Sunday, September 2, 2012

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆိုင္ကယ္ မစီးရဘူးဆိုတာ ဘာေၾကာင့္လဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆိုင္ကယ္ မစီးရဘူးဆိုတာ ဘာေၾကာင့္လဲ
စိန္သံလံုး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ယာမဟာ ဆိုင္ကယ္ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းစင္တာ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အႀကီးဆံုး အထင္ရွားဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္မွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကို ဇြတ္အတင္း အဓိက ၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ ဇြတ္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ သြားေလသူ အာဏာရွင္တို႔က ဘယ္လိုလုပ္လုပ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လူဦးေရ အရေရာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ တည္ေဆာက္ထားမႈမ်ားအရ အဓိက ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရႏုိင္ေသာ ခုိင္မာမႈတခုျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ယာမဟာ ဆိုင္ကယ္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ျပည္သူမ်ား ၀ယ္စီးခြင့္မရျခင္းကေတာ့ လူျဖစ္႐ံႈးေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ မညီေသာ တားဆီးမႈ၊ ကန္႔သတ္မႈနဲ႔အတူ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္း အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံေနရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္ ကာလမွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ ၃၁ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအမ်ား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးခြင့္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနတဲ့အထိ ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား စီးခြင့္ရခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထဲမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖြဲ႔က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၆၅ စီးသာ ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေနာက္ဆံုး ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြထဲမွာ ဆိုင္ကယ္မစီးရဘူးဆိုၿပီး ထူးထူးဆန္းဆန္း ႐ူး႐ူးႏွမ္းႏွမ္း အမိန္႔ထုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရတာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ပဲရွိပါတယ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးမစိုက္ခင္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဌာနဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြကို စီးခြင့္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္ၿမိဳ႕နဲ႔မွ မတူတဲ့ ဆိုင္ကယ္ ႏွစ္ေယာက္စီးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ခဲ့ရာက ခုခ်ိန္မွာ တေယာက္ထဲေတာင္ စီးခြင့္မရေတာ့တာျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကလြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီးခြင့္ျပဳထားတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွမရွိတဲ့ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈေတြကေတာ့ အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ဆူပူမွာေၾကာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္ကို ေရႊ႕ပစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္မရေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္တယ္ဆိုတာ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ အမိန္႔ထုတ္တဲ့လူေတြ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္မွာမဟုတ္ဘူး။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေျပာၾကပါတယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးရဲ႕သမီးကို စေကာ္ပီယံ လမ္းသူရဲေတြက ဆိုင္ကယ္နဲ႔ တင္ၿပီး ခိုးေျပးမယ္ေျပာလို႔ ရန္ကုန္မွာ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ ပိတ္တာတဲ့။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ သမီးလည္း အခု လင္ရေနပါၿပီ။ အဲဒီ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စေကာ္ပီယံ လမ္းသူရဲေတြလည္း ေထာင္ထဲ ေရာက္ကုန္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ မရွိေသးတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး အနားယူသြားတာလည္း ၾကာလွပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးက ျပည္သူေတြကေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ႐ူး႐ူးႏွမ္းႏွမ္း အမိန္႔ေၾကာင့္ လူစဥ္မမီ လူျဖစ္႐ံႈးေနတုန္းပါပဲ။

ႏိုင္ငံသားခ်င္းအတူတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေနထိုင္သူမ်ားသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနတာဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနမႈတခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွအဓိပၸာယ္မရွိဘဲ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လံုလံု မရွိဘဲ တားဆီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဟာ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာျဖစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ကိစၥ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္ရွိေနပါတယ္။

ခက္ေနတာက လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေဘးထိုင္ ငိုက္ျမည္း ထထ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ တမတ္သားေတြလိုပဲ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူေတြကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ ကင္းမဲ့ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆို တင္ျပမႈေတြ မရွိဘဲ ပုတ္သင္ညိဳေတြလို ယိမ္းကေနမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ အဆင့္ျမင့္ဖို႔ အတြက္ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စကားလိုင္း မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖို႔၊ ဘတ္စကားလိုင္းေတြ အဆင့္မီ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္ ေဒၚေလာ သန္းေပါင္း ၄၅၀.၆၈၃ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ္လို႔ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီ ဥကၠဌ မစၥတာ ဘာဇူဟီစာအီဂါမိုတိုက ေျပာၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ သြားလာေရး အခက္အခဲေတြ ရွိေနတာကို ကမၻာက သိသြားပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဘတ္စကားစီးသူ ၈၄ %၊ ကိုယ္ပိုင္ကားစီးသူ ၆ %၊ တကၠစီးကားစီးသူ ၅ %၊ မီးရထားစီးသူ ၅ % ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ေကာက္ယူထားတဲ့ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

