Sunday, March 10, 2013

လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ေတြ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနေသးတာလဲ

လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ေတြ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနေသးတာလဲ
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
(ဒုတိယအႀကိမ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴး ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ (လူထုတိုက္ပြဲေတြ) နဲ႔ ပြင့္ေအာင္ ဖြင့္ယူရဦးမယ့္ ျပႆနာေတြ မ်ားစြာရွိေသးေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ အၾကံျပဳခဲ့တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းေတြထဲမွာ အေမရိကန္ေလယာဥ္ႀကီးေတြ ျမန္မာ့ေကာင္းကင္ယံမွာ ၀ဲပ်ံၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေရာက္လာမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ဳိး တခါမွ အၾကံမျပဳခဲ့ဖူးပါ။ လူထုတိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းေတြကို အၾကံျပဳရာမွာေတာင္ ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ တက္မလာမီက အၾကံျပဳပံုနဲ႔ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အၾကံျပဳပံုေတြ ကြာပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္မလာမီ ကာလတုန္းကေတာ့ လူထုတိုက္ပြဲ လိုအပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားတဲ့အခါ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ အလံုးစံု ျပဳတ္က်ေရးအေပၚ ဦးတည္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အဓိကပါ၀င္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔ မျဖစ္မေန ဖြင့္ေပးလာရတဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မစို႔မပို႔ အေနအထားကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ရယူၿပီး မပြင့္ေသးတဲ့ အျခားအေပါက္ေတြကို လိုအပ္ရင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြနဲ႔ တေပါက္ခ်င္း ဆက္တြန္းဖြင့္သြားဖို႔ အၾကံျပဳေရးသားခ်က္ေတြ အဓိက ပါ၀င္ပါတယ္။

“မပြင့္တပြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္နဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အားသာခ်က္ေတြကို အမိအရယူၿပီး အိုင္တီနည္းပညာ အားသာခ်က္ အကူအညီနဲ႔ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးုစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကေတာ့ စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာကို ၾကည့္ရင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူထူရဲ႕ဆႏၵ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာကို လက္ရွိၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရေရာ ကမၻာကပါ သိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အျမတ္ရတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။”

ေျပာရရင္ လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ပိတ္ဆို႔ေနလို႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ က႑အလိုက္ ျပႆနာေတြကို မ်က္စိထဲျမင္ေအာင္ ျမင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပ်ားအံုႀကီးထဲက အကြက္ေတြလို အကြက္တခုနဲ႔ တခု (ျပႆနာတခုနဲ႔ တခု) ဆက္စပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ပ်ားအံုႀကီးရဲ႕ အကြက္ေတြထဲက အကြက္တကြက္ဟာ က႑တခုဆိုရင္ အဲဒီအကြက္ေတြထဲ နက်ယ္ေကာင္ေတြ အိမ္၀င္ေဆာက္ထားသလို က႑တိုင္းမွာ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာက ပ်ားအံုႀကီးရဲ႕ အကြက္အနည္းအက်ဥ္းသာ ပြင့္ေသးတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ေျပာရရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ (မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္) အကြက္ႏွစ္ကြက္ေတာင္ အလံုးစံု ပြင့္ၿပီလို႔ ေျပာမရေသးတဲ့ အေနအထားပါ။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ မပြင့္တပြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္နဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အားသာခ်က္ေတြကို အမိအရယူၿပီး အိုင္တီနည္းပညာ အားသာခ်က္ အကူအညီနဲ႔ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးုစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကေတာ့ စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာကို ၾကည့္ရင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူထူရဲ႕ဆႏၵ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာကို လက္ရွိၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရေရာ ကမၻာကပါ သိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အျမတ္ရတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ အခုေနာက္ဆံုး လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေထြေထြသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔မွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲမို႔ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ဖို႔ ေစာပါေသးတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရလက္ထက္မွာ အနည္းအက်ဥ္း ပြင့္လာတယ္ ဆိုေပမယ့္ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္ေတြ အမ်ားစုဟာ ပိတ္ဆို႔ေနဆဲပါ။ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ အကြက္ေတြအားလံုး အကုန္အစင္ ပြင့္သြားမွသာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ပိတ္ဆို႔ေနဆဲ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္ေတြ အကုန္အစင္ ပြင့္သြားေစေရး ႀကိဳးပမ္းရာမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲက တြန္းဖြင့္လို႔ရတဲ့ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္အခ်ဳိ႕ ရွိႏိုင္သလို လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တြန္းဖြင့္မွရမယ့္ ျပႆနာပ်ားအံုကြက္အႀကီးစားေတြ (ဥပမာ - အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လက္မဲႀကီးေတြ ထြက္လာၿပီး လူထုကို အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ့ ကာလံုအဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စီးပြားေရးမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းေရးေတြ) လည္း က်န္ရွိေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုတေလာ ဒီမိုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေခတ္စားလာေနတဲ့ “ရေနတဲ့ ပြင့္လင္းမႈအေျခအေနမွာ ရွိသမွ် လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဥာဏ္ႀကီးႀကီးထားကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာရမယ္” ဆိုတဲ့ ၀ါးတားတား လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိၿပီဆိုရင္ ရခိုင္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈႀကီးလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးရဲ႕ တရားခံဟာ ေပၚတာ ၾကာေလာက္ပါၿပီ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါလ်က္ အခုအထိ လက္သည္တရားခံ ေပၚေအာင္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာကို ၾကည့္ရင္ လက္ရွိ ရေနသမွ် လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလာက္နဲ႔ ဥာဏ္ႀကီးႀကီး စစ္ေဆးအေျဖရွာ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မရေသးတဲ့၊ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မရဲေသးတဲ့ အေျခအေနေတြ ဖံုးလႊမ္းပိတ္ဆို႔ေနေသးလို႔ ဆိုတာကို ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြဲခံရတဲ့ကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔တာလည္း ဖြဲ႔တာပဲရွိမယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လက္သည္တရားခံစစ္စစ္ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး၊ အေျခအေန မရွိေသးတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ပါလည္း ပါတာပဲရွိမယ္။ သူတို႔အာဏာနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထိပါးမယ့္အေရးဆိုရင္ လက္မဲႀကီးေတြ ထြက္လာၿပီး လူထုကို အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ့ ကာလံုအဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္းေရးကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူတဲ့ အလုပ္ေတြဟာ အဆင့္တခုမွာ ေရွ႕ဆက္လို႔မရေတာ့ဘဲ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္နည္းတူ အီးေယာင္၀ါး ျဖစ္သြားဖို႔ပဲ မ်ားေနပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီးေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိတဲ့ ျပႆနာေတြကိုသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ေတြအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းေကာင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္တဲ့၊ အမည္ခံ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေတြ တတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့၊ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ မတရား လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ထားတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြ ေရွ႕ေလွ်ာက္မွာလည္း အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္ ထႂကြလာစရာရွိေသးတာမို႔ ၂၀၁၅ ကို မေရာက္မီ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ (လူထုတိုက္ပြဲ) ေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚထြက္လာေနဦးမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူထုတိုက္ပြဲ ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေနဆဲ လက္က်န္ အေပါက္အားလံုး ပြင့္ထြက္သြားေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ဆက္ၿပီး တြန္းဖြင့္သြားႏိုင္မွ ေရွ႕ခရီးမွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အဟန္႔အတားမရွိ အားေကာင္းေမာင္းသန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

