Friday, March 28, 2008

နအဖ အလိုက် ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ပံုစံ

ေနသြင္(၁) သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။
(၂) သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး(N.D.S.C)၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကို ခန္႔ရမည္။
(၃) သမၼတသည္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို အမည္တင္သြင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို ယူရမည္။
(၄) သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြသံုးစြဲေရး ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ေရး ေကာ္မတီတရပ္ ရွိမည္။

သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား
(က) လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္စရာ မလို။
(ခ) ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။
(ဂ) အသက္(၄၅)ႏွစ္ထက္ မငယ္ရ၊ ႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္(၂၀)ဆက္တိုက္ ေနထုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း)၏ ၇၅%၏ ေထာက္ခံမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။
(၂) ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းကို ၂၀% (၁၃၃ဦး) လက္္မွတ္ထိုးမွ လက္ခံစဥ္းစားမည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း
(၁) ကုိယ္စားလွယ္ သံုးပံုတပံု တက္ေရာက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အထေျမာက္သည္။

အတုိေကာက္စာလံုးမ်ား
(၁) President (သမၼတ)
(၂) V.P-1 (ဒု သမၼတ- ၁)
(၃) V.P-2 (ဒု သမၼတ- ၂)
(၄) Def Chief (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
(၅) V- Def Chief (ဒု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
(၆) A (ကာာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး)
(၇) B (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး)
(၈) C (နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး)
(၉) U.H (အထက္လႊတ္ေတာ္)
(၁၀) L.H (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)
(၁၁) Army Representative (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား)
((၁၂) Ministries (၀န္ႀကီးဌာနမ်ား)
(၁၃) N.D.S.C (အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ)

မွတ္ခ်က္။ ။ အဆိုပါေကာင္စီတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ုိက္ ခန္႔အပ္ေသာ စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ (၅)၊ သမၼတ၊ ဒု-သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္္မွ ဥကၠဌ (၂) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
၀န္ခံခ်က္ ။ ။ ေမာင္လူေအး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုေလ့လာျခင္း စာတမ္းကို အေျခခံကာ ပံုေဖာ္တင္ျပပါသည္။

ေနသြင္

အျပည့္အစံုသို႕...

ကိုင္း … ဘာလုပ္ၾကမလဲ

ကိုင္း … ဘာလုပ္ၾကမလဲ
စံကြန္႔
ကိုင္း … ဘာလုပ္ၾကမလဲ …။

စစ္အစိုးရကေတာ့ ျပည္သူကို စိန္ေခၚေနၿပီ။ ဒီႏွစ္ေမလထဲမွာ ျပည္သူ႔အလိုဆႏၵ တစက္မွမပါတဲ့ သူတို႔အလိုက် ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတင္းႀကီး ေထာက္ခံခိုင္းေတာ့မယ္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္လည္းႏိုင္ ႐ံႈး လည္းႏိုင္မယ့္ ညစ္နည္းမ်ဳိး စံုလင္စြာနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးလိမ့္ဦးမယ္။

ကိုင္း … ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
အတိုက္အခံပါတီေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။

ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း သူ႔ဖဲ သူခ်ဳိး သူေ၀ၿပီး ေဟာဒီမွာ တစ္သံုးလံုးလို႔ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ လူတိုင္း သိၿပီးသားပါ။ ဒါေလာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး ေၾကညာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မထားတာ တခုပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုးရက (ဖဲစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ‘႐ိႈး’ ၾကည့္လိုက္တာ၊ သက္လံုေကာင္းရင္ လိုက္၊ သက္လံုမေကာင္းရင္ ေျပး၊ ဒါပဲ)။

အခ်ိန္ကေတာ့ ေရာက္ေနၿပီ။ ျပတ္ျပတ္သားသား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြေရာ၊ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD ေရာ၊ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြေရာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံုသတင္းစာေတြစုၿပီး မီးပံု႐ိႈ႔ျပ႐ံုနဲ႔လည္း ဒီကိစၥက မၿပီးဘူး။ ျမန္မာျပည္က တီး၀ိုင္းေလး အဆုိေတာ္ေလးေခၚ ပြဲေလးဘာေလး က်င္းပၿပီး ဘီယာေသာက္ျပ ေန႐ံုနဲ႔လည္း စစ္အစိုးရက ျပဳတ္က်မွာ မဟုတ္ဘူး။ တႏွစ္တခါေလာက္ နဖူးစည္း အနီပတ္ သံ႐ံုးေရွ႕ သြားေအာ္၊ အလကားရတဲ့ ေရဒီယို လိႈင္းတိုေလးေတြကေန ကေလာ္ဆဲ၊ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေလခ်ဥ္တက္သံေတြကိုလည္း စိတ္ပ်က္လွပါၿပီ။ ၁၉၈၈ မွသည္ ၂၀၀၈ အထိ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ အရည္မရ အဖတ္မရေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ အစာေၾကခ်င္မွ ေၾကမယ္။

ကိုင္း … ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ အင္မတန္ ႐ိုးစင္းတဲ့ ျမန္မာစကားပံု တခုကိုပဲ ကိုးကားျပရမွာပဲ။ “ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ” ဒါပဲ။ ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ့္ဖာသာ အားမထုတ္လို႔ကေတာ့ ဂမ္ဘာရီလည္း မကယ္ႏိုင္ဘူး။ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္လည္း အားမကိုးနဲ႔။ သူတို႔က ကူညီ႐ံု အားေပး႐ံုပဲ။ တကယ္လုပ္ရမွာက ကိုယ့္ျပည္သူေတြ။

အခ်ိန္က သိပ္တိုေနၿပီ။ အေျခအေနက မိုးထဲေရထဲမွာ …။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ‘အာ’သမားေတြ မလိုဘူး။ ‘ေလ’ နဲ႔တိုက္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ တခ်က္ေနာက္ဆုတ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ ညစာစားပြဲတက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဇာပန္းထိုးတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စကားတခြန္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ေပၚထြန္းဖူးပါတယ္။ အင္မတန္ ယုတ္မာပက္စက္တဲ့ စစ္အစိုးရကို သံတမန္ဆန္ဆန္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် လိုက္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးကေတာ့ စစ္အစိုးရအဖို႔ ပန္းနဲ႔ေပါက္သလားပဲ ထင္မွာပါ။

စစ္အစိုးရကေတာ့ ျပတ္တယ္။ အာဏာ လက္မလႊတ္ရဖို႔အေရး ဘယ္နည္းဗ်ဴးဟာပဲ သံုးရသံုးရ …။ ဖ်ာလိပ္ထဲ ၀င္မိတဲ့ ေခြးလိုပဲ။ သူ ေနာက္ဆုတ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ သူတို႔ သက္ဆိုးရွည္ဖို႔အတြက္ ေအာင္တိုးတို႔အုပ္စု စီမံေဖာ္စပ္ထားတဲ့ သက္ရွည္က်န္းမာ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို အတင္း ေထာက္ခံခိုင္းေတာ့မယ္။ ဒီဆႏၵခံယူပြဲႀကီး ျဖစ္မလား၊ ပ်က္မလားဆိုတာ …။ ျမန္မာေတြ မညံ့့ဘူးဆိုတာ ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ ျပရမွာ။ ပါးစပ္ႀကီးနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ဗမာေတြ မညံ့ပါဘူးဗ်ာလို႔ ေျပာ႐ံုနဲ႔ ကမၻာက ယံုမွာတဲ့လား။

ေနာက္ … ေ႐ြးေကာက္ပြဲ။
ဒီကလိန္ကက်စ္ စစ္အစိုးရရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာက ၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ပဲ။ ဒီအရိပ္မည္းႀကီးက သူတို႔ကို အျမဲတေစၧ ေျခာက္လွန္႔ေနတယ္။ ဒါကို သူတို႔ ေျပာင္းျပန္လွန္ခ်င္ၿပီ။ ခက္တာက ျပည္သူကလည္း တစက္မွ အယံုအၾကည္ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အျမဲအားကိုးတဲ့ ေသနတ္။ ၿပီးေတာ့ ေထာင္မလဲသဲေကာ္ က်ပ္ေငြ။ ဒီႏွစ္ခုနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တံတားခင္းမယ္။ တခ်ဳိ႕ကို ေငြနဲ႔ သြားခိုင္းမယ္။ တခ်ဳိ႕ကို ေသနတ္နဲ႔ သြားခိုင္းမယ္။ ဒီၾကားထဲ ကတိမ္းကပါး ျဖစ္ခဲ့ရင္။ သူတို႔မွာ ၀ွက္ဖဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ယုတ္စြအဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ေတာ့ေရာ သူ႔တို႔မွာ ဘာအ႐ႈံးရွိလို႔လဲ။

ဒီေနရာမွာ ဗကပ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အျမင္မတူဘူး။ ဖိုးသံေခ်ာင္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို၀င္ လူထုမဲနဲ႔ ျဖဳတ္ခ် ဆိုတာမ်ဳိးကို ႀကိဳက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖိုးသံေခ်ာင္း ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကင္းကြာေနတာ ၾကာေတာ့ အၾကားေလာက္နဲ႔ပဲ သိတာ။ စစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္ ေအာက္တန္းက် စုတ္ပဲ့တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳဖူးဟန္ မတူဘူး။ ဟုိတုန္းက တည္ျမဲဟာ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရွိလ်က္သားနဲ႔ သန္႔ရွင္းကို ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ႐ံႈးခဲ့တာကို သူက နမူနာျပတယ္။ အဲဒါ ဟိုတုန္းက စစ္တပ္။ အဲဒီစစ္တပ္က တည္ျမဲေနာက္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေနပဲ ရွိတာ။ အခုဟာက စစ္တပ္က ဦးစီးက်င္းပၿပီး စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္ ၀င္အေ႐ြးခံမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ။ ေနာက္ၿပီး အရွက္အေၾကာက္ ဂုဏ္သိကၡာ တစက္မွမရွိတဲ့ စစ္တပ္။ ၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳတဲ့ တစညပါတီ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ႐ံႈးၿပီး အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာမလႊဲဘဲ ေနရဲတဲ့စစ္တပ္။