အရင္တုန္းက လူလတ္တန္းစားမ်ားနဲ႔ အရာရွိငယ္အဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္း အသံုးျပဳခြင့္ရခဲ့တာေၾကာင့္ သြားလာေရး အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ ကား၀ယ္မစီးႏိုင္တဲ့အတြက္ တန္ဘိုးအသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ၀ယ္စီးရင္ ႐ံုးသြား႐ံုးျပန္၊ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ အဆင္ေျပေနၾကပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွအပ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ ရၾကလို႔ တၿမိဳ႕နဲ႔တၿမိဳ႕ တရြာနဲ႔တရြာ ကူးသန္းသြားလာမႈေတြ လြယ္ကူခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္နမ့္ခမ္းမွာေတာ့ ေကာက္စိုက္သမား၊ လယ္သူမေတြပါ ဆိုင္ကယ္ ၀ယ္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေကာက္စိုက္သမား၊ လယ္သူမေတြလည္း ဆိုင္ကယ္၀ယ္စီးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ တ႐ုတ္လုပ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ သံုးသိန္းနဲ႔အထက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြကေတာ့ ဆယ္သိန္းနဲ႔အထက္ ေပါက္ေစ်းေတြ ရွိေနတာ ေတြ႔ရၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေခ်ာေမြ႔ေစတဲ့ ဆိုင္ကယ္အသံုးျပဳခြင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပိတ္ဆို႔ကန္သတ္ထားမႈကို ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳ ေပးမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘတ္စကားတိုးစီးရတဲ့ ဒုကၡနဲ႔ ကင္းေ၀းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဆိုတာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့တာမ်ဳိး ရွိခဲ့ေပမယ့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြ ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့တဲ့ စိမ္းလဲ့ကန္သာလို လူသတ္မႈမွာ ဇိမ္ခံကားေတြနဲ႔ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ ေျပာရမွာဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြလည္း ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ရရင္ လုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ အရင္တုန္းက သတင္းစာတိုက္ေတြက သတင္းေထာက္ေတြ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္တာကိုလည္း သင္ခန္းစာယူသင့္ပါတယ္။ ေလာင္စာဆီေစ်းေတြ ႀကီးျမင့္ေနခ်ိန္မွာ ဆီစားသက္သာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ တဖက္တလမ္းက အေထာက္အကူျပဳမွာပါ။

အခု ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးမွာ လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္ေတြကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရား၀င္ ဆိုင္ကယ္တင္သြင္းတဲ့ အေရအတြက္က ၁,၈၇၇,၅၉၆ စီး ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ယာမဟာ ဆိုင္ကယ္ကုမၸဏီက ဆိုင္ကယ္သစ္ေတြ လာေရာင္းမယ္ဆိုေတာ့ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ မရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိး မေရာက္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးဘဲ အဓိပၸာယ္မဲ့ ပိတ္ပင္ တားဆီးကန္႔သတ္ထားျခင္းကို အလ်င္အျမန္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မိၿပီး ျပန္လည္စီးနင္းခြင့္ျပဳေပးဖို႔ လက္တို႔ သတိေပးလိုက္ရပါတယ္။

စိန္သံလံုး

32 comments:

koko said...

သူ ထင္ တာ သူ ေျပာ တာ ပဲ
မ လုပ္ နုိင္ လို့ ပါ

Htet Arker said...

ရန္ကုန္မွာက ဆုိင္ကယ္မစီးခုိင္းဘဲနဲ႔ေတာင္မွ ဒီေလာက္ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးေနတာ။ ဆုိင္ကယ္မ်ား စီးခုိင္းလုိက္လုိ႔ကေတာ့ ဆူးေလးကေန မဂၤလာဒုံကုိ ကားနဲ႔သြားလုိ႔ ေရာက္ဖုိ႔ဆိုရင္ 4 နာရီမက ၾကာသြားမယ္ ထင္တယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ေကာင္းပါတယ္။

pawmyintoo said...

ဆိုင္ကယ္စီးရင္ ကားရွဳပ္တာ ထရပ္ဖစ္ဂ်မ္းၿဖစိတာသက္သာမယ္ ။ဓါတ္ဆီသက္သာမယ္(ႏို္င္ငံေငြကုန္သက္သာ)။ေလထု
ညစ္ညမ္းတာ သက္သာမယ္ (အဆုပ္ေရာဂါ ေလ်ာ႕က်)။

Myo Aung said...

