Sunday, September 8, 2013

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္မႈမမွန္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအဓိကျပႆနာ

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္မႈမမွန္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအဓိကျပႆနာ
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္၏ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခ်က္ကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ လိွဳင္းၾကီးေနဆဲျဖစ္သည့္ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ေလွအား တက္စံုရြက္စံုျပင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တက္တေခ်ာင္းအား ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္သလိုမ်ား ျဖစ္သြားမလားဟု စဥ္းစားမိသည္။ ၄င္းက “ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾကိဳဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးေၾကာင္းနွင့္ ယေန႔တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုး လိုအပ္ေသာအရာမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း” ဖြင့္ဟလိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္လက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) မွ ၾကီးမႈးက်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ညီလာခံၾကီးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္တရပ္ ေရးဆြဲသြားေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အား ၄င္းက ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

လာျပန္ေခ်ျပီ ... “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး”။ ဟိုေနရာမွာလဲ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” သည္ေနရာမွာလဲ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး”။ ဤေ၀ါဟာရအား နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကျပီးလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို အေျခခံလူထု နားလည္ေအာင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားသည္ကို မၾကားသိရေသးပါ။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျပီးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ဆက္စပ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“၁၉၈၈ ခုနွစ္တုန္းက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ျပည္သူနဲ ့တပ္မေတာ္အၾကားမွာ အဆင္ေျပေရးလို ့စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။ အခုလဲ အဲသည္အတိုင္း စဥ္းစားၾကရမယ္။ အဲဒီလို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စဥ္းစားနိုင္မွ ေရွ႕ကို ေျပေျပလည္လည္နဲ ့သြားနိုင္မွာျဖစ္တယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆိုလိုခ်က္အရ ျပည္သူနဲ ့တပ္မေတာ္အၾကားမွာ အဆင္ေျပေရးသည္သာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူ၍ နားလည္ရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းရံုမက ေ၀၀ါးေနသည္။ တိက်မႈမရွိ။ မည္သည့္အရာမ်ားအား အဆင္ျပေအာင္ လုပ္မည္မသိ။ အဆင္ေျပေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးတည္ခ်က္နွင့္ နည္းလမ္းကို မေတြ႔ရ။ မည္သည့္အခ်ိန္၌ တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ကိုလည္း မကန္႔သတ္။ သို႔ျဖစ္ရာ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ “တပ္မေတာ္နွင့္ ေျပလည္ေရး” ဟူသည္ကို မျဖစ္မေန သားစဥ္ေျမးဆက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” သို႔မဟုတ္ “ရင္ၾကားေစ့ေရး” ဟူေသာ လွပသည့္ ေ၀ါဟာရေအာက္တြင္ အေတြးအေခၚမွားကို ျဖန္္ ့ျဖဴးေနမွာ စိုးရိမ္မိသည္။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းပါ။ သို႔ရာတြင္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္း ဘာတခုမွ မစတင္ရေသးျခင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုလ်က္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ်မ်ားအား ျပည္ဖံုးကားခ်ထား၊ ေမ့ထားျခင္းမွာ ပို၍ႀကီးမားေသာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ဘာတခုမွ စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳေသးသည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူသည့္အရာကို လက္ညႇိဳးထိုးကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေရးဆြဲေရးအား ေစာလြန္းေနသည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ သဘာ၀မက်ပါ။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ေတာ့မည့္ အေနအထားေရာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေစသည့္ စကားလံုးကို သံုးပါသနည္း။

လူထုကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွ အဓိကထားကာ ခိုင္မာတိက်သည့္ အေျခခံမူတခုခုကို အေသအခ်ာ မဆုပ္ကိုင္ေသးျခင္းမွာ တကယ့္ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။