အာဏာမလႊဲ႐ံုတင္ မကေသးဘူး။ NLD အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဖမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေထာင္ထဲထည့္၊ ဘာအျပစ္မွ မရွိတဲ့ ဦး၀င္းတင္ကို ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်၊ ေထာင္ထဲမွာ ေမာင္ေသာ္ကတို႔ မံု႐ြာတင္ေ႐ႊတို႔ ေသ။ ဒီၾကားထဲကပဲ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိပါဘူးလို႔ ေျဗာင္လိမ္ရဲတဲ့ စစ္တပ္။ သူတို႔အျမင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အႀကီးဆံုး ဆူးေညႇာင့္ခလုတ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထဲက လူမိုက္ေတြ သူခိုး ဂ်ပိုးေတြကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဒီပဲယင္းမွာ ေဒၚစုကို လုပ္ၾကံခိုင္းတာ ဒီစစ္တပ္။ အဲဒီပြဲမွာ ဦးစီးတဲ့ စစ္ဗိုလ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔ရဲတာ အဲဒီစစ္တပ္။ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အသည္းႏွလံုးကို ဆုပ္ယူဖ်စ္ညႇစ္သလို ခံစားလိုက္ၾကရတဲ့ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ လူထုအံုႂကြမႈ။ ျမတ္စြာဘုရား ပံုေတာ္နဲ႔တကြ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းသံဃာေတြကို စစ္ဖိနပ္နဲ႔ ကန္တဲ့အထိ ဆိုးယုတ္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္။ ေမတၱာသုတ္႐ြတ္တဲ့ ရဟန္း သံဃာေတြကို လွံစြပ္နဲ႔ ထုိးရဲတဲ့ စစ္တပ္။ အျပစ္မဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ တေယာက္ကို ေသနတ္နဲ႔ အနီးကပ္ ပစ္ရဲတဲ့ စစ္တပ္။

ဒီလိုစစ္တပ္မ်ဳိးက ျပည္တြင္းမွာ က်င္းပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလိမ္မဲညစ္ရမွာမ်ဳိးေလာက္ေတာ့ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္ ေျပာလိမ့္မယ္။ ခုတေလာ အင္တာနက္ကေလး ဘာေလးဖြင့္ၾကည့္မိရင္ အင္မတန္ ေအာ္ဂလီဆန္စရာေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္အခ်ဳိ႕နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း တခ်ဳိ႕ရဲ႕ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းနည္း” “စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ နအဖကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္” “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္သူေတြ ေသြးေျမမက်ေစခ်င္ဘူးေပါ့ေလ အားလံုး ႏွစ္ဖက္ ေျပေျပလည္လည္ ေဆြးေႏြးတာကို ျမင္ခ်င္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး လူလည္ႀကီးသားသမီးမ်ားရဲ႕ ၾသ၀ါဒကထာမ်ားကို မၾကာမၾကာ ဖတ္ေနရပါတယ္။

ဒီမွာ … စစ္တပ္မွာ အာဏာမက္ေမာတဲ့ စိတ္မရွိဘူး၊ တိုင္ျပည္ ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ အမွန္တကယ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔အထိဆို ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေပးလို႔ ဒီမိုကေရစီႏို္င္ငံ ထူေထာင္ေနတာပဲ ၁၈ႏွစ္ရွိေရာ့မယ္။ ကိုယ့္ကို “တိုင္မွတ္လို႔ေတာင္ ႏွပ္မသုပ္”တာ။ အဲဒါပဲ အမွတ္မရွိ ေတြ႔ဆံုရေအာင္ပါ၊ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါဆိုေတာ့ ပံု႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီသားေလး ထြက္လာဖို႔ ညႇစ္ရတယ္ဗ်။ နာနာညႇစ္ရတယ္။ အဂၤုလိမာလသုတ္ ႐ြတ္ေန႐ံုနဲ႔ ထြက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ လုိအပ္ရင္ ဗိုက္ခြဲတန္ ခြဲရလိမ့္မယ္။ ခုေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားက အဂၤုလိမာလသုတ္ကိုပဲ တြင္တြင္ ႐ြတ္ေနေတာ့တာကိုး။

တိုင္းျပည္တျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရနဲ႔ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူ သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္၊ တနည္း ျပည္သူကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူလိုလားတဲ့ အစိုးရကို ေျပာင္းေပးရတယ္။ ဖိနပ္နဲ႔ ေျခေထာက္မေတာ္ရင္ ဖိနပ္ကို ေျပာင္းေပးရတယ္။ ေျခေထာက္ကို လွီးစရာ မလိုဘူး။ ခုေတာ့ က်ဳပ္တို႔မွာ အလွီးခံရလြန္းလို႔ ေျခေထာက္က ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါကိုပဲ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ေယာင္ေယာင္ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းေယာင္ေယာင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အသံုးအႏႈန္း တလြဲနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုၿပီး ဆရာႀကီး ၀င္လုပ္ၾကေသးတယ္။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အာဏာရွင္နဲ႔ ျပည္သူ၊ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼ ဒါရဲ႕အားၿပိဳင္မႈ၊ ဒါရဲ႕ ပဋိပကၡသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။

တခ်ဳိ႕က ေျပာေသးတယ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာညာေပါ့ေလ။ ၾကားလို႔ကေတာ့ အင္မတန္ နား၀င္ခ်ဳိစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ေျပာတဲ့လူကိုလည္း အမွတ္တမဲ့ဆိုရင္ သူေတာ္ေကာင္းႀကီး သမာသမတ္ ရွိသူႀကီးလို႔ ထင္စရာေပါ့ေလ။

လင္မယားရန္ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ေဆြးေႏြးၾကကြာ၊ ေဒါသ ေရွ႕မထားၾကပါနဲ႔။ မင္းကလည္း နည္းနည္းေလွ်ာ့ နင္ကလည္း နည္းနည္းေလွ်ာ့ ေျပာလို႔ရတယ္။ အခုဟာက လင္မယား ရန္ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တတိုင္းျပည္လံုးကို စစ္တပ္က ကြၽန္ျပဳထားတာ။ တုိင္းျပည္ကို ကုန္းေကာက္စရာ မရွိေအာင္ ကြၽန္ျပဳထားတာ။ ႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာရရင္ အာဏာကို အဓမၼ မုဒိမ္းက်င့္ယူထားတာ၊ တရား၀င္အစိုးရ မဟုတ္ဘူး။ Illegitimate Government သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ လူသတ္သမား မုဒိမ္းသမား အစိုးရနဲ႔ ဘာကို ေဆြးေႏြးၿပီး ဘာကို ညိႇႏိႈင္းရမွာလဲ။ အႏုိင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD မွာလည္း ေခါင္းေတြ လက္ေတြ ေျခေတြ ျဖတ္ထားလို႔ သူ႔မွာ ေလ်ာ့စရာဆိုလို႔ ပုဆိုးပဲရွိေတာ့တယ္။

ညႇိႏႈိင္းတယ္၊ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း တူရတယ္။ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ခ်င္း တူရတယ္။ အယူအဆေရးရာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ သီသီေလးလြဲေနရင္ ေဆြးေႏြးလုိက္ ညိႇႏိႈင္းလိုက္ရင္ ေျပလည္သြားၾကတယ္။ ခုလို အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အာဏာရွင္နဲ႔ ျပည္သူ၊ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ၊ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼ ဘာကို သြားေဆြးေႏြးမွာလဲ။

ဒါကလည္း ခုမွ စစ္တပ္က ႐ုတ္ခ်ည္း သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ကို မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းကလည္း တက္လာလာခ်င္းပဲ ေက်ာင္းသားေတြ သတ္ျပခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဓားဓားခ်င္း လွံလွံခ်င္းဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းႀကီးကိုလည္း ေခြၽခဲ့ေသးတယ္။ ၈၈ခုႏွစ္ ျပည္သူေတြက ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚက ေန၀င္းကို ေခြးကန္ခ်သလို ကန္ခ်ေတာ့ စစ္တပ္က ဒီတခါ မိုးေပၚေထာင္ပစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တည့္တည့္ပစ္မွာဆိုၿပီး ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ ေျပာသြားပါေသးတယ္။

သူမွမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေနာက္ ဆက္ခံတဲ့ ေစာေမာင္ကလည္း စက္တင္ဘာ အာဏာသိမ္းတဲ့ ညမွာပဲ ေကာင္းဘိြဳင္ဆန္ဆန္ တၿမိဳ႕လံုးကို က်ည္ဆန္မိုးေတြ ႐ြာသြန္းခဲ့ေသးတယ္။ ၈၈ အေရးအခင္းဟာ ျပည္သူေတြ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးပြဲဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

ေစာေမာင္ေနာက္ ဆက္ခံတဲ့ သန္းေ႐ႊလို (ကိုသာဆုိးနဲ႔ အဖြဲ႔) ကလည္း လက္သံေျပာင္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု ခ်ိတ္ပါတယ္။ ခုဆို ကမၻာ့နံပါတ္သံုး (အယုတ္မာဆံုး အာဏာရွင္) စာရင္း၀င္သြားပါၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္မွာ ရဟန္းသံဃာေတြကို ေျခေထာက္နဲ႔ ကန္၀ံ့၊ လွံစြပ္နဲ႔ ထိုး၀ံ့တဲ့ စစ္တပ္မ်ဳိးကေတာ့ ၾသခ်ေလာက္ပါေပတယ္။