ဆိုင္ကယ္ မစီးရလို့ မေသဘူး။ ဆိုင္ကယ္ စီးခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ယာဥ္တိုက္မွဳ့ပိုမ်ားလာမယ္ အရူးေရ။ ေပးမစီးတာေကာင္းတယ္။ အစိုးရဘာလုပ္လုပ္ မေကာင္းျမင္ၾကတာကို။ ေကာင္းတာကို ေကာင္းတယ္လို့ျမင္ၾကပါ။ ရပ္ကြက္ထဲ့ကို၀င္လိုက္ရင္ ဆုိက္ကားေရွာင္ရတာေတာင္ ပင္ပန္းလွျပီ။ ဆိုင္ကယ္ကိုပါေရွာင္ေနရရင္ေတာ့ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အရူးေရးတဲ့ မေရမရာေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္မိတာ ကိုယ္တိုင္အရူးထျပီးေတာ့ ဒီ Comment ကိုေရးမိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္မွားတာပါ။

HTA2010 said...

ဆိုင္ကယ္ မစီးရ လို့မေသဘူး ဟုတ္လား ဆုိင္ကယ္စီးတာဘဲေသတာမွတ္လုိ့ စီးကမ္း ရွိစြားစီးရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူးစိုတာသိရဲ ့လား သူမ်ားနုိင္ငံမွာဆိုင္ကယ္ စီးတယ္စုိတာ ကား ဂ်မ့္ျဖစ္မွာစုိးလုိ ့ အစုိရေတြ က ဆိုင္ကယ္ကုိ စီးခြင့္ျပဳတာ မေလးရွားမွာစုိရင္ ဆုိင္ကယ္လမ္းကုိ သီးသန့္ ကိုလမ္းလုပ္ေပးထားတယ္ ခုေျပာေနတဲ့ comment ဝင္ေရးနက်တဲ့ ကုိကုိမ်ား ဗဟုသု တ နည္းတားလား ဒါမွမဟုတ္ ကားမဝယ္နုိင္ေသးတဲ့ေအာက္ေခ် လူတန္းစားေတြ ကို မနာလုိျဖစ္တာလား စုိတာ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ဘဲသိမွာပါ ခုအဲဒီ ဆိုင္ကယ္အေဳကာင္းေရးတဲ့ စာေရးစရာကုိလဲ က်ြန္ေတာ့္ အေနနဲ့ ေက်း ဇူး တင္ပါတယ္ ဘာမွ နားမလယ္တဲ့နလဘိန္း တံုးမ်ားကိုေတာ့ ေအာ့နလံုးနားပါတယ္ နဂို စစ္အစိုးရလူလားလုိ ့ ထင္ရတယ္ ။

chatboy said...

ေပးစီးဖို.အေျပည္.အ၀ေထာက္ခ“ပါတယ္မတိုက္ေအာင္ေတာ.ဆင္ျခင္ေမာင္းေပါ. အားလ“ုးအဆင္ေျပသြာမာအမွန္ပါစီးလို.၇ေအာင္ဆက္ျကုိးစားပါဥိးသိန္းစိန္၇ယ္ စီးခြင္.ေပးလိုက္ပါလို.ေတာင္းဆို၇င္၇သြားမွာပါ

saw said...

ဆရာလြဏ္းေဆြ တင္ တဲ့ နိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးေတြ အဆဲခံရတာ မ်ားလို့ လူမွု့ေရး တင္လဲ အဆဲမလြတ္ပါလား။ ယမဟာ က ဘယ္ေလာက္ ရ လဲ။ ဖြံ့ျဖိုးဆဲ နိုင္ငံ ေတြရဲ့ ျမိုျကီး ေတြရဲ့ ပို့ေဆာင္ေရး ျပသနာမွာ ေဆးမီတို ျဖစ္တဲ့ စကူတာ (ဆိုင္ကယ္) ရဲ့ ျပသနာ က ပို ျကီးျပီး ဟာ ျဖရင္ဘို့ မလြယ္ပါ။ ျမို့ေတာ္ အင္ဂါ နဲ့ ညီဘို့ ရန္ကုန္ဟာ ဆိုင္ကယ္ စီး ဘိုံအဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါ ။ မန္တေလး နဲ့ ဗီယက္နန္ လိုျဖစ္သြား နိုင္ သည္

chanhana said...

in china, bejing, government wont allow to drive in capital because of air pollution. we must save our environment.disagree with u guys stupid idea

Pandita said...