သို႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႔အရ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ ေျပလည္ေရး၊ တပ္မေတာ္၏ ျငိဳျငင္မႈကို မခံရေရးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္ကဲ့သို ့ျဖစ္သြားသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဘာလုပ္လုပ္ နုတ္ပိတ္ေနေရးဘ၀သို႔ က်ဆင္းသြားရေတာ့သည္။ ၾကီးေကာင္ၾကီးမားအရြယ္ၾကီးေရာက္မွ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းသစ္မ်ား ၾကီးစိုးလႊမ္းမိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၄င္းတို ့နွစ္သက္မႈရေစရန္ ကၾကခုန္ၾက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိုဳးကသာ အဓိကလို ျဖစ္ေနသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငိဳျငင္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ မည္သည့္အေျခခံေၾကာရိုးမ်ားအား ျပင္ကိုျပင္ရမည္၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (Blanket Amnesty) ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ အား ဖ်က္ကို ဖ်က္ပစ္ရမည္ဟူေသာ စကားလံုးကိုပင္ မသံုးရဲေတာ့။ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား သြားတက္ျပီး “ငါတို ့ တပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္တံုးကမွ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ေျပာဆိုေနသည့္ မိန္႔ခြန္းကို ဘုရားေဟာ အမွန္တရားသဖြယ္ မွတ္ယူကာ ကုတ္ကုတ္ကေလး နားေထာင္ခံယူျခင္းျဖင့္သာ ဇာတ္လမ္းဆံုးသြားသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အနွစ္သာရအရ ေ၀လာေ၀းပါသည္။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရနွင့္ အေတြးအေခၚအား ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္က်င့္သံုးသည့္ အဆင့္ေရာက္သြားျပီးၾကသည့္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ မသံုးၾကေတာ့ပါ။ သံုးစရာမလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပႆနာျဖစ္လာလွ်င္ ေျဖရွင္းနိုင္သည့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ယင္းကို အာဏာရွင္စနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻတြင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီသို ့ ေျပာင္းလဲသြားၾကေသာ နိုင္ငံေပါင္း ၄၀ နီးပါး ရွိခဲ့ျပီ။ ယင္းနုိင္ငံမ်ားအနက္ အေျမာက္အမ်ားတြင္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကီးမ်ားအား မည္သို႔ အေရးယူကိုင္တြယ္သင့္သည္ဟူ၍ စဥ္းစားၾကရာ၌ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအား အယူအဆတရပ္အေနျဖင့္ အဓိက ကိုင္စြဲလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္မ်ား အုပ္စိုးလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာလ်က္ရွိေနေၾကာင္း မ်က္ေမွာက္ ကမာၻ႔သမိုင္းက သက္ေသျပေနသည္။ ယင္းသို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း နည္းမ်ိဳးစံုေသာ လူထုတိုက္ပြဲမ်ား၊ ဖိအားမ်ား၊ အျခားျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္မႈမ်ားက အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမလုပ္လွ်င္ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အေနအထားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

လက္တင္အေမရိက နုိင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အာဏာသိမ္း၍ တက္လာခဲ့ၾကေသာ စစ္အစိုးရမ်ားက အစပိုင္းတြင္ လူထုနုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အပုပ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိၾက၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ျငင္းခံုေနၾကျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္၊ ၄င္းတို႔တပ္မေတာ္သည္ တေသြးတသံတမိန္႔ျဖင့္ စည္းလံုးေတာင့္တင္းစြာ လည္ပတ္ေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္သည္၊ တိုင္းျပည္အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ ဆယ္စုနွစ္တခုအတြင္းမွာပင္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္ ... စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပကာ အာဏာရယူခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ၄င္းတို႔ထင္သလို ျဖစ္မလာဘဲ တဘက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကီးမ်ားအား က်ဴးလြန္ၾက၊ အျခားတဘက္တြင္ တုိင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းနက္သည့္ ဘ၀သို ့တြန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ တိုင္းျပည္မွာ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကကာ လူေတြ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အတိဒုကၡေရာက္ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၎ကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္၍ အသစ္ျပန္စခ်င္ၾကသည္။ ဤတြင္ ၄င္းတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ အေျဖရွာထြက္ေပါက္ေပးကာ အာဏာရွင္မ်ားအား နိုင္ငံေရးအာဏာမွ ထြက္ခြာသြားေစလိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားက “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူသည့္ နိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရနွင့္ အယူအဆကို ကိုင္စြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အတြက္ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အဘယ္နည္း။

တပ္မေတာ္နွင့္ ေျပလည္ေရးကို မစဥ္းစားရဟု ကန္႔ကြက္ေနျခင္းမဟုတ္။

(၁) စဥ္းစားပံု၊ စဥ္းစားနည္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ခ်ဥ္းကပ္နည္း မျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး၊ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားအားလံုး အက်ဳံး၀င္ေအာင္ စဥ္းစားရန္ လိုပါမည္။

(၂) အထူးျပဳအာရံုထားရမည့္ နယ္ပယ္ ေရေရရာရာ မရွိျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးသမွ် လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကီးမ်ားအေပၚ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း အဓိကအားျဖင့္ နည္းလမ္းရွာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမည္။ ထို႔အျပင္ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား ရယူနိုင္ရန္ အေျဖရွာျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။