ေန၀င္းရဲ႕ (မဆလ)၊ ေစာေမာင္ရဲ႕ (န၀တ)၊ သန္းေ႐ႊရဲ႕ (နအဖ) ေပးခ်င္တဲ့ နံမည္ေပး၊ ေျပာင္းခ်င္တဲ့ နာမည္ေျပာင္း၊ အႏွစ္သာရကေတာ့ မင္းဆိုးမင္းညစ္ပဲ။
မဆလ = န၀တ = နအဖ = မင္းဆိုးမင္းညစ္

ဒီမင္းဆိုးမင္းညစ္ဟာ ျပည္သူေတြအေပၚပဲ ရက္စက္တာလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူ႔မွာ အစိမ္းအက်က္ မရွိဘူး။ ဆရာသမား မိဘ မရွိဘူး။ ဘုရား တရား သံဃာ မရွိဘူး။ ဘာမဆို လာခဲ့။ အျပတ္ ေခ်မႈန္းမယ္ဆိုတဲ့ သူေတြ။ ဒီကေန႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမွန္ရင္ (စစ္တပ္ အပါအ၀င္) ေက်းဇူးမကင္းတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။ သူ႔ဓာတ္ပံုကို အေလးျပဳမိရင္ပဲ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ ဘ၀ေရာက္ေနၿပီ။ ေနာက္ အာဏာရွင္စနစ္ကို မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ႀကီး ဗိုလ္ေန၀င္း။ Sorry ပဲ။ သမီးနဲ႔ ေျမးေတြ ေထာင္ခ်။ ဗိုလ္ေန၀င္းကို ဘယ္လို ဂါရ၀ျပဳခဲ့သလဲ။ ဗိုလ္ေန၀င္း အသုဘ ဘယ္လိုခ်ခဲ့သလဲ။ ေနာက္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ “ကိုယ္တို႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မွာ”လို႔ အာေခ်ာင္ခဲ့မိတဲ့ ျပစ္မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဘ၀ကေန “အ႐ူးႀကီး”ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ အတပ္ခံရၿပီး ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္ထဲ ပါသြားေရာ။ ေနာက္ ၈၈ အေရးအခင္း ႏွိမ္နင္းရာမွာ အဓိကအခန္းက ပါခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔။ အတြင္းေရးမွဴးက တမိုးတြင္းလံုး ေဖ်ာက္ဆိပ္ လုပ္ျပေနေတာ့ ဥကၠဌႀကီး ေ႐ႊေဘာေတာ္ခုၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ပစ္လိုက္တာ ခုေတာ့ …။

ဒီလုိ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကလိန္ကက်စ္ေတြကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔၊ အသက္႐ွဴရပ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔၊ အစိုးရယႏၱရားႀကီး ထုိးရပ္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔ ေဆြးေႏြးရေအာင္ပါ၊ ညိႇႏိႈင္းရေအာင္ပါလို႔ တစာစာ ေအာ္ေနတာကေတာ့ စိတ္ကူးအယဥ္ လြန္ေနတာရင္လည္း ျဖစ္မယ္။ အေၾကာက္ လြန္ေနတာရင္လည္း ျဖစ္မယ္။ ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ စစ္တပ္ ဒူးေထာက္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ တေန႔မွာေတာ့ ကေန႔ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ား စိတ္ကူးယဥ္ေနတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္ေလာက္က ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရက ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ဆိုၿပီး ေအာင္ၾကည္ကို ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ခန္႔လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေကာင္းဆံုး ျပက္လံုးတခုကို ၾကားရလိုက္ရသလို တဟားဟား ရယ္ေနခ်ိန္မွာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တိုးတက္လာတဲ့ သေဘာေပါ့။ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္ပါတယ္။ ဘာညာ စံုလို႔ေပါ့ေလ။ တခ်ဳိ႕ကမ်ားဆို မၾကာခင္ပဲ ေဒၚစုနဲ႔ သန္းေ႐ႊ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေတြ႔ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းေတာ့မယ္ ထင္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏွစ္တံုး၊ သံုးတံုး စားဖူးလို႔လား မသိဘူး။ သိတယ္ဗ်ာ။ ဒါႀကီးက ဘာလဲဆိုတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ လိုတာေပါ့၊ ေအာင္ၾကည္ကို ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ခန္႔လိုက္တာ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့လို႔ ေျပာလို႔ရၿပီ။ တံျမက္စည္းေလး ဘာေလး က်ဳိးေနရင္ ေအာင္ၾကည္ လဲေပးမွာေပါ့ … လို႔။

ႏွစ္တံုး သံုးတံုး မစားဖူးခင္ ယံုမိတဲ့ အျဖစ္ေလးတခုကို အခုအလ်ဥ္းသင့္တုန္း ေရးျပပါရေစ။ ၾကာေတာ့လည္း ၾကာပါၿပီ။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရက္ပိုင္းအလို ေမလထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြတေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ အလည္လာပါတယ္။ သူက စာသမား၊ ေရွ႕ေန၊ ေက်ာင္းဆရာ လူထြက္၊ ဥပေဒ ေဆာင္းပါးေတြလည္း ေရးတယ္။ ေတြ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က လူရင္းပီပီ ေဟ့လူ … ခင္ဗ်ား ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္မွာလဲဆိုေတာ့ သူက ရယ္က်ဲက်ဲ လုပ္ေနပါတယ္။ မေနႏိုင္လို႔ ထပ္ေမးေတာ့လည္း ဒီလိုပဲ စပ္ၿဖီးၿဖီး လုပ္ေနေလရဲ႕။ ေမးေကာင္းတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ေပမယ့္ လူရင္းေတြပဲဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးယူၿပီး မရမကေမးေတာ့ … သူက ကြၽန္ေတာ့္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ၿပီး ဘာလဲ … ခင္ဗ်ားက တကယ္ မဲသြားထည့္မွာလား … တဲ့။ ဟာ … ထည့္ရမွာေပါ့ဗ်ာ … ဒီရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရးႀကီး ဒီလုိအစိုးရမ်ဳိးကို ဒီလိုမဲစနစ္နဲ႔ ဆံုးမရမွာဆိုေတာ့ … ကိုယ့္လူက ခြက္ထုိးခြက္လန္ ရယ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ပုဆိုးေလးကို အသာမၿပီး ဒီမွာ ကိုယ့္လူ … မဲ႐ံုကို လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ ေဟာဒီ ေျခသလံုး ႂကြက္သားေတြ ေညာင္းမယ္။ ဆိုကၠားကေလးနဲ႔ သြားရင္ ဆိုကၠားခ ကုန္မယ္။ စစ္တပ္က … အႏိုင္ရမယ့္ပါတီ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ၊ ခု ခင္ဗ်ားတို႔ အင္မတန္ ေရပန္းစားေနတဲ့ NLD ႏိုင္ပါၿပီတဲ့။ စစ္တပ္က အာဏာလႊဲေပးမယ္ ထင္သလား။ ေ၀းပါေသး။ ဘယ္ေတာ့မွ မေပးဘူးမွတ္။

ဟာ … ေဟ့လူ … ခင္ဗ်ား ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာတုန္း။ ဒီေလာက္ တိုင္းသိ ျပည္သိ ကမၻာသိ ေၾကညာၿပီးမွ လုပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေပးရမွာေပါ့ ဆိုေတာ့ … သူ႔ေရွ႕မွာ ခ်ထားတဲ့ လြယ္အိတ္ႀကီးကို လြယ္၊ သူ႔ထီးေကာက္ႀကီး ဖြင့္ၿပီး ေၾသာ္ … ကိုယ့္လူလည္း စစ္တပ္ကို အခုအထိ အထင္ႀကီးတုန္းကိုးလို႔ … ေျပာၿပီး ငိုက္စိုက္ငိုက္စိုက္နဲ႔ ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ မိတ္ေဆြႀကီးကို တယူသန္ႀကီး၊ ေခါင္းမာသူႀကီး၊ အေတြးေခါင္သူႀကီး၊ အေကာင္း မျမင္တတ္သူႀကီး၊ အစြန္းေရာက္သူႀကီးလို႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ခုေနမ်ား ျပန္ေတြ႔ရင္ သူ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဘာမ်ား ေျပာလိမ့္မလဲ။

လမ္းေဘးက အေပါစား မိန္းမပ်က္တေယာက္ရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္ကတိေလာက္ေတာင္ တန္းဖိုးမရွိတဲ့၊ အာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘုရား တရား သံဃာ ဆရာသမား မိဘမရွိတဲ့၊ အာဏာတည္ျမဲဖို႔ဆိုရင္ ေအာက္လမ္းနည္း အထက္လမ္းနည္း ထမိန္ျခံဳနည္း သူခိုးဂ်ပိုးနည္း မိန္းမပ်က္နည္း အကုန္အစံု သံုးရဲတဲ့၊ ျပည္သူေတြ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿပီး ဒုကၡပင္လယ္ေ၀မွ တို႔ကို မလွန္ႏိုင္မွာလို႔ ယူဆထားတဲ့ ဒီလုိစစ္တပ္မ်ဳိးကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာစြန္႔လႊတ္ေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ၊္ အဖ်င္းဆံုး ေဒၚစုနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုကို ေ႐ြးၿပီး စစ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္သူရဲ႕ အမွားသာျဖစ္ေၾကာင္း …။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မီဒီယာေတြကေန ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေရာ၊ ကမၻာပတ္ၿပီး အလွဴခံေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းမ်ားေရာ၊ မစြန္႔ဘဲ စားခ်င္တဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ႏိုင္ငံေရး ဖ်ပ္စားလွ်ပ္စားမ်ားေရာ … အားလံုးကို အၿငိမ့္လူ႐ႊင္ေတာ္မ်ား မင္းသမီးေခၚခါနီး ေျပာေလ့ရွိသလို …

“ကိုင္း … ကိုင္း … အေျပာစခန္းေလးရပ္ … အလုပ္စခန္းေလးနဲ႔ ျပၾကပါစို႔လား …” လို႔ပဲ။

စံကြန္႔

အျပည့္အစံုသို႕...