ရန္ကုန္ယဥ္ေက်ာက ဘန္ေကာက္နဲ႕စာရင္ မေျပာပါ့ေလာက္ပါဘူးဗ်ာ။ ဆုိင္ကယ္စီးတာဟာ ကားယဥ္ေက်ာ္ပိတ္ဆို႕မွဴကိုေတာင္ ေလွ်ာ့ခ်နုိ္င္တာပါ။ ဘန္ေကာက္မွာ ကားေတြပိတ္လြန္းလို႕ ဆိုင္ကယ္ေတြစီးေနၾကျပီးေလ။ ဆိုင္ကယ္စီးတိုင္း ကားတုိက္မွဳျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အယူစြဲၾကီးက အရမ္းကိုလြန္ပါတယ္ဗ်ာ။ စည္းကမ္းတက်စီးဖို႕၊ စီးကမ္းတက်ေမာင္းဖို႕အေရးၾကီးတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕လည္းဘန္ေကာက္ေရာက္ဖူးၾကမွာပါ။. ဆိုင္ကယ္ေတြေပါေပါမွေပါ၊ ကားေတြဆို ဆယ္လမ္းေမာင္း သံုးဆင့္လမ္းမွာ မဆန္႕ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိပ္ျပီးကားတိုက္မွဴျဖစ္တယ္္လို႕မျမင္ဘူးဖူး။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ အလကားေနရင္ ဓါတ္တုိင္ကိုတုိက္တယ္။ ဆိုလိုတာက စည္းကမ္းတက်ေပးေမာင္းရင္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ဆိုင္ကယ္စီးၾကေတာ့ ကားအေရတြက္ပိုေလွ်ာ့သြားတာေပါ့။ စည္းကမ္းမရွိေမာင္းရင္ေတာ့ တစီးတည္းလည္း ေနျပည္ေတာ္လမ္းမွာေမွာက္ၾကတာပဲမလား။ အလကားလူေတြ သူတို႕စည္းကမ္းေဖာက္ခ်င္တာကို လာေျပာေနတယ္။ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ေပးရင္ ကားတုိက္မွဳမ်ားမယ္ေလ ဘာလဲ။

Pandita said...

ေထာက္ခံတယ္ဗ်ာ။
ဗမာျပည္မွာ အဲလိုအျမင္က်ဥ္းေလးေတြ၊ ေရွးရိုးစြဲေလးေတြရွိေနသေရႊ႕ တိုးတက္ဖို႕မျဖစ္နုိ္င္ဘူး။ ဆိုင္ကယ္စီးရင္ ယဥ္ေက်ာ္ပိတ္မယ္တဲ့။ ဆိုင္ကယ္တစီးစာဟာ ကားနွစ္စီးၾကားကေပးထားရင္ ဘာမွျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဘန္ေကာက္မွာ ဆိုအဲလိုဘဲေပးေမာင္းတာ -- တုိက္တာတခါမေတာင္မေတြ႕ဘူးဖူး။ ဆိုင္ကယ္စိးခြင့္ေပးလို႕ ကားစီးေရေလွ်ာ့က်ျပီး ပိုေတာင္အဆင္ေျပသြားမယ္ဆိုတာ မသိဘူးလား။ အလကား ေအာင္သိန္းလွ တပည္ေ့တြ။

Latt Htut Naing said...

ကြန္တိန္တာတင္တဲ႕ကားေတြကို ၁၉၉၀ ေလာက္က လမ္းေတြတံတားေတြရဲ႔ဝန္
ခံႏိႈင္အားထက္မေက်ာ္ေအာင္ ေဘာ္ဒီေတြျဖတ္ခိုင္းခဲ႕တာ
သတိရမိေသးတယ္ကြာ..ဆိုင္ကယ္ေၾကာင္႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္မယ္ဆိုတာကေတာ႕အခုမွဘဲၾကားဖူးေတာ႔တယ္..ပရမ္းပတာမစီးေအာင္ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ကေတာ႔ပညာေပးေပါ႕ မီးဒီးယားေတြ
ရွိ္ေနတာဘဲ ေသမဲ႔သူကေတာ႔ဘာစီးစီးမစီးစီးေသမွာပါဘဲ လူတန္းစားထဲမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ႔ ဝန္ထမ္း အလယ္အလတ္တန္းစားနဲ႔အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပသြားမွာပါ။

aungaung ko said...

ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ရရင္ခရီးေရာက္ပါတယ္။ဆိုင္ကယ္စီးသူအမ်ားစုမွာလူငယ္ေတြမ်ားပါတယ္။သူတို့ဟာလူၾကီးေတြလိုထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းမေမာင္းႏွင္ ၾကဘူး။လီဘာကုန္ဆြဲျပီးေမာင္းေနၾကတာကိုေတြ ့ၾကမွာပါ
ခရီးေရာက္ေပမယ့္ရင္ခဲြ႐ံုေရာက္မယ့္အေရအတြက္လည္း
မ်ားမွာမို ့ေပးမစီးသင့္ပါဘူး။

aungaung ko said...