(၃) ကာလအကန္႔အသတ္ တိက်မႈ မရွိျခင္းကို ေထာက္ျပသည္။ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အေျခခံမွ စဥ္းစားသည့္ ကာလအား ၁၉၆၂ ခုနွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ေန႔မွေန၍ မ်က္ေမွာက္ကာလ (တရား၀င္သတ္မွတ္သည့္ ေန ့တေန ့ေန ့) အထိ ျဖစ္ရပါမည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ မူ တရား၀င္ သတ္မွတ္ စတင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၁၉၆၀ ခုနွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန ့မွ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၆) ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ပုဂၢိဳလ္တဦး သို႔မဟုတ္ လူတစု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတခုက ဆိုပါလွ်င္ ယင္းကိုု တန္ဖိုးထားရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံ၌ တတိုင္းျပည္လံုး လႊမ္းျခံဳေစျပီး တိက်ေသာ ကာလအကန္႔အသတ္ကို သတ္မွတ္၊ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္အတူ လက္ရွိအာဏာယူထားေသာ အစိုးရက ေၾကညာလုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳသမွ် တရား၀င္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီဟု မဆိုနိုင္ပါ။ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” သည္ မစေသးပါ။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အေျခခံမွ တပ္မေတာ္ကို မည္သို ့ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။

တပ္မေတာ္နွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို ့ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္းကိုမူူ မျဖစ္မေန စဥ္းစားရပါမည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းနွင့္ ေဖါက္ျပန္သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေအာက္၌ တပ္မေတာ္တရပ္လံုးကို အသံုးခ်ခံခဲ့ရ၊ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တျပည္လံုး ဆင္းရဲတြင္းနက္၊ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။ “ဖက္ဒရယ္မူကို ခြဲထြက္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ လက္ညွိဳးထိုးကာ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးအတြက္ တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းလိုက္ရသည္၊ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ခါနီး လက္တကမ္းအလိုတြင္ ကယ္တင္လိုက္ရသည္” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ ယင္းမွာ နိုင္ငံေရးအရ ၾကီးမားလွစြာေသာ အမွားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ လက္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက သြယ္၀ိုက္၀န္ခံလာၾကရျပီ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ဟူသည္မွာ ရသင့္ရထိုက္ေသာ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုလာေနၾကေသာေၾကာင့္ပင္။

ယင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကို ရွာေဖြရပါမည္။ ျပည္ဖံုးကား ခ်ထား၍မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မမွန္ကန္သည့္ အာဏာသိမ္းမႈအေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ကာ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ (ဆဲဗင္းဇူလိုင္မွ စကာ) အျပစ္မဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈၾကီးမ်ား ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆံုး နိုင္ငံစာရင္း၀င္အျဖစ္မွ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံမ်ားစာရင္း၀င္ ဘ၀သို ့က်ေရာက္သြားေအာင္ ေခ်ာက္ထဲသို ့တြန္းခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္၏ တာ၀န္ရွိမႈသည္ အဘယ္နည္း။

ဤသည္တို႔ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္၊ သံုးသပ္အေျဖရွာ၊ အေရးယူတန္တာယူ၊ ခြင့္လႊတ္တန္တာ ခြင့္လႊတ္၊ ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ကုစားမႈျပဳစရာရွိတာျပဳ၊ ေနာင္ဤကဲ့သို ့အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး မၾကံဳေတြ ့နိုင္ေစေရးအတြက္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္း အစရွိ သည္တို႔ကို လုပ္ဆာင္ရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူ႔အဖြဲ ့အစည္းအေဟာင္းေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားတည္ရွိခဲ့သည့္ အမုန္းမ်ား၊ သံသယမ်ား၊ အာဃာတမ်ားကို သင္ပုန္းေခ်လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” လုပ္ငန္းစဥ္ကို တရား၀င္ အဆံုးသတ္ရပါမည္။