Thursday, March 27, 2008

(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းအရင္း(၄)ရပ္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ
(စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တခ်က္ကလစ္ၿပီး ဖတ္ပါ)
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္စိုးတို႔
သည္းထိတ္ရင္ဖို လွ်ဳိ႕၀ွက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပံု

(စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တခ်က္ကလစ္ၿပီး ဖတ္ပါ)
(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ ေရးသားသည့္ ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ ပထမတြဲ ဒုတိယပိုင္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္)

အျပည့္အစံုသို႕...

Tuesday, March 25, 2008

အၾကံျပဳ ေပးစာ (၂၅-၃-၂၀၀၈)

ဆရာခင္ဗ်ား …

အားလံုးက ျပတ္သားေသာ စကားလံုးကို အထဲသို႔ ေပးသင့္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။ NO VOTE ဆိုသည္ကိုေပါ့။ ထိုအျပင္ စာစကား၊ အသံနွင့္အတူ အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ထပ္တူလုပ္ေဆာင္လိုဖို႔လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ မဲေပးနိုင္ေသာ ဦးေရ၏ ထက္၀က္မေက်ာ္နိုင္ေသာ လူဦးေရကိုသာ ၾကံ႕ဖြတ္က ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မဲသြားမေပးျခင္းႏွင့္ စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိနိုင္ေသာအက်ဳိးမွာ ဆႏၵခံယူပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို မေၾကညာနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေခ်ဖ်က္လိုျခင္းနွင့္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ပါ၀ါခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မဲသြားေပး၍ ရရိွလာေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ မဲေပးနိုင္ေသာ လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္၍ ဆႏၵခံယူပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေခ်ဖ်က္နိုင္သလို၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါ၀ါကိုလည္း ခ်လိုက္၍ရပါသည္။
သာမန္ပါတီအျဖစ္ ဆိုသည့္ဘ၀နွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ေရွ႕သိုဆက္ရန္ လုပ္ေပမည္။

အကယ္၍ အေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္လည္း ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးသည္ ညာဘက္အိတ္္မွ ဘယ္ဘက္အိတ္ ေျပာင္းျခင္း၊ ပံုစံတူ အ၀တ္စားကို အေရာင္ေျပာင္း၀တ္မယ္ ဆိုတာကို ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ တင္ျပျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္စဥ္းစား ေျဖၾကားျခင္းလည္း မလုပ္ဘဲ တို႔လိုတန္းလန္း ထားသလို၊ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကိုလည္း ၿပီးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘဲ ၄င္းတို႔က ခံစစ္က်င္းအျဖစ္ ထားထားေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ထြက္လာသည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပန္ၿပီးေတာ့ လႊဲေျပာင္း ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ အက်ပ္အတည္းၾကားတြင္ ေရာက္ၿပီး နအဖအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔ ခံစစ္ထားေသာ နိုင္ငံအေရးႀကီးပါ၀ါကို ကစားရန္အတြက္ ပံုစံမ်ဳိးစံုနွင့္ လုပ္၍ေကာင္းေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေအာင္ အကြက္က်က် ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို တင္ျပရင္း NO VOTE ကိုသာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေအာ္၍ နအဖခင္းက်င္းေသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးအား ၀ိုင္းရံကာ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္ရန္သာ ေစာက္ခ် လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။

စိုင္းမြန္

အျပည့္အစံုသို႕...

ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ သတင္းေဆာင္းပါးေရးသားတဲ့ 7 days new journal အပိတ္ခံရတဲ့အျပင္ အယ္ဒီတာပါ တရားစြဲခံရမည့္ အေရးကို ရင္ဆိုင္ေနရ

ေပးပို႔သူ - မဆုမြန္

ရန္ကုန္ကမာ႐ြတ္ လူကုံထံရပ္ကြက္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မူရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အသုဘ အခမ္းအနားအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းသဖြယ္ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးခဲ့တဲ့ 7 days new journal အယ္ဒီတာကို ကမာ႐ြတ္ရဲစခန္းက တရားစြဲဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္လို႔ ဂ်ာနယ္နဲ႔ နီးစပ္သူ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္၊၊

တရားခံ လူသတ္သမားကို ရွာေပးရန္ အမိန္႔နာခံသည့္ ၀ိညာဥ္ေလးခုလို႔ အမည္ေပးထားတဲ႔ အဆိုပါ သတင္းေဆာင္းပါးထဲမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို လူသတ္သမားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ ဂမၻီရဆန္ဆန္ အမိန္႔ေပး ေတာင္းဆို္ခဲ့ပံုကို အေသးစိတ္ ေရးသားထားပါတယ္၊၊ အသုဘ အခမ္းအနား က်င္းပေနခ်ိန္မွာ ဒုရဲမွဴးအဆင့္ရွိ ရဲအရာရွိနဲ႔ ရဲအရာရွိနွစ္ဦးတို႔ အေလာင္းစင္ေတြရွိရာ တိုးေ၀ွ႔၀င္လာပါတယ္၊၊ ေနာက္ တန္းစီထားတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္း တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ရပ္ၿပီး ေ႐ႊမန္းလို႔ နံမည္ကတ္ျပား တပ္ထားတဲ့ ဒုရဲမွဴးက စာအုပ္ထဲက မင္အျပာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာသားေတြကို ဖတ္႐ႈၿပီး ႏႈတ္ကေန သတ္သြားတဲ႔ တရားခံေတြကို အျမန္ဆံုး ေတြ႕ေအာင္ရွာေပးပါလို႔ တတြတ္တြတ္ ႐ြတ္သြားတဲ့အေၾကာင္းကို အမည္၊ ဓာတ္ပံုနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္တာပါတယ္၊၊ အခုလို ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို အမည္နဲ႔တကြ ေဖာ္ျပခဲ႔တာဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိဳးႏြမ္းေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားသူကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊

အဆိုပါ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားသူ အယ္ဒီတာရဲ႕ ေနအိမ္အထိ ညပိုင္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက လာေရာက္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ၿပီးခဲ့တဲ့ အယ္ဒီတာကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေနအိမ္အထိ လိုက္လံေခၚေဆာင္ၿပီး တရား႐ံုးမွာ စစ္ခ်က္ေပးခဲ႔ရပါတယ္လို႔ ဂ်ာနယ္နဲ႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္၊၊ အယ္ဒီတာ ေရးသားထားတဲ့ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးအထဲမွာ နိုင္ငံေရးေတြ မသမာမႈေတြ ဘက္လိုက္မႈေတြ ပါေနတယ္လို႔ ရဲမွဴးက စြပ္စြဲေျပာဆိုေၾကာင္း အဲဒီလို လူအမ်ားအျပားေရွ႕မွာ အခုလို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အရာရွိေတြ လုပ္သြားတဲ့ အသုဘ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္းကို ႐ိုး႐ိုးသားသား အျမင္အတိုင္း ေရးဖြဲ႕ျပတာကို အခုလို နုိင္ငံေရးပါတယ္လို႔ အေရာင္ဆိုးၿပီး စြပ္စြဲခံရတဲ့အေပၚ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ အယ္ဒီတာနဲ႔ နီးစပ္သူက ေျပာပါတယ္၊၊

အခုလို ငါးေလာင္းၿပိဳင္သတင္းကို စာေပစိစစ္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကပဲ 7 days new journal ကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္လိုက္ပါတယ္၊၊ မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ ၇ အမွတ္ ၁ 7 days new journal မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔တာပါ၊၊ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမွာ တင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ထြက္ရက္နဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ စာမူက်ခ်ိန္ တူသြားလို႔ အမွားျပင္ဆင္ခ်ိန္ မရလိုက္ဘဲ ငါးေလာင္းၿပိဳင္အမႈေဆာင္းပါး ပါသြားရတာျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ာနယ္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္၊၊

ဒါေၾကာင့္ စာေပစိစစ္ေရးက အပတ္စဥ္ပံုမွန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းထြက္တဲ့ 7 days new journal ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဒါေၾကာင့္ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ မေန႔ကစၿပီး ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရပ္နားခဲ့ပါတယ္၊၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္တဲ့အျပင္ အခုလို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထပ္ၿပီး 7 days new journal အယ္ဒီတာကို သတင္းထဲမွာ ရဲကို သိကၡာခ်ၿပီး ေရးတဲ႔အတြက္ အေသေရဖ်က္မူနဲ႔ တရားစြဲဆိုဖို႔ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊

7 days new journal ဟာ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ကိုေသာင္းစုၿငိမ္းက ထုတ္ေ၀ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဂ်ာနယ္ကိုေတာ့ လူငယ္သတင္းစာဆရာေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ အရင္က 7 days new journal ကို ကိုကို(စက္မူတကၠသိုလ္)က ဦးစီးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုကို(စက္မူတကၠသိုလ္) က Flower News journal အမည္နဲ႔ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထုတ္ၿပီး ခြဲထြက္သြားတဲ႔အတြက္ လူငယ္သတင္းေထာက္ေတြကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ထုတ္ေ၀ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊

အလားတူ အပတ္စဥ္ စေနထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ယင္း လူသတ္မႈခင္းသတင္းအား မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ စာေပစိစစ္ေရးမွ ေခၚယူကာ ခံဝန္ခ်က္ ထိုးခိုင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈခင္း သတင္းအား နအဖစစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပခြင့္ေတာ့ ျပဳခဲ့သည္္။
ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အနီး လံုျခံဳေရး တင္းၾကပ္စြာ ခ်ထားသည့္ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တခုတြင္ မိသားစုဝင္ ၄ ဦးႏွင့္ အိမ္ေဖာ္တဦး စုစုေပါင္း ၅ ဦး မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။

7 days new journal တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မူရင္းေဆာင္းပါး
(စာမ်က္ႏွာေပၚ တခ်က္ကလစ္ၿပီး ဖတ္ပါ)

အျပည့္အစံုသို႕...