ခရီးေရာက္ေပမယ့္ ရင္ခဲြ႐ံုေရာက္မယ့္အေရအတြက္လည္းမ်ားမွာမို ့ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။

myatnoe said...

စည္းမရွိကမ္းမရွိယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ့ မျပဳမျပင္တဲ့လမ္းေတြေၾကာင့္ဒီေလာက္တာ
လမ္းေတြပိတ္ဆို့ေနတာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ဆိုင္ကယ္
ေတြပါထပ္စီးခြင့္ျပဳလုိ့ကေတာ့မေတြးရဲစရာပဲ။။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလဲယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေတြကို
ေသခ်ာစိစစ္ျပီးမွထုတ္ေပးသင့္ပါတယ္။။
တစ္ခ်ိဳ့ဆိုလိုင္စင္သာရွိတယ္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းနားမလည္တဲ့သူ
ေတြအမ်ားၾကီးဗ်.....

aungaung ko said...

ယာဥ္ထိန္းရဲကဖမ္းဆီးတာမဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရအာင္ဦးထုပ္ေဆာင္းဖို ့
ပညာေပးေျပာျပေနတာေတာင္
နားမေထာင္ဘဲအတင္းေမာင္းထြက္တာ။
မ်က္ၿမင္ဗိ်ဳ ့။

llwinba kollwinba said...

မစီးေစခ်င္တာဒီလူေတြကTaxi နဲကိုယ္ပိုင္ကားOwnerေတြၿဖစ္ရမယ္

zx

Poe Khant said...

I support this article. I also accept there will be more accidents but will be less traffic jam.
But this is the people right. Now only person who have enough money to buy car are convenient for traveling, it is not fair.
Also can see trishaw who give more trouble than motorbike are allowed.

kokoshay said...

ဘာပဲလုပ္လုပ္စည္းကမ္းရွိစြာလုပ္ၾကရင္ အနၲရယ္ကင္းပါတယ္၊ ဆိုင္ ကယ္ကိုသတိရွိစြာစီးရင္ ခရီးေပါက္ပါတယ္၊ အခုလည္း ယာၪ္ေၾကာက်ပ္တာစည္းကမ္းမရွိလို႔ပါ၊ယာၪ္ထိန္းရဲထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းလို႔ပါ၊ ျမိဳဳ႕တြင္းသြားလာေရးအဆင္ေျပ ေအာင္ မလုပ္ေပးလို႔ပါ၊

Zin Lin said...

ေတာ္ေတာ္ကုိ ဥာဏ္ပညာၾကီးတဲ့လူေတြရဲ့ ကြန္မန္႔ေတြ ဖတ္ရတာဘဲ။ ဆုိင္ကယ္ဆုိတာ ဘယ္တုိင္းၿပည္မွာ မဆုိ ၿမဳိ႔ၿပ အဂၤါရပ္လုိ ၿဖစ္ေနတာ ၾကာေပါ့။ က်ဳပ္တုိ႔ တုိင္းၿပည္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးက သိပ္ေတာ္တာဘဲ။ ဖိနပ္ မေတာ္တာနဲ႔ ဖေနာင့္ကုိ ဓါးနဲ႔ လွီးခုိင္းေနတယ္။ ေသာက္ရူးေတြ ၀င္ေရးေနတာ သိသာပါတယ္။ Very Good Article...

maung tun said...

စီးစရာဆုိင္ကယ္ကုိ ဘာလုိ.အၿပစ္တင္ေနၾကတာလဲခင္ည အားလုံးအဆင္ေၿပဖုိ. ေသခ်ာ၀ုိင္းစဥ္းစားၾကပါခင္ည
ကုိယ္ထင္တာ ၀င္မေရးသင္.ပါ။ စည္းကမ္းမလုိက္နုိင္ရင္အေရးယူခံရမွာေပါ.။အမ်ားအားၿဖင္.လူူငယ္ေတြေပါ.။စည္းကမ္းရွိေအာင္၀ုိင္း၀န္းထိမ္သိမ္ေပးေပါ.။နုိင္ငံတုိးတက္ဖုိ. အေၿခခံ လူလတ္တန္းစားေတြ အဆင္ေၿပသြားလာလြယ္ကူေအာင္ အဓိကအေရးၾကီးပါတယ္။

ko ko tin said...