သို ့မွသာ စစ္မွန္သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသို ့ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါမည္။ ယင္းသို ့မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့သမွ် အ၀၀ကို ေမ့ေပ်ာက္ထား၊ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားျပီး ၄င္းတို႔နွင့္ တြဲကေနရံုမွ်နွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရနိုင္ဖြယ္မရွိပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာမက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစုေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ အနွစ္သာရအားျဖင့္ ေျပာင္းသြားခဲ့ျပီ။ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္လိုသည့္ ေစတနာရိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ တပ္မႈးတပ္သားမ်ားလည္း တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္ ရွိပါမည္။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွာမူ ေရာဂါ စြဲကပ္ေနျပီဟု ျမင္ရန္လိုသည္။ နိုင္ငံေရးအာဏာကို တပ္မက္ျခင္း တည္းဟူေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ကင္ဆာသဖြယ္ အျမစ္တြယ္ေနသည္။ ယင္းေရာဂါကို မကုစားနိုင္သမွ် “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အတြက္ အက်ိဳးမရွိသလို တပ္မေတာ္အတြက္လည္း မေကာင္းပါ။ အျခားသူမ်ားကုစားသည္ကို မေစာင့္ဘဲ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က ကုစားရန္လိုသည္။ ဓာတ္မီးကင္၍ ရလွ်င္ရ၊ မရလွ်င္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားေနေသာ အသားကို လွီးထုတ္ပစ္ရံုသာ ရွိေတာ့သည္။ ကင္ဆာကို ေပ့ါေပါ့မမွတ္သင့္ပါ။ ထိေရာက္စြာ မကုစားလွ်င္ ေရာဂါဆိုးၾကီးမွာ တပ္မေတာ္တခုလံုးကို ပ်ံ ့နွံ႔ကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားနိုင္သည္။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိပ္အပိုင္းတရပ္အေနျဖင့္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပည္လည္ေဖၚထုတ္၊ သံုးသပ္၊ အေျဖရွာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ စြဲကပ္ေနေသာ ကင္ဆာအား ကုစားရာ၌ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ လက္ခံရန္ လိုပါမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကေန ခ်ဥ္းကပ္ေနသလဲ။

မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းကပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွေန၍ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အစီအစဥ္တခုကို ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ထက္က နာက်င္ခံစားခဲ့ရမႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ခြင့္လႊတ္သင့္ မသင့္၊ ေမ့ေပ်ာက္၍ ရမရ ဟူေသာေခါင္းစဥ္နွင့္ ေဆြးေႏြးခန္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္မႈ၊ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ဤျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုက္တန္သည့္ အျပစ္ေပးမႈ ရရွိခံစားသင့္သည္၊ ယင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ေမ့ေပ်ာက္ရန္ မည္သိုမွ် မလြယ္ကူေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ခြင့္လႊတ္ေမ့ေပ်ာက္၍ မရနိုင္လွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရနိုင္ပါမည္လား ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ၄င္းက ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုု တရားစြဲဆိုအေရးယူရေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆး သံုးသပ္ တစံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိရေၾကာင္း၊ တရားမွ်တေရး ေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ရန္ကုန္နိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းတည္ေထာင္သူတဦးျဖစ္သည့္ မဇင္မာေအာင္ကလည္း ေမ့လို႔မရနိုင္ေၾကာင္း၊ ေမ့လို႔ရရင္ သမိုင္းဆိုတာလဲ ရွိမွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေမ့ဘို ့လဲမသင့္ေၾကာင္း၊ ေမ့သင့္တယ္လို ့ ေျပာရင္လည္း ဒါဟာ အစစ္အမွန္မဟုတ္နိုင္ေၾကာင္း၊ အမွန္ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအား ျပန္မေျပာနိုင္လွ်င္ က်မတို႔ကိုယ္တိုင္ တရားခံစာရင္းထဲမွာ ပါသြားနိုင္ေၾကာင္း၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့မိပါျပီ၊ မွားခဲ့မိပါျပီဟု ေျပာမွသာ ခြင့္လႊတ္မလား မလႊတ္ဘူးလား စဥ္းစားၾကရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ကိုေက်ာ္ကိုကိုနွင့္ မဇင္မာေအာင္တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ မ်ားစြာအားတက္ဂုဏ္ယူမိသည္။ လူ႔အဖြဲ ့အစည္း တရားမွ်တမႈ ရရွိေစရန္ ခုိင္မာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚအေျခခံကာ ရွင္းရွင္းစဥ္းစားနုိင္စြမ္းရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိေနၾကေသးေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြကို ဒီဗြီဘီက ေမးျမန္းေသာအခါ ၄င္းက “ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္သာမက ၁၉၆၂ ဆဲဗင္းဇူလိုင္၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၆ အေရးအခင္း စသျဖင့္ ဒါေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ဘို ့မသင့္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါၾကီးကို ျပန္ျပန္အစေဖၚေနမယ္ဆိုရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ ့အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ ေနွာင့္ေနွးမယ္။ နိုင္ငံၾကီးသား ပီသဘို ့လိုေနျပီ။ ေတာ္လွန္ေရးေန ့ေရာက္တိုင္း ဖက္ဆစ္ေတြဟာ တို ့နိုင္ငံကိုု အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္လို ့ဘဲ ေျပာတယ္။ လက္သဲခြန္ခြာ ေရေႏြးပူေလာင္းခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ေတြကို မုန္းတယ္ ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေတာင္ မွ သင္ပုန္းေခ်လို ့ရတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာ အေမရိကန္က ဗံုးၾကဲခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန ့ဗီယက္နမ္နဲ ့အေမရိကန္ ေပါင္းတာဘဲ။ ဟီရိုရွီးမားနဲ ့နာဂါစကီကို ဗံုးၾကဲခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန ့ဂ်ပန္နဲ ့အေမရိကန္ ေပါင္းတာဘဲ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ ့အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ရည္ညႊန္းျပီး ဦးလွေဆြေပးသည့္ ဥပမာမ်ားမွာ တက္တက္စင္ လြဲေနပါသည္။ ၄င္းေ၀ါဟာရမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားနွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတခုအတြင္း၌ ၄င္းနိုင္ငံ၏ အစိုးရမ်ားက နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍သာ အဓိကထား စဥ္းစားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနွင့္ မဆိုင္ပါ။ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏ စစ္တပ္မ်ားက အျခားနိုင္ငံတနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ ့အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည့္ အေျခခံမွေန၍ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ မေတြ ့နိုင္ပါ။ ယင္းသို ့ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးအျပီးတြင္ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ေသာ တိုက်ိဳနွင့္ န်ဴရင္းဘတ္ စစ္ခံုရံုးမ်ားကိုသာ ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ ကိုေက်ာ္ကိုကိုကလည္း ဦးလွေဆြအား ေအာက္ပါအတိုင္း ထိထိမိမိ တုန္႔ျပန္သြားခဲ့သည္။ လူငယ္ေလးပင္ ရွိေသးေသာ္လည္း စဥ္းစားသံုးသပ္နိုင္စြမ္း ေသးသူမဟုတ္ပါ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က လူမ်ိဳးကို မမုန္းတီးဘူး။ ၀ါဒကို မၾကိဳက္တာျဖစ္တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားေတြက ျမန္မာ့ေျမကေန ေမာင္းထုတ္လိုက္ျပီးတဲ့ေနာက္၊ ဂ်ပန္က ဖက္ဆစ္စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ျပီးမွ ဂ်ပန္နဲ ့ျပန္လည္ဆက္ဆံတာျဖစ္တယ္။ ဗီယက္နမ္က အေမရိကန္ကို တြန္းလွန္ေအာင္ပြဲရျပီးေတာ့မွ အေမရိကန္နဲ ့ ျပန္လည္ဆက္ဆံတာျဖစ္တယ္။ အတိတ္ကို မွန္ကန္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို ့လိုလိမ့္မယ္။”

ဤ ဒီဗြီဘီရုပ္သံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးလွေဆြကို တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳရမလို ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ အနည္းနဲ အမ်ား ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားအားလံုးက ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ဖံုးကားခ်ကာ ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ “မေမ့ေပ်ာက္သင့္ဘူး။ ျမိဳ ့တိုင္းမွာ ကဗ်ည္းေက်ာက္စာတိုင္ေတြေတာ့ ရွိသင့္တယ္။” ဟူေသာ စကားလံုးကို ၀န္ခံေျပာၾကားသူမွာ ၄င္းတဦးတည္းသာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ပင္။