Monday, March 24, 2008

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္

ေနာင္အခါလာ ေနာင္အခါေစ်း လုပ္လုိ႔မရ

ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈ ဆိုတဲ့အခါမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အယူအဆဟာ Social Contract Theory ပါ။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ပဋိညာဥ္ျပဳတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ သေဘာဆႏၵနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆို ၾကတဲ့ Contract ပါ။ အဲဒါကို ဘာမွမွ မလုပ္ႏိုင္ဘဲကြာ အ႐ံႈးသာေပးလိုက္ပါေတာ့ ဆိုတာက အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အ႐ံႈးေပးလိုက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြဟာ အခုေရတြင္းတူး အခုေရၾကည္ မေသာက္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဒီေလာက္ အေလာမႀကီးဘူး။ တေျဖးေျဖး ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ဳိး ေတြ ရမလားဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က တေလွ်ာက္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အခုဟာက လူထုကေန ေ႐ြးခ်ယ္သမွ် ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ လူထုေတြ သန္း ၅၀ စလံုးက ျပင္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ စစ္ေခါင္းေဆာင္က သေဘာတူမွ ျပင္လို႔ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို က်ေနာ္တို႔က ဒါကိုမွ သတိမျပဳဘူး ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုရင္ ေနာင္အခါလာ ေနာင္အခါေစ်းဆိုရင္ တဖက္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေျခခံမူေတြထဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသက္နဲ႔လဲၿပီး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႔ သူကေျပာထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာင္တခ်ိန္ ျပင္ခ်င္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြကလည္း အသက္နဲ႔ လဲၿပီးေတာ့ျပင္ၾက ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကေလးေတြကို ဒီလိုမ်ဳိး ေသေၾကဒဏ္ရာရမယ့္ လမ္းေပၚမွာ ေသေၾကရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို က်ေနာ္တို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ေနာင္အခါလာ ေနာင္အခါေစ်း လုပ္လို႔မရတဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာကို က်ေနာ္သတိေပးခ်င္တာပါ။
(ဘီဘီစီ၏ ‘ျမန္မာ့အေရး ကမၻာ့အေရး’အစီအစဥ္တြင္ ေျဖၾကားခ်က္)

အျပည့္အစံုသို႕...

စက္တင္ဘာရဲ႕ မေမ့ရက္တဲ့ ေန႔ရက္ဆိုးမ်ား

စက္တင္ဘာရဲ႕ မေမ့ရက္တဲ့ ေန႔ရက္ဆိုးမ်ား
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတဦး

စက္တင္ဘာ … မွသည္ … ဒီဇင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာမွသည္ မတ္လ။ အခ်ိန္ေတြကို အဲသလို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ေၾကကဲြစရာေတြကို ခ်န္ထား႐ံု ခ်န္ထားခဲ့ရက္မွာလား။ ပံုမွန္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ သြားလာမႈေတြနဲ႔ ေအးေဆး တည္ၿငိမ္ေနၿပီဆိုတဲ့ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္။ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ၿပီးဆံုးသြားေတာ့မွာလား။ ဒီလိုပဲ ၿပီးခဲ့ရတာပါပဲလို႔ ေျပာတဲ့သူေတြကို တခုေတာ့ က်မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိိုနဲ႔ပဲ က်မတို႔ ၾကံဳခဲ့သမွ်ေတြကို ေခါင္းငံု႔ခံခဲ့ၾကလို႔ ခုခ်ိန္ထိ အာဏာရွင္ေတြ လက္ေအာက္က မလြတ္ေျမာက္နိုင္ခဲ့ေသးတာ ဆိုတာကိုပါ။ တႀကိမ္တည္းနဲ႔ေတာ့ မရနိုင္ဘူး။ ေနာက္အႀကိမ္ေတြအတြက္ ျပည္သူေတြ ေသြးေအးမသြားၾကပါနဲ႔ဦးလို႔ က်မေျပာခ်င္တယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ သားေတြ ေျမးေတြ ေနာင္ေရးအတြက္ က်မတို႔မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အာဇာနည္ေတြ ေပါမ်ားလွတဲ့ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္။ ဒီေလာက္ေတာင္ စဥ္းစားဉာဏ္ နည္းပါးၿပီး တိုင္းျပည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေအာင္၊ စုတ္ျပတ္ သတ္ေအာင္္ လုပ္ေနတဲ့ လူတစုရဲ႕ လက္ေအာက္က ဘာျဖစ္လို႔ က်မတို႔ မလြတ္ေျမာက္နိုင္ၾကတာလဲ။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း ျဖစ္လာတာ ဆီေစ်းႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ တက္သြားတာ သက္သက္ေၾကာင့္လို႔ ေတာ့ က်မအေနနဲ႔ မထင္မိဘူး။ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြမွာ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြ ခါးသီးျပည့္ႏွက္ ေနတဲ့အခ်ိန္ ေနာက္ထပ္တိုးလာတဲ့ ဒုကၡတခုအတြက္ေတာင္ ခံစားနိုင္စြမ္းမရွိေတာ့လို႔ ေပါက္ကဲြထြက္သြား ရျခင္းလို႔ပဲ သာမန္နားလည္မိပါတယ္။

က်မက နိုင္ငံေရးေတြ ၀ါဒေတြ မသိတဲ့၊ ပါတီစဲြ ပုဂၢိဳလ္စဲြလည္း မရွိတဲ့ သာမန္ျပည္သူတဦးပါ။ က်မတို႔ ျပည္သူေတြဟာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး ေျပေျပလည္လည္နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနရတဲ့ (ကိုယ့္အိမ္ထဲ ကိုယ္ေနၿပီး ဗုိလ္တကာ့ ဗိုလ္ေတြကို ေၾကာက္ေနရတဲ့ အခုလို ဘ၀မ်ဳိးမဟုတ္တဲ့) ဘ၀မ်ိဳးကိုေတာ့ လုိခ်င္ၾကမွာပါပဲ။ ျပည္သူေတြ ဘာေတြ လိုအပ္ေနၾကသလဲ၊ ဘာေတြ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနၾကသလဲ ဆိုတာကို မၾကည့္ဘဲ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ျပည္သူ႔အသံေတြကို နားခါးေနတဲ့ အစိုးရကို ဘယ္ျပည္သူက ၾကည္ျဖဴပါ့မလဲ။ က်မလို သာမန္လူတေယာက္ေတာင္ ဆီေစ်းေတြ ႐ုတ္တရက္ တက္သြားၿပီး ျပည္သူေတြ ဟိုေျပး ဒီေျပး ဒုကၡေရာက္ေနတာ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရေတာ့ မုန္တိုင္းရဲ႕ အနံ႔အသက္ကို ခံစားမိလိုက္တယ္။ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြ ရွိသမွ် အခြင့္အေရးေတြ အခ်င္းခ်င္း လုယူဖို႔၊ ကိုယ့္စားခြက္ ဘယ္သူ၀င္လုမလဲ မာန္ေစာင္ေနရတာေတြ အတြက္ပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကလို႔ ဒါေတြကို မသိမျမင္ၾကတာလား။ ျပည္သူေတြ ခံစားေနၾကရတဲ့ ဒုကၡေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ တကယ့္ အေျခအေန မွန္ေတြကို မျမင္ေလာက္ေအာင္ကို လစ္လ်ဴရွဴထားလို႔ပဲလို႔ က်မ ရင္နာနာနဲ႔ သေဘာေပါက္လိုက္ ရပါတယ္။

တေန႔ထက္ တေန႔ ပိုတိုးတိုးလာတဲ့ ဒုကၡေတြကို အသံတိတ္ ႀကိတ္မွိတ္လို႔ ခါးစည္းသာ ခံၾကေပေတာ့။ အသံမထြက္နဲ႔ …၊ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ မလုပ္နဲ႔။ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားနဲ႔။ လက္ထဲမွာပဲ ဥပေဒရွိတယ္။ လက္ထဲမွာပဲ အမွားအမွန္ ရွိတယ္၊ လက္ထဲမွာ ေသေစတတ္တဲ့ ေသနတ္ေတြ ရွိတယ္။ က်ည္ဆံေတြမွာ မ်က္စိမပါဘူး။ အဲသလို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားစြာေအာက္မွာ၊ မမွ်တမႈေတြၾကားမွာ၊ ရက္ရက္စက္စက္ နွိပ္ကြပ္မႈေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြ ေၾကာက္တတ္ၾကတာ အျပစ္လို႔ မယူဆမိဘူး။ ကဲ … ဒီေလာက္ ေၾကာက္တတ္တဲ့ ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပပဲြထဲ ထြက္လာၾကတဲ့ အျဖစ္ဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သတၱိရွိၿပီး ျပည္သူေတြဘက္မွာ အမွန္တရားဘက္မွာ ရပ္တည္ရဲတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ယံုၾကည္ၾကလို႔လို႔ က်မေျပာရဲပါတယ္။

