ့္ဘေလာ့ေပၚကူးတင္လိုက္ပါတယ္။
သူတို ့ဟာ ဘာမွမဟုတ္ဘူး..
http://8888linker.blogspot.com/2012/12/blog-post_1367.html

My Lord said...

like UNION ARMY but COMING U TURN

todegyee maung said...

မင္းတို႔ထင္သလိုလြယ္ပမလား NLD ေတြ၊ မင္းတိုဟာမႀကီးက သူမလုပ္ႏိုင္မွာဆိုးလို႔
ဒီကိစၥမွာ ဆႏၵျပတာေတြေတာင္ မင္းတို႔ကို
၀င္မပါခိုင္းထားဘူးမဟုတ္လား။
မင္းတိုယံုခ်င္ယံုေလ မယံုတယ္႔သူေတြကို
အျပစ္မေျပာနဲ႔။