မၾကာလွသည့္ တေန ့ေန ့တြင္ေတာ့ ၾကီးမားလွေသာ လူထုနွင့္ နုိင္ငံတကာတို႔၏ ဖိအားေအာက္တြင္ မေမ့ေပ်ာက္ရံုသာမက ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚလာျပီး စစ္မွန္သည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” သည္ အမွန္တကယ္ အသက္၀င္လာလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။ ယေန ့အခ်ိန္အထိမူ ဘာတခုမွကို မစရေသး၊ မည္သို ့ေဖၚေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမွာပင္ လူထုအၾကား၌ အားမေကာင္းေသး၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ျပီးခဲ့သမွ်မ်ားအား ျပည္ဖံုးကားခ်ထား၊ ေမ့ထားဆဲ ရွိေနေသးသည္။ အမွန္တရားေပၚေအာင္ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္သည့္ အစီအစဥ္ပင္ ဘာတခုမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသး။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာစစ္က ယေန႔တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုး လိုအပ္ေသာအရာမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္ဟု ျမြက္ဟလာျခင္းျဖစ္သည္။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္ ရည္ညႊန္းသည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” သည္ အဘယ္အရာနည္း။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” မွာ အေရးၾကီးေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းပါ။ သို ့ရာတြင္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္း ဘာတခုမွ မစတင္ရေသးျခင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုလ်က္ ျဖစ္ျပီးခဲ့သမွ်မ်ားအား ျပည္ဖံုးကားခ်ထား၊ ေမ့ထားျခင္းမွာ ပို၍ၾကီးမားေသာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ဘာတခုမွ စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳေသးသည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူသည့္အရာကို လက္ညွိဳးထိုးကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေရးဆြဲေရးအား ေစာလြန္းေနသည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ သဘာ၀မက်ပါ။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ျပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ေတာ့မည့္ အေနအထားေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေစသည့္ စကားလံုးကို သံုးပါသနည္း။

လူ ့အခြင့္အေရးအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ စစ္မွန္သည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” လမ္းေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည့္ မႈခင္းမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “မုဒိန္းက်င့္ခြင့္လိုင္စင္” စာအုပ္မွာ ကမာၻသို ့ေပါက္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ စစ္အာဏာရွင္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္ ့က်င္သည့္ျပစ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတို ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္ ကိုယ္တိုင္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည့္ စာအား ကုလသမဂၢသို ့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေပးပို႔ခဲ့သည္ကို ျပန္လည္သတိရသင့္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး နွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ေန၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္နိုင္ရန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ပုဒ္မ ၄၄၅ အရ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ စစ္မွန္သည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို လိုခ်င္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ေဖၚေဆာင္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရပါမည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ကို မည္သို ့ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရနိုင္ပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၅ ခ်က္မွ်သာ ေထာက္ျပပါမည္။

- ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္နယ္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားမႈမွာ တန္းတူေရးအေျခခံကို မေဖၚေဆာင္ပါ။

- ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ ့စည္းမႈနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင့္ရေစမည့္ အေနအထားကို စီစဥ္တက် ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

- တတိယအခ်က္မွာ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀မႈမမွ်တရံုသာမက ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈအရ ဗဟိုအစိုးရက ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရေန၊ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ အထူးရန္ပံုေငြဥပေဒအရ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို စစ္တပ္က ထင္သလို သံုးခြင့္ရေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

- စတုတၳအခ်က္မွာ တရားရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈ အေနအထားအရ ျပႆနာၾကီးမ်ားအား ေနာက္ဆံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးက ယံုၾကည္အားကိုးနိုင္ေလာက္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္မထားျခင္းျဖစ္သည္။

- ပဥၥမနွင့္ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို က်င့္သံုးထားသည့္ တလက္ကိုင္ တပ္မေတာ္တရပ္တည္းသာ တည္ရွိေစမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လံုး၀မျဖစ္နိုင္ျခင္းပင္။

ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစစ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို ့ရွာေဖြပါမည္နည္း။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထိုးထားပါလ်က္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္ကိုလည္း လက္ေတြ ့သံုးသပ္နုိင္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အေျခခံမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒသစ္တရပ္ကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳ က်င့္သံုးျခင္းမွတပါး အျခားမရွိပါ။

ဖက္ဒရယ္နွင့္ ရွစ္ေလးလံုး အေတြ႔အၾကံဳ

စာေရးသူသည္ ရွမ္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတဦးသာျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ နွစ္တခ်ိဳ ့အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့စဥ္အတြင္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဗဟိုသပိတ္ေကာ္မတီတြင္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးမွာ စာေရးသူနွင့္အတူ က်ဴရွင္ျပဘက္ က်ဴရွင္ဆရာ ဦးျမတ္သူ ျဖစ္သည္။ ဥကၠဌမွာ စပ္စံထြန္း ေဆးရံုးအုပ္ၾကီး ေဒါက္တာတင္၀င္း ျဖစ္သည္။ ဗဟိုသပိတ္ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ေက်ာင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလံုး အပါအ၀င္ အဖြဲ ့အစည္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ တရားေဟာစင္ျမင့္မွာ ဗဟိုသပိတ္ေကာ္မတီ၏ လက္၀ယ္သို ့ေရာက္ရွိလာျပီး ျပည္နယ္ေဘာလံုးကြင္းၾကီးအတြင္း၌ ပရိသတ္တသိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တရားပြဲေပါင္း ၁၂ ပြဲခန္ ့က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး တရားပြဲတြင္ ေဒါက္တာတင္၀င္းနွင့္ စာေရးသူ နွစ္ဦးတည္း ေဟာခြင့္ရခဲ့သည္။