ရန္ကုန္မွာဆိုင္ကယ္မစီးရဘူးသာေျပာတာ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု စတဲ့ဆင္ေျခဖုန္းၿမိဳ႕ေတြမွာ စီးေနလိုက္ၾကတာ မနည္းၾကည့္ေရွာင္ေနရတယ္ တရား၀င္စီးခြင့္ေပးေစခ်င္တယ္

mya said...

comment ေရးတဲ့ တကယ္ပညာရွိေတြဘဲ -ဘာမွ ကိုမေၿပာခ်င္ေတာ့ဘူး-ဆိုင္ကယ္စီးတာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္တယ္လို႕ကြာ-ေစာက္ရူးေတြ လား မသိဘူး-လမ္းေတြ ကို စနစ္တက် လုပ္မထားလို႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္တာကြ-ၿမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ကားစီးေရ ဟာ ဘန္ေကာက္-kuala lumpur တၿမိဳ႕ ထဲမွာ ရွိတဲ့ကားေလာက္မမ်ားပါဘူး ေစာက္ရူးေတြရဲ႕

နတ္ ဆုိး said...

စည္းကမ္းတက်မစီးလုိ႔ တုိက္လည္းေသၾကေပါ႔ကြာ။ without ေတြထက္စာရင္ ခြင္႔ျပဳေပးလုိက္တာကမွ တုိက္သြားတဲ႔ ဆုိင္ကယ္နံပါတ္မွတ္လုိ႔ရဦးမယ္။ အခုလည္းျမိဳ႕တြင္း ၆ျမိဳ႕နယ္ေလာက္ကလြဲရင္ ျမိဳ႕နယ္တုိင္းလုိလုိမွာ without ေတြေပါမွေပါ။ သာေကတလုိေနရာေတြ မဂၤလာဒုံလုိေနရာေတြ စမ္းေခ်ာင္း ကမာရြတ္ ၾကည္႔ျမင္တုိင္ေတာင္မွ တစ္ခါတစ္ေလ တစ္စီးစ ႏွစ္စီးစေတြ႔ေသးတယ္ နံပါတ္မပါဘူး တုိက္သြားရင္ ဘယ္နံပါတ္နဲ႔ ဘယ္လုိလုိက္မလဲ။ ပိတ္ခ်င္ရင္လည္း ရေအာင္ပိတ္။ ရေအာင္မပိတ္ႏုိင္ရင္လည္း စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ခြင္႔ျပဳ။ ဟုိမေရာက္ဒီမေရာက္လုပ္ေနရင္ေတာ႔ without ဆုိင္ကယ္နဲ႔တုိက္မႈကအစ ခုိးဆုိးလုယက္ရာဇ၀တ္မႈအဆံုး မေဖာ္ႏုိင္တဲ႔အမႈေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူနစ္နာမယ္။

ေပါက္ေက်ာ္မ said...

ယဥ္ေၾကာမပိတ္ဆုိ႔ေစေရးအလုိ႔ငွာ.. ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအပါအ၀င္ ၿမိဳတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကိုပါ မဲဇာေတာင္ေျခသုိ႔ ပုိ႔သင့္သည္။

(လမ္းကျဖင့္ ျပင္ေနတယ္.. ျပင္ေနတယ္တဲ့.. ဘာျပင္ေနမွန္းကိုမသိဘူး.. တႏုိင္ငံလံုး ေကာင္းတဲ့လမ္းဆုိလို႔ လက္ခ်ဳိးေရတြက္လုိ႔ရတယ္။ အဓိကျပင္ရမွာကို မျပင္ပဲ.. တခ်ိန္လံုး ဟုိဟာမလုပ္ရ၊ ဒီဟာမလုပ္ရ အမိန္႔ပဲ ထုတ္ေနတယ္။ အလုပ္မရွိဘူးလားမသိဘူး)

aaaaa said...

ေအာ္ ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ ကေလးတို႕ လူေတြကရိွေနမွေတာ့ လုပ္တာေတြ ရိွေနမယ္ေလ

PAW PAW said...

ၿမန္မာၿပည္ကၿပည္သူေတြဟာ ဆင္း၇ဲႀကပါတယ္ ကားေတြေပးသြင္းေနေပမယ္. လူအမ်ားစု မစီးနိုင္ ႀကေသးပါ ဆိုင္ကယ္ ကိုေပးစီးမွ လူေတြ အခ်ိန္သက္တာမယ္ စ၇ိတ္သက္တာမယ္ လုပ္ငန္ေတြပိုသြက္လာမယ္ ဆိုင္ကယ္စီးလူတန္းစားေတြ အတြက္ ပိတ္ထားသလိုၿဖစ္ ေနပါတယ္ အိမ္ေတြ ေပးမစီးေတာင္ ၿမိဳ.နယ္တစ္ၿမိဳ.နယ္ကို ဆိုင္ကယ္ TAXI အစီး 3000 4000 ခ်ေပးလိုက္၇င္ အလုပ္အကိုင္ေတြလည္း သိန္းခ်ီ ၇ႀကမွာပါ...