ေရွ႕ဆံုးမွာ ကိုယ္တိုင္ေနၿပီး တရားမွ်တျခင္းနဲ႔ ရဲရင့္ျခင္းကို ျပသခဲ့တယ္။ ဒါဟာ လုပ္ၾကံညာၿဖီးလို႔ရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာ။ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပဲဲြေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆႏၵမွန္ ေဖာ္ထုတ္ျပရဲတဲ့ ျပည္သူေတြ တျဖည္းျဖည္း ပါလာၾကပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵျပတဲ့ သူေတြကို နအဖလက္ကိုင္တုတ္ေတြက အတင္းအၾကမ္းဖက္ ဆဲြလဲြၿပီး ကားေတြေပၚ အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။ အခြင့္အေရးေလး ႏွစ္ျပားတပဲဖိုး ရထားတာကို အဟုတ္ႀကီးထင္ၿပီး ရွဴးတိုက္တိုင္း ကိုက္ဖို႔ျပင္ေနတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိ၊ ရည္မွန္းခ်က္မရွိ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ လူ႔အႏၶေတြကိုပဲ သူတို႔(နအဖစစ္အုပ္စု) စည္း႐ံုးနိုင္ပါလိမ့္မယ္။

လက္နက္လည္းမရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြလည္း မရွိေပမယ့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ တသားတည္း က်ေနတဲ့ (သူတို႔မွာ မရွိတဲ့ ) အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ စစ္အုပ္စုက လံုး၀ လိုလားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲလို ျပည္သူေတြနဲ႔ တသားတည္းက်တဲ့ သူေတြ ေပၚလာရင္လည္း ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ သူတို႔ တားဆီးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက မတရားတာကို ခံလာရတာ မ်ားေတာ့ ခါးသီးလာၾကပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မပါရဲရင္ေတာင္ ေဘးကေန အားေပးၾကတာကိုၾကည့္ရင္ ျပည္သူ႔ရင္ထဲမွာ ဘာေတြရွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ အမွန္တရားကို ရင္မဆိုင္ရဲလို႔၊ မ်က္ေစ့မွိတ္ၿပီး ဇြတ္ျငင္းေနတာမ်ိဳး မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာမ်ဳိးကေတာ့ ျပည္သူေတြက ပိုၿပီး အယံုအၾကည္ပ်က္ေအာင္ အ႐ုိအေသတန္္ေအာင္ လုပ္ေနသလိုပါပဲ။ အဲဒါမ်ဳိးက ကုိယ္တိုင္မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ နအဖအေနနဲ႔ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးေနတယ္ဆိုတာကို သေဘာမေပါက္လို႔ အဲသလိုလုပ္ေနတာပါ။

ပိုၿပီးဆိုးတာက မေက်နပ္မႈေတြေၾကာင့္ ဆႏၵျပပဲြေတြ ေနရာအနွံ႔မွာ ျဖစ္ပြားလာတဲ့အေပၚ ကိုင္တြယ္တာ ေတာ္ေတာ္ကို ညံ့ဖ်င္းလြန္းပါတယ္။ က်မကေတာ့ တုိင္းျပည္ကို (သေဘာတူတူ၊ မတူတူ) အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီလို ကိစၥမ်ဳိးကို ပါးပါးနပ္နပ္ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္တယ္လို႔ ယူဆတာပဲ။ အခုေတာ့ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပံုကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္ပံုေၾကာင့္ စစ္တပ္အစိုးရဆိုတာ အၾကမ္းဖက္တာပဲ တတ္တယ္လို႔ ျပည္သူေတြက လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္သြားပါေတာ့တယ္။

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ပခုကၠဴမွာျဖစ္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီး အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ့္ေနရာတခုကလဲြရင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာ သာသနာကိုပါ နင္းေခ်ရဲတဲ့ တဖက္စြန္းေရာက္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးမႈကို အဲဒီပခုကၠဴကိစၥမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္လုိက္ရပါတယ္။ တကယ္ဆို သာသနာ့အႏြယ္၀င္ ရဟန္းေတာ္ေတြပဲ။ သကၤန္းျမင္တာနဲ႔ ဘုရားသားေတာ္ သာသနာေတာ္ထမ္းပဲဆိုၿပီး ၾကည္ညိဳ ဦးခ်ရမွာပါ။ အဲသလိုလုပ္လိုက္ရင္ ကိုယ္မွားသြားကို ေတာင္းပန္၀န္ခ်တာ ေအာက္က်တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆစရာ မရွိတဲ့အျပင္ မွားတာကို ၀န္ခံရဲတဲ့ သတိၱေတာ့ ရွိရွာသားပဲလို႔ အဆိုးေတြထဲက အေကာင္းျမင္စရာ တကြက္ေတာ့ ရွိလာပါဦးမယ္။ သတင္းေတြ ၾကားစကေတာ့ မယံုတ၀က္ရယ္။ လုပ္လိမ့္မယ္ မထင္ခဲ့မိၾကဘူးေလ။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕သတင္းေတြ ျဖစ္မွာပါလို႔ပဲ ေနခဲ့ၾကတာ။ ရဟန္းေတာ္ေတြ ေဒါသထြက္ေနၾကတာ သတင္းထဲပါလာေတာ့ အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးကုန္ၾကေတာ့မယ္ ဆိုတာကို သိလိုက္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္လို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ေတာင္းပန္၊ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ သူေတြကို အေရးယူေပးလုိက္ရင္ကို ေတာ္တန္႐ံု ၿပီးသြားမယ့္ဥစၥာ …။ မိုက္တြင္းနက္လိုက္ေလေတာ့ အ၀ိစိထိ ဆင္းဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တာေပါ့ေလ။

အဲဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ မုန္တိုင္းရွိေတာ့ ရာသီဥတုက မံႈမံႈမိႈင္းမိႈင္း။ သံဃာေတာ္မ်ားက ပခုကၠဴမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အေနနဲ႔ ေအးခ်မ္းစြာ ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပဲြေတြ ေနရာအနွံ႔ ေပၚေပါက္လာတယ္္။ တကယ္ဆို ျမန္မာျပည္လို ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္မွာ သံဃာ့အားက ႀကီးမားလွပါတယ္။ သံဃာထု ေနာက္မွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျပည္သူလူထုက အမ်ားအျပား။ ယံုၾကည္ သဒၶါအားေကာင္းတဲ့ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ေစာ္ကားတာမွ သည္းခံနိုင္ေသးရဲ႕။ ကုိယ္အထြတ္အထိပ္ထား အျမတ္တနိုးထားတဲ့ သူေတြကို ေစာ္ကားတာမ်ဳိးက်ေတာ့ ပိုနာတတ္ၾကေသးသည္ပဲ။

အဲဒီမွာ သူတို႔လြန္မွန္း မွားမွန္းသိသြားေတာ့ စစ္အုပ္စုက နည္းနည္း ကိုယ္ရွိန္သတ္သြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သံဃာေတာ္ေတြ ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ ဆႏၵျပပဲြမ်ားေတြမွာ ၀င္ေရာက္တားဆီးျခင္း မျပဳခိုင္းဘဲ အသာေစာင့္ၾကည့္ေစခဲ့တယ္္။ သံဃာေတာ္ေတြက သူတို႔သံဃာ့အေရးမို႔ ျပည္သူမ်ားမပါ၀င္ဖို႔ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို္ ေမတၱာရပ္ခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၇-ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လူသိရွင္ၾကား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳက နအဖစစ္အစိုုးရအား ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္မႈကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္္။

က်မတို႔ကေတာ့ အခုမွ ၾကံဳဖူးတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ဆႏၵျပပဲြေတြနဲ႔ ကံေဆာင္မႈေတြကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကပါတယ္္။ တကယ္ပါပဲ။ သံဃာေတာ္ေတြ ကံေဆာင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ မိုးေတြကလည္း ေကာင္း၊ မိုးေတြ ေရေတြၾကားမွာ ၀ိနည္းေတာ္နဲ႔အညီ လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ သကၤန္း စိုစိို ေလးေလးေတြနဲ႔ ေဒါသမပါ ၿငိမ္းေအးစြာ ေမတၱာသုတ္ ႐ြတ္ဆိုေနတဲ့ အသံေတြ လမ္းေတြေပၚမွာ ၾကားလာရပါတယ္္။ ျမင္တဲ့သူေတြ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ မတုန္လႈပ္ ဘယ္သူ ေနနိုင္္မလဲ။ ေျပာၾကဦးေလ။ အာဏာကို အေခ်ာင္ ျဖတ္လမ္းက လိုခ်င္ေနၾကတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြလို႔။ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေမတၱာဓာတ္မွာ ေမတၱာအရင္းခံ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အလြယ္တကူ စီးကူး ေပါင္းစည္းမိသြားၾကပါတယ္။ သနားစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေမတၱာကို မခံစားခဲ့ဖူးၾကတဲ့ သူေတြကေတာ့ သရဲတေစၧေတြ ပရိတ္တရား မနာ၀ံ့သလိုဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ ထင္တယ္။ စနစ္က်လွစြာ စည္းကမ္းတက် ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ လမ္းေလွ်ာက္ ကံေဆာင္လာၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားကို ျပည္သူေတြ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္ေလးေတြသာမက လူႀကီးေတြပါ ၀ိုင္း၀န္းကာရံ ေပးထားၾကတာ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ က်မတို႔ရဲ႕ေသြးေတြ ျပန္လည္ ပူေႏြးလာၾကပါၿပီ။ ဒါ ဗမာေဟ့။ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္ ငုတ္လွွ်ိဳးမသြားမယ့္ တို႔ျမန္မာေတြရဲ႕ အမွန္တရားဘက္က သတၱိေသြးေတြေဟ့ …။

လူငယ္ေလးေတြက ဆံပင္ နီေၾကာင္ေၾကာင္ေလးေတြ၊ ကိုးရီးယား မင္းသားစတို္င္ေလးေတြ ပါမယ္။ မိန္းကေလးေတြက ေျခသလံုးတ၀က္ ေဘာင္းဘီစကတ္ေလးေတြ။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီရွည္ေတြ ၀တ္ထားၾကတာေတြလည္း ပါမယ္။ ထိုင္မသိမ္းနဲ႔ ရင္ဖံုး၀တ္မွ ျမန္မာပီသမတဲ့လား။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ အေပၚယံထိန္းသိမ္း႐ုံနဲ႔ ရမတဲ့လား။ ဘယ္လိုမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရနိုင္တဲ့ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္နုိးတဲ့ စိတ္ဓာတ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ အေသြးအသားထဲမွာ ရွိေနတယ္ေလ။ က်မ အားတက္ခဲ့ရတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြခ်ီလာတဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ ျပည္သူေတြ တခဲနက္ အားေပးေနၾကတာကို ၾကည့္ၿပီး ရင္တြင္း ဆႏၵအမွန္ေတြကို ျမင္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးထိတ္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က တကယ့္ဆႏၵ အစစ္အမွန္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ၾကရတာပါ။ ဒီေနရာမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ခ်စ္တဲ့ တာ၀န္သိ ျပည္သူေတြရဲ႕ မီဒီယာလက္နက္က အေရးပါခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးရင္ ေသြးစည္းတတ္ၾကတာလည္း က်မတို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ ခ်စ္စရာ အစဥ္အလာေလးပါ။ တေျဖးေျဖး ဆႏၵျပပဲြေတြ က်ယ္ျပန္႔လာေပမယ့္ သူတို႔စစ္အုပ္စုဘက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ။

ေနာက္ ၂၅- ရက္ေန႔ ညဘက္ ၁၁-နာရီေလာက္မွာ ေလာ္စပီကာနဲ႔ လိုက္ေအာ္ပါတယ္။ က်မတို႔လည္း သဲသဲကဲြကဲြ မၾကားရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္ထဲမွာ သတင္းေတြ ေရာက္လာလို႔ `လူ ၅-ဦးထက္ ပိုမစုရ။ စီတန္း လွည့္လည္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပျခင္း မျပဳရ´ဆိုတဲ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ လိုမ်ဳိး ေၾကညာခ်က္ထုတ္မွန္း သိရတယ္။ ညဖက္မွာ သတင္းထူးမယ္ ထင္တယ္ဆိုၿပီး ဖြင့္ၾကည့္မိကာမွ မ်က္နွာမေကာင္းတဲ့ သံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္ေတြကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးက က်က္သေရမဲ့တဲ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ၈၈ - တုန္းကလို ဦးေန၀င္း တီဗီြထဲကေန တိုင္းျပည္ကို “ … တည့္တည့္ပစ္မယ္ …” လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တာကို ျပန္အမွတ္ရမိပါတယ္။ သူတို႔ လူမစုရ ေျပာေပမယ့္ ျပည္သူေတြအင္အားက ပိုၿပီးမ်ားလာပါေသးတယ္။ ေန႔လည္ တနာရီေလာက္ဆိုရင္ လူစုၿပီး ထြက္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္တတ္နိုင္သေလာက္ ၀ုိင္း၀န္းေနၾကတာပါ။

ေနာက္တေန႔ … ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ …။ က်မတို႔ စိတ္ေတြ လႈပ္ရွားေနမိတယ္ …။ သံဃာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ ေဘးရန္ကင္းေစဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ဖို႔ က်မတတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၀ါတြင္းကာလ အခါႀကီးရက္ႀကီးမို႔ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ဖို႔ သြားတဲ့သူေတြကို ျပန္လႊတ္တယ္။ ဘုရားဖူးေတြကိုလည္း ဘုရားေပၚ ေပးမတက္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဓမၼႏ ၱရာယ္ျဖစ္ေနၿပီလဲ။ လူေတြကေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ ၾကြလာမယ့္ေနရာေတြမွာ သြားေစာင့္ေနၾကတယ္။ အေျခအေန ဆိုးလာနိုင္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကေတာ့ သတိေတာ့ ထားေနၾကတယ္။ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ သတင္းဆိုးေတြ ဆက္တိုက္ ၀င္လာပါတယ္။ ဒီလိုပဲ မိုက္႐ုိင္းလိမ့္ဦးမွာပဲလို႔ သိထားေပမယ့္ သံဃာေတာ္ေတြကိုေတာ့ မလုပ္ေလာက္ပါဘူးလို႔ မယံုခ်င္သမွ် …။

က်မတို႔ သမိုင္းမွာ ေသြးစက္ေတြ ထပ္ၿပီး စြန္းထင္းခဲ့ၿပီေလ။ စေတးခဲ့ရတဲ့ ေသြးေခ်ာင္းထဲ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေသြးေတြပါ ေပါင္းစည္းလာခဲ့ရၿပီ။ အကုန္လံုးဟာ တေယာက္မ်က္နွာ တေယာက္ၾကည့္၊ ေတာက္ေခါက္သံေတြ ညံ။ မ်က္လံုးေတြထဲမွာလည္း မခံမရပ္နုိင္တဲ့ ေဒါသမီးလွ်ံေတြ၊ ဆို႔နင့္ေၾကကြဲမႈေတြ၊ ယူၾကံဳးမရတဲ့ ေဒါသမုန္တိုင္းေတြ ထန္ခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒီေန႔က မိုးေတြကလည္း ၿခိမ္းလိုက္တာ …။ မိုးႀကိဳးပစ္သံေတြကိုလည္း ၾကားေနရတယ္။ သၾကားမင္းကေတာ့ သတိေပး႐ုံ သက္သက္ပဲထင့္။ မိုးႀကိဳးလက္နက္ဟာ သူတုိ႔အျပစ္နဲ႔စာရင္ သက္သာလြန္းေနလို႔ ျဖစ္မွာပဲ။ လမ္းေတြေပၚမွာ လူသူေတြ ေျခာက္ကပ္၊ ဆိုင္ေတြ ေစာေစာပိတ္၊ ႐ုံးသူ႐ံုးသားေတြလည္း ေစာေစာျပန္ၾကနဲ႔။ လမ္းေပၚမွာ စစ္ကားေတြ … စစ္ကားေတြ။ လက္နက္မရွိတဲ့ သူေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ေသနတ္ေတြေထာင္၊ ဒုိင္းေတြနဲ႔ အကာအကြယ္ယူ။ လည္စည္း အနီေတြ၊ ခရမ္းေတြ။ မ်က္နွာေတြကို ေစ့ေစ့ မၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္လိုမ်က္ႏွာထားေတြမ်ဳိးနဲ႔ ေနၾကပါလိမ့္လို႔ စက္ဆုပ္စြာ ၾကည့္မိေတာ့ … အံ့ၾသစရာ …။ တင္းမာခက္ထန္ ေနရမယ့္အစား ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ ေနၾကေလရဲ႕။ ေအာ္… သူတို႔ေတြလည္း “ … သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ…” ရြတ္ဆိုဖူးခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္မွာပါ။ အဇာတသတ္လို ေဒ၀ဒတ္ကို ဆရာတင္ မွားမိေလေတာ့ …။

က်မတို႔ေတြလည္း သတင္းေတြ နားေထာင္၊ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ဖလွယ္ အင္တာနက္ထဲကေန အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကနဲ႔ ေသြးေတြ ပြက္ပြက္ဆူေနခဲ့ၾကပါတယ္။ လုပ္ရက္ေလျခင္း၊ မိုက္႐ုိင္းလိုက္ၾကတာ။ ဘာတဲ့ … သံဃာ အတုအေယာင္ေတြပါတဲ့။ သံဃာေတြကို ေစာ္ကားၿပီးရင္း ေစာ္ကားေနလိုက္ၾကတာ …. ေနာက္ဆံုးေတာ့ သံဃာစင္ပါ ေမွာက္ခဲ့ရၿပီေလ။ ေငြၾကာယံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္စီးတယ္တဲ့။ ဘယ္လိုမွ ၾကားလို႔ မသင့္ေတာ္။ ရန္သူ႔စခန္း သိမ္းသလိုမ်ဳိး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္၊ ႐ိုက္ႏွက္ လုယက္ လုပ္သြားလိုက္ၾကတာ။ သူတို႔ ဘယ္လိုစစ္သား အ႐ုိင္းအစိုင္းေတြကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲ ၀င္ဖ်က္ဆီးခိုင္းသလဲ။ အရင္က ႐ြာေတြ၀င္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး မုဒိမ္းက်င့္တာ တပ္မေတာ္က လုပ္တယ္ေျပာရင္ သိပ္မယံုလွဘူး။ အခုလို အထင္ကရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးေပၚမွာ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တာကို ကိုယ္တုိင္သိလိုက္ရတဲ့ အခါက်မွ လူမသိ သူမသိ ႐ုိင္းစိုင္းနွိပ္စက္ အနို္င္က်င့္ခံရတာေတြကို မွန္းၾကည့္လို႔ ရခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ အရင္ကလို တခုတည္းေသာ အစိုးရ မီဒီယာေတြနဲ႔ လိမ္ခ်င္တိုင္းလိမ္၊ ညာခ်င္တိုင္း ညာလို႔ မရေတာ့တဲ့အတြက္ ေခတ္မီ နည္းပညာေတြကို က်မတို႔ ျပည္သူေတြ ေက်းဇူးတင္လို႔ မဆံုးပါဘူး။ စစ္အစိုးရသတင္းက လိမ္ဖို႔ ညာဖို႔ ျပင္ဆင္တုန္း အင္တာနက္ထဲမွာ ပံုေတြနဲ႔ သတင္းေတြ ေနာက္ဆံုးမိနစ္ပိုင္း အခ်ိန္အထိ ျပည္သူ႔သတင္းေတြက ဦးႏွင့္ေနၿပီ။ သူတို႔ဘက္ကို ထိလာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ညစ္ပတ္ၿပီေပါ့။ မ်က္ေစ့ထဲ သဲနဲ႔ ပက္လိုက္တာေလ။ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ေတြ အကုန္ျဖတ္၊ ဖုန္းေတြ ေခၚမရ၊ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြ အကုန္ပိတ္၊ မက္ေဆ့ခ်္ေတြလည္း ပို႔မရ။ အဲဒီေတာ့လည္း ေရဒီယိုေတြ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အ၀ယ္လိုက္ၾကတာ။ ျပည္သူေတြ နားေထာင္ခ်င္တာ တကယ့္သတင္းမွန္။ ကိုယ့္အေျခအေန ျပန္စစ္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ မီဒီယာေတြ ဘယ္အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီလဲ သိသင့္တာၾကာၿပီ။ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ေရးခ်င္တာေရးထားတဲ့ သတင္းေတြကို သူတို႔ကိုယ္တို္င္ေရာ နားေထာင္ျဖစ္၊ ဖတ္ျဖစ္မယ္မထင္ (ကိုယ့္ပံုကုိယ္ ၾကည့္ဖို႔ကလဲြရင္)။ မသိနားလည္ေသးတဲ့ စကားမေျပာတတ္ေသးတဲ့ ကေလးကေတာင္ ကိုးရီးယားဇာတ္လမ္းၿပီးလုိ႔ သတင္းလာတာနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို လာပိတ္ေတာ့တာပဲ။

မီဒီယာေတြရဲ႕ အမွန္တရား႐ုိက္ခ်က္က ေတာ္ေတာ္ အထိနာသြားလို႔ သူတို႔ေတြ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ေတာင္ မလုပ္နိုင္ေတာ့။ နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ တမ်က္နွာ အျပည့္နီးပါး ေသြး႐ူးေသြးတန္း ထေအာ္ေတာ့တာပဲ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက ေအာ့ေၾကာလန္ အရက္သမား လူရမ္းကား အရက္မူးၿပီး ရမ္းေနသလိုသာ သေဘာထားေတာ့တယ္္။ အမူးသမား စကားေတာ့ ဘယ္လိုေအာ္ေအာ္ ဘယ္သူမွ အေရးမထားပါဘူး။ သိကၡာမရွိတဲ့သူရဲ႕ စကား ဘယ္သူယံုလို႔ နားေထာင္မွာလဲ။

က်မတို႔ေတြကေတာ့ သတင္းမွန္သိနိုင္မယ့္ ေနာက္ကိုသာ အတင္းလိုက္ၾကေတာ့တယ္။ ေရဒီယိုသတင္း၊ ၿဂိဳလ္တုစေလာင္းေတြက သတင္းေတြကိုသာ ၾကည့္ၾကတယ္။ ဘယ္လိုမွ ဖံုးလို႔မရ၊ ဖိလို႔မရ။ ကမာၻ႔အလယ္မွာ သူတို႔ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းခဲ့ရၿပီ။ က်မတို႔မွာလည္း သတင္းေတြၾကည့္ နားေထာင္နဲ႔။ အစားအေသာက္လည္း ေကာင္းေကာင္း မ၀င္၊ အိပ္လို႔လည္း မေပ်ာ္။ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညအခါသမယမွာ ကားႀကီးသံေတြ လမ္းမေပၚမွာ ၾကားေနရေတာ့ `ေအာ္… ဘယ္သူေတြကို ထပ္ဖမ္းလာၿပီး နွိပ္စက္ဦးမလဲ´လို႔ စိတ္မခ်မ္းသာ အိပ္မရ။ ထထိုင္ၿပီး ေတြးေနမိျပန္။ ငါတို႔ေတြ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္မွ ငါတို႔တိုင္းျပည္ လူလူသူသူ ျပန္ျဖစ္လာမလဲ။ ေတြးရင္း ေတြးရင္း စိန္တံုး စိန္ခဲေတြကို ျမင္လာ၊ `စိန္အစစ္ဆိုတာ ဒါမ်ဳိးကို ေခၚသတဲ့´။ စိန္အစစ္လည္း ျပည္သူေတြ မျမင္ဖူးခ်င္ပါဘူး၊ ျပည္သူေတြက အလင္းေရာင္ေလးနဲ႔ ေနခ်င္႐ံုေလးပါ။ အဖမ္းခံရတဲ့သူေတြ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့သူေတြ မေျပာနဲ႔။ ျပည္သူေတြအားလံုး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ရက္ေတြပါ။ ေနာက္တခါ ထပ္ရႈံးခဲ့ရင္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၁၉-ႏွစ္ အႏွစ္နွစ္ဆယ္ နီးပါး အဖိနွိပ္ခံရမယ့္ အေရးကိုလည္း ေတြးမိတိုင္း အခုပဲြကို အမွန္တရားဘက္ကပဲ အနိုင္ရေစခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ႐ံႈးလို႔မျဖစ္ဘူးလို႔ အခ်င္းခ်င္း အားေပးေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္နဲ႔ လက္နက္မဲ့တို႔ရဲ႕ တိုက္ပဲြမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို သူတို႔ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္အင္အားကိုေတာ့ သူတို႔ယွဥ္လို႔မရခဲ့ပါဘူး။ ရပ္တည္တဲ့ ဘက္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ စြန္႔ရဲနုိင္မႈကပဲ ၾကည့္ၾကည့္ တာ၀တိ ံသာနဲ႔ အ၀ိစိေလာက္ကြာပါတယ္။

သူတို႔ေတြ သတင္းေတြ ဒီေလာက္ပိတ္ထားတဲ့ ၾကားက ျမင္ရတဲ့ အနိဌာ႐ံု ျမင္ကြင္းေတြကို မျမင္ခ်င္ မၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ အမွန္တရားကို သိေအာင္ေတာ့ အားတင္းၿပီး ၾကည့္ၾကရ။ ရင္ထဲမွာလည္း ဆို႔နင့္ေနလို႔။ ကေလးေတြ မျမင္ေအာင္ေတာ့ ကြယ္ထားရေသးတယ္။ ဘယ္သူေတြက လုပ္လို႔ ဒီလို ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနတာလဲ ေမးရင္ က်မ ဘယ္လိုေျဖရမလဲ။ နုနယ္လွတဲ့ ကေလးေတြကို အစိုးရ မႀကိဳက္တာ လုပ္မိလို႔ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္မိလို႔ ဒီလို အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ ၾကံဳရတယ္လို႔ အမွတ္မမွားေစခ်င္ဘူး။ ဒီလို ဆိုး၀ါးရက္စက္တဲ့ သူေတြကို ဘာလို႔ ေမေမတို႔က ဒီအတိုင္း ငံု႔ခံေနၾကတာလဲလို႔ ေမးလာခဲ့ရင္လည္း ကေလးေတြရဲ႕ သူရဲေကာင္းႀကီးပဲ လုပ္ခ်င္တဲ့ က်မ ေျဖရမွာ ရွက္တယ္။

စြန္႔၀ံ့တဲ့ သူေတြကေတာ့ စြန္႔သြားၾကတယ္။ ကိုယ့္အသိုက္အျမံဳေလး ၿပိဳကဲြမယ္မွန္း သိေပမယ့္ ၊ ကိုယ့္ခ်စ္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ခဲြသြားရမယ္မွန္း သိေပမယ့္၊ ကိုယ့္အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ကလဲြလို႔ ဘာမွ မယူေဆာင္ သြားနိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ အသက္စြန္႔ သြားၾကတဲ့၊ ကိုယ္ပင္ပန္း စိတ္ဆင္းရဲ ခံေနၾကရတဲ့ သူေတြအတြက္ က်မတို႔ ေအးေအးသက္သာ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနရက္ၾကမွာလား။ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္တာေတြကို ေမ့ၿပီး ေပ်ာ္ေနသင့္သလား။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူခ်စ္လွစြာေသာ မိသားစုနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနနိုင္တဲ့ ဘ၀ကို္ထားခဲ့ၿပီး ဘာအတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုကၡခံၿပီး ေနေနရသလဲဆိုတာကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ေပးၾကပါ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ ေကာင္းစားဖို႔ စဥ္းစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးေျမက်ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို သတိရေပးၾကပါ၊ ဘုရားရွိခုိး အာ႐ုံျပဳတိုင္းလည္း ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ မကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ေမ့မထားၾကပါနဲ႔။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ‘တို႔တုိင္းျပည္’ ကဗ်ာထဲကလိုပဲ ေတာကၿပိတၱာ မျဖစ္ရေလေအာင္ တစိပ္တ၀မ္းညီညီနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္စီတာ၀န္ ယူတတ္ၾကရင္ေတာ့ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းမေ၀းေလာက္ေတာ့ပါဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ …။ ။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတဦး

အျပည့္အစံုသို႕...