တရားေဟာပြဲမ်ား အရွိန္ရလာေသာအခါ သမိုင္း၀င္ ရွမ္းျပည္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လူၾကီးမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားျပီး ပါ၀င္ေဟာၾကားနိုင္ရန္ ဗဟိုသပိတ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ မွတ္မိသမွ်မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူ ဦးထြန္းျမင့္၊ ဦးခြန္ထီးတို ့နွစ္ဦးတို႔အျပင္ ဦးထြန္းေဖ၊ ဦးညြန့္ေမာင္၊ ရပလ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဦးေရႊအံုးတို ့ျဖစ္သည္။

မွတ္မွတ္ရရ တရက္တြင္ ေနာက္ေန ့က်င္းပမည့္ တရားပြဲအတြက္ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဟာၾကားၾကရန္ ဦးခြန္ထီးအိမ္တြင္ စုေ၀းတိုင္ပင္ၾကသည္။ အထက္ပါ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအျပင္ ဗဟိုသပိတ္ေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ ဦးေရႊအံုးက ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းကို သူ ေဟာမည္ဟု အဆိုျပဳသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား၌ ဖက္ဒရယ္ဆရာၾကီးအျဖစ္ နံမည္ၾကီးလွသူ ဦးထြန္းျမင့္က ကန္ ့ကြက္သည္။ ဤပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီေရးကို ဦးတည္လႈပ္ရွားေနေသာပြဲျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ကို မေဟာသင့္ေသးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ေစာေနေၾကာင္း အေၾကာင္းျပသည္။ လူၾကီးအခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုေဆြးေႏြးေနၾကသျဖင့္ စာေရးသူတို ့လူလတ္၊ လူငယ္မ်ားက ျငိမ္ျပီး နားေထာင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ဦးေရႊအံုးက ဦးထြန္းျမင့္ ေျဖာင့္ဖ်ေျပာဆိုသည္ကို လက္မခံ ျငင္းခံုသည္။ ဖက္ဒရယ္ကိုမွ ေဟာခြင့္မရလွ်င္ သူမေဟာေတာ့ဟု ဆိုကာ စိတ္ေကာက္သလို ျပဳရင္း ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘဲ ထိုင္ေနေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးခြန္ထီးက ကဲဗ်ာ သူ သည္ေလာက္ေဟာခ်င္လဲ ေဟာပါေစ။ ပရိသတ္ နားလည္တန္သေလာက္လဲ နားလည္သြားတာေပါ ့ဟု ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေတာ့မွ ဦးေရႊအံုးမ်က္နွာ ၾကည္လင္လာသည္။

ေနာက္တေန ့တကယ္တန္းေဟာသည့္အခ်ိန္ ဦးေရႊအံုးအလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ဖက္ဒရယ္ကို စတင္ေဟာ၍ နွစ္မိနစ္ သံုးမိနစ္ခန္ ့အၾကာမွာပင္ ပရိသတ္အတြင္းမွ စီစီညံညံ အသံမ်ား ထြက္လာသည္။ “လာျပန္ျပီ လားကြ ခြဲထြက္ေရး” “အခုက ခြဲထြက္ေရး လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။” “ဒီမိုကေရစီေရးကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ကို ေတာင္းေနရင္ ရႈတ္ကုန္မယ္” ဟု ေရရြတ္လ်က္ ပရိသတ္အေျမာက္အမ်ား ကြင္းထဲမွ ထျပန္သြားၾကသည္မွာ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ ့ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို ့ျဖစ္ခဲ့သနည္း။ ဖက္ဒရယ္မွာ ခြဲထြက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေတာက္ေလွ်ာက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခုမူ အေျခအေနသည္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါျပီ။ လက္ရွိအာဏာရေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္မျငင္းနုိင္ေတာ့။ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု တခုတေလကမွ်လည္း မကန္႔ကြက္။ ျပီးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေရးဆြဲေရးကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းအရ လူထုမ်ားၾကီးကိုယ္တိုင္ လက္ခံလာျပီဟု ရႈျမင္နိုင္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ သံုးသပ္လွ်င္ ယေန႔ကာလမွာ နိုင္ငံေရးအရ တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္သည္ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ နိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚ တက္လာျပီျဖစ္သည္။ အာဏာပလႅင္ေပၚ ေနာက္တဆင့္ တိုးတက္ရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ကို အျမန္ဆံုးေရးဆြဲ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္က်လြန္းေနသည္ဟု ျမင္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုး၊ ဘံုးဘံုးလဲက်ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးအျပီး ၄ နွစ္အတြင္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳက်င့္သံုးခဲ့ရာ ယခုကမာၻ႔ထိပ္တန္းနိုင္ငံ စာရင္း၀င္ ျဖစ္ေနျပီ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၁ ၌ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးခဲ့ပါက ယခုအခါ စကၤာပူထက္ပင္ သာလြန္သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ခံစားခြင့္ရေနၾကပါမည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္
(Aung Htoo ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