Tar Yar said...

ေလာကမွာ ဆိုင္ကယ္ဆိုတာ မရွိမေကာင္း ရွိမေကာင္းပါ ပဲ။

HTA2010 said...


PAW PAW said...

ၿမန္မာၿပည္ကၿပည္သူေတြဟာ ဆင္း၇ဲႀကပါတယ္ ကားေတြေပးသြင္းေနေပမယ္. လူအမ်ားစု မစီးနိုင္ ႀကေသးပါ ဆိုင္ကယ္ ကိုေပးစီးမွ လူေတြ အခ်ိန္သက္တာမယ္ စ၇ိတ္သက္တာမယ္ လုပ္ငန္ေတြပိုသြက္လာမယ္ ဆိုင္ကယ္စီးလူတန္းစားေတြ အတြက္ ပိတ္ထားသလိုၿဖစ္ ေနပါတယ္ အိမ္ေတြ ေပးမစီးေတာင္ ၿမိဳ.နယ္တစ္ၿမိဳ.နယ္ကို ဆိုင္ကယ္ TAXI အစီး 3000 4000 ခ်ေပးလိုက္၇င္ အလုပ္အကိုင္ေတြလည္း သိန္းခ်ီ ၇ႀကမွာပါ.. ။။။။။။။။မွန္ပါတယ္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္မေပးလို့ လူေတြ က ေတာင္ဆိုေနတာကို ကျပက္ရ ျပက္လုပ္တဲ့သူေတြ ့ကလုပ္ေနေသးတယ္ ဘယ္လို ငတံုးေတြ လဲ မသိဘူးဗ်ာ စည္း ကမ္း ရွိစြာစီးရင္ ျဖစ္ပါတယ္ တာဝန္းရွိတဲ့သူေတြလဲ ပါးစပ္ အမိန္ ့နဲ့ေပးထားတာကုိ မလြန္ဆန္ရဲ ဘူးထင္ပါတယ္ ခုဒီမို ကေရစိလုိ့သာေျပာေနတယ္ ပါစပ္အမိန္ ့ေတြ နဲ့ေပးထားတာကုိ မျဖက္နုိင္ေသးဘူး ဘာေဳကာင့္လဲ ၊၊၊၊??????????????????????

Min Yan said...

Do yo know,how many people are there in yangon by taking own car to go to their works ?
If, these people change to motorbike...can be happen traffic ?
And also, have a look list of died people who are died by taking buses ,because they cannot buy own cars and cannot hire taxi.
you won't have any dangerous if you obey...
you go to work with your own car , petrol will take 6 liters...motorbike will take 1.2liter . So, petrol also can save...right?
If you are not follow rules and regulations when you die, we will not pitty for your life .

myomyint kyaw said...

ဆိုင္ကယ္သည္ စီးရတာ မေကာင္းပါ ရန္ကုန္တြင္ေပးစီးပါက ေသးဆံုးသူဦးေရပိုလာမည္
အခုေတာင္ ေသဆံုးသူမနည္း
ဘီးႏွစ္ဘီးသာပါသည့္အတြက္ အရွိန္ထိန္းရသည္မွာမလြယ္
ကားမ်ားသည့္အတြက္ ဆိုင္ကယ္သာေပးစီးပါက စဥ္းစားေစခ်င္သည္

sam said...