6 comments:

blinlin said...

Hi all
he speak very well.

Unknown said...

The way of Dr. Lun Swe's thinking is totally match with president Thein Sein. Because Mr.president don't wants to know what kind of happeninh in front of his eyes. Even though people voice of desire, needs, requirements.., are spreading in the universe. He act as a blind and deaf.
He speaks many times about the implimentation, all inclusive national reconciliation , but nothing to negotatiate with Lappadaung people and monks that they have any weapons. President neglect ordinary people desire except his close friend Chinese and Indian.
So, all inclusive of civil society and teems must be unite and shout loudly to hear the blind and deaf President and his members.
They never do as they say. Now, they say national reconciliation, but they never do as they say. We saw clearly their monarchist cruel practice when they burn public and monks cruelly without systematic negotiation.
So I say that Dr. Lun Swe idea are totally match with U Thein Sein and his colleague behaviors..

Unknown said...

က်ဳပ္ကၿမစ္ၾကီးနားကပါ။ ယာေၿမလုပ္ေနတဲ့ေတာင္သူပါ။ ၿမစ္ဆုံတုန္းက က်ဳပ္လဲ၀င္ၿပီးဆႏဒေတြ ၿပခဲ့ေသးတယ္။ မၾကာပါဘူး၊ ဒို႕သမတ ၾကီးက ၿမစ္ဆုံစီမံကိန္းၾကီးကုိ ရပ္ေပးခဲ့တယ္။ အခုက်ေတာ့ ဒီၿမစ္ဆုံစီမံကိန္းၾကီးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာငယ္တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းက်ေတာ့မွ ဘာၿဖစ္လုိ႕ ရပ္မေပးတာရလဲ။ က်ဳပ္စဥ္းစားလုိ႕ကုိမရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဘုန္းၾကီးေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းတာကုိ အေမရိကန္အပါ၀င္အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြက ဘာလုိ႕ဘာမွမကန္႕ကြက္ပဲ ေရငုံႏုတ္ပိတ္ေနၾကတာလဲ။ အရင္ကဆုိ အစုိးရကနဲနဲကေလး လုပ္တာနဲ႕ သူတုိ႕ကအရင္ စီကနဲ ကန္႕ကြက္ေနခဲ့တာ။

Unknown said...

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကိုျပုျပင္ေရးးဆြဲဖို႕တာ လႊတ္ေတာ္ထဲမႇာဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ဒၚစုလဲမတတ္ႏုိင္ဘူး ေသခ်ာတယ္။ လူထုတုိက္ပြဲနဲ႔မွသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကိုျပုျပင္ေရးးဆြဲ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမႇာ စစ္ဗုိလ္တမတ္သားျမင္ေတြ႔ရတာ အ႐ုပ္ဆိုးအျကည္းတန္ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးလုိက္တာ။

Unknown said...

စစ္တပ္က ဆိုက္၀ါးဆရာေတြခင္ဗ်ား..
ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္အသိ ရွိပါတယ္။ တာ၀န္အရ အလုပ္ လုပ္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ စက္ရုပ္မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္တန္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ ႏွလံုးသားေတြက စကားေျပာလာလိမ့္မယ္။

Unknown said...

Dr Lwun Swe- We need to harmonize all political activities and struggles inside and outside of parliament to achieve our common goal to build Democracy system in our Country. Please bear in mind that if we critize insincerely on democracy forces who are fighting inside Paliament means we are similar to stupid man who cut his own hands and legs.