Monday, November 26, 2012

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတဲ့လား ...

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတဲ့လား …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

ဒီကေန႔ကာလကို “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ” လို႔ ေျပာေျပာေနတာေတြ ၾကားၾကားေနရတယ္။ အထင္ကရ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ရဲ႕အျမင္မွာေတာင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးေတြ စတင္ေနၿပီလို႔ အထင္ေရာက္ေနၾကတာကို သူတို႔ရဲ႕ ေျပာဆိုေျဖၾကားခ်က္ေတြကတဆင့္ သိေနရတယ္။

က်ေနာ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ … အင္း … အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလေတာ့ … အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလပဲ။ ဘယ္လို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလလဲဆိုေတာ့ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုက မစို႔မပို႔ အေလွ်ာ့ေပး၊ ျပႆနာေတြ ပို႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတုအေယာင္ေတြ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ လမ္းလႊဲေပးၿပီး သူတို႔သြားခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ စစ္အာဏာရွင္ပံုစံသစ္တမ်ဳိးဆီ ခ်ီတက္ဖို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလလို႔ပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။

“လူထုတိုက္ပြဲလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ အမ်ားစုရဲ႕အျမင္မွာ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး ေသနတ္နဲ႔ တဒိုင္းဒိုင္း အပစ္ခံ၊ ဘက္နက္နဲ႔ ထိုးၿပီး အေသခံ၊ တင့္ကားနဲ႔ အႀကိတ္ခံ၊ လူေတြ ေတာင္ပံုရာပံု အေသခံရတာေတြကိုပဲ မ်က္စိထဲ ျမင္ေယာင္ၿပီး ထိတ္လန္႔ေနၾကပံုေပၚတယ္။ အဲသလို ထိတ္လန္႔ေနတာကိုလည္း ဆိုးတယ္လို႔ မဆိုသာေပဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဆုိက္၀ါးေတြကလည္း အဲဒီလိုပံုရိပ္ေတြ ျမင္ေယာင္ၿပီး လူထုတိုက္ပြဲ မဆင္ႏႊဲရဲေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔တယ္။ ျပည္ပက လူေတြက လူထုတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲဖို႔ အၾကံျပဳရင္လည္း မင္းတို႔႔ကိုယ္တုိင္ ၀င္မလုပ္ရတိုင္း ေျမႇာက္ေပးမေနနဲ႔ဆိုတာမ်ဳိး လူထုတိုက္ပြဲ လိုအပ္မႈရဲ႕အေနအထားကို မသိနားမလည္သူတခ်ဳိ႕က အ႐ိုးခံ တံု႔ျပန္ၾကသလို စစ္အုပ္စု ဆိုက္၀ါးေတြကလည္း ကူၿပီး ျပက္ရယ္ျပဳေပးၾကေပသကိုး။”

အဲဒီလို ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု သြားေနတဲ့ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈကေန က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အမွန္ကယ္ လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကာလကို မေရာက္ႏိုင္ဘူးလားဆိုေတာ့ ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမွ်ာ္ရင္း အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မယ့္ လူထုအေရးကိစၥေတြကို ေရွာင္လႊဲေနလို႔ မရပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ‘ကာလံု’ ၊ ‘ဦးပိုင္’ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး … ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးေတြျဖစ္ေနတဲ့ ထစ္ႀကီး ၃ ထစ္ကို လူထုအားနဲ႔ တုိက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုကိုလိုပါမယ္ (အသံထြက္အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ ထစ္ေနတဲ့ ‘ဒစ္’ ေတြ ျဖဳတ္ဖို႔ လိုမယ္ေပါ့ဗ်ာ)။