4 comments:

ဇင္မြန္ said...

၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ က အာဏာရွင္ ေတြေရးဆြဲ
ထားတာမို.ၿပင္ရမယ္။
လက္ရိွလတ္တေလာ မွာ တရားဥပေဒ အထက္ ေရာက္ေရာက္ ေန
တဲ. အာဏာရွင္အႀကြင္းအက်န္ ေနာက္ၿပန္လန္ေနသူေတြကို
ၿပတ္ၿပတ္သားသား အေရးယူရမွာၿဖစ္တယ္ ။
ေရွ့ဆက္သြားဖို. ဒါကိုအရင္လုပ္ရပါမယ္၊
(လုပ္ၿပရပါလိမ္.မယ္။)
ဒါဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ. အာဏာကို ဇြတ္အတင္းယူထားတဲ. ႀကံ.ခိုင္ေရးပါတီ နဲ.စစ္တပ္တို.ရဲ.
လုပ္ရမယ္.တာ၀န္ပါ ။
NLD နဲ. အတိုက္အခံပါတီေတြ ကဘာမွလုပ္မရတဲ.အေန
အထားပါ။
ႀကံ.ခိုင္ေရးပါတီ နဲ.စစ္တပ္တို.ရဲ. ကိုယ္.သမိုင္းကိုယ္
ေရးရေတာ.မယ္.အခ်ိန္ပါ။

COBRA said...

ေရးစရာေနရာမသိလို. ဒီမွာဘဲေရးပါမယ္၊
အခုဆို ၁၀တန္းေအာင္ရင္ အမွတ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေတြမွ
ေရေၾကာင္း တကၠသိုလ္ တက္ခြင္.ရၾကတယ္။
အမွတ္ ၄၈၀ ေက်ာ္ေလာက္မွ ေရေၾကာင္းေကာလိပ္
တက္ခြင္.ရၾကတယ္။
တကယ္စာေတာ္တဲ. ၁၀တန္းေအာင္သူေတြမွပါ ။
ဒါေပမယ္. ယေန.ကာလေက်ာင္းၿပီး ေရေၾကာင္းေကာလိပ္
ေရေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားေလးေတြအလုပ္
အကိုင္ရဖို. ခက္ခဲသြားပါၿပီ။
ၿပသနာက ၿပည္တြင္းဘာသာေရးပဋိပကၡေတြေၾကာင္.
ၿမန္မာလူငယ္ေတြ ဥပမာ- အင္ဒို သေဘၤာသား အမ်ားစု
ပါရင္ မလိုက္၀ံ.ၾကေတာ.ပါဘူး။
ေနာက္တခုက ၿပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ
သင္ၾကားမႈနဲ. Training ေတြ မၿပည္.စံုမႈပါ ။
ေနာက္ၿပီး အၿခားႏိုင္ငံေတြလို အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ.ပံ.ပိုးကူညီမႈမရတာပါ။
ဒီမွာက အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး သိန္း ၂၀ ၊ လိုင္းေကာင္း
ခ်င္ရင္ ၃၀ ေက်ာ္ ေပးၿပီးသေဘၤာတက္ေနၾကရတယ္၊
ရန္ကုန္မွာနယ္ကလာ ၊
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေနၿပီး အလုပ္ရွာေနသူေတြ
မ်ားမွမ်ားပါ။
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီေစခ်င္ပါတယ္ ။

Unknown said...

Mixed.

ဲွKaung said...

ေနာက္ဆုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ မိန္ ့ခြန္းေတြကုိ ေရွ ့ေန ေအာင္ထူးကို ေရးဖုိ ့ တုိက္တြန္းသင့္ႀကတယ္။ ( ဆရာႀကီးမပါရင္ မျပည့္စုံဘူး မဟုတ္လား)