ရန္ကုန္မွာဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္၊ရန္ကုန္ထက္
ကားပိုရႈပ္တဲ့ဘန္ေကာက္မွာေတာင္ဆိုင္ကယ္ေပးစီးထား
တာပဲေလ၊ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကကိစတစ္ခုကိုအရင္အ
ေကာင္းမျမင္ခ်င္ၾကဘူး၊အျပစ္အရင္ေျပာခ်င္ၾကတယ္၊
ဘယ္လိုစိတ္ဓါတ္ေတြျဖစ္ေနၾကတယ္မဆိုႏိုင္ဘူး၊က်ေနာ္က10ႏွစ္တိတိဘန္ေကာက္မွာအလုပ္လုပ္ရင္းေနခဲ့တာပါ၊
ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ကယ္ေလးတစ္စီး၀ယ္ထားေတာ့အလုပ္သြား
အလုပ္ျပန္ေတာ္ေတာ္အဆင္တာပါ၊ခုက်ေနာ္ရန္ကုန္ျပန္
ေရာက္ေနပါတယ္၊ျမန္မာျပည္မွာအလုပ္မလုပ္ဖူးလို႔ခု
အလုပ္၀င္လုပ္ၾကည့္ေနပါတယ္၊အလုပ္ကမနက္10နာရီ
ကေနည10နာရီထိပါ၊ဘန္ေကာက္မွာေတာင္ဒီေလာက္
အခ်ိန္မ်ားမ်ားမလုပ္ခဲ့ဖူးေပမယ္၊ရန္ကုန္ကအလုပ္လုပ္
ေနသူေတြရဲ႔ဘ၀ေတြကိုေလ့လာခ်င္လို႔အလုပ္လုပ္ၾကည့္ေနတာပါ၊အလုပ္အသြားမွာျပသနာမရွိေပမယ့္အလုပ္အ
ျပန္ကေတာ့ျပသနာရွိပါတယ္၊က်ေနာ္အလုပ္လုပ္ေနတာကေျမနီကုန္းမွာပါ၊ေနတာက39လမ္းမွာေပါ့၊ညဆိုကား
ကေတာ္ေတာ္ေစာင့္ရတယ္၊ၾကားရက္ေတြမွာသိပ္မသိ
သာေပမယ့္စေန၊တနဂၤေႏြဆိုကားကေတာ္ရံုမလာေတာ့ဘူး၊ဆယ္နာရီ10မိနစ္ေလာက္မွာကားမွတ္တိုင္ကို
ေရာက္ေပမယ့္11နာရီေက်ာ္တဲ့အထိကားေစာင့္ေနရ
တုန္း၊ေစာင့္ရတာစိတ္မရွည္ေတာ့တက္စီစီးေပါ့ဗ်ာ၊က်
ေနာ္ကေတာ့ဘန္ေကာက္မွာ10ႏွစ္ေလာက္ရွာထားတဲ့
အခံေလးရွိေတာ့စီးႏိုင္တာေပါ့၊ဒီကအလုပ္သမားေတြေတာ့ဘယ္စီးႏိုင္မွာတုန္း၊ေစာင့္ေနရံုေပါ့၊ေယာက်ၤားေလး
ကျပသနာမရွိေပမယ့္မိန္းကေလးကေတာ့စိုးရိမ္စရာပါပဲ
အိမါကေမွ်ာ္ေနမဲ့မိဘေတြလည္းရင္တမမေပါ့၊က်ေနာ္
စဥ္းစားမိတယ္တကယ္လို႔မ်ားဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္သာ
ေပးထားမယ္ဆိုရင္ဘယ္သူမွအိမ္ျပန္ေနာက္က်စရာမလို
ေတာ့ဘူးေလ၊ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္အက္စီးဒင့္မ်ားနိုင္လို႔
ေျပာေနသူေတြကိုဘန္ေကာက္မွာတပါတ္ေလာက္ေလ့
လာေရးလႊတ္လိုက္ရင္သူတို႔ပါးစပ္ေတြပိတ္သြားမွာပါ
သူတို႔ကိုလဲအျမင္က်ဥ္းတယ္လိုပမေျပာရက္ပါဘူး၊က်ဥ္းက်ဥ္းေလးပဲျမင္တတ္တာအက်င့္ပါေနၾကတယ္ေလ။

Bay Toe Bo said...

ဆိုင္ကယ္ စီးခြင့္ရရင္ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပ သြားၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ လူလိုင္စင္ေပး ရင္ ေသခ်ာ စမ္းသပ္ေမာင္း ခိုင္းမွေကာင္းမယ္။ ကိုယ္ျဖစ္ ကိုခံေပါ့။ ကားရွိလည္း တေယာက္ထဲသြား ရတဲ႔ အလုပ္မ်ိဳး က်ေတာ့ ဆိုင္ကယ္က ေကာင္းတာေပါ့။ လမ္းေတြလဲ ပိတ္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တိုက္တာေတာ႔ တခါတေလ အတိုက္ခံရတဲ႔လူဘက္က မွားတာလည္း ရွိတာပဲ။ ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္လို့ ပဲ ဇြတ္ေျပာလို့ မရဘူး။ ကားနဲ႔တိုက္ရင္ ေသရမဲ႔ ေနရာ မွာ က်ိဳးတာေလာက္ေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီတခါ မဲေပးရင္ ဘယ္သူက ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ ျပဳမွာလဲ ေမးၿပီးမွ မဲထည့္ရင္ေတာ့ စီးခြင့္ရမယ္ထင္တယ္ေ။