လူထုတိုက္ပြဲလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ အမ်ားစုရဲ႕အျမင္မွာ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး ေသနတ္နဲ႔ တဒိုင္းဒိုင္း အပစ္ခံ၊ ဘက္နက္နဲ႔ ထိုးၿပီး အေသခံ၊ တင့္ကားနဲ႔ အႀကိတ္ခံ၊ လူေတြ ေတာင္ပံုရာပံု အေသခံရတာေတြကိုပဲ မ်က္စိထဲ ျမင္ေယာင္ၿပီး ထိတ္လန္႔ေနၾကပံုေပၚတယ္။ အဲသလို ထိတ္လန္႔ေနတာကိုလည္း ဆိုးတယ္လို႔ မဆိုသာေပဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဆုိက္၀ါးေတြကလည္း အဲဒီလိုပံုရိပ္ေတြ ျမင္ေယာင္ၿပီး လူထုတိုက္ပြဲ မဆင္ႏႊဲရဲေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔တယ္။ ျပည္ပက လူေတြက လူထုတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲဖို႔ အၾကံျပဳရင္လည္း မင္းတို႔႔ကိုယ္တုိင္ ၀င္မလုပ္ရတိုင္း ေျမႇာက္ေပးမေနနဲ႔ဆိုတာမ်ဳိး လူထုတိုက္ပြဲ လိုအပ္မႈရဲ႕အေနအထားကို မသိနားမလည္သူတခ်ဳိ႕က အ႐ိုးခံ တံု႔ျပန္ၾကသလို စစ္အုပ္စု ဆိုက္၀ါးေတြကလည္း ကူၿပီး ျပက္ရယ္ျပဳေပးၾကေပသကိုး။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲ ဆိုက္၀ါးလႊတ္လႊတ္၊ ဘယ္လိုပဲ ျပက္ရယ္ျပဳျပဳ ျပည္သူလူထုဟာ အမွန္တကယ္ ဒုကၡခံစားလာရၿပီဆိုရင္ေတာ့ မေၾကာက္တတ္ဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးမေဆာင္လည္း လမ္းမေတြေပၚ ထြက္ရဲတယ္ ဆိုတာကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲနဲ႔ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြကို ၾကည့္ရင္ အထင္းသား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြက စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးရင္ ပိုထိေရာက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ပိုျမန္ျမန္ရႏိုင္ေျခရွိတာရယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လူထုတိုက္ပြဲကို မသိသလို ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ လုပ္ေနရင္ မထင္မွတ္ဘဲ လူထုတိုက္ပြဲေတြ အရွိန္ျမင့္လာတဲ့အခါမွာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ လူထုၾကား ညပ္ၿပီး ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ သမိုင္းေကြးကိန္းေတြ ရွိေနတာရယ္ေၾကာင့္ တသက္လံုး ေပးဆပ္ခဲ့သမွ်ေတြ သဲထဲေရသြန္ မျဖစ္ေစေရး အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဦးေဆာင္မႈေပးဖို႔ အၾကံျပဳေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆံုးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး လုပ္ေဆာင္တုန္းက လူထုတိုက္ပဲြအေနအထားကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး လုပ္ေဆာင္တုန္းက ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးက ပါ၀င္ေျပာဆို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လာေအာင္ နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ မီဒီယာအသီးသီးကေန လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလည္း သိမ္ေမြ႔တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲ အမ်ဳိးအစားတခုလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ အဲသလို လူထုတိုက္ပြဲ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးက ျပည္သူေတြ ပါ၀င္လာေအာင္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ၿပီး ‘ကာလံု’ ၊ ‘ဦးပိုင္’ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ဆိုတဲ့ ထစ္ႀကီး ၃ ထစ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ခ်ဳိးဖ်က္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွသာ ၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလ အစစ္အမွန္ကို ေရာက္ရွိၿပီး အသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ အားေကာင္းေမာင္းသန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အဲဒီလို တိုက္ပြဲ၀င္သင့္တဲ့ အေရးအရာေတြကို တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ စိတ္မကူးဘဲ၊ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ အလုပ္သမား လယ္သမား ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးကို စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးဖို႔လည္း စိတ္မကူးဘဲ ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စု ေရႊ႕တဲ့ (ဟထားေပးတဲ့) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေရာက္ ခ်ီတက္ေရးဆိုတဲ့ အကြက္ေနာက္ကိုပဲ ေဖာ္လိုလိုက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲေတြကို ဆင္ႏႊဲဖို႔ အေရွာင္အတိမ္း ဂ်က္စီဂ်ိမ္း လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ အတိုက္အခံေတြ ေျခမႈန္းခံရႏိုင္ကိန္း ရွိေနသလို ၂၀၁၅ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း ‘ကာလံု’ ၊ ‘ဦးပိုင္’ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေတြကို မၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အခုလို ၾကံ႕ဖြံ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ ကစားကြက္ထဲမွာပဲ ဖတ္သီဖတ္သီနဲ႔ ဒုကၡဆက္ခံေနရဦးမယ္လို႔ ျမင္မိပါေၾကာင္း …။

အားလံုးသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
နံနက္ ၄း၄၀ နာရီ
၂၆-၁၁-၂၀၁၂

9 comments:

Htar Minn said...

Good.

S.Maung Chain said...

I think they never give back our peoples's power if we don't have struggles and risks.

soe said...

ဒါကိုေတာ့ like လုပ္ေပးလိုက္မယ္။

Ko Khin Aye said...

ႈI agree with you KLSwe on this article.

Moemin said...

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ကျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ကလကာေနာက္က Ideology ဆရာႀကီး ေနရာတစ္ခုေပးရမယ္

yoo said...

ကၽြႏု္ပ္ NLD ၀န္းထရံ တစ္ေယာက္အေနၿဖင့္..
မိတ္ေဆြၾကီး၏ေဆာင္းပါး ေနာက္ဆုးံပုိဒ္
ကုိ ဤေနရာ ၿပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ၿပလုိပါ၏။

ကၽြႏု္ပ္တုိ ့၏ ခ်စ္လွစြာေသာ အေမႏွင့္
အဖြဲ ့၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
အၿခားအၿခားေသာ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
ကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြၾကီး ထင္သလုိ
အေရွာင္အတိမ္း ဂ်က္စီဂ်ိမ္း
လုပ္ေနႀကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ။

ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊..
အလုပ္အကုိင္ မဲ့..အစရွိသၿဖင့္...
နိမ့္က် ေနသည္တုိ ့ကုိ...
အစုိးရ အား ထုတ္ေဖာ္ ၿပသ
အေရးဆုိေနရၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါ၏။

အေၾကာင္းမူကား..

၁၉၈၈ အခါသမယ...
ရွိရွိ သမွ်ေလကုန္ေသာ မဏၱဳိန္ မ်ား
နိမ္ ့က်၊ ၿပိ ုလဲ၊ ပ်က္စီး ေနသည္တုိ ့ကုိ
ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုးံက
ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ၿပသခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္ကုိ
မိတ္ေဆြၾကီးလဲ အသိပင္။

ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အခါသမယတြင္..
လတ္တေလာ အေၿခအေနမ်ားကုိ လစ္လ်ဳ ရွဳကာ၊ လြန္ေလၿပီးေသာ ၂၄ ႏွစ္အၾကာကတည္းက...
တစ္တုိင္းၿပည္လုးံ ဖုိးဖုိး၊ဖြားဖြား၊ဦးဦး၊ေဒၚေဒၚ၊ကုိကုိ၊မမ၊
ညီေလး၊ညီမေလး၊ပူစီ၊ပါပီေလး တုိ ့တစ္ေတြ
ႏွင္ ့ လမ္းေပၚက ေခြး၀ဲစား..စသည္စသည္..
တုိ ့ ပါ မက်န္...အားလုံးကသိၿပီးေလသည္ ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ...
နိ္မ္ ့က်ေနပါၿပီ၊
ဆင္းရဲေနပါၿပီ၊
ၿပိ ုလဲေနပါၿပီ..အစရွိသၿဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဆက္လက္ ကုန္းေအာ္ ေနၾကသည္မွာ...
အရင္ ့အရင္..
လမ္းေပၚ ထြက္ မကုန္းေအာ္ ခဲ့သမွ်
အတုိးခ် ကုန္းေအာ္ ေနၾကၿခင္းသာတည္း။

ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ မ်ားကုိသာ..
မိတ္ေဆြၾကီး၏ ရင္ထဲ၀ယ္
ၿဖစ္တည္မွဳမ်ား ရွိၿခင္းမက
တုိးတက္ရွိေစရန္..
ုဤေနရာမွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါ၏။ ။

Andrew Soe said...

"လႊတ္ေတာ္ ထဲ ကုန္းေအာ္ လို႕ ထင္သာ ျမင္သာ လူထု အက်ိဳးျပဳ ကိစၥ တစ္ခု ရခဲ့တာမ်ား ရွိရင္ သိပါရေစ။ မေန႕က မဟုတ္ေသာ ယေန႕
ေဒၚစု လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ကိစၥ မွာ ျပည္သူ ဘက္ မွာ မရွိ ၊ သိန္းစိန္ ဘက္မွာ ရွိေနတယ္ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ရျပီးေနာက္ ကိုလြဏ္းေဆြ ရဲ့ "အေရွာင္အတိမ္း ဂ်က္စီဂ်ိမ္း လုပ္ေနၾက" တယ္ ဆိုတဲ့ စကားထက္ နီနီဝင္ရႊီး ဆိုထားတဲ့ "နဂါးႏိႈင္မင္း မျဖစ္ရင္ ေတာင္မွ က်မ ကို ႏိႈင္မဲ့ မယားႏိႈင္မင္း ေတာ့ျဖစ္မယ္ ဧကန္ပင္" ဆိုတဲ့ သီခ်င္း စာသား က ဒီေနရာ မွာ ပိုသင့္ေတာ္မယ္ ထင္တယ္။သူေတာင္မွ အဲ့လိုျဖစ္ေနရင္ ေနာက္လိုက္ေတြဆိုတာ အုတ္ရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ မျမင္ဘူးတာျမင္ရလို႕ အားေစးမိေနတဲ့ ခပ္ညံ့ညံ့ လူတန္းစား က အမ်ားပါလို႕ ဆိုပါရေစ။"

Thu said...

" Ideology ဆရာႀကီး ေနရာတစ္ခုေပးရမယ္"
Just second class in ideology, first class in activist.

Vai said...

Andrew soe တုိင္းရင္းသားလား ဗမာ ကုိ ပုတ္ခတ္မယ္ ေဒၚစုကုိေဝဖန္မယ္. အဲဒီ အဆင္ ့မွာဘဲေန